Falun Dafa Minghui.org

Važnost temeljitog učenja Fa

(Minghui.org)

Progon nad Falun Dafa i dalje traje. Nažalost, i dalje postoji rastuća tendencija prosvjetljenja na zlom putu ili pojava karme bolesti među praktikantima. Želio bih iznijeti svoje shvaćanje tih problema.

Nema dvojbe oko toga jesu li nam progon nametnule stare sile. Smatram da postoje dva glavna razloga zašto se to događa. Prvo, propusti praktikanata omogućuju starim silama da nas progone. Drugo, priznajemo aranžman starih sila zbog nejasnog razumijevanja Fa principa.

Ako uistinu učimo i razumijemo Fa, naših vezanosti je sve manje, a naše ispravne misli postaju snažnije i snažnije. Moći ćeš napraviti baš ono što Učitelj želi te negirati aranžmane starih sila kad budeš načisto što ti je za činiti. Zašto onda neki od nas ne mogu dobiti Fa premda ga svakodnevno čitamo?

Ključno je razumijevanje Dafa

Naše razumijevanje ili stav prema Dafa određuje čistoću uma dok učimo Fa. Stoga je ključno razumijevanje Fa principa. Neki se praktikanti možda neće složiti sa mnom te će reći kako svaki praktikant shvaća koliko je Dafa važan. Međutim, ne smatram da je to slučaj. Djela nekih praktikanata pokazuju da oni zapravo ne znaju što je Dafa. Ti praktikanti čitaju Fa bez da temeljito shvaćaju riječi.

Učitelj je puno puta govorio kako se praktikanti trebaju odnositi prema Fa. Govoreći o Zhuan Falunu, Učitelj je rekao:

„Drugim rečima, u ovoj dimenziji ljudi to izgleda kao knjiga, ali kad se sagleda u drugoj dimenziji, to nije tako. To je Nebeski Zakon.“ (Predavanje Fa na Fa-konferenciji Istoka SAD)

Shvatio sam da sam se odnosio prema Dafa kao prema običnoj knjizi, umjesto da sam je tretirao kao Nebeski Zakon.

Učitelj kaže:

„Dopustite da vam to ilustriram jednim primjerom. U budizmu se kaže da su sve pojave u ljudskom društvu iluzije, da nisu stvarne. Na koji su način to iluzije? Tko može tvrditi da ovi, realno postojeći fizički predmeti nisu stvarni? U stvarnosti, oblik u kojem predmet postoji je drugačiji od njegovog oblika manifestacije, …“ (2. Lekcija Zhuan Falun)

Spoznao sam da ne mogu dobiti Fa ako ga shvaćam samo kroz perspektivu ljudskog bića.

Moj stav prema učenju se promijenio pošto sam shvatio ovaj princip. Jednog dana sam sjeo uspravno s prekriženim nogama držeći knjigu u ruci te se obratio Učitelju: „Zahvaljujem Učitelju što je predao Dafa svojim učenicima. Zahvaljujem Učitelju za sve ono što je napravio za svoje učenike.“

Suznih očiju sam osjetio Učiteljevo suosjećanje. Učinilo mi se kako ne čitam knjigu veća da slušam kako Učitelj podučava svoje učenike. Svaka rečenica je Učiteljevo učenje, a ja sam ponizno slušao. Nisam primijetio ništa oko sebe, čak niti svoje tijelo. Samo sam mogao osjetiti da učim Fa.

Dubinski sam shvatio kako naš odnos prema Fa određuje kako ga učimo, a to pak određuje u kojem će nam se omjeru Fa razotkriti.

Učenje Fa s predodžbama

Nedavno sam otkrio kako neki praktikanti, uključujući mene, uče Fa s predodžbama. Na primjer, različita poglavlja bih tretirao drugačije. Rado sam čitao dijelove poput „Povisiti xinxing“ i „Onaj tko prakticira će dobiti gong“, ali nisam obraćao pažnju na „Zhouyouke“. Preferirao sam Fa iz različitih predavanja misleći da su na višoj razini; no nerado sam učio Zhuan Falun. Nije li to tretiranje Fa s predodžbama?

Ljudi u nekim grupama za učenje Fa neobavezno ćaskaju uoči Fa učenja. Čitaju brže ako ne pročitaju na vrijeme. Je li moguće shvatiti Fa s tako nemarnim stavom prema Dafa?

Nedavno sam osjetio nestrpljenje jer nisam mogao vidjeti principe Dafa. Primijetio sam da su se drugi poboljšali memoriziranjem Fa ili njegovim prepisivanjem. Također sam i osobno krenuo sa memoriziranjem, ali to nije promijenilo moje shvaćanje. Spoznao sam da gledam prema vani umjesto prema unutra. Koristio sam recitiranje Fa kao metodu za povisivanje svojeg kultivacijskog stanja.

Učenje bez praktičnog primjenjivanja principa

Neki praktikanti se ne razlikuju od običnih ljudi kad spuste Zhuan Falun. Pojedini praktikanti će možda reći da ti praktikanti razdvajaju Fa učenje i kultivacijsku praksu. Rekao bih da nimalo nisu dobili Fa učeći ga. Samo su čitali riječi. Fa će nas probuditi kad naiđemo na problem ako ga uistinu razumijemo.

Zašto se neki praktikanti ne mogu sjetiti Fa kad se susretnu s problemima? Zato što im Fa uopće ne stanuje u umu. Ti praktikanti su čitali Fa s ljudskim predodžbama i zato ga nisu mogli dobiti.

Drugi razlog zašto se neki praktikanti ne poboljšavaju nakon Fa učenja je zato što ne primjenjuju principe u praksi i ne poboljšavaju svoj xinxing.

Možda već shvaćamo da nam Fa principe daju Buddhe, Taoi, i bogovi u pozadini Fa ili riječi. Međutim, moramo dostići višu razinu prije no što će nam se prikazati Fa te razine. Duboko sam to shvatio u svojoj kultivacijskoj praksi. Fa mi je dopustio spoznati novi sloj Fa nakon što bih uklonio vezanost. Nakon ponovnog ispravljanja i poboljšanja, pokazao bi mi se novi sloj Fa principa. Tako sam se poboljšavao.

Učenje Fa, bez spašavanja živih bića

Današnja kultivacija Dafa učenika nije samo osobna kultivacija. Povezani smo s Fa ispravljanjem. Imamo svetu misiju pomaganja Učitelju u Fa ispravljanju i spašavanju živih bića. Zbog toga Fa sadrži načela koja nas vode u spašavanju ljudi. Nema pitanja poboljšanja za one koji ne spašavaju druge objašnjavanjem činjenica o Falun Dafa.

Zašto neki praktikanti ne potvrđuju Fa i ne spašavaju ljude? Smatram da zapravo nisu dobili Fa ili nisu uspjeli održati korak s procesom Fa ispravljanja.

Nakon nekog vremena i nakon što sam učio Fa predavanja iz različitih gradova, u meni se pojavila snažna želja da objasnim istinu i spasim ljude. Osjetio sam kako su ljudi svijeta dragocjeni te da stvarno pate. U tom periodu sam pričao dobrodušno s drugima pričao o Falun Dafa i ljudi su brzo prihvatili moje riječi.

Nesvjesni smetnji

Nedavno sam prilikom Fa učenja doživio smetnje. Pokušao sam ih bezuspješno odbaciti. Jednog dana sam shvatio da su te misli zapravo smetnje starih sila koje na taj način ometaju moje Fa učenje. U biti se radilo o drugačijem obliku progona. Neće li nesposobnost učenja Fa uništiti Dafa učenike? Nije li to progon? Zapravo je to najgori mogući progon. Krenuo sam eliminirati te misli iz perspektive poricanja aranžmana starih sila. Distrakcije su uskoro nestale.

Predodžbe ometaju učenje Fa

Kolege praktikanti iz Kine su toliko dugo uronjeni u kulturu Komunističke partije. Partijsku kulturu su stvorile stare sile specifično ciljajući na to da iskorijene tradicionalnu kinesku kulturu. Nećemo biti u stanju shvatiti Dafa umom ispunjenim partijskom kulturom. Jednog dana sam pročitao riječi Učitelja:

„Iako su se kultivirale već oko tisuću godina, ne mogu izdržati čak ni pritisak malog prsta.“ (3. Lekcija Zhuan Falun)

Shvatio sam da sam čitao ovaj odlomak s jakim natjecateljskim mentalitetom i arogancijom. Je li moguće dobiti Fa s takvim mislima prilikom učenja?

Spoznao sam da se treba učiti bez ikakvih predodžbi. Ne trebamo očekivati kako ćemo nešto dobiti čitajući Fa. Dovoljno je čitati bez predodžbi te samo shvatiti površinsko značenje rečenice. Fa će nam omogućiti spoznaju kad nam kucne čas da se prosvijetlimo.

Učitelj kaže:

„U stvari, sve što nije u skladu sa Dafa i Ispravnim mislima Dafa učenika je bilo uzrokovano miješanjem starih sila, uključujući i sve neispravne faktore u vama. Upravo zato sam učinio slanje Ispravnih misli jednom od tri glavne stvari koje rade Dafa učenici.“ (O reakcijama na članak o sporednim dušama)

Naglo sam spoznao kako Dafa učenici mogu biti spriječeni dobiti Fa zbog aranžmana starih sila. To je najtemeljniji i najsadržajniji progon Dafa učenika. Oni praktikanti koji već dugo vremena nisu dobili Fa trebaju biti na oprezu i negirati taj progon.

To je moje osobno shvaćanje na mojoj razini kultivacije. Premda moje razumijevanje nije potpuno, mislim da je za nas najosnovnija stvar dobro učiti Fa. Imat ćemo mnogo problema ako dobro ne učimo Fa. Mislim da je učenje Fa temelj dobrog činjenja tri stvari.

Učitelj kaže:

„Naravno, samo su Dafa i Dafa učenici mogli postići sve ovo. Dakle, ako želite biti još bolji, dobro učite Fa, jer samo to sve čini mogućim i dovest će vas do ispunjenja svoje istorijske misije.“ (Dafa učenici ispunjavaju svoje misije)

Kako možemo učiti Fa bolje? Samo kad Dafa tretiramo ispravno možemo dobro učiti Fa. S druge strane, samo kad dobro učimo Fa ćemo unaprijediti naše shvaćanje Dafa. Jedno nadopunjuje drugo.

Molim, ispravite neprikladnosti u mojem shvaćanju.