Falun Dafa Minghui.org

O učenju Fa

(Minghui.org)

Koji je najbolji način za učenje Fa? To nije tako jednostavno, i ne radi se o kopanju po površinskom značenju riječi. Ispod je nekoliko razumijevanja koja su praktikanti razvili o tom pitanju.

Ignoriranje Učiteljevih članaka i predavanja

Neki praktikanti samo čitaju Zhuan Falun i nikada ne čitaju Učiteljeve druge članke ni predavanja. Daju izjave poput: „Učitelj je rekao da možemo postići Ispunjenje čitajući Zhuan Falun.“ Zapravo, kada praktikant ignorira druge Učiteljeve članke i predavanja, to je znak da on/ona istinski ne vjeruju ni u Učitelja ni u Fa.

Neki drugi praktikanti čitaju sve Učiteljeve knjige, članke i predavanja, ali rijetko rade bilo što po pitanju objašnjavanja istine, slanja ispravnih misli ili vježbanja vježbi. U stanju su do kraja pročitati Zhuan Falun u dan ili dva te na osnovu toga smatraju da bolje uče Fa od ostalih praktikanata. To je slično situaciji koju je Učitelj ranije spomenuo; kada neki redovnici samo čitaju budističke sutre, a ignoriraju kultiviranje sebe, onda nisu istinski kultivatori.

Učitelj nas je upozorio:

„Ako Dafa učenik ne može potvrditi Fa, onda on nije Dafa učenik.“

(„O dostojanstvu Dafa“ iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Učitelj nam je također rekao:

„Ljudi koji samo žele uzimati od Dafa, a ne davati ništa za Dafa, najgora su bića u očima bogova. Štoviše, ovaj Fa je ono temeljno u univerzumu, stoga ti ljudi koji i dalje nisu u stanju danas istupiti, bit će iskorijenjeni kada se završi ova teškoća.“

(„Prijedlog“ iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Fokusiranje na ispunjavanje zadataka

Neki praktikanti se samo fokusiraju na ispunjavanje zadataka. Smatraju da je količina stvari koje su napravili ekvivalentna dobroj kultivaciji. Pogrešno smatraju da budući da su toliko puno učili Fa, nije potrebno da i dalje uče Fa.

Dafa stvari rade kao obični ljudi, stoga ne mogu učinkovito spasiti ljude, čak i ako puno toga rade. Nadalje, budući da ne rade stvari na temelju Fa, mogu postati lake mete za progon od strane zla.

Bez čitanja iskustava sa Minghui web stranice

Jedne prilike je jedna starija praktikantica rekla da nikada ne čita iskustva sa Minghui web stranice. Jedino želi razumjeti Fa iz vlastitih iskustava. Objasnila sam joj da čitanjem iskustava drugih praktikanata možemo pronaći naše nedostatke i brzo se poboljšati. Takav način razmjene spoznaja u Fa je potreban i Učitelj ga podržava.

Čvrsto držanje za razumijevanja Fa prije 20 srpnja 1999

Neki praktikanti tvrdoglavo inzistiraju na razumijevanja Fa dobivenog prije srpnja 1999. i ne slažu se sa Dafa praktikantima koji sudjeluju u aktivnostima za objašnjavanje istine za vrijeme perioda Fa – ispravljanja. Budući da ne shvaćaju razliku kultivacije za vrijeme perioda Fa – ispravljanja i individualne kultivacije, ne mogu se probiti kroz stanja individualne kultivacije.

Nagla generaliziranja u razumijevanju Fa

Neki praktikanti gledaju na ono što oni razumiju kao cijeli Fa te odbijaju sve s čim se ne slažu. Kada bismo shvatili da različiti ljudi mogu drugačije razumjeti Fa na njihovim razinama, i kada bismo imali skroman stav učeći i dijeleći iskustva s drugima, mogli bi se brzo unaprijediti.

Promatranje situacija s ljudskim mislima

Kada je na Minghuiju bio objavljen Učiteljev članak o kineskim Dafa učenicima koji su iskoristili televiziju da 2002. dopru do ljudi, pomislila sam da razumijem zašto je Učitelj nazvao članak: „Gledajte na stvari s ispravnim mislima.“ Kasnije sam shvatila da trebamo sagledati stvari ispravnim mislima, a ne ljudskim mislima kad smo suočeni s problemima u našoj kultivaciji.
Nakon toga, potrudila sam se da sve svoje ideje sudim ispravnim mislima. To je lakše reći nego učiniti.

Kad god se obična osoba sretne s teškoćom, njena prva misao je da prosudi o situaciji i riješi je u skladu s vlastitim ljudskim predodžbama i idejama. Tog trena se uzburkaju i vezanosti svadljivosti, ljubomore, težnje za slavom i profitom.

Običnoj osobi je preteško da promijeni svoj konvencionalni mentalitet. Ali, kao Dafa učenici mi se ne bi trebali pridržavati ljudskih načina.

Učitelj je rekao:

„Ljudima je najteže otpustiti svoje predodžbe. Neki ljudi se ne mogu promijeniti, čak i da trebaju žrtvovati svoj život u ime lažnih principa. Međutim, predodžbe su oformljene postnatalno. Ljudi su oduvijek smatrali da su te čvrste ideje – ideje koje ih mogu navesti da bez razmišljanja učine bilo što – su njihove vlastite misli. Čak i kada vide istinu, odbijaju je. Zapravo, osim urođene čistoće i nevinosti, sve predodžbe koje osoba oformi postnatalno nisu istinsko ja te osobe.“

(„Za koga postojite“ iz Bitno za daljnje napredovanje)

Odlazak u ekstreme

Kada drugi ne mogu prihvatiti praktikantov savjet ili mišljenje, mogu smatrati da je to nepošteno: „Pomažem ti da unaprijediš svoj xinxing. Zašto si me krivo razumio? U redu! Više me nije briga za tvoju situaciju!“ Taj praktikant nije uspio gledati unutar sebe i nije uspio shvatiti da njegov ton nije bio ljubazan te da nije imao tolerancije prema kolegama praktikantima. To je jedan od primjera odlaska u ekstrem.

Molim da mi ukažete na nepravilnosti.