Falun Dafa Minghui.org

Još jedna lista progonilaca Falun Gong praktikanata predata vladama SAD, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda

(Minghui.org)

Falun Gong praktikanti iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda su svojim vladama predali novosastavljeni spisak počinilaca koji su uključeni u progon Falun Gonga.

Praktikanti koji su predali identičan spisak traže od svojih vlada da uskrate izdavanje viza i da zamrznu imovinu licima sa spiska. Ovaj novi zajednički napor slijedi ranije podnošenje spiska krajem septembra 2019. godine.

U novembru mjesecu je od jedne renomirane organizacije za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Washingtonu došla vijest da je Američki State Department (DOS) povećao broj zaposlenih i prioritetno odredio sankcije, uključujući zabranu ulaska i zamrzavanje imovine dotičnih stranih državljana.

Ova organizacija za zaštitu ljudskih prava je tada pozvala službenike DOS da održe seminar različitim vjerskim grupama i organizacijama za ljudska prava kako bi im se pomoglo da shvate koji se zakoni mogu koristiti za uskraćivanje viza i zamrzavanje imovine i kako te nevladine organizacije mogu sarađivati s DOS na ovom pitanju.

Zvaničnik DOS je ovim organizacijama rekao da se primjenjuju različiti zakoni, pri čemu neki imaju relativno strože zahtjeve od drugih. Ovaj je zvaničnik rekao da DOS pozdravlja podnošenje spiskova počinilaca koji su uključeni u vjerski progon i kršenja ljudskih prava, sve dok postoje dokumentovane činjenice progona.

Ovaj zvaničnik je takođe rekao da će DOS primjenjivati najprikladnije zakone, koji se mogu odnositi ne samo na same počinitelje, već i na članove njihovih porodica. Čak i ako su počinitelji ili članovi njihovih obitelji već ušli u SAD, njihove vize mogu biti opozvane, a ova lica deportovana.

Jedan je Falun Gong praktikant iz Washingtona rekao zvaničnicima DOS da su ove akcije SAD i drugih zapadnih zemalja imale veliki uticaj na Kinu.

Mnogi su kineski službenici, koji su bili uključeni u progon Falun Gonga, uklonili svoje slike i druge informacije o sebi iz biltena, web stranica ili drugih sredstava javnog informisanja nakon što su saznali za napore vlade SAD usmjerene protiv kršioca ljudskih prava. Jedan je policajac rekao prilikom puštanja na slobodu pritvorenog praktikanta: „Nisam te pretukao, pa te molim da me ne prijavljuješ jer moja deca kasnije planiraju ići u inostranstvo.“

Sve više zemalja prestaje biti sigurno utočište za počinitelje

Izvještaji iz Kine su pokazali da su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Velika Britanija, Australija i Novi Zeland često smatrane sigurnim utočištem za korumpirane kineske službenike. To je bilo zato jer još uvijek nije postojao ili na snagu nije stupio ugovor o ekstradiciji između Kine i tih pet zemalja. Zato, kad bi ti korumpirani službenici stigli u ove zemlje postojala je mala vjerovatnoća da će biti izručeni.

Kako praktikanti Falun Gonga ovim zemljama dostavljaju spiskove ovih počinilaca, te zemlje bi mogle uskratiti vize i zamrznuti imovinu ovih pojedinaca i članova njihovih porodica, što bi pomoglo da im se blokira put do sigurnog utočišta.

Holandski zastupnički dom je 21. novembra 2019. godine usvojio prijedlog zakona, zahtijevajući od holandske vlade da donese svoju verziju Zakona Magnitsky, sem ako EU verzija ne bude usvojena do 31. januara 2020. godine. Druge europske države također planiraju sličnim zakonima suzbiti kršenja ljudskih prava uskraćivanjem viza i zamrzavanjem imovine. Tokom proteklog ljeta, zvaničnici iz Kanade i Sjedinjenih Država su razgovarali o ovim pitanjima sa američkim DOS o zajedničkim naporima na sankcionisanju kršioca ljudskih prava.

Lista od preko 100 000 počinilaca

Otkako je krajem maja na web stranici Minghui.org objavljeno Obavještenje kojim se poziva na dostavljanje informacije o službenicima odgovornim za progon Falun Gonga, primljena je ogromna količina informacija, a uz ažuriranje je, broj počinitelja dokumentovan u bazi podataka koju vodi Minghui biblioteka (odjeljenje Minghui.org), do mjeseca novembra 2019. godine premašio 100.000. Falun Gong praktikanti će kontinuirano birati imena iz baze podataka i dostavljati ih.

Zbog ograničenja prostora detaljna lista imena neće biti objavljena na Minghui.org svaki put kada bude podnošena. Da biste otkrili je li ime nekog počinioca već uključeno u listu te može li biti dostavljeno, potrebno je samo provjeriti bazu podataka u Minghui biblioteci.

Nadamo se da će službenici u Kini prestati slijepo primjenjivati politiku progona; jer će inače biti smatrani odgovornim za svoje postupke. Takođe se nadamo da će ovi službenici nadoknaditi štetu koju su nanijeli praktikantima Falun Gonga.