Falun Dafa Minghui.org

Gledati unutar da bi se pomoglo drugima

(Minghui.org)

Počela sam da vežbam Falun Dafu 1995. godine. Po pitanju gledanja unutar, tokom proteklih 18 godina doživela sam tri različita kultivaciona stanja: 1) Ne umeti gledati unutar, 2) Gledati unutar radi sopstvenog unapređenja, i 3) Gledati unutar da bi živa bića od mene mogla da saznaju činjenice o Dafi i budu spasena. Neka od svojih iskustava bih volela da podelim sa kolegama praktikantima.

Moj muž, koji je takođe praktikant, je 2006. godine po drugi put bio progonjen. Pošto sam se ozbiljno oslanjala na muža, odjednom sam izgubila ravnotežu. Osećala sam se kao da sam prebijena i jedva sam mogla ustati. Bila sam u velikim bolovima i obuzeta tugom svaki put kad bih pomislila da neću moći da obavim svoju misiju pomaganja Učitelju da potvrdi Fa, i te misli dovele su do bolnog razmišljanja o mom uništenju.

Dok sam bila zaronjena u bol, Učitelj mi je prikazao mizerni prizor mojih živih bića kako bivaju iskorenjena. Skoro da sam ostala bez daha videvši taj prizor. U tom času konačno sam shvatila da moj život postoji ne radi moje sebične sentimentalnosti prema mom mužu, već sa mnogo važnijim smislom, koji je vezan za moja živa bića. Ja imam krupnije odgovornosti. Kad sam ovog postala svesna, osetila sam da su moj život i kultivacija prevazišli nivo sebe. Ja živim za moja živa bića, za izvršenje moje misije pomaganja Učitelju u Fa-ispravljanju. To je značilo da je sve u mojoj budućoj kultivaciji namenjeno za druge, a ne za mene.

Nakon što sam promenila svoju osnovu kultivacije, predamnom se pojavio potpuno nov put kultivacije. Posle toga sam neprekidno mislila: „Šta treba da uradim da bih spasila živa bića i da bolje shvate istinu o Dafi?" Kad bih popustila, pogledala bih unutar i upitala se: „Zašto popuštam? Mora da postoji sebična vezanost koja me sprečava da budem odgovorna prema živim bićima. Šta je to, onda?" Kad bih jedila druge, razmislila bih: „Da li se ovo uklapa u zahteve Fa? Jed sam po sebi je takođe rđava misao koja nastaje kad se dirne u moje izopačene predstave i sebičnosti. Šta je to, onda?" Kad sam ovako pomislila, Učitelj mi je dao nagoveštaje da bih mogla sagledati vezanosti kojih ranije nisam bila svesna. Iako je ovaj proces gledanja unutar bio veoma bolan, shvatila sam da koji god problemi da nastanu, to je zbog toga što moji postupci nisu na liniji sa zahtevima Fa.

Zahvaljujući Učitelju, prevazišla sam problem nemogućnosti da budem istrajna u vežbanju vežbi, i izdržala bol u vremenu dok sam bila bez muža. Umirila sam se i suočila se sa pritiskom od strane društva, porodice i s posla. U međuvremenu sam posećivala muža u radnom logoru i pomogla da mu bude lakše. Takođe sam dala sve od sebe u objašnjavanju istine o Falun Dafi. Najzad sam sa uspehom eliminisala zle elemente koji su sprečavali da moj muž bude pušten iz logora.
Tokom ovog vremena, Učitelj mi je takođe pokazao Fa-princip novog kosmosa kako živeti za druge. Bila sam obuzeta dahom Dafe, njenom nesebičnošću, plemenitošću i dignitetom. Gledajući unutar sa stanovišta življenja za druge, videla sam kako je to sasvim drugačije od gledanja unutar radi ličnog unapređenja, i moja dostignuća dala su plod preko svih očekivanja. Ovo me je učinilo odlučnijom u mojoj kultivaciji. Ispravna vera koju sam razvila kroz kultivaciju u Dafi dopustila mi je da doživim domen u kom si čvrst kao dijamant.

Kad bih ljudima govorila činjenice o Falun Dafi, pažljivo bih posmatrala tu razmenu, bez obzira kako ljudi reaguju. Stajala sam u cipelama ljudi koji su me slušali: „Da sam na njegovom mestu, kako bi se osećala? Da li bih se složila s mojim rečima, ili ne?"Kad bih dobro obavila nešto, takođe bih sebe upitala: „Zašto sam tako dobro objasnila istinu? Koji ugao sam zauzela objašnjavajući činjenice?" Kad bih obavila slabo, takođe bih se upitala: „Koje su to vezanosti koje su me sprečile da dobro objasnim istinu?" Kroz ovaj proces, mogla sam da prepoznam vezanosti koje nikad ne bih mogla pronaći u svojoj ličnoj kultivaciji. Spašavajući živa bića svim srcem, našla sam da se moje fundamentalne izopačene predstave i devijacije takođe menjaju i da ih Dafa čisti. Rezultat je bio da sam se saobražavala sa Dafom.

Kad delim iskustva sa drugim praktikantima, ponekad mi se čini da neki praktikanti ne mogu da prepoznaju svoje vezanosti, i čini mi se da je njihova kultivacija upala u slepu ulicu. Mislim da će se ovo možda promeniti ako tražimo svoje polazište u kultivaciji.

Ovo je moje lično iskustvo. Nadam se da može pomoći drugim praktikantima.