Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje: otvorene prijave za muzički program na Fei Tian umjetničkoj akademiji i odjeljenje za muziku na Fei Tian koledžu

(Minghui.org)

Muzički program Fei Tian umjetničke akademije i odjeljena za muziku na Fei Tian koledžu od danas prihvaćaju studentske prijave.

1. Uslovi za prijave izvan Kine:

1) Podnosioci prijava moraju biti studenti muzike, Falun Dafa učenici ili voditi porijeklo iz porodice Dafa učenika, a slijede oni koji imaju potencijal postati Falun Dafa učenici. Svi studenti trebaju biti zdravi.

2) Uslov za starosnu dob: najmanje 15 godina ili 13-14 godina za one koji imaju izuzetno dobre kvalifikacije.

3) Profesionalni uslovi za polaznike Muzičkog programa: Muzička vještina na nivou one koja se minimalno traži za prijem na konzervatorij.

4) Profesionalni zahtjevi za podnosioce zahtjeva na odjeljenju za muziku: muzička vještina na nivou one koja se traži za prijem na muzički koledž.

5) Razmatrani instrumenti: violina, viola, violončelo, kontrabas, flauta, harfa, klarinet, oboa, fagot, francuski rog, trombon, pipa, erhu. (Oni koji sviraju pipu ili erhu moraju imati dosegnut srednji profesionalni nivo.)

6) Materijal za prijavu: opšti životopis, profesionalno iskustvo, lično ili porodično iskustvo u kultivaciji. Životopis mora sadržavati ime i prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

7) Najnovije fotografije (u proteklih mjesec dana): prikaz tijela, pogled sprijeda.

8) Nedavno urađen video snimak za audiciju: Ako postoje poteškoće sa učitavanjem video datoteke, podnosilac prijave može kontaktirati uredništvo Minghuija.

9) Svi potrebni materijali moraju se dostaviti zajedno da bi se prijava smatrala formalno podnesenom.

10) Kandidati primljeni u prvi krug kvalifikacija će biti obaviješteni u roku od tri sedmice po prijemu prijava.

11) Ako kandidati ne prođu prvi krug kvalifikacija, ili nisu dostavili materijala tražene za prijavu kako se to od njih zahtijeva, ili u prijavi nedostaju neki od traženih materijala ili su materijali falsifikovani, ili ne odgovaraju zahtijevanim ulovima, kandidati neće dobiti pojedinačne odgovore.

12) Kandidati koji prođu preliminarne kvalifikacije trebaju doći na audicije koje će im organizirati Fei Tian akademija umjetnosti i Fei Tian koledž.

2. Uslovi za prijavu unutar Kine:

Uz gore navedene zahtjeve, imajte na umu da kandidati trebaju dostići minimum profesionalnog nivoa potrebnog za upis na konzervatorij ili muzički fakultet izvan Kine.

E-mail za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org
Broj telefona: +1 845-741-3914

E-mail za prijave unutar Kine: feitian@minghui.org

Fei Tian umjetnička akademija i Fei Tian koledž