Falun Dafa Minghui.org

Dafa učenici ne bi trebali biti podložni iluzijama

(Minghui.org)

Nedavno sam pročitao jedan članak na Minghuiju. U članku se govori kako su zadnjih godina, „Protuzakonite aktivnosti i kršenje ljudskih prava koja se odvijaju u kineskim logorima za prisilni rad, naišle su na veliku osudu kako u Kini tako i ostalom dijelu slobodnog svijeta. Budući da se toliko pažnje usmjerava na sustav logora za prisilni rad, komunistički je režim izmijenio taktiku. On nikada nije prestao sa progonima Falun Gonga, već je umjesto toga počeo sa premještanjem praktikanata iz logora za prisilni rad u zatvore. Zato sada sve više praktikanata biva osuđeno na sve duže zatvorske kazne.“

Sjećam se koliko sam bio uzbuđen kada sam čuo kako Sekretarijat komiteta za pravne poslove namjerava ukinuti sustav logora za prisilni rad. Pomislio sam kako se sve, napokon, završilo i kako će praktikanti koji se nalaze u logorima za prisilni rad uskoro biti pušteni. Kasnije sam shvatio kako sam se tada nadao kako će Komunistička partija Kine (KPK) okončati progon Falun Gonga. Ovakav je način razmišljanja bio pogrešan.

Za vrijeme trajanja 18. Nacionalnog Kongresa sam svakodnevno posjećivao Baidu stranice . Želio sam vidjeti kako će KPK izmijeniti svoj stav prema Falun Gongu. Jednoga sam dana dok sam pretraživao listu državnih agencija, zamijetio da se dvije agencije odgovorne za vođenje progona Falun Gonga još nalaze na listi. Moje su nada bile temeljno uzdrmane. Novi komunistički rukovodioci nisu napravili nikakve promjene. Oni su zapravo samo zamijenili prijašnje rukovodstvo, a KPK je ostala ista, zla partija.

Počeo sam se prisjećati Učiteljevih predavanja o aranžmanu starih sila, o podrijetlu KPK i njenoj svrsi na zemaljskoj kugli, njihovim odnosima sa Dafa praktikantima, o razlozima za progon, kako se praktikanti trebaju odnositi prema progonu i KPK, i kako se sami praktikanti trebaju ponašati prema proganjanju. Na taj sam način bolje shvatio moju ulogu kao Dafa praktikanta.
Neki ljudi još uvijek gaje iluzije o KPK i nadaju se kako će se ona promijeniti nabolje. Mnogi od njih su pro-demokratski disidenti koji žive u inozemstvu. Oni se nadaju kako će KPK implementirati demokratske promjene i uspostaviti ustavnu vladu.

Ali Dafa praktikanti ne bi trebali tako razmišljati budući da kroz Fa znamo podrijetlo KPK, razloge njenog postojanja, i kakva će na kraju biti njena sudbina. Kako možemo ovisiti o KPK i nadati se da će postati dobra? Stare su sile stvorile ovog zlog pokvarenjaka kako bi uništio svijet i da djeluje kao protu sila prema Fa ispravljanju. Njena je prava priroda zla, otrovna i loša. Mogu li , doista, ovakve karakteristike postati dobrima? Raspad KPK je već predodređen od strane Bogova i to ne može biti izmijenjeno.

Stoga, Dafa učenici trebaju sagledati ovo stanje kroz Fa i iz kuta Fa ispravljanja, i dobro dovršiti tri stvari, ispuniti naš prapovijesni zavjet i misiju, i održavati naše ispravne misli. Ne trebamo obraćati pažnju na KPK ili biti dirnuti iluzijama ljudskoga svijeta.

Sve gore napisano je moje trenutno shvaćanje. Ljubazno vas molim da mi ukažete na sve ono što je neprimjereno.