Falun Dafa Minghui.org

Požurite i izađite spašavati ljude

(Minghui.org)

Svakodnevni ljudi u svijetu, možda neće razumjeti značenje epidemije koronavirusa iz perspektive božanskog bića, ali kao Falun Dafa praktikanti, to ćemo razumjeti učenjem Fa.

Međutim, reakcije praktikanata su različite. Koristeći primjer malog grada u kojem živim, uvidio sam da su neki praktikanti i dalje marljivi te objašnjavaju istinu o Dafa. Ali, neki su se svojom voljom izolirali u njihovim domovima. Neke članovi njihovih obitelji sprječavaju da izlaze, neke sprječava blokiranje njihovih stambenih četvrti ili se oni jednostavno osjećaju ravnodušno. Postoje i oni koji su uzbuđeni i kažu: „Sada je vrijeme kraja. Počelo je ... ”, ali oni nisu shvatili, da praktikanti moraju nastaviti objašnjavati istinu.

Zabrinut sam za one koji su ravnodušni ili su se svojevoljno izolirali. Sada je najbolje vrijeme za spašavanje ljudi.

Učitelj je rekao: „Svaka prilika se neće ponovo dogoditi.“ („Iščupati iz korijena,“ Bitno za daljnje napredovanje)

Ne bismo smjeli popustiti. Umjesto toga, trebali bismo osjećati hitnost, kao da je svaki dan, posljednji dan. Trebamo ispravno djelovati, tako da kasnije nemamo nikakvih žaljenja.

Stekao sam novo razumijevanje Učiteljevog Fa:

„Jednom je jedan praktikant upitao: 'Učitelju, koliko je ljudi potrebno da istupi da bi zla KPK pala?' (Učitelj se smeje) Podigao sam pet prstiju.“ („Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.“)

Čitao sam ovaj odlomak puno puta i čitao sam članke brojnih praktikanata koji su svoja razumijevanja dijelili na web stranici Minghui. Ja sam jedan od onih, koji je brojao koliko je ljudi napustilo Partiju, kako bi procijenio vrijeme završetka Fa ispravljanja.

Sada vjerujem da je Učitelj mislio, da je sve pod kontrolom, kao na njegovom dlanu kad je podigao pet prstiju.

Učitelj ne želi napustiti ni jednog praktikanta i očekuje da svaki učenik postane zreliji i da ima bolje razumijevanje. Da je svatko od nas ispravno i marljivo koračao svojom jedinstvenom stazom, svi bi zli elementi odavno bili eliminirani.

Bio sam dirnut do suza, kad sam pomislio koliko je Učitelj žrtvovao, kako bi produžio vrijeme, da više praktikanata nadoknadi i uhvati korak.

Kolege praktikanti, molim vas, budimo marljivi i zreli. Nemojmo dopustiti da suosjećajni Učitelj mora čekati zbog nas.