Falun Dafa Minghui.org

Kineska Fahui: Kao koordinator projekta spoznao sam lepotu i moć kultivacije

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju i kolegama praktikantima Dafe:

Vežbam Falun Dafu više od 20 godina, od neznanja o kakvoj se kultivaciji radi do toga da se doživi lepota i moć kultivacije. Učiteljeva bezgranična saosećajnost i beskrajnost Dafe su se pokazale u tom procesu.

Nejasno razumevanje u početku

Počeo sam da vežbam Dafu 1997. godine, a da zapravo nisam znao šta Dafa i kultivacija zahtevaju. Gledao sam Učiteljeva Fa predavanja sa drugim praktikantima, ali nisam shvatio šta je Učitelj predavao. Osećao sam da me je debeli sloj supstance prekrio.

Osećao sam da treba da nastavim da vežbam Dafu. Učitelj mi je dao brojne nagoveštaje, i tragove na putu da me vode u kultivaciji.

Kada je progon počeo u julu 1999. godine, otišao sam u Peking da potpišem peticiju za pravo na vežbanje Dafe. Uhapšen sam, i zatvoren u centru za ispiranje mozga. Nikada se nisam kolebao u svojoj veri i kutivisao sam se tokom godina.

U retrospektivi, nisam znao da li mi je moja znajuća strana pomogla da se probijem. Ali znam da me je Učitelj celo vreme štitio i ojačavao. Moja veza sa Dafom je uvek bila čvrsta.

Buđenje

U gradu u kojem sam živeo desilo se masovno hapšenje praktikanata 2012. Tri koordinatora u toj oblasti su doživeli različite vrste progona. Iznenada su svi praktikanti osetili tešku atmosferu terora.

Osetivši osećaj odgovornosti, počeo sam da koordiniram praktikantima radi razmene razumevanja, kao i traženja mesta za proizvodnju materijala, nadajući se boljem kultivacionom okruženju za praktikante. Ubrzo nakon toga, počeo sam da imam konflikte sa drugim praktikantima. Neki od njih nisu sarađivali, pa sam imao puno zamerki.

Kasnije, Učitelj mi je pomogao da shvatim da metod na kom sam insistirao nije bio izvodljiv, pa sam morao odustati. Nekoliko takvih iskustava mi je jasno pokazalo šta znači biti vezan za sebe. Počeo sam obraćati više pažnje na učenje Fa i gledanje unutar sebe.

Kada se osvrnem, shvatam da učenje Fa i kultivacija šinšinga idu ruku pod ruku. Samo učenje Fa ne može dovesti do stvarnog poboljšanja u kultivaciji, a jednostavno želeti poboljšati šinšing bez učenja Fa je nemoguće.

Učitelj kaže:

,,Gore su iznesena dva razloga za nemogućnost rasta gonga: bez poznavanja Fa na visokim nivoima ne može se kultivisati; bez kultivisanja unutrašnjeg bića i sopstvenog šinšinga takođe se ne može povećati gong. To su ta dva razloga.” (Prvo predavanje, Džuan Falun)

Učitelj nam je već rekao da je suština kultivacije u Fa. Iako sam čitao knjigu godinama, nisam se istinski kultivisao na osnovu Fa.

Zagrcnuo se

Jedan praktikant iz moje regije je uhapšen 2016. godine. Kada je u pitanju spašavanje uhapšenih praktikanata, mnogi bi imali izgovor kada je trebalo da se pomogne, poput nedostatka iskustva, nedostatka potrebnog pravnog znanja, straha itd. Bio sam jedan od njih. Oslanjali smo se na drugog praktikanta koji je u tom pogledu bio veoma vešt.

Ali, ovog puta kada je član porodice uhapšenog praktikanta potražio pomoć od praktikanta, taj vešti praktikant ga je poslao meni, a da predhodno nije razgovarao sa mnom. Bio sam zatečen, mislio sam da je šala, jer se ranije nikad ne bih zauzeo za taj zadatak.

Uspeo sam da pomognem tom članu porodice praktikanta da prikupi dokumentaciju, i rekao sam mu da preda sudu. Rekao je: ,,Možeš li poći sa mnom?“ Iznenađeno sam ga pogledao i pristao, znajući da mu zaista treba moja pomoć.

Nisam bio mentalno spreman da se suočim sa ovom situacijom. Ali, upravo se ta situacija kasnije pokazala kao osnovna prekretnica u mojoj kultivaciji.

Koordinator je odlučio da formira tim od troje ljudi, taj član porodice praktikanta, mene i još jednog praktikanta, da se pozabavimo tim problemom, dok bi drugi praktikanti slali ispravne misli.

Zbog nedostatka prethodnog iskustva, morao sam da preuzmem vodeću ulogu, poput deljenja iskustva sa praktikantima u regionu, pisanje neophodnih dokumenata, angažovanje i praćenje advokata za razne državne organe itd.

Pošto nismo imali znanja, pratili smo obrazac dokumenta na Minghui sajtu i proaktivno kontaktirali sud i pritvorni centar. Uspešno smo stekli pravo člana porodice učešće u sudskoj odbrani tog praktikanta.

Advokat se uključio u slučaj dva dana pre zakazanog ročišta. Kasnije je imao žestoku svađu sa sudijom i osobljem suda, što je nateralo sudiju da odloži suđenje. Čak je i sam advokat bio zadivljen i citirao je Učiteljevu pesmu:

,,Kad učenici imaju dovoljno ispravnih misli Učitelj ima moć da preokrene plimu.” (Veza Učitelj – Učenik, Hong Yin II)

Kad bi nas advokat pogrešno razumeo, ostali bi smo pribrani i nastavili da ga podržavamo ispravnim mislima, što je na kraju dovelo do potpunog preokreta u njegovom stavu. Proaktivno nam je pomagao u rešavanju različitih pitanja, baš kao što smo se prvobitno nadali.

Kada bi me ljudske prestave i vezanosti kontrolisale, osećao bih se previše iscrpljeno da bih nastavio, ali onda bih pomislio na uhapšenog praktikanta i odagnao sebične misli. Kako bih činio korak napred, situacija bi se ubrzavala a problemi rešavali.

Kada bih osetio da su moje sposobnosti došle do krajnjih granica, setio bih se Učiteljevog Fa, i onda bih bio podstaknut i ojačan od Učitelja. Osećaj je bio tako živ i intenzivan, kao da sam uronjen u snažno energetsko polje.

Na kraju, iako je uhapšeni praktikant osuđen, zatvorska kazna je bila najkraća među svim sličnim kaznama. U isto vreme, svi praktikanti uključeni u spasavanje su dobili bolje razumevanje Fa, i osetili smo da smo odrasli i sazreli u kultivaciji.

Učitelj kaže:

,,Tako da morate uspjeti sami, jer Fa vam je podučavan i vi se kultivirate. Sve se može riješiti kroz kultiviranje. Jedino je pitanje toga kultivirate li se marljivo. Ako se uistinu marljivo kultivirate, sve može biti riješeno.” (Fa predavanje na međunarodnoj Fa Konferenciji u Vašingtonu 2009, Predavanje Fa na konferenciji IX)

Moja najveća korist u tom procesu je bila da sam se prosvetilo u značenje ,,kultiviši se marljivo” u Fa.

Od tada, postao sam potpuno svestan snage i dragocenosti Dafe i shvatio da je ključ kltivacije u tome da su nam misli i dela u skladu sa Fa. Takođe, od tada sam stvorio naviku da kada se suočim sa konfliktima i teškoćama gledam u sebe i tražim odgovore u Fa.

Ovu priliku mi je Učitelj priredio, da bi bila preokret u mojoj kultivaciji, koja je ušla u novu fazu. Takođe sam shvatio da svaki praktikant može to da radi sve dok ima volje i hrabrosti, jer stvarna moć dolazi od Dafe.

Vrhunski aranžmani

Nekada je u mojoj regiji je bilo puno praktikanata. Tokom godina, neki su prestali da se kultivišu nakon što je počeo progon, a neki su preminuli. A neki su se iselili iz raznih razloga. Broj se jako smanjio. Sa nekoliko praktikanata sam počeo da razmišljam da regionalni koordinatori ne rade dobro svoj posao, a njihov bi inače dobro osmišljen rad prošao dug put u postizanju opšteg poboljšanja regije u celini. Na površini, bila je to vrlo razumna misao. Međutim, kad se u mojoj glavi oblikovalo fiksno mišljenje, postajalo je protiv onoga što nas je Učitelj učio:

,,Nisam li ranije rekao da što se tiče našeg oblika kultivacije, Veliki put nema oblik?” (Predavanje Fa u San Francisku, 2005)

Svaki praktikant je imao svoj sopstveni zavet pre nego što se spustio u ljudski svet. Mogli su doneti različite odluke u svojoj kultivaciji. Različite regije mogu imaju različite aranžmane, i ne postoji ni samo jedan pravi način da se to sledi. Kad bih svoju ideju i razumevanje nametao drugima, to bi narušilo Fa.

Pokušao sam svojim razmišljanjem da utičem na nekoliko praktikanata. Na kraju su se oni po malo otužili, što me je navelo da se probudim.

Ubrzo sam shvatio svoju vezanost za preterano naglašavanje važnosti koordinacije praktikanata, i fokusiranje na ličnost i stil rada drugih praktikanata. Umesto toga, usmerio sam pažnju na sopstvenu kultivaciju.

Kada mi je na projektu bila potrebna hitna pomoć, drugi kao da nisu marili usled drugačijeg gledanja na značaj toga. Kada su me članovi projektnog tima iznenada napuštali, ostavljajući me na cedilu, ili kad bi kolege praktikanti promenili pravac u projektu a da se prethodno nisu posavetovali sa mnom, tada se ne bih osećao izgubljeno ili neraspoloženo. Sarađivao bih na najbolji mogući način sa grupom, prioritet je bio uspeti kao grupa, u celini.

Tokom ovog procesa, shvatio sam da su problemi drugih praktikanata moji problemi. Kada sam doživljavao šinšing konflikte iznova i iznova, oslobađao bih se vezanosti, oslanjanja na druge, visokih očekivanja prema drugima, slave, previše formalizma, sebičnosti, arogantnosti i raznih drugih ljudskih predstava koje su duboko ukorenjene u mom umu. Kad se moje stanje uma promenilo u skromno, smireno i tiho, bio sam u stanju videti snagu praktikanata i sve bi se okrenulo na bolje.

Učitelj kaže:

,, Kultivacija je usavršavanje i ispunjavanje života.” (Fa predavanje u Vašingtonu 2018.)

Nakon što sam povisio nivo u kultivaciji, shvatio sam da je ono što je Učitelj priredio za praktikante najbolji način da se usavrši i ispuni biće. Zbog toga sam se najiskrenije zahvalio Učitelju, kao i kolegama praktikantima.

Potvrđivanje Fa uz pomoć olovke

Ranijih godina, mnoge praktikante sam odbio jer su tražili da pišem pisma koja će ubediti ljude da čine dobra dela, i ostanu podalje od zla. Razlog je što sam imao loše ocene iz maternjeg jezika u školi. Takođe, nisam voleo pisanje, smatrao sam da je direktan razgovor pravi način spasavanja ljudi. Stalno bih govorio praktikantima da još nisam video ,,čarobnu olovku” koju mi je Učitelj podario, kao znak da to treba da radim.

Situacija se promenila kada sam učestvovao u akcijama spasavanja. Kako niko drugi nije to radio, morao sam pripremiti dokumenta. Bio je to težak proces dok sam pisao odbranu koja je trebalo da se preda sudu u ime praktikanta. Kako bi se koristilo na sudu, i dostavilo vladinim organima, jezički je trebalo da bude tačno i stručno.

Dva dana sam sedeo ispred kompjutera bez ikakvog napretka ili čak bez ikakve ideje kako da počnem. Praktikant sa pravnim iskustvom je podelio svoje mišljenje sa mnom. Nije tražio da radim određene stvari, ali pokušao je da me podseti zašto ovo radim. Posle toga i dalje nisam imao pojma, pa čak nisam mogao ni jasno da razmišljam.

Odjednom sam se zapitao: ,,Zašto sam tako nemiran? Šta ja radim i šta želim da postignem?” Zatim sam pogledao u sebe i razmislio šta je praktikant upravo podelio sa mnom. Shvatio sam da sam ovaj dopis hteo da završim što pre, bez razmišljanja da je ovo spasavanje više ljudi. Zatim sam se malo smirio i postepeno shvatio svoje misli.

Sledeći strategiju odbrane dobijene od advokata, pisao sam o legalnosti vežbanja Dafe, kako vlasti krše zakone, i pozitivnih promena, mentalnih i fizičkih, koje praktikanti imaju.

Takođe sam uključio dirljivu molbu članova porodice praktikanata, u pokušaju da apelujem na dobrotu i smisao za pravdu državnih službenika. Moje reči su bile smirene, tačne, ali bez previše ljudskih osećanja. Da bih napisao dokument preko 10.000 reči, potrebno mi je bilo samo jedno popodne.

Kaže se da dobri članci dolaze sa Neba. Shvatio sam da je pisanje članka takođe kultivacija, a mudrost sjajnih članaka dolaze od Dafe sve dok je šinšing pisca u skladu sa standardima Dafe.

Došao sam do shvatanja, sve dok mi Dafu stavljamo na prvo mesto i imamo ispravan pogled na ono što radimo, Dafa će nam otkriti svoju moć.

Onda, kada god bih bio svedok nekih problema u kultivaciji praktikanata ili saznao o nekim dirljivim pričama koje su delili drugi praktikanti, imao bih snažan osećaj hitnosti da to napišem. Većina članaka je objavljena na Minghui sajtu.

Sada više ne čekam da drugi deluju, već proaktivno pišem kad vidim priliku bez obzira na to koja je oblast znanja bila potrebna.

Kada mogu da zadržim ispravne misli i dobru pažnju, nalazim da retko imam mnogo prepreka, a pisanje mogu završiti kao kad voda teče u čašu. To je bila istinska manifestacija moći Dafe.

Takođe, kad god sam video da treba korigovati članke na Minghui, obavestio bih urednika Minghuia. Smatram da je ovo prirodna odgovornost praktikanta.

Naša odgovornost

Jednog dana sam otišao da posetim jednu praktikantkinju. Njena unuka je bila neljubazna prema gostima i smetala je u slanju ispravnih misli, htela bi da se igra sa bakom svo vreme i ima je za sebe.

Ovog puta je isto bilo i ometala je naš razgovor. Pogledao sam je i pitao: ,,Kako bi bilo da sednemo i zajedno šaljemo ispravne misli?” Ignorisala me je.

Kazao sam: ,,Ne bi trebalo da mučiš svoju baku. Zar nisi ovde zbog Fa? Dođi ovde, da zajedno pošaljemo ispravne misli.” Podigao sam ruku da joj pokažem kako se to radi. Neko vreme me je posmatrala, a zatim je ustala sa fotelje. Došla je kod mene i podigla ruku kako bi me oponašala. Rekao sam: ,,Idemo zajedno sa Učiteljom kući . Da li to želiš?” Jasno je odgovorila: ,,Da.” Njena baka nas je gledala zaprepašćena njenom reakcijom, jer se suzdržavala da govori s njom o Dafi iz straha da bi ona mogla pričati o tome van kuće.

Još veće iznenađenje je da se nakon tog dana ponašala totalno kao druga osoba, ljubazna i susretljiva, ne mučeći više svoju baku. Kada bi baka popustila, sela bi pored nje i podigla ruku da šalje ispravne misli na svoj jedinstven način, kako bi podsetila baku da ponovo bude marljiva.

Transformacija deteta je bila inspirativna za mene i njenu baku. Sva bića čekaju da ih spasi Dafa:

Učitelj kaže:

,,U kultivaciji, ti sam ne činiš pravi, solidan napredak, koji bi rezultovao velikim, fundamentalnim promenama u tebi. Umesto toga, ti se oslanjaš na moju moć i koristiš moćne spoljne faktore. Ovo nikad neće moći da transformiše tvoju ljudsku prirodu u Buda-prirodu. Kad svako od vas bude mogao da razume Fa iz dubine sopstvenog srca, to će zbilja biti manifestacija Fa, čija moć nema granica – ponovno pojavljivanje moćnog Buda Fa u ljudskom svetu! (Opominjući savet, Bitno za dalje napredovanje)

Praktikanti Dafe bi trebalo da odbace ljudske predstave i vezanosti koliko je to moguće brzo, i dostignu status Božanskih bića. Ovo je hitno potrebno u procesu uzdizanja praktikanata kao celine i spasavanja živih bića.

Zaključak

Jednog dana, sa visoke zgrade sam video listove na velikom drvetu kako se lelujaju. Listovi na vrhu su izgledali lepršavi i ne tako robusni kao listovi na dnu. Pomislio sam da nije bitno na kom se nivou nalaze. Ono što je bitno je da su svi listovi formirali drvo i postali deo njega. Mi, Praktikanti Dafe, bez obzira u koje smo projekte uključeni i kakve uloge imamo, ključno je da smo svi deo celine, delujući prema istom cilju, pročišćavajući sebe, potvrđujući i usklađujući se sa Fa, i na taj način pokazujući Učiteljevu beskraju samilost i vrlinu Dafe.

Hvala Učitelju i kolegama praktikantima!