Falun Dafa Minghui.org

Nadilaženje siromaštva, uređenja starih sila

(Minghui.org)

Mnogi Falun Gong praktikanti koje poznam žive sa jako ograničenim sredstvima. Na primjer, praktikant je posudio novac da pokrene svoj vlastiti posao, no nije bio u mogućnosti otplatiti dug jer posao nije išao dobro. Drugi praktikant je radio kao dnevni radnik kako bi uzdržavao svoju obitelj. Ustajao se rano da bi išao na posao i vraćao se kući kasno, no i dalje je teško spajao kraj s krajem. Praktikantica je živjela vrlo štedljivim životom nekoliko godina, a nije si kupila novu odjeću godinama. Neki ne praktikanti su komentirali: „Zašto rijetko viđam Falun Gong praktikante da žive udobno?"

Najgori dio je što neki praktikanti misle: „Ovo je možda samo put kultivacije koji mi je aranžiran. Suđeno mi je da ovako patim." Jesu li takvi praktikanti priznali aranžmane starih sila kad se radi o njihovoj financijskoj situaciji? Nije li to jednako kao odabiranje teškoća?

Kolega praktikant koji je patio od siromaštva mi je ispričao svoju priču: „Zaglavio sam u takvom životnom standardu godinama. U jednom periodu moja cijela obitelj 3 mjeseca nije imala ništa drugo za jesti nego bocu od 5.5 litara ulja od povrća i konzervirano povrće sa rižom na pari. Kad smo išli kupovati hranu, izabirali smo samo onu koja je udarena i trula kako bi dobili popust. Naporno sam radio kao radnik da bih prehranio obitelj no i dalje sam teško donosio hranu na stol nakon godinu dana. Nikad nije bilo dovoljno novca. Moji roditelji su bili bolesni, a djeca su trebala novac za školu. Moja cijela obitelj je ovisila o meni da ih uzdržavam. To je bilo teško. Počeo sa razmišljati: „Falun Gong praktikanti bi trebali imati dobru sudbinu. Ovo uopće nije sreća. Kako ovo može biti put koji je Učitelj aranžirao za mene?" Odjednom sam shvatio da sam kročio putem koji su stare sile aranžirale za mene. Stare sile će priznati samo praktikante koji se kultiviraju u siromaštvu. Počeo sam slati ispravne misli kako bih negirao takav aranžman. Kad se odjednom makneš iz takvog načina razmišljanja, napokon vidiš da siromaštvo nije norma. Ne smijemo priznati ili se složiti da kultivatori moraju biti bez lipe. Trebali bismo kročiti putem koji je Učitelj priredio i zamoliti Učitelja da nam ga ispravi. Svaki put kad sam slao ispravne misli sam negirao i iskorjenjivao sve elemente koji su pridonosili mojem siromaštvu. Ubrzo se moj život počeo poboljšavati. Zaradio sam više od 40000 yuana prošle godine. Moja obitelj i prijatelji su jako sretni zbog toga."

Drago mi je da je napokon prebrodio tu prepreku no šteta je što mu je trebalo nekoliko godina da shvati što je pošlo po krivu.

Znao sam čuti komentare kao što su: „živjeti sa ograničenim mogućnostima nije ništa. Bolje nam je nego onim kultivatorima bez prebijene pare u stara vremena. Bolje nam je nego onim kultivatorima koji su trebali pobjeći od kuće kako bi izbjegli daljnji progon ili onim praktikantima koji su zarobljeni u zatvoru."

Ne slažem se s takvim razmišljanjem.

Ako vjeruješ da je siromaštvo norma za kultivatora ili ako se slažeš sa siromaštvom, ne izabireš li time psihološki život u siromaštvu? Je li normalno da Falun Gong praktikanti jedva spajaju kraj s krajem? Kako to može biti nešto što je uredio Učitelj? Sišli smo iz naših nebeskih rajeva na zemlju kao kraljevi i gospodari. Imamo puno vrline i odličnu osnovu za kultivaciju. Kako možemo imati teškoća u zarađivanju za život? To ne može biti ispravno.

Dodatno, stare sile su te koje su aranžirale stari način kultivacije u siromaštvu o kojem čitamo u povijesti koji su bez novaca bez obzira kultivirali se u planinama ili hramovima. Kako možemo priznati takav put? Ne bi se trebali osvrtati na njih u našem putu kultivacije. Ne može se napredovati na jako visoke razine kultivacije samo trpljenjem poteškoća. Upravo Fa visoke razine vodi prema visokim razinama. Mnogi kultivatori koji su slijedili stari put nisu čak ni izašli izvan Tri Sfere. Ne smijemo te kultivatore uzimati kao referencu za našu kultivaciju.

Mnogi praktikanti su pobjegli od kuće i pobjegli u izgnanstvo da bi izbjegli daljnji progon. Mnogi praktikanti su zatvoreni u radnim logorima ili zatvorima. No to su također aranžmani starih sila. To ni u kom slučaju nisu Učiteljevi aranžmani. Učitelj nikad neće prirediti takav put za nas. Ne smijemo mislit da nam je „bolje nego njima" jer nismo beskućnici ili zatvorenici kao što su mnogi kolege praktikanti. Oni su u takvim bijednim uvjetima „protiv svoje volje". Ako smo zadovoljni time što nismo u zatvoru ili što ne skapavamo od gladi, onda izabiremo put starih sila.

Ako ne uspijemo potpuno negirati siromaštvo koje su stare sile priredile, onda su one u mogućnosti reći: „vidiš? Oni su zadovoljni s našim aranžmanima. Zašto im ne bi još više otežali? Uspostavit će moćniju vrlinu trpeći veće teškoće. " Moramo slati ispravne misli kao što su: „Potpuno negiram sve aranžmane koje su stare sile učinile u mom životu. Izabirem samo put koji je Učitelj priredio za mene. Dezintegrirati ću siromaštvo koje su stare sile priredile. Ponizno molim Učitelja da ispravi stvari."

Učitelj je rekao:

„Ako to možete doista postići, to bi me najviše usrećilo. Nemam nikakvih problema s tim da Dafa učenici puno zarađuju. Bit ću sretan kad vaš posao naraste i kad budete imali još veće bogatstvo. Moja jedina briga je da to nećete postići. Kad bi svi imali odlične financijske uvijete, ne bi li mogli izvući više snage za one stvari koje Dafa učenici rade da potvrde Fa? Ne bi li to bilo izvanredno? Nikad vam nisam rekao da budete kao oni kultivatori koji se skitaju po planinama, koji bi radije išli bez novaca. To je zato što vi ne možete biti takvi kad se vaša kultivacija obavlja u običnom ljudskom društvu. Nikada vam nisam rekao da budete takvi. Umjesto toga, uvijek sam govorio da se kultivacija Dafa obavlja na način da se maksimalno prilagodi načinu običnog ljudskog društva."

(Fa predavanje na Epoch Times sastanku)

Nije naša svrha da budemo bogati kako bi živjeli luksuzni život, nego kako bi pokazali kako je Falun Gong prekrasan. Važno je da javnost vidi da će onaj tko prakticira Falun Gong biti blagoslovljen srećom. To će također pomoći kad objašnjavamo istinu o Falun Gongu.

Ovo zaključuje moje skromne uvide o temi. Molim ljubazno ukažite na bilo što neprikladno.