Falun Dafa Minghui.org

Skriveno dejstvo ljubomore

(Minghui.org)

Duži period, nisam poboljšao šinšing u kultivaciji. Imao sam jaku vezanost za strah i osećao sam da me vežbanje previše iscrpljuje. Bio sam veoma tužan i pitao se da li ću moći dostići Ispunjenje (ili prosvetljenje).

Ali nakon jednog događaja u našem području, shvatio sam da gajim ljubomoru duboko u sebi. Moj šinšing se poboljšao nakon što sam ovo shvatio, i sada znam kako da se poboljšam i kultivišem.

U ovu situaciju su bila uključena dva praktikanata. To je mladi par koji radi van grada i nedavno su došli da posete svoje roditelje. Odvedeni su u policijsku stanicu na ispitivanje. Kada sam čuo za ovo, počeo sam da šaljem ispravne misli.

Svi znaju da treba da sedimo ispravno, fokusiramo misli, i budemo slobodni od vanjskih smetnji. Iznenada sam doživeo malo sreće, pa čak sam bio zadovoljan njihovom nesrećom. Uznemirilo me to: ,,Šta se događa? Kako se mogu smejati kad se suočim sa takvim problemom?” Shvatio sam da je to od ljubomore.

Učitelj kaže:

,,To može probuditi zavist, jer kad nekom dobro ide, umesto da zbog njega budu srećni, drugima je neprijatno.” (Džuan Falun)

Nakon što sam shvatio ovo, nisam se usudio da ovo podelim sa drugima. Mislio sam: ,,Praktikant sam veteran, i još uvek imam zao um.” Pošto još uvek imam zavist, ovo utiče na spašavanje živih bića. Nije ni čudo što me mnogi ljudi ne žele slušati kada objašnjavam istinu! Postoje zli faktori u zavisti, i one mogu biti sadržane u rečima dok govorim ljudima. Oni neće osetiti da sam ih spasio sa dobrotom.

Poslao sam ispravne misli usmerene na zavist, i od srca sam želio rastvoriti zle elemente koji progone ta dva praktikanta. Tri dana kasnije, čuo sam da su se oni bezbedno vratili kući.

Iz ovog sam shvatio da se ništa oko mene ne događa slučajno, i da je to prilika za mene da se poboljšam.

Tokom tih dva ili tri dana, dok sam slao ispravne misli da eliminišem zavist, takođe sam rešio još jedan problem koji je dugo ostao nezapažen.

Pre dve godine, u naše područje se doselio slepi praktikant. Trebao je našu pomoć, i najbitnije je bilo da učimo Fa sa njim kako bi se poboljšao i prevazišao svoj problem. Slep je tri godine, i nije bilo naznake za njegov oporavak. Nismo znali šta nije u redu.

Učitelj nam je često govorio da gledamo unutra, i treba da sledimo Njegove instrukcije. Naša grupa je gledala unutra i podelila to sa slepim praktikantom. On nije želeo da čuje za to, a pokazivao je zameranje kada bi mu drugi praktikanti rekli da nađe svoju vezanost.

Postepeno je izgubio nadu u praktikante. Zatim smo se žalili da ne gleda u sebe. Njegova reakcija je bila: ,,Bilo je preko 100 praktikanata koji su mi davali savete, ali niko nije rešio moj problem. Slali smo ispravne misli mnogo puta, ali nije bilo efekta.”

Zbog toga je došlo do podele između nas, i svako od nas je imao svoje mišljenje. Postepeno, većina praktikanata nije htela da uči sa njim, osim onih koji su živeli u blizini.

Bio sam jedan od tih koji je išao kod njega da uči Fa svako veče. Pošto sam imao negativne misli, nisam hteo da nastavim dalje. Ponekad, bio je nezadovoljan kada bi došli kod njega i ne bi rekao ni reč. Mi bismo se samo nasmešili, ali se ne bi se osećali prijatno.

Kada smo poboljšali naš šinšing, više nije izgledao nezadovoljno. Iako još uvek nismo postigli konsenzus u našem razumevanju, otpustio sam zavist i napravio proboj.

Jednog popodneva, troje nas je otišlo da uči Fa sa slepim praktikantom. I kada smo se ponovo bavili njegovim problemom, odjednom je rekao: ,,Svi kažete da sam tvrdoglav. Jesi li ti tvrdoglav?” Pitao sam se: ,,Jesam li?” Zatim sam pitao mladog praktikanta. Odgovorio je: ,,Da”.

Svatio sam svoj problem. Dugo vremena sam se fokusirao da pomognem drugima u gledanju unutra. U pozadini je bila moja vezanost: Nisam hteo da promenim sebe, ali sam terao druge praktikante da prihvate ono u šta sam se prosvetlio. Shvatio sam da je slepi praktikant bio prilika za mene da se kultivišem.

Te noći imao sam san: Nisam mogao da nađem bicikl kada sam se vratio kući. Neko mi je dao tri ključa. Zatim sam našao bicikl sa rupom u gumi, neko je probio. Kada sam se probudio, shvatio sam da jedino želim da promenim druge, ali ne i sebe. Uvek sam mislio da sam u pravu. Ovo je vezanost za sebe i nedostatak. Učitelj je video ovo i popravio me.

Dok sam pisao ovo iskustvo, shvatio sam da je ova vezanost odraz zavisti. Razmišljajući o ovome, ako drugi ne žele da rade ono što ja predložim, to ne volim i čak ih ismejavam. Nije li to zlobno?

Tokom ovih godina, mnogi praktikanti su bili proganjani, i ja među njima. Može li to biti zbog naše zavisti? Uvek kažemo: ,,idi i spašavaj živa bića”, a da li smo zaista razmišljali koliko je ovo teško? Nisam imao dobrotu, a da ne pominjem milost.

Nakon moje spoznaje, kada smo slali ispravne misli, osećao bih da letim prema gore i moj gong (energija) doseže veoma visoko i daleko. Pomislio sam: ,,Kad bih mogao leteti izvan tri domena i imati širi pogled, bilo bi lako da se eliminišu zli faktori. Jedna misao bila bi dovoljna da se eliminišu!”

Kasnije te noći, kada sam slao ispravne misli, došao sam do sličnog stanja: Mogao sam da vidim celu našu oblast i sve konflikte između praktikanata. Imao sam saosećajne misli i osećao sam se krivim jer je to bio odraz mojih sopstvenih propusta, a ne greške drugih praktikanta.

Zli faktori su koristili predstave koje nismo otpustili. Ovo je služilo da bi nas izolovali, što je uticalo na našu sposobnost da budemo celo telo. Treba da budemo jedno telo i rastvorimo zle faktore koji nas sprečavaju da spašavamo živa bića.

U snu, rekao sam direktoru policijskog odeljenja koji je takođe bio zadužen za Službu 610: ,,Ne učestvujte u progonu.” Pozdravili smo se i onda je napustio moje dimenziono polje.

Ova osoba je zaista bila uključena u progon od 1999. Bio sam uhapšen dva puta i uvek sam se sećao njegovog pretećeg izgleda. U prošlim snovima, truli duhovi bi se transformisali u njegov lik da bi me uplašili. Slao bih ispravne misli, i još uvek sam imao strah, pa nisu imale dejstva.

Pošto sam se poboljšao u kultivaciji i otpustio zavist, loše misli su bile eliminisane. Sada imam puno energije, zbog moje dobrote. Na ovaj način se i čovek koji je bio zadužen za Službu 610, promenio nakon što sam se poboljšao na osnovu Učiteljevog Fa.

Učitelj je rekao:

“Gledanje unutar sebe je, za kultivatora, magični alat.” (Fa predavanje na međunarodnoj Fa Konferenciji u Vašingtonu 2009., Predavanje Fa na konferenciji IX)

Učitelj je takođe rekao:

,,Fa može da slomi sve vezanosti, Fa može da uništi svo zlo, Fa može da razbije sve laži, i Fa može da ojača ispravne misli.” (Bitno za dalje napredovanje)

Sa Učiteljevim Fa, mi možemo eliminisati zlo, spasiti živa bića, i unaprediti naš nivo. Nije ni čudo da se druga božanstva dive učenicima Dafe. Prilike koje imamo i šta možemo postići, čine nas blagoslovljenim!