Falun Dafa Minghui.org

Ne bojati se smrti nije isto kao i otpuštanje vezanosti za život i smrt

(Minghui.org)

Fraza „otpustiti život i smrt“ dolazi iz zajednice kultivatora, a ne iz ljudskog društva. „Postići Ispunjenje“ je također fraza iz kultivacije. Kultivatori mogu doista raspravljati o pitanju života i smrti iz drugačije perspektive od ne-praktikanata.

Svi Dafa praktikanti znaju odakle ljudi dolaze prije rođenja i gdje idu nakon smrti. U prošlosti, Kinezi su porod nazivali „spuštanjem“, što je značilo da ljudski životi dolaze s viših razina prema dolje na ljudsku razinu. Neki su se sami spustili i došli zbog misije, drugi su se spustili zato što više nisu ispunjavali zahtjeve na njihovoj razini.

Život i smrt pripadaju ljudskoj razini. Ne bojati se smrti nije isto kao i otpuštanje vezanosti za život i smrt. Iz perspektive kultivatora otpuštanje vezanosti za život i smrt nije odustajanje od tijela, već zahtijeva da kultivatori otpuste sve vezanosti.

Praktikanti se dugo vremena mukotrpno kultiviraju kako bi postupno dosegnuli razinu otpuštanja vezanosti za život i smrt, pročistili sebe kroz Dafa, eliminirali karmu, postupno se uzdigli duhovno i tjelesno te se postupno odnosili prema životu i smrti s manje zabrinutosti, dok se ne oslobode ciklusa reinkarnacije i kultiviraju prema višoj razini.

„Odrekni se noža mesara i odmah postani Buddha.“ Ta izreka nije točna, jer osoba ne može postati Buddha dok ima karmu i vezanosti. Cilj te izreke je da uvjeri ljude da se odreknu zlih načina i dopuste svojoj Buddha-prirodi da ih vodi. Ako bi ljudska bića koja se ne boje smrti mogla postati Buddhe, onda bi čak i odmetnici mogli postati Buddhe. Kultivacija nije tako jednostavna.
Kad netko ima vezanosti, nedostatke i ne može dosegnuti razinu otpuštanja života i smrti, to je zato što se on ili ona još uvijek kultiviraju. Iako netko može imati nedostatke, on se još kultivira i ispravlja u Dafa i onda je uplitanje starih sila zločin protiv Dafa. Čak i oni koji su ranije preminuli su još uvijek drugačiji od ne-praktikanata. Dafa praktikanti hodaju putom prema božanstvenosti, čak i kad ranije odu, oni će i dalje biti božanska bića novog kozmosa. To je Učiteljeva milost i moć Dafa.

Nedavno je preminulo nekoliko praktikanata uzrokujući negativan utjecaj na zajednicu kultivatora. Jedan praktikant u 70-im godinama je izjavio da nitko u njegovoj obitelji nije živio duže od 70-ak godina te da se i on se bojao da neće doživjeti preko 80 godina. Jedan je rekao da u njegovoj obitelji postoji nasljedna bolest i bio je zabrinut da ju on također ima, drugi su rekli da je umiranje normalno za nekoga u tako poodmakloj dobi. Starost nema nikakve veze s ranijim odlaskom, temeljna stvar je vezanost. Treba gledati na sveukupno stanje bića; kultivirani dio izgleda vrlo mladenački, tako da se ne mogu koristiti ljudske predodžbe koje ograničavaju percepciju. Praktikanti upadaju u nevolje jer stare sile mogu iskoristiti njihove predodžbe.

Učitelj nas je podučavao Fa u vezi Ispunjenja, ali su shvaćanja nekih praktikanata iskrivljena i ekstremna i oni tada razviju novu vezanost. Oni smatraju, budući da ćemo prije ili kasnije dosegnuti Ispunjenje, da se više ne moraju fokusirati na učenje Fa i poboljšanje xinxinga i jednako gledaju na obavljanje stvari kao kultivaciju i nailaženje na nevolje.
Ti praktikanti mogu postići Ispunjenje na različitim razinama, ali će zbog puno toga žaliti.

Učitelj je rekao:

„Zato je rečeno da dokle god se kultiviraš kao da si tek počeo, to će sigurno rezultirati postizanjem najvišeg položaja.“

(„Fa predavanje na Velikoj Međunarodnoj Fa Konferenciji u New Yorku 2009.“)

Tijekom prve scene u predstavi Shen Yun Performing Artsa iz 2013. godine, prikazana su božanstva s različitih razina kako se odriču svog svetog statusa i slijede Učitelja - bez oklijevanja ili straha - dolje sloj po sloj u opasne Tri Sfere i prljavu ljudsku dimenziju. Iz ove scene sam shvatio da nas Učitelj podsjeća na to da smo prethodno već otpustili pitanje života i smrti i došli ovdje dolje. Također nas ohrabruje da se ponašamo kao prije, apsolutno vjerujemo u Učitelja i Fa te olakšamo Fa-ispravljanje bez vezanosti za život i smrt - onda ćemo sigurno postići Ispunjenje.