Falun Dafa Minghui.org

Otpustiti vezanosti za slavu

(Minghui.org)

Moj posao je tehnička oblast. Budući da u svom poslu i u radu s kolegama sledim Istinitost – Blagost - Trpeljivost, imam vrlo dobre tehničke veštine i cenjen sam. Imam i neke tehniče odgovornosti na projektima Dafe.

Zbog nedostatka solidne kultivacije, i zbog toga što su me kolege i praktikanati mnogo hvalili, nesvesno sam razvio vezanost za slavu i čuvanje obraza. Nerado sam prihvatao kritiku ili kada se nepravedno postupalo prema meni. Kada mi je nekoliko praktikanata ukazalo na ovo, nisam hteo to prihvatiti. Bio sam pod kontrolom mojih vezanosti.

Jednom me je Lin (pseudonim) povela da rešim neke tehničke probleme za Hai (pseudonim). Bilo mi je prvi put da vidim Hai. Kasnije, Lin je rekla da ju je Hai pitao o mom stanju kultivacije, a ona je rekla Hai da me ne poznaje dobro. Hai je pomislio da je čudno da Lin i ja radimo zajedno toliko dugo. Lin je rekla da je to zbog toga što mnogo ne pričam.

Nakon što mi je Lin ispričala svoj razgovor sa Hai, izgubio sam se u svojim mislima: Dugo sam sarađivao sa Lin. Zašto je rekla da me ne poznaje dobro? Razmišljajući o tome, shvatio sam da zaista nisam mnogo govorio sa Lin. Zato što se Lin kultivisala marljivo i mogla je brzo i tačno ukazati na probleme drugih. Bojao sam se da će lako otkriti moje nedostatke ako dosta toga kažem.

Kada sam to shvatio, bio sam jako uznemiren. Ove vezanosti su me sputavale, koliko sam prilika za otkrivanje i rešavanje svojih vezanosti propustio? Ako nastavim ovako biću svakodnevna osoba koja radi poslove za Dafu i istinski se ne kultiviše.

Jednom mi je Lin rekla da je tokom deljenja iskustva na Fa učenju, pomenula sve testove kroz koje je prošla u to vreme. Ostali praktikanti su joj dali puno komentara, poput: neki su rekli da je nestrpljiva, neki su rekli da se žali, a neki su rekli da potcenjuje druge. Šta god rekli, Lin je ispravila svoje mišljenje i odmerila sopstveni šinšing prema njihovim primedbama, naročito kada su citirali Fa. Tokom čitavog procesa, Lin je ostala netaknuta.

Čuvši ovo, zaista me je dirnulo. Moje kultivaciono stanje je bilo daleko inferiornije od njenog! Učitelj mi je priredio saradnju sa tako dobrim kultivatorom, ali ja sam krio svoje vezanosti od nje. Osećao sam se krivim zbog toga.

Otprilike godinu dana kasnije, pitao sam Lin: ,,Kada je bilo to grupno učenje koje si spomenula?” Malo je razmišljala i rekla: ,,Možda 2002. ili 2003.”

Skoro 20 godina! Tako rano je dostigla tako dobro kultivaciono stanje! Znao sam da više ne mogu štititi svoje vezanosti.

Od tada, dok sarađujem sa praktikantima, trudim se da otpustim vezanosti i sarađujem sa njima. Mnogo toga sam dobio na ovaj način.

Počeo sam temeljno učiti predavanja i tražiti svoje vezanosti. Učio sam ,,Šta je Trpeljivost (Ren)?” u Bitno za dalje napredovanje: ,,Trpeti u potpunosti bez ljutine ili pritužbi je trpeljivost jednog kultivatora.”

Pitao sam se: ,,Kako mogu doći u stanje koje Učitelj zahteva? I u kojim situacijama sam izdržao bez ljutine ili pritužbi?”

Shvatio sam, dok sam težio slavi, ako je ne bih mogao steći, bio bih ljut i osećao sam da je to nepravda, izdržao bih to sa zameranjem.

Učitelj takođe kaže:

,,Vi ste buduća Prosvetljena bića koja postaju bude, taoi i bogovi i vas ne zanimaju gubici i dobici ovog sveta. Pa treba da ste sposobni da se svega odreknete.” (Bitno za dalje napredovanje II)

I:

,,Ali zapravo, puno je očiju u kosmosu koje vas netremice posmatraju, toliko da je broj naprosto nezamisliv. Čak i jedna jedina čestica materije je napakovana takvim očima – čak i najsićušnije čestice su. Svi ti životi u kosmosu netremice posmatraju šta rade učenici Dafe. Svi bogovi gledaju. Svaka vaša misao i postupak se snimaju, i to stvarnije nego video snimak – sve se snima multi-dimenziono. Znači da se prikazuje bogovima, a ne ljudima.“ (Fa predavanje u Vašingtonu 2018.)

Shvatio sam, dok sam težio slavi, čak i kada sam je zaista dobio, u očima Učitelja i bogova ta težnja je otkrila ružno srce! Kao praktikant, i dalje sam tražio slavu među običnim ljudima! Da li sam se istinski kultivisao? Nakon shvatanja ovog, osetio sam da se vezanost za slavu prepolovila.

Kad god bih pomislio na sve oči u kosmosu, vezanost za slavu odmah bi nestala. Na kraju sam uspeo da izdržim kao praktikant. Kad sam otpustio vezanost za slavu, više nisam morao da trpim zameranje.