Falun Dafa Minghui.org

Uvidi nakon što sam svjedočio kako drugi praktikanti prolaze kroz teškoće

(Minghui.org)

Nedavno sam čuo da je jednom praktikantu dijagnosticiran rak u završnom stadiju. Poznavao sam nekoliko praktikanata kojima je dijagnosticiran rak. U prošlosti nisam znao kako im pomoći s obzirom da je Učitelj Li jasno objasnio ovo pitanje.

Spomenuti praktikant je marljivo učio Fa. Također je bio pun samopouzdanja te ustrajan u kultivaciji. No smetalo mu je kada bi mu netko spočitnuo da treba otkriti svoje nedostatke. Čuo sam kasnije da je umro.

Temeljito sam pogledao unutar i otkrio svoje loše navike, ljudske predodžbe, i vezanosti i mislim da sam shvatio probleme tih praktikanata te bih stoga želio podijeliti svoje spoznaje.

Ispunjavanje Dafa zahtjeva i istinsko kultiviranje

Oduvijek sam smatrao da se kultiviram prilično dobro. Iskusio sam Učiteljevu milost tijekom progona i smatrao sam da nije bilo nevolje koju nisam u stanju prebroditi. Mislio sam da sam čvrsto ustrajan u kultivaciji te sposoban lako razlikovati dobro od lošeg usred konflikata ili iskušenja.

Međutim, prije nekoliko godina su odnosi s članovima obitelji, ne-praktikantima, postali napeti. Dafa od nas traži da bezuvjetno gledamo unutar pri susretu s bilo kojim problemom. Nastavio sam gledati unutar pokušavajući popraviti situaciju premda sam smatrao kako nisam učinio ništa pogrešno.

Intenzivno preispitivanje je bilo istinski bolno. Učenja su mi pomogla i vodila me do otkrivanja vlastitih nedostataka. Znao sam da nije ispravno imati stav da su svi oko mene u krivi, a da sam ja u pravu. To je zapravo vezanost.

Učitelj Li kaže:

„…odlazak u pogrešnom smjeru i slijeđenje zlog puta, odnosi se na ljude koji traže vanjsku pomoć. Osobito u budizmu, ako tražiš vanjsku pomoć, reći će ti da si krenuo demonskim putem.“ (9. Lekcija, Zhuan Falun)

Kada sam uistinu slijedio zahtjeve postavljene u Dafa u pogledu kultiviranja samoga sebe, moje ljudske predodžbe i vezanosti neprekidno su se pojavljivale. Nisam to ranije doživljavao jer sam smatrao da sam se „prilično dobro kultivirao“.

Bez eliminiranja ega nisam mogao eliminirati druge vezanosti. Ego bi štitio moje vezanosti koje bi samo rasle.

Kada sam bezuvjetno priznao da uzrok napetosti između mene i obitelji leži u meni i kada sam uistinu pogledao unutar, uklonio sam vezanost za ego i ugled u korijenu. Ipak sam i dalje nerado slušao tuđe kritike i bilo mi je veoma bolno priznati vlastitu krivicu.

Bezuvjetnim pregledavanjem svojih nedostataka jasno sam mogao spoznati koliko puno zaostajem za Dafa principima. Formirao sam toliko mnogo predodžbi i vezanosti koje sam trebao ukloniti!

Gledajući unazad sam nadišao mnogo teškoća te sam stoga vjerovao da sam mnogo postigao i dobro se kultivirao. No nikada se nisam čvrsto kultivirao jer sam bio nesposoban bezuvjetno priznati svoju krivnju.

Što sam više smatrao da sam se dobro kultivirao to su moje vezanosti bile veće. Vjerujem da sam zahvaljujući ovom iskustvu shvatio kroz što su prolazili oni praktikanti s rakom u poodmaklom stadiju. Naime, bili su poput mene - odlučni se kultivirati, ali nisu uopće eliminirali korijen svojih vezanosti.

Prikrivanje svojih grešaka samo pogoršava stvari

Spoznao sam ovu jednostavnu istinu nakon mnogo godina bolne kultivacije. Shvatio sam da sam uvijek izbjegavao činiti pogreške te da su me iritirale greške drugih ljudi. Što sam ih više prezirao, to su više grešaka drugi ljudi oko mene činili. Te su pogreške često bile skandalozne.

Oduvijek sam želio stvari raditi bez greške, ali sam bio često kritiziran. Osjećao sam se uvrijeđeno i ljutito. Bezuvjetnim gledanjem unutar sebe sam shvatio da sam se želio zaštititi izbjegavanjem grešaka. Smatrao sam greške nečim sramotnim te sam stoga uvijek želio dokazati svoju nevinost. Sada shvaćam da je ta misao bila sebična.

Istinskim gledanjem unutar sebe shvatio sam da činjenje grešaka nije sramotno, no bježanje od njih ili njihovo prikrivanje je problem. Preziremo one koje griješe jer imamo vezanosti.

Poštivanje Dafa i Učitelja

Smatrao sam da sam veoma ustrajan u kultivaciji. Ipak, što sam se više kultivirao to sam više uviđao vlastitih propusta.

Na primjer, sjetio bih se Učiteljevih riječi kada sam bio progonjen ili prolazio kroz iskušenja. No prilikom interakcije s običnim ljudima bih brzo izražavao vlastito mišljenje. Uvijek sam smatrao da sam u pravu i rado bih okrivljavao druge zbog počinjenih grešaka.

Smatrao sam se prilično dobrim. Sada shvaćam da sam koristio Dafa da mi pomogne prilikom prolaženja kroz teškoće. Nisam se zapravo kultivirao. Zbog toga nisam iskazivao poštovanje prema Učitelju i Dafa.

Trebamo cijeniti svaku situaciju za kultiviranje

Uviđam da sam imao mnogo propusta i vezanosti, ali Učitelj nikada nije odustao od mene. Neprestano mi pruža prilike za istinsku kultivaciju i eliminiranje mojih vezanosti. Uistinu sam zahvalan Učitelju.

Premda više ne osjećam oštru bol prilikom situacija kada mi vezanosti bivaju dirnute, i dalje osjećam nelagodu tijekom konflikata. Međutim, ako čvrsto i bezuvjetno gledam unutar sebe, ta će mi iskušenja pomoći razotkriti vezanosti kako bih se mogao poboljšati. Objavljeno je mnogo članaka u kojima su praktikanti uspjeli nadići iskušenja života i smrti. Njihova iskustva dokazuju da je Dafa moćan. Odgovorni smo čvrsto kultivirati se i eliminirati vezanosti kada se iste razotkriju.