Falun Dafa Minghui.org

Eliminisanje vezanosti za požudu i strah

(Minghui.org)

Nedavno sam se vratio marljivom kultivisanju i otkrio sam nekoliko stvari koje mogu razotkriti vezanost za požudu i strah, kao i kako ih otkloniti i smetnje koje one mogu prouzrokovati. Odlučio sam da podelim u šta sam se prosvetlio, kao i da ,,zacementiram” u šta sam se prosvetlio, i takođe pomognem kolegama praktikantima koji se bore sa sličnim problemima.

Na temu požude Učitelj kaže:

,,Postoji još jedna vrsta demonske smetnje sa kojom će se svako, uključujući i one iz naše škole, susresti: to je demon požude. Ovo je nešto veoma ozbiljno” Džuan Falun

Stari su smatrali požudu kao nešto posebno prljavo, i da može dovesti do drugih vezanosti i izazvati mnoge smetnje u kultivaciji. Demon požude je nemilosrdan i koristiće svaku priliku da iskoristi nedostatak u nečijem šinšingu. Starim silama je takođe lako da koriste demona požude kao oruđe za izazivanje smetnji u nečijoj kultivaciji.

U mom procesu otklanjanja vezanosti za požudu, shvatio sam da nisam ni bio svestan da je tako prljava dok nisam počeo da se kultivišem. Kada sam bio u osnovnoj školi, učili su nas da je u redu da istražuješ svoje telo. Primetio sam kada sam počeo dublje da kopam i istinski gledam u sebe, da sam u detinjstvu formirao pogrešnu predstavu da je to normalno. Ovo je bila posledica pada društvenih moralnih vrednosti. Kada sam počeo da se prosvetljujem koliko su prljave takve misli, jedva da mogu poverovati da je nastavniku bilo dozvoljeno da kaže takvu besmislicu petnaestogodišnjaku.

U svakom slučaju, primetio sam da kada sam se jednom odupreo požudnim mislima i fokusirao se na slanje ispravnih misli da eliminišem smetnje, da je često to bilo zamenjeno osećajem straha – straha od ponovnog vezivanja, a takođe je bio strah šta će bića iznad mene misliti o meni zbog tih stvari. Prosvetlio sam se da to nisu moje vlastite misli, već misli koje su se formirale kako sam sazrevao od deteta do tinejdžera, a formirale su se postanatalno. One nisu pripadale mom istinskom ja. Onda se nemam čega bojati i stideti, sve dok se trudim da počistim i eliminišem smetnje demona požude, želje (koje su po mom razumevanju izvan nečije prirode), smetnje od starih sila i njihovih mračnih pomoćnika.

Takođe, prevazilaženje i otpuštanje stida posle gledanja pornografskih videa na internetu u prošlosti je deo eliminisanja vezanosti za požudu, jer demon požude, primetio sam, koristi ovaj osećaj sramote i kajanja da bi i dalje pravio smetnje.

Učitelj nas je učio da su ljutnja, krivica, i žaljenje sebični, i u potpunosti verujem da u procesu eliminisanja vezanosti i povisivanja nečijeg šinšinga, ne treba zanemarivati takve misli. Ići napred oslobađajući se misli o kajanju pokazalo se naporno, ali sam shvatio da je to direktna posledica činjenice da su me odgojili da imam takve misli.

U početku mi je bilo veoma teško da budem samilostan i ljubazan prema sebi kakvu god grešku da napravim u kultivaciji ili ako ne prođem test. Mada je sve lakše, otkrio sam da je razgovor s praktikantima pomogao i nije bilo stida dok sam im govorio kakav sam bio u prošlosti ili kako me uništavala požuda i pornografija. Takođe je pomoglo što sam bio otvoren za njihove predloge i kritike, i što sam prihvatio stavove koje su drugi praktikanti imali naspram mog sopstvenog razumevanja. Očigledno je da nisam bio jedini koji ima problem s demonom požude i vezanostima za lični interes, udobnost, i želje.

Drugi praktikanti su ispričali da su i sami imali smetnje požude, posebno u početnoj fazi njihove kultivacije. Ipak, još uvek moram da nađem nekog ko je „tri puta pao na testu požude“, i zbog toga je to bio prilično usamljen proces samospoznaje. Eliminisanje vezanosti se pokazalo prilično teškim.

Još uvek se ponekad borim sa sobom kada se nađem u spoljnom svetu sa oskudno obučenim ženama. Takođe, moram da prestanem da gledam televiziju, jer su reklame i određeni programi koje gledam puni nečistih elemenata. Čitao sam iskustvo praktikanta, pod nazivom: ,,Samo još jedan pogled", i upravo sam to primetio, da demon požude i vezanosti koje su žive u drugim dimenzijama žele da bacim ,, samo još jedan pogled" na lepu i oskudno obučenu mladu ženu na ulici. Kada sam to primetio, odmah sam poslao ispravne misli. Namenjen sam kultivaciji, a ne zadovoljenju fizičkih ili emocionalnih želja. Smetnje su bile manje, a na kraju su počele da nestaju na sve duža i duža razdoblja.

Da bi smo eliminisali bilo kakvu smetnju požude, čovek mora biti oprezan i prepoznati te misli kao spoljne, a ne svoje istinske. Učitelj nas je učio da je svako biće rođeno u prostoru Džen Šan Rena (Istinitosti - Blagosti - Trpeljivosti) u univerzumu, usvajajući karakteristike univerzuma. Pa kako bi se na takvim osnovama, prljave misli kao požuda i seksualne želje mogle oblikovati u nečijem umu? Verujem da to zavisi od toga kako je neko vaspitavan i obrazovan. Lično, dok sam odrastao nikad nisam učio da je pogrešno upuštati se u takve misli i rđavo ponašanje, pa sam razvio snažnu predstavu da je to ,,normalno". Ovo su naravno predstave običnih ljudi i nešto što bi trebalo otkloniti u kultivaciji.

Činjenica je da strah često zamenjuje požudu, i da požuda lako može dovesti do drugih vezanosti, kao zavist, ugled, lični interes, udobnosti, koje treba svesno ukloniti.

Na temu straha Učitelj je rekao:

,,Istina je da je gubitak ove životne prilike te neispunjavanje stvarne svrhe dolaska na ovaj svijet još užasnije nego biti previše vezan za sram pri suočavanju s drugima. Kultivacija je kultivacija, svrha je odbacivanje vezanosti, stajanje na kraj lošem ljudskom ponašanju i svim vrstama straha, među kojima je i ljudska vezanost straha od ovoga ili onoga. Zapravo ti si i krenuo stranputicom zbog svojih vezanosti i zbog straha, a sada kada se želiš vratiti, ponovno si sputan njime dozvoljavajući mu da blokira tvoj povratak.“

„Strah može prouzročiti nečije greške, i zbog straha osoba može izgubiti predodređenu priliku. Strah je smrtonosna zamka na putu ljudskog bića prema božanskome. Zbog njega si već počinio ogromne pogreške, a sada kada ih želiš ispraviti, bojiš se da će ljudi za njih saznati. Kultivacija je ozbiljna stvar. Ako gajiš takve strahove u sebi, kada će te oni prestati blokirati? Osobito oni učenici koji su prikrivali sve ove stvari te se naizgled bolje ponašali nego većina ostalih učenika, ako ne odbacite ovu vezanost i zaustavite vaše grješno ponašanje, riješite se svojih strahova, tada bez obzira koliko poslova Dafa učenika uradili, vi ih činite u svrhu zataškavanja stvari. Ako otpustite ove grijehe koje nosite i potiskujete u sebi, i vratite se na pravi put, tada će sve što učinite biti čisto i dio kultivacije Dafa učenika.” Bitno za marljiv napredak III

U vezi s tim, budući da sam toliko puta pao na testu požude, nalazim da su smetnje manje kada se fokusiram na Fa učenje. Dok učim Fa, demon požude se ne usuđuje da se meša! Kada šaljem ispravne misli, shvatio sam da su smetnje ponekad tako ozbiljne, da žele da spustim noge i sasvim se prestanem kultivisati! Ovo je naravno smetnja, jer prethodno nisam identifikovao osnovni uzrok koji su koristile stare sile i demon požude da bi izazvali smetnju. Naime, bio sam ,,usamljen" i čeznuo za ,,društvom" u vidu supruge ili životnog partnera.

Jednom je praktikant rekao, sećam iz jednog telefonskog razgovora: ,,Ako si usamljen, priđi bliže Učitelju." Kada sam pokušao da to uradim pozivajući Učitelja u mislima, shvatio sam da sam obuzet stidom, strahom, i žaljenjem. ,,Kultivacija je ozbiljna", i treba slediti ,,Zakon bez propusta.”

,,Ako je kultivator sposoban da se oslobodi misli o životu i smrti pod bilo kojim okolnostima, zlo će ga se svakako plašiti. Kad bi svaki učenik mogao ovo, zlo bi samo po sebi prestalo da postoji. Svi vi već ste svesni principa uzajamnog podsticanja i uzajamnog suzbijanja. Kad se ne biste plašili, faktor koji vas čini uplašenima prestao bi da postoji. Ovo ne treba nametati sebi, ali se to da postići istinskim, mirnim oslobađanjem od toga.” Bitno za dalje napredovanje II

Čitao sam iskustvo kolege praktikanta na temu usamljenosti: ,,U nekoliko navrata osećaj usamljenosti ukazuje da je snaga volje za kultivacijom slaba. Osećaj usamljenosti dolazi od vezanosti za sebe, vreme i traženje udobnosti.” Pročitavši ovo iskustvo, započeo sam proces eliminisanja vezanosti za sebe, vreme i udobnost, i zbilja marljivo napredujem u kultivaciji!

Ovaj članak je moje sopstveno razumevanje požude i straha, i nadam se da će moći pomoći praktikantima koji se bore kao ja da pronađu duševni mir i šalju ispravne misli da eliminišu vezanost za požudu i strah.