Falun Dafa Minghui.org

Sprovesti saosećajnost u delu

(Minghui.org)

Početkom ove godine, osećao sam da je kultivacija postala lakša. Jedina misao koju imam je: da više učim Fa, kultivišem se dobro i da spasim više živih bića.

Čitao sam iskustvo na Minghui pre nekoliko meseci, o starijoj praktikantkinji koja je bila uhapšena. Čim je ušla u policijsku stanicu, rekla je policajcima da joj donesu da nešto jede. Policajci su bili iznenađeni, jer drugi praktikanti Falun Dafe su stupali u štrajk glađu. Pitali su se zašto želi da jede. Ona se nasmejala i rekla: ,,Biću u stanju da spasim više ljudi kad nešto pojedem.”

Bio sam duboko dirnut ovom starijom praktikantkinjom i njenom čvrstom željom da spasi progonitelje uprkos opasnoj situaciji. Izrazivši veliko saosećanje ona se ophodila prema policajcima kao prema članovima svoje porodice, a policijsku stanicu je tretirala kao njen dom. Nije imala mržnju ili strah, iako su nameravali da joj naude. Njen lagodan i ljubazan način je izgledao da radi nešto radosno. Mislim da je ova praktikantkinja dostigla nivo altruizma. Umesto da se brine za svoju sigurnost, brinula se o mogućim posledicama koje bi policajci mogli imati proganjajući je.

Dirnulo su me njene ispravne misli i ponašanje. Razmišljao sam o ogromnom jazu između mog kultivacionog stanja i njenog. Pomislio sam: ,,Njena velika saosećajnost je ono što svaki kultivator treba da ima!”

,,Bang!” Čim sam pomislio, osetio sam da se nešto negativno dezintegriše. Saosećajnost i mir su ispunili moje srce. Znao sam da mi je Učitelj pomogao da se eliminiše nešto loše čim se pojavila moja saosećajnost.

Nekada sam vređao ljude koji su me progonili. Bio bih spreman da se bijem kad bih čuo da neko kleveta Falun Dafu, a posebno kada bi neko prljao ugled Učitelja. Raspravljao bih se sa njima. Kao posledica toga, nisam uspeo da im promenim mišljenje, i umesto toga sam činio stvari gorim. Kada sam stekao dublje shvatanje Dafe, shvatio sam da moje uvrede ukazuju da mi nedostaje saosećanje. To je bio mentalitet Komunističke partije „borba” i ,,osveta”, i nije odražavala Istinitost - Saosećanje - Trpeljivost.

Učitelj kaže:

,,Šan je pojavni oblik prirode univerzuma na različitim nivoima i u različitim dimenzijama. To je takođe fundamentalna priroda Velikih prosvetljenih bića. Stoga jedan kultivator mora odgajati Šan i saobraziti se sa prirodom univerzuma, Džen-ŠanRen.” (Kratko objašnjenje Šana, Bitno za dalje napredovanje )

Iskustvo ove praktikantkinje mi je pomoglo da pronađem gde sam pao. Ako mi, praktikanti Falun Dafe možemo da se ophodimo prema svim ljudima kao prema svojim članovima porodice, proširimo svoj um da bi smestili sva živa bića, i spasimo ih saosećanjem, negativni faktori će biti eliminisani.