Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje: Poziv za podnošenje radova za obilježavanje Svjetskog Falun Dafa dana 2020

(Minghui.org)

Kako bi se proslavio predstojeći 21. Svjetski Falun Dafa dan, uredništvo Minghui ovim poziva na podnošenje članaka i umjetničkih radova kao što su fotografije, muzika, slikarstvo, pjesništvo i kaligrafija, Dafa učenike iz Kine i cijelog svijeta. Svrha je svjedočiti o veličanstvenosti Dafa učenika koji se kultiviraju vođeni principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, te potvrditi dobrodušnu žrtvu koju je učinio Učitelj Li Hongzhi za Dafa učenike kao i ljude cijeloga sveta, i da se potvrdi čistoća i nesebičnost Falun Dafa.

Ciljana publika su ljudi iz svih sfera života kao i kolege praktikanti. Zato, tekstovi, struktura rečenica, logika, komentari i ilustracije u podnescima trebaju biti usmjereni prema ne- praktikantima i također trebaju biti laki za pratiti, razumjeti i prihvatiti. Umjetničke kreacije trebaju izražavati jasnu temu i biti urađene tradicionalnim tehnikama.

Svaki praktikant koji je istinski kultivirao Falun Dafa ima vlastito iskustvo o tome kako je imao koristi od ove prakse. Ova iskustva, bez obzira kako ih mi smatrali običnim, čuvaju svjedočanstvo o uzdizanju života i predstavljaju manifestaciju našeg poboljšanja karaktera, zdravlja, mudrosti i sposobnosti.

Nadamo se da će što više praktikanata napisati i podijeliti svoja osobna iskustva kako bi ljudima pomogli da shvate ono za šta se zalaže Falun Dafa i kakva to bića postaju Dafa učenici kultivirajući se vođeni principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Kad čitaoci budu shvatili značenje „Falun Dafa je dobar; Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancija su dobri” i važnost napuštanja Komunističke partije Kine i njenih pridruženih organizacija biće blagoslovljeni i ostati sigurni u trenutnim i budućim prirodnim i katastrofama koje su stvorili ljudi.

Nadamo se da će svi Dafa učenici s oduševljenjem učestvovati i poslati svoje priloge što je prije moguće. Molimo vas, cijenite ovu dragocjenu priliku za objašnjavanje istine društvu.

Autori u matici Kini trebaju navesti svoj pseudonim, pol, starost, zanimanje, provinciju prebivališta i veličinu i medij u kojem je napravljen vaš rad. Autori koji žive van Kine trebaju jasno navesti svoje ime, zanimanje, prebivalište, e-mail adresu, telefonski broj te veličinu i medij vašeg rada.

Molimo da svoje prijave pošaljite na fahui@minghui.org i navedite „Prilozi za Svjetski Falun Dafa dan“ u subjektu e-maila.

Krajnji rok slanja prijava je: 13. april 2020. godine.

Minghui uredništvo