Falun Dafa Minghui.org

Gledanje u sebe tokom evropske Fa konferencije 2019.

(Minghui.org)

Tokom veličanstvenog događaja evropske Fa konferencije u Londonu, septembra 2019. godine, imao sam na izgled mali incident, pa sam se trudio da to posmatram kao kultivator – gledanjem unutra – i otvorilo se mnoštvo važnih stvari.

Učitelj kaže:

,,Stoga, rečeno na drugačiji način, osobni faktori zapravo mogu promijeniti okruženje te osobe. „Kultivirajte sebe" i „tražite unutar sebe" su riječi koje sam rekao na vrlo direktan i jasan način. Međutim, nema dovoljno ljudi koji ovim riječima pridaju važnost kako treba. Ovo što sam rekao je kako stvari stoje za Dafa učenike kada oni obavljaju poslove.” Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa

Sledi priča:

Svim praktikantima na Fa konferenciji su date slušalice za simultano prevođenje. Prisustvovalo je preko 1000 praktikanata. Mislim da je samo jedna osoba izgubila slušalice tokom pauze za ručak. To sam bio ja.

Bio sam zadužen za naručivanje i podelu unapred naručenih ručkova za sve iz moje zemlje, i do tada su slušalice još uvek bile kod mene. Ali malo kasnije, dok sam ručao u obližnjem parku, primetio sam da ih nema. Vratio sam se do mesta gde se ručak delio, i slušalica nije bilo.

Nakon što sam obavestio osoblje konferencije i dao im kontakt podatke u slučaju da se ne nađu, vratio sam se u konferencijsku salu na drugi deo konferencije, sa drugim slušalicama, i počeo gledati unutra.

Prva stvar koju sam shvatio da pri kraju prvog dela konferencije, koncetracija mi je bila slaba i mislio sam o svakodnevnim stvarima umesto da se fokusiram na slušanje. To je ukazalo gubitkom slušalica. Ovo je bilo očigledno. Odlučio sam da pažljivo slušam do kraja konferencije. Takođe sam se pitao da li je bilo i drugih prilika kada nisam slušao dobro i sanjario. Da li uvek slušam šta mi Učitelj kaže da radim ili ne? Ne uvek. Onda više nema izgovora!

Kasnije sam kontaktirao lokalnog koordinatora da mu kažem da sam spreman da platim izgubljene slušalice. Obavestio me je da će cena biti od prilike 300$. Ovo je bio šok. Nisam očekivao tako veliki iznos za slušalice. Pogledao sam unutra i pitao se da li nešto mogu da vidim. Zaista je bilo.

Shvatio sam da često tretiram novac ležerno. Nisam siromašan, ali nije izgovor za neodgovorno trošenje ili ležeran stav. Postoji razlika između nemati vezanost za novac, koji je dobar, i prepustiti se nepromišljeno, sa izgovorom da i onako ima dovoljno. To je kao neko sa puno De radi loše stvari i nije zabrinut pošto ga ima dovoljno. Pa sam odlučio da se po ovom pitanju odnosim pažljivo i odgovorno.

Kada sam ponudio lokalnom koordinatoru novac, odbio je, rekavši da ne želi da troši resurse Dafe dok još postoji šansa da se povrate slušalice. On se obratio svim evropskim koordinatorima, moleći ih da vide da li je neko od njihovih praktikanata uzeo slušalice koje nedostaju i zaboravio da ih vrati.

Iz odgovora je izgledalo da niko nije uzeo, pa sam ponovo ponudio da platim. On je odbio, rekavši da ga mesto održavanja konferencije može naći za par dana, i da čak iako je to moj novac, to je takođe resurs Dafe.

Pošto se ovo pitanje još nije rešilo, pomislio sam da ima još nešto što bi trebalo da shvatim. Pogledao sam unutra. Shvatio sam da sam tokom ovog iskustva gledao na stvari iz lične kultivacije, a ne iz Fa ispravljanja, s obzirom na koordinatora iz Engleske. On nije samo bio ljubazan prema meni, nego je i podržavao Dafu i nije priznavao aranžmane starih sila.

Odmah nakon toga, koordinator Engleske mi je javio da su našli slušalice. Shvatio sam da sam sada prošao sve što sam trebao proći sa ovim iskušenjem. Bile su samo tri stvari, a ne 81 koje je monah morao preći da bi dobio svete spise u romanu „Putovanje na zapad“ a ipak sam morao savladati i prosvetliti se u sve što sam trebao prije nego što bi se stvar mogla rešiti.

Poslednja spoznaja me dovela da dalje pogledam razliku u pristupu Učitelja i starih sila, i gde sam postavio sebe. Moje ograničeno shvatanje je da su stare sile stavile ličnu kultivaciju učenika Dafe kao najvažniju, i da svaka greška ili propust trebalo bi po njima biti kažnjavana na način koji može naštetiti spašavanju živih bića i izgledima za dovršetak kultivacije.

Ali kako to može biti u skladu sa Učiteljevim učenjima?

,, Bićeš nateran da se spotakneš, i da iz toga shvatiš zašto. To je način na koji se mi kultivišemo.” Džuan Falun

Ovo je još očiglednije kad stare sile često izazovu problem, a zatim se okrenu i upere prstom.

Moje ograničeno razumevanje je da Učitelj ne gleda na taj način. Mi koegzistiramo s Fa ispravljanjem, i ne radimo samo ličnu kultivaciju. Takođe, Fa ima mogućnost da usklađuje i ispravlja stvari. Shvatam da u Dafi postoji put na kojem sve dok je učenik Dafe marljiv i spreman da se kultiviše, njegovo spoticanje (i sledeće prosvetljenje) može koegzistirati bez štete u spašavanju živih bića. Ovo možda jeste bez presedana, ali tako je s Fa ispravljanjem.

Kroz godine kultivacije bio sam prilično puta svedok sledećem:

,,Kad učenici imaju dovoljno ispravnih misli Učitelj ima moć da preokrene plimu.” ( Veza Učitelj – Učenik, Hong Yin II )

Još sam shvatio da sam često verovao da sam ,,zaslužan” za gubitke na projektima Dafe, pošto nisam dovoljno dobar tj. pošto sam pravio greške.

Naravno, gledanjem na ovo sa stanovišta Fa ispravljanja deluje jedino ako je praktikant voljan da se kultiviše i žrtvuje.

Učitelj nas uči:

,, Ako čovek odista može mirno svega da se odrekne, srca nedirnutog, onda se zapravo već nalazi na tom nivou. Ipak, kultivacija služi da se unaprediš: već si sposoban da napustiš vezanost, pa zašto onda ne napustiti i sam strah od vezanosti? Nije li isključivost u odricanju (napuštanju) jedna viša žrtva?” (,,Bezprekornost”, Bitno za dalje napredovanje )

Ali postoji uslov:

,,Ipak, ako jedan kultivator, ili jedna svakodnevna osoba koja ne može da učini ni osnovne žrtve, raspravlja o ovom principu, ona zapravo podriva Fa smišljanjem opravdanja za vezanosti kojih ne može da se oslobodi.”
(,,Bezprekornost” Bitno za dalje napredovanje )

Shvatio sam, pošto sam u gore navedenom slučaju bio spreman da se kultivišem i spreman da se žrtvujem, nakon što sam shvatio da ne treba resurse Dafe rasipati, Fa može biti iza mene i stvarni gubitak je sprečen.

Sad sam u procesu asimilacije u ovo razumevanje da postanem biće koje...

,... On hoda stazom Fa - Ispravljanja sigurno i uravnoteženo” [Ispravne misli i ispravna dela], ( https://sr.minghui.org/articles/167 )

Hvala, Učitelju za priliku. Hvala, kolegama praktikantima što ste mi pomogli vašim ispravnim postupcima.