Falun Dafa Minghui.org

Francuska: Revizijom zakona o bioetici namjerava zauzdati prisilno oduzimanje i trgovinu organima

(Minghui.org)

Revizija zakona o bioetici u Francuskoj je u siječnju 2020. proslijeđena Senatu. Tada su četiri senatora podnijela prijedlog zakona za uspostavljanje sustava za evidenciju vlastitih državljana, primaoca transplantiranih organa u inozemstvu, kao i otkrivanje porijekla tih organa. U toj je zemlji svijest o prisilnom oduzimanja organa i trgovini organima u posljednje vrijeme poboljšana.

Palača Luxembourg – mjesto zasjedanja francuskog Senata

Falun Gong praktikanti i organizacije za ljudska prava su 23. siječnja tijekom poslijepodneva održale skup ispred zgrade Senata kako bi naglasili važnost spomenutog događaja.

Francuska je u studenom 2019. bila potpisnikom Konvencije protiv trgovine ljudskim organima (CETS n°216) u organizaciji Vijeća Europe, čime je postala 25. zemlja potpisnica tog sporazuma.

„Sporazum propisuje kako je oduzimanje organa iz živih ili mrtvih tijela, bilo u Europi ili negdje drugdje, nedopustivi zločin. Francuska će braniti to načelo i naše zakone ćemo s time i uskladiti“, kazala je ministrica zdravstva, Agnes Buzyn.

Mnogi senatori su iskazali zabrinutost zbog nasilnog oduzimanja organa od Falun Gong praktikanata u Kini, a sve u režiji Komunističke partije Kine (KPK).

Senator Oliver Cadic je rekao da kineska vlada prisilnim oduzimanjem organa zanemaruje pojedinca i njegova prava. „Jasno da je to apsolutno nehuman čin. Tema [žetve organa] je veoma važna jer narušava integritet ljudskog tijela“, naglašava senator Cadic.

Senator Olivier Paccaud je izjavio da je prisilno oduzimanje organa jedna od najgroznijih stvari u društvu. „Trebamo učiniti sve u našoj moći kako bi to zaustavili. Koliko se nisko osoba može srozati prije no što izgubi svoju dušu?“

Senator Serge Babary: „Moramo zabraniti komercijalizaciju ljudskog tijela, uključujući i svaki njegov dio. Kako bi zabranili trgovinu ljudskim organima neophodno je osmisliti sustav određivanja njihovog porijekla.“

Senatorica Esther Benbassa: „Bit će nezakonite trgovine organima i mnogo ostalog neetičnog ponašanja ako ne bude sustava da se ustanovi njihovo porijeklo.“

Senator Jerome Bascher je izjavio: „Sve informacije povezane sa donacijom organa moraju biti transparentne kako bi spriječili trgovinu organima.“

Francuski predloženi sustav registracije svih transplantacija učinjenih u inozemstvu je prvi u Europi. Usvoji li francuski Senat ovaj zakon, unaprijedit će se upravljanje transplantacije organa u cijeloj Europi.

Očekuje se da će se cjelokupni postupak završiti na ljeto 2020. ako revizija zakona o bioetici prethodno bude prihvaćena u Skupštini i Senatu.

Praktikanti prezentiraju Falun Gong vježbe ispred zgrade Senata

Fiorella Luna, francuski predstavnik Međunarodne koalicije za zaustavljanje zlouporabe u transplatacijskoj medicini Kine, je izjavila: „Trenutna situacija u Kini je takva da se disidentska populacija Ujgura, Kršćana, Tibetanaca i Falun Gong praktikanata sustavno ubija kako bi njihovi organi bili prodani i transplantirani pacijentima. Urgiramo francusku vladu i Parlament da pomogne zaustaviti progon i prisilnu žetvu organa.“

Mnogi su prolaznici reagirali komentarima gledajući aktivnosti ispred zgrade Senata. Laurene Cipe, apsolventica geografije, rado je potpisala peticiju za prestanak žetve organa u Kini. „Prisilno oduzimanje organa ne bi trebalo postojati i svijet bi to morao osuditi. Vaš skup je veoma važan jer pomaže ljudima shvatiti što se događa.“

Charles, sveučilišni student ekonomije, je komentirao: „Oni koji nasilno oduzimaju organe bi trebali biti osuđeni na smrt. Komunistička partija ne mari za ljudska prava. Ne bi smjeli ovisiti o Kini. Ne bi se trebali složiti sa onime što čine. Ne bi smjeli podržavati one koji krše ljudska prava.“

Hubert, električar po zanimanju, je kazao kako bi više ljudi trebalo znati za žetvu organa, poduzeti nešto, i ne dopustiti komunističkom režimu da sve zataška.