Falun Dafa Minghui.org

Kultivisati svaku misao da bi se eliminisao progon starih sila

(Minghui.org)

Muž i ja smo počeli vežbati Falun Dafu 1995. U protekle 24 godine kako se kultivišemo, oboje smo izdržali probleme i nevolje.

Muž je bio nezakonito osuđen na zatvor mnogo godina, ja sam bila zatvorena i primorana na ispiranje mozga. Pod zaštitom Učitelja Li i vođstvom Dafe smo uspeli to da prebrodimo. Nastavili smo da marljivo radimo tri stvari koje je Učitelj tražio od nas.

Htela bih da podelim moju najnoviju nevolju. Pre mesec dana je počeo blag i suv kašalj. Smatrala sam da eliminišem karma bolest, i nisam na to obraćala mnogo pažnje. Međutim, kašalj se pojačao pre nedelju dana.

Zatim, pre tri noći posle slanja ispravnih misli sam otišla da spavam. Probudila sam se u dva sata ujutro, sa teškim disanjem i u grudima me nešto stiskalo. Imala sam neobičan bol u srcu.

Ustala sam iz kreveta i savila se da uzmem prostirku da bih radila meditaciju u dnevnoj sobi. Kada sam ustala i krenula hodati ka dnevnoj sobi, srce me još više bolelo (simptomi srčane bolesti) i zamalo nisam pala. Odmah sam sela na pod, oslanjajući se na kauč.

Počela sam sve teže da dišem, kao da ću se onesvestiti. U tim momentima, jasno sam čula muški glas kako mi govori: ,,Tvoj život se završio. Vreme je da se krene.”

Glavna svest mi nije bila jasna, i odgovorila sam: ,,Skoro da imam 70 godina. Pretpostavljam da je vreme.” Zatim sam pomislila: ,,Kada odem, moje telo bi trebalo da ostane u kuću tri dana po običaju. Kapela bi trebala biti uređena na ovaj način, a dnevna soba bi trebala da bude uređena na taj način.”

Takođe sam pomislila: ,,Ako odem ko će se brinuti o mojoj unuki u osnovnoj školi? Muž takođe nema primanja (Partija je odbila da mu da penziju nakon puštanja iz zatvora), pa kako će preživeti? Ko će brinuti o njemu? Oh čekaj, on će imati naknadu od 50.000 juana nakon moje smrti, što bi trebalo da je dovoljno....”

Odjednom sam se probudila i pomislila: ,,Ne mogu otići. Ja sam učenica Učitelja Lija. Ne prihvatam i ne priznajem tuđe aranžmane. Želim da sledim Učitelja i ne idem nigde drugde!”

,,Ne mogu ukaljati ugled Dafe. [U mom stambenom kvartu, dva praktikanta su umrla, što je negativno uticalo na one što ne vežbaju.] Imam još dosta stvari koje treba da uradim. Želim da budem časna učenica Dafe koja je solidna u svojoj kultivaciji.”

,,Učitelju, sada znam šta treba da radim.” Do tada nisam mogla da dišem i osećala sam kao da ću umreti, plakala sam i govorila: ,,Učitelju, pomozi mi! Učitelju, pomozi mi!”

Osećaj da umirem je nestao. Bukvalno sam imala osećaj kao da su stare sile došle da mi oduzmu život, ali Učitelj me spasio.

Učitelj kaže:

,,Kad nastane smetnja, obično je izazivaju te stare sile.” Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

,,... jer bi vaši nedostaci bili iskorišćeni usled činjenice da vi sami još uvek imate neprepoznatljivih elemenata, a stare sile insistiraju da sprovedu ono što same žele. Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

,,Učitelj ih ne priznaje. Ni vi ne treba da ih priznate. Postupajte na ispravan način, dostojanstveno, poričite ih, i ojačajte malo svoje ispravne misli. „Ja sam učenik Li Hongdžija, i ne želim druge aranžmane, niti ih priznajem“ – tada se neće usuditi da to rade. Znači, sve se može razrešiti. Kad ovo zaista možete, ne samo rečima već i delima, Učitelj će definitivno stati iza vas.”

Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

Rekla sam starim silama: ,,Ja sam učenica Li Hongdžija. Jedino odgovaram Učitelju Liju. Nije vam dozvoljeno da me ometate. Iako imam nedostatke i propuste u svojoj kultivaciji, mogu se ispraviti u Dafi. Uz Učitelja ću se dobro kultivisati. Nemojte ni da sanjate o oduzimanju mog fizičkog tela! Nikakvim zlim bićima ili elementima starih sila nije dozvoljeno da me progone.”

Učitelj kaže:

,,Znači da u drugoj dimenziji, na tom mestu, postoji biće. To biće se nalazi u veoma dubokoj dimenziji.” Džuan Falun

,,To biće u drugoj dimenziji, koje generiše ovo polje.” Džuan Falun

Zamolila sam Učitelja da me ojača. Rekla sam sebi: ,, Ja sam moćan bog – kako se nisam mogla nositi sa ovom sitnicom? Bez obzira na to kakvo je zlo, elementi ili avet u drugim dimenzijama, pred istinskim praktikantom, mali prst je više nego dovoljan da ih slomi.”

Samopouzdanje mi se povećalo. U svojim ispravnim mislima, zaključala sam avet u drugu dimenziju sa svojim moćnim gongom i Falunom, dezintegrisala ih, i u potpunosti ih počistila. Slala sam ispravne misli do četiri ujutro.

Do zore, telo mi se vratilo u normalu. Kada je unuka došla da doručkuje, sve sam normalno radila i pazila je. Niko nije mogao da primeti da se nešto čudno dešava kod mene. Nisam pričala o tome nikom.

Muž koji je spavao na drugom krevetu, nije znao šta se dešavalo te noći. Pitala sam se: ,,Treba li da mu kažem o tome, tako da bude mentalno pripremljen u slučaju da mi se nešto desi?” U mislima mi je došao Učiteljev Fa:

,,Rekli smo da dobro i zlo dolaze od jedne spontane misli – razlika u jednoj misli vodi drugačijim posledicama.” Džuan Falun

Porekla sam te negativne misli. Zar nisam pravila aranžman za svoju smrt? Zar nisam sledila ljudske misli i logiku starih sila i time prihvatila aranžmane starih sila? Učitelj je promenio moj život i to je život za kultivaciju. Rekla sam sebi da u potpunosti poričem aranžmane starih sila, i da jedino sledim Učiteljeve aranžmane.

U to vreme, posvećenost je kultivaciji bila jaka i čvrsta vera u Učitelja i Fa. Bila sam odlučna da ostanem na jednom putu, dobro radim tri stvari, i pomažem Učitelju u Fa ispravljanju, i odem sa Učiteljom kući.

Odlučila sam da ovo ispričam mužu kao praktikant, bez ljudskih emocija i ljudskih misli.

Muž je rekao da u isto vreme dok sam imala suvi kašalj, u mislima su mu se javljale poruke: ,,Tvoja žena će da umre. Bićeš u potpunosti slobodan.” Muž je to ignorisao, ali su poruke nastavljale da dolaze. Pogledao je u sebe, našao zavist i zameranje i eliminisao ih ispravnim mislima.

Nekoliko dana kasnije, slična poruka mu je došla u mislima: ,,Ona (odnosila se na mene) će umreti. Ti možeš naći neku mladu, lepu, dobrodušnu i imućnu ženu.” To mu se sve više javljalo u mislima.

Muž je bio veoma uznemiren i pitao se da li je poruka dolazila od njegovog lažnog ja koje je formiralo predstave i želje kroz brojne živote. Poslao je ispravne misli da se eliminišu smetnje od demona požude, 15 – 20min, a zatim ponovo od 30 – 40min.

Međutim, poruke su postale sve jače uprkos svim njegovim naporima.

Nisam znala da je kroz ovo prolazio, osim što sam primetila da je nedavno više slao ispravne misli.

Tek kroz naš razgovor, muž je shvatio da su stare sile ovo radile istovremeno da bi pokušale da mi oduzmu život. Da je muž gajio neku od tih neispravnih misli, stare sile bi to iskoristile i ubile me.

Dve noći kasnije, imala sam slične simptome u jedan sat ujutro i trajalo je nekoliko minuta. Rekla sam to mužu, i poslali smo ispravne misli zajedno. Posle, uz Učiteljevo ojačavanje, sve se vratilo u normalu. Loše misli koje je imao muž više se nikad nisu javile.

Gledajući u sebe, shvatila sam da su prve misli koje sam imala bile misli obične osobe, a kasnije sam ih negirala ispravnim mislima. Shvatila sam da sam nedavno popustila i vezala se za decu i unučad. Ove pogrešne ljudske misli su me sprečavale da se marljivo kultivišem kao pre, i nisam mogla da stavim Fa na prvo mesto u svemu što sam radila.

Učitelj kaže:

,,Postoji kriterijum, međutim, po kome je život produžen preko onog vremena koje je predodređeno, rezervisano za kultivaciju. Ako malo skreneš s puta, pošto ti je vek odavno istekao, život će ti biti ugrožen.”Džuan Falun

Duboko sam svesna da je Učitelj produžio moj život za kultivaciju, i da se ne bavim običnim ljudskim stvarima. Od sada ću više učiti Fa, vežbati dobro kultivaciju, otkloniti svoje ljudske misli i ljudski način razmišljanja, otkloniti sebičnost, nastojati dostići nivo nesebičnosti, i biti časna učenica Dafe koja je čvrsta u svojoj kultivaciji.

U mom lokalnom području, neki praktikanti su umrli nakon dugog perioda borbe sa karma bolesti. Bilo je onih koji su se dobro kultivisali, i svi su odjednom umrli, što se obično dešavalo u ranim jutarnjim satima.

Nakon razgovora o ovome sa lokalnim praktikantima, shvatili smo da je glavna svest slabija dok spavamo i da treba da ojačamo našu glavnu svest u svakodnevnoj kultivaciji. Ovo će nam pomoći da postavimo čvrste temelje u svojoj kultivaciji i smanjimo mogućnost da nas stare sile iskoriste.

Ovo svoje iskustvo delim iz dva razloga: da razotkrijem zlo i da će biti od pomoći praktikantima koji se bore sa karma bolesti.

Moje kolege praktikanti, Učitelj i Fa su uvek sa nama. Učitelj je svemoćan, i Dafa je svemoćna. Sve dok idemo ispravno našom stazom, Učitelj može sve da uradi za nas, i Učitelj će se definitivno založiti za nas. Bićemo u stanju da ispunimo naš istorijski zavet i spasimo živa bića i sledimo Učitelja da bi se vratili našem pravom domu.