Falun Dafa Minghui.org

Osvrt na članak „Otpuštanje misli da smo progonjeni“

(Minghui.org)

Članak Otpuštanje misli da smo progonjeni objavljen na portalu Minghui 4. siječnja 2020. izdvaja kakav mentalni sklop praktikanti trebaju imati suočeni s iskušenjem – korištenje Dafa učenja umjesto ljudskih predodžbi će nam donijeti drugačiji ishod.

U njemu se navodi:

„Kada se neki Falun Dafa praktikanti susretnu sa fizičkim nelagodama ili naiđu na druge prepreke i probleme, oni to odmah pripisuju progonu starih sila. Ali da li je ta misao točna?... Moglo bi se dogoditi da su neugodnosti koje doživljavamo stvorene od strane učitelja Lija, osnivača Falun Dafa, koji preuređuje naše tijelo ili su možda manifestacija rasta naše gong potencije. Kada stvari ne idu kako smo očekivali, moglo bi biti da nas Učitelj upozorava da stvari ne radimo na taj način. Naravno, ne možemo isključiti mogućnost uplitanja starih sila.“

Učitelj nam kaže:

„Rekli smo, dobro ili loše potječe od spontane misli osobe, a takva misao u datom trenutku može donijeti različite posljedice.“ (4. Lekcija Zhuan Falun)

Ako se osoba ne osjeća dobro i vjeruje kako je bolesna, ona će to svakako i postati. Možda će biti progonjena povjeruje li u to. Ali ako svaki test i teškoću shvatimo kao priliku za povisivanje i zaista vjerujemo u Učitelja bez straha, tada će posljedice možda biti drugačije.

Moje osobno iskustvo

Višegodišnja kultivacija u Dafa mi je pomogla spoznati kako me Učiteljeva učenja uistinu vode u kultivaciji.

Nisam nikada prihvatio progon premda sam bio uhićen više puta. Svaki put sam učinio ono što je Učitelj od nas zatražio:

„„Sad kad ste me uhapsili, uopšte ne pomišljam da se vratim kući. Sad kad sam došla ovde, došla sam da potvrdim Fa.“ I zlo se uplašilo.“ Predavanje i objašnjavanje Fa na Fa-konferenciji u njujorškom Metropolitanu

„Bez obzira na situaciju, ne surađujte sa zahtjevima, naredbama zla, ili onim što zlo potiče.“ („Ispravne misli Dafa učenika su moćne“ iz Bitno za daljnje napredovanje II)

S Učiteljevim učenjem u vidu gledao sam na zatvore i pritvorne centre kao mjesta u kojima ću nastaviti govoriti činjenice o Dafa svima s kojima se susretnem, bilo da su zatvorenici ili čuvari, jer i oni također trebaju biti spašeni.

Odbio sam slijediti pravila za zatvorenike i ostao sam čvrst u svojoj vjeri bez straha. Zbog toga mi je uvijek bilo dopušteno vježbati i govoriti činjenice o Dafa zatvorenicima i čuvarima. Moja ustrajnost je također pomogla mnogim čuvarima da shvate kako je Dafa dobar. Neki od njih su me čak zamolili da pritvorenike naučim vježbama te im objasnim učenje.

Problematični zatvorenici su zahvaljujući tome promijenili svoje ponašanje, a čuvari su me zamolili da svim zatvorenicima kažem za Dafa principe. Imao sam priliku da u zatvoreništvu pomognem više od stotini osoba napustiti Komunističku partiju Kine i povezane organizacije.

Glavni čuvar mi je prilikom prvog pritvaranja rekao za zatvorska pravila te kako se očekuje od mene da ih slijedim. Odgovorih da ne želim ništa obećavati pošto nisam prekršio nikakav zakon te sam nezakonito zatočen.

Kazao sam da svi Dafa praktikanti slijede Istinitost, Dobrodušnost i Toleranciju kako bi bili dobri ljudi. Upitao me zašto sam ovdje i odgovorio sam kako sam tu da bih pokazao ljudima integritet Dafa i predstavim činjenice o praksi da bi mogli biti spašeni. Upitao je kako ću to učiniti, a ja sam naglasio da će moja djela govoriti sama za sebe. Tada sam mu rekao više toga o Dafa. Od tada mi je počeo vjerovati i često mi je prilazio želeći sa mnom razgovarati.

Supruga me posjetila u zatvoru rekavši da mi je poslala Učiteljevo novo predavanje „O Dafa“, no ja sam ga već dobio poštom. Iznenadila se što sam dobio pismo tako brzo. Ranije je trebalo barem mjesec dana da dobijem poštu, ali ovog puta je pismo stiglo za manje od tjedan dana. Glavni čuvar mi je predao pismo i osmjehnuo se uz sljedeće riječi: „Supruga je veoma ljubazna prema tebi!“

Nekada prije su me iritirali zatvorenici kojima je bilo naređeno da me motre. Izmjenjivali su se čineći to kako ne bih mogao nastaviti razgovarati s nekim. Zatim sam promijenio mentalni sklop i odnosio se prema njima kao ljudima koji trebaju biti spašeni. Pričao sam s njima u svakoj prilici kako bi mogli shvatiti da je Falun Dafa dobar te da „dobro biva nagrađeno, a zlo povlači odmazdu.“

Istovremeno se nisam opterećivao njihovim ponašanjem jer su ovi samo obavljali svoj posao. Nakon određenog vremena su me prestali slijediti, a ja sam bio slobodan činiti što god želim. Jedan od njih mi je nabavio kaligrafsko pero i tintu, a čuvar mi je donio papir za pisanje i Učiteljevo učenje. Koristio sam ih za prijepis Učiteljevih učenja u svako svoje slobodno vrijeme.

Učitelj mi je pomogao kada sam se uspio smatrati istinskim Dafa kultivatorom i otpustiti sve vrste ljudskih vezanosti.

Učitelj kaže:

„Budući da kultivacija zavisi od tebe samog, dok transformaciju gonga radi Učitelj.“ (4. Lekcija, Zhuan Falun)

Shvatio sam da trebamo neprekidno kultivirati um kako bi uklonili vezanosti. Moramo imati čvrstu vjeru u Učitelja i Dafa. Dok god činimo što Učitelj od nas traži, činimo li to dobro ili ne, Učitelj će nam pomoći budemo li se smatrali istinskim Dafa kultivatorima. Možda nećemo uvijek postupati ispravno u prvih nekoliko navrata, no poboljšat ćemo se potrudimo li se više.

Učitelj kaže:

„Naravno, neki ljudi se ne žele kultivirati i još im nije postalo jasno o čemu se radi. O njima se doista ne možemo brinuti. Mi se brinemo o onima koji se stvarno kultiviraju.“ (3. Lekcija, Zhuan Falun)

Naravno, mi se želimo odreći različitih žudnji običnih ljudi i dostići razinu pravog kultivatora, što nije jednostavno i treba se raditi postupno. Sada si čuo od mene da se radi postupno, pa zato kažeš: "Učitelj je rekao, raditi postupno, onda ću raditi postupno." To nije dopušteno! Moraš postaviti sebi stroge uvjete, iako ti mi dopuštamo da postupno napreduješ. (4. Lekcija, Zhuan Falun

Ključno je da se smatramo kultivatorima. Uspijemo li pogledati unutar sebe za korijenskim uzrokom stvari sa kojima se susrećemo, Učitelj će se pobrinuti za nas i prirediti za nas najbolje aranžmane.