Falun Dafa Minghui.org

Želja da promenim druge umesto sebe

(Minghui.org)

Budući da sam mlad, verovao sam da ne učim Fa duboko, a nisam znao kako da komuniciram sa starijim praktikantima. Tako sam razvio naviku da ,,slušam starije”. Primetio sam da kod nekih praktikanata reči i postupci nisu u skladu sa Fa, a da su neki čak malo zastranili. Često bi kritikovali i optuživali druge, i govorili drugima kako treba raditi stvari.

Nakon toga, počeo sam da razvijam nezadovoljstvo i prkos. Pojavilo mi se zameranje, poput: ,,Zašto ovaj praktikant nikad nije u skladu sa Fa? Ona stalno pokušava da nađe krivca u drugima. Ona ispravlja druge umesto da se kultiviše. Nikad nije pomislila da pogleda koliko je skrenula od Fa.” Kako je vreme prolazilo, navikao sam da krivim druge i kako da nateram druge da se promene. Nisam shvatio da je moja početna misao bila ljudska predstava, a ne ispravna misao.

Sa ovakvim načinom razmišljanja bio sam zarobljen nešto više od dve godine:

Učitelj kaže:

,,Ima nešto što sam vam ranije rekao. Rekao sam: Šta je buda? Onog koji je došao sa istinom i moći da učini šta želi, ljudi nazivaju tatagatom, dok su prave bude zaštitnici kosmosa i odgovorne su za sve ispravne elemente u kosmosu. Ipak, u ovom dešavanju su takođe pokazale gde im stoji šinšing, pošto su se odmetnule od Fa i potpuno razotkrile svoju nečistu stranu. Ovo je rezultovalo mnogim stvarima koje u određenim situacijama nije trebalo da se dese, i svakojakim smetnjama; to je sasvim slično onom kad naši učenici, tokom svoje lične kultivacije, iskažu svoj šinšing.” Predavanje Fa na Fa-konferenciji u zapadnim SAD

Poslednja rečenica, gore, navela me da shvatim da stare sile prisiljavaju praktikante Dafe da misle na njihov način: uvek težeći da promene druge, ali ne i sebe. Žele da postignu ono sto one hoće, i iskoriste priliku da otklone ljude koje one smatraju da ne treba zadržati. Tako uništavaju praktikante Dafe i živa bića. Stoga, kada god nam se pojavi misao da ,,neko nije dobar”, moramo biti oprezni da našim umovima ne upravljaju spoljni elementi.

Neispunjavanje uslova za nesebičnost

Na površini, misao da se promene drugi može se činiti kao da je za dobro drugih i kako bi se pomoglo drugima da dostignu zahtev Fa. Međutim, ovo vodi do zameranja, i ne ispunjavanja zahteva za nesebičnost.

Sa ovim mentalitetom, nema mesta u srcu da se prihvate greške drugih. Vremenom će se početi gledati na druge sa visine, a zameranje će rasti dok neko ne krene da se ponaša neljubazno ili čvrsto se drži toga u srcu. To se protivi principima trpeljivosti i u potpunosti zanemaruje princip blagosti.

Na isti način koristimo izgovor: ,,pomoći drugima da se poboljšaju u svojoj kultivaciji” kako ne bismo kultivisali sebe i rešili svoju neadekvatnost. Vremenom, usred međusobnog okrivljivanja, pod psihološkim efektom da želimo promeniti druge, počinju se stvarati negativne predstave poput ne želeti najbolje za druge, nanošenje štete drugima, napadanje drugih, pa čak i osveta. Na taj način stvaramo zameranje, a da ne shvatamo. Na kraju ove predstave stvaraju razdor među praktikantima i donosi im više nevolja, dok mi tvrdimo da smo dali sve od sebe.

U isto vreme, praktikanti koji su dobili pomoć od drugih smatraju da treba da se nastavi da im se pomaže. Ako im drugi pomognu a da to nije u skladu sa Fa, naprave više štete nego dobrog, tada će se razviti zameranje. Ovo je stav živih bića koja su odstupili od Fa. U ovom scenariju, iako praktikanti smatraju da okruženje nije u redu, niko ne želi ući u sukobe.

Učitelj kaže:

,,Incidenti poput onog kad je Isus raspet na krst postali su presedan za bića s visokih nivoa, koja silaze da spasavaju ljude. Kako bi to moglo biti prihvatljivo? To je samo po sebi degenerisano! Jedan bog silazi dole da spasava ljude, a ljudi ga ipak razapnu na krst - kako su velik greh počinili ljudi! Oni za to i danas plaćaju. Ali ljudska bića to nisu učinila sama. To je prouzrokovano degeneracijom bića na višim nivoima. Oni se ne usuđuju da priznaju da u svim ovim stvarima postoji išta loše s njihove strane. To je zato što sve postaje izopačeno – toliko izopačeno da su se oni odmetnuli od Fa i postepeno postali ovakvi kakvi su. Nijedno biće na bilo kom nivou nikad se nije usudilo da ih takne. Sve opredeljuju isprepletani elementi, koji su postali izuzetno složeni. Sve te nečiste stvari se moraju eliminisati – potpuno eliminisati! Predavanje Fa na Fa-konferenciji na Velikim jezerima u Severnoj Americi

Voditi računa da je sve u skladu sa Fa

Na mom nivou razumevanja, smatram da su ovo pokazatelji devijacija starih sila kroz praktikante. Mogli biste videti da konflikti koji nas okružuju su toliko složeni da ih niko ne može rešiti i niko ne želi da bude umešan. Postoji dublji uzrok. Sve što je nečisto treba biti ispravljeno. Okruženje će se promeniti jedino kad pogledamo unutra, istinski shvatimo Fa kroz učenje Fa, i poboljšamo sebe.

Namera mi nije da zahtevam od praktikanata koji prolaze kroz nevolje ili od onih koji su skrenuli od Fa da nekako ispune zahteve Fa. Umesto toga, obratimo pažnju na svaku našu misao, reči i dela kako bismo videli šta je skrenulo od Fa, kako bismo mogli biti u skladu sa Fa. Trebali bismo raditi stvari koje su u skladu sa Fa, poput gledanja unutra i podsticanja drugih na suosjećajan način. Smatram da odstupanje od Fa je gledanje izvana, i kultivisati druge ne bi trebalo raditi.

Da li smo u stanju da sledimo šta Učitelj kaže je takođe manifestacija da li verujemo Učitelju i Fa. Ako istinski verujemo, onda umesto da zahtevamo da drugi ispunjavaju ono što mislimo da je standard za Fa, treba da verujemo da je Dafa u stanju da sve sve popravi i prilagodi, i da svaka loša stvar može postati dobra stvar.