Falun Dafa Minghui.org

Shvatiti kultivaciju ozbiljno

(Minghui.org)

Praktikantkinja Falun Dafe sam već 22 godine. Kada sam počela da se kultivišem bila sam prilično marljiva, ali postepeno sam popustila.

Još uvek sam osećala da se dobro kultivišem, jer sam nastavila da učim Fa, slala ispravne misli i objašnjavala istinu, iako sam ovo doživljavala kao rutinske poslove. U stvari, već sam imala neke probleme u svojoj kultivaciji ali ih nisam uzimala za previše ozbiljno.

Nedavno sam doživela tešku karma bolest. Bio je to težak udarac koji me je naterao da obratim pažnju na svoju kultivaciju i gledam unutar kako bih pronašla propuste. Promenila sam svoje ponašanje i ubrzo je karma bolest nestala.

Nevolje su počele kada sam mislila da imam simptome menopauze. Srčani problemi su takođe počeli pre dve godine, ali nisu bili ozbiljni. Nisam razmišljala o tome šta se dešava. Nastavila sam vežbati i deliti brošure za objašnjavanje istine.

Nedavno su se simptomi pogoršali. Lekarka sam, pa sam shvatila da je moja situacija prilično ozbiljna. Imala sam neke rane simptome srčane insuficijencije, poput kašlja i urinarne inkontinencije. Pored toga, imala sam moždani udar i povremeno sam imala poteškoća u kontroli pljuvačke.

Bila sam šokirana i nisam znala zašto se manifestuju tako teški simptomi karma bolesti. Osećala sam se nervozno, i više sam vežbala, uključujući sedeću meditaciju po dva sata, ali izgledalo je da uopšte nema efekta.

U to vreme, razmišljala sam o uzimanju nekih lekova. Zatim sam shvatila, ako uzmem lekove, moja kultivacija od 20 godina biće uzaludna. Ne bih više bila kultivator. Praktikantkinja sam veteran i ne bi trebala da štetim reputaciji Dafe, pa sam odlučila da ne uzimam lekove i ne idem u bolnicu.

Gledala sam unutra da pronađem svoje nedostatke. Kao doktor, znala sam da ako se obična osoba ne leči na vreme, bolest će napredovati i može postati fatalna. Pitala sam se da li sam zabrinuta zbog smrti, jer je izgledalo da karma bolest želi da me ubije.

Postalo mi je jasno da se ne plašim smrti, pa sam počela da memorišem jednu od Učiteljevih pesama:

,,Veliki prosvijetljeni ne boji se teškoća
Iskovavši neslomljivu volju
Bez vezanosti za življenje ili umiranje
On hoda stazom Fa - Ispravljanja sigurno i uravnoteženo.”
(Ispravne misli i ispravna djela, Hong Yin II)

Počela sam da memorišem Lunju. Prethodno sam pokušala da ga memorišem ali bih odustala pre nego što bih ga potpuno naučila. Takođe sam gledajući unutra našla vezanost za lenjost, traženje udobnosti, nespremnost da podnesem patnju, želju za profitom i strah.

Shvatila sam da je najveći problem bio što nisam obraćala pažnju na slanje ispravnih misli, zbog čega su me zli elementi progonili.

Obično ne bih slala ispravne misli u četiri propisana vremena, niti sam ukrštala noge ili ruku držala uspravno. Često sam osećala da je to zamorno i dugotrajno. Slala bih dok sam radila kućanske poslove. Mislila sam da ne bi trebalo da ima problema sve dok uspevam da šaljem ispravne misli.

Sada shvatam da nije ispravno ako ne sledim Učiteljeve zahteve zbog lenjosti.

Kultivacija je ozbiljan poduhvat. Shvatila sam da rutinski radim vežbe, ali sam zapostavila da zaista prepoznam njihovu važnost.

Kao kultivatori, naravno, mi nemamo bolesti. Međutim, stare sile mogu proizvesti lažne simptome karma bolesti. Ako praktikant ne sledi Učiteljeve zahteve, karma bolest bi mogla ozbiljno da ometa njegov napredak, pa čak i da mu oduzme život.

Poboljšala sam svoje ponašanje držeći noge ukrštene i ruku uspravnu kada šaljem ispravne misli, i takođe ih šaljem u predviđeno vreme. Vežbanjem i memorisanjem Hong Yin i Lunju, teška karma bolest je nestala za tri dana.

Nakon ovog testa shvatila sam da je kultivacija veoma ozbiljna i ne možemo ništa uzeti zdravo za gotovo. Umesto toga, moramo da radimo što Učitelj traži od nas, i samo tako se možemo smatrati istinskim Dafa učenicima.