Falun Dafa Minghui.org

Prepoznati i eliminisati srce koje teži

(Minghui.org)

Kroz kultivaciju sam otkrila da svaka misao koju imam potiče od nekog oblika vezanosti, težnje stvarima poput novca, slave i osećanja. Želim nešto i razmišljam kako da dođem do toga. Svaka misao je pohlepna. Međutim, pohlepno srce je skriveno i teško ga je prepoznati jer počiva negde duboko.

Shvatila sam pogledavši unutar da svaki dan puno stvari tražim od Učitelja. Ovo otkriće me je šokiralo. Molila sam Učitelja za pomoć u svemu, od stvari na poslu do stvari kod kuće, kao i u kultivaciji. Čim bih naišla na teškoću, molila sam za pomoć. Nije li ovo jednako tražiti od Učitelja da se kultiviše umesto mene? Ako mi Učitelj ne može pomoći, ne zovem li zle duhove da dođu? Ovako je bilo godinama. Na zidu imam portret Učitelja i mislila sam da smo ja i moja porodica zaštićeni od zla. Ovu težnju sam tretirala kao „veru u Učitelja i Fa“. Koliko je nisko bio moj šinšing.

Nestrpljenje

Cenim vreme za kultivaciju i trudim se da sačuvam svo svoje vreme za tri stvari, pa sam postala nestrpljiva kad su kućni poslovi u pitanju, ili kad naiđem na trivijalne probleme u dnevnom životu. Po meni su sve trivijalnosti u dnevnom životu bile smetnja. Kad sam se sretala s malim stvarima, moje srce je drhtalo i osećala sam veliko nestrpljenje. Ovo je često dovodilo do osećanja mržnje i takmičenja s drugima. Nisam se mogla umiriti. Godinama me je mučila ova nestrpljivost i spoticala me u kultivaciji. Sada shvatam da je u pozadini ove nestrpljivosti bio ego i sebičnost. Uvek sam mislila je ono što ja radim nešto najvažnije. Ali nisam shvatala suštinu kultivacije, saobražavanje sa Istinitošću-Blagošću-Trpeljivošću i davanja prednosti drugima. Samo ako je uviđavan prema drugima, praktikant se kultiviše. Ako je uviđavan, njegovo srce će se proširiti i svaka mržnja će nestati. Srce će mu biti ispunjeno dobrotom i milošću. Osećaće se ugodno, sve će glatko ići, i takođe će nestati nestrpljivost. Shvatila sam da je ovo pravo stanje kultivatora.

Uživanje u tuđim mukama

Svako zna da je uživati u tuđim mukama zločesto. Ovo prouzrokuje ljubomora. Iskusila sam koliku to štetu može doneti, i to mi se nikako ne dopada. U kultivaciji sam sagledala da i sama imam taj problem i htela sam da ga eliminišem, ali je bilo teško. Ponekada sam čak osećala da to ne mogu da kontrolišem. Sada shvatam da sam to oduvek tretirala kao svoju lošu predstavu, pokušavajući da se oslobodim toga. Zato je bilo tako teško. Zapravo, ova tendencija nije moje pravo biće, pa me ne može kontrolisati. Bila sam šokirana shvativši da je ova tendencija manifestacija demona. To shvatanje me je dovelo do suza. Onda sam ugledala demona i on je bio preplašen. To nisam bila ja. To počiva na drugom biću, demonskom biću s ljubomorom. Kad sam ovo shvatila, biće je bilo uplašeno, jer je znalo da će biti eliminisano. Ja ga ovde razotkrivam i slaću svakodnevno ispravne misli da ga eliminišem, sve dok potpuno ne nestane.

Eliminisati zle duhove

Mislila sam da jednom kad istupim iz Komunističke Partije Kine (KPK) biću slobodna od zlog duha Partije. Čak nisam bila pročitala Devet komentara o komunističkoj Partiji. Poslednjih godina sam slala članke sa svojim iskustvima na Minghui, ali nikada nisu bili prihvaćeni. Bila sam razočarana. Mislila sam: „Umem da pišem i godinama se kultivišem. Zašto ne prihvataju moje članke? Pomogla sam mnogim kolegama da napišu članke, ali ni njihove nisu prihvatili. Smatrala sam da su priče kolega praktikanata dirljive, pa kako to da nisam umela lepo da ih napišem?

U poslednjih nekoliko godina sam pročitala puno iskustava, i često sam bila dirnuta do suza. Jednostavan jezik i proste reči su ono što je manifestovalo trpeljivost učenika Dafe i marljivu kultivaciju, i ovo je suština koja dira u srce čitalaca.

Postepeno sam sagledala razliku između njihovih članaka i mog – to je razlika nastala usled solidne kultivacije.

Kultivisala sam se 20 godina i mislila sam da sam milostiva, ali drugi me nisu tako videli. Zaplakala sam kad sam ovo shvatila. Mirno sam pogledala unutar i sagledala sam da sam pod dubokim uticajem Partije. Nesvesno sam oformila puno navika, još od kad sam bila mala, pod uticajem ispiranja mozga od strane Partije. Smarala sam da sam milostiva i da imam osnove u tradicionalnoj kulturi, pa čak nisam ni pročitala Devet komentara o komunističkoj Partiji. Zapravo sam bila daleko od dostizanja standarda za Istinitost-Blagost-Trpeljivost. Od mojih misli, do mojih reči i ponašanja, tu je bilo puno elemenata obmane, zlobe i borbenosti. Želim da razotkrijem ove elemente. Uništiću ih svojim ispravnim mislima.

Obmana: Ono što kažem nije uvek isto što i mislim. Želim da iskreno komuniciram s ljudima, ali često se bojim da ću ih uvrediti, i tada pokušavam da zaštitim sebe.

Svoje reči ne uzimam za ozbiljno. Jednom sam objašnjavala istinu ljudima na autobuskoj stanici. Osoba me je upitala koju liniju čekam. Odgovorila sam netačno. Malo kasnije, taj autobus je stigao, i ja sam morala da uđem u autobus, kako sam rekla. Sišla sam na sledećoj stanici.

Kad pričam sa grupom običnih ljudi, često proizvoljno pričam stvari koje su na liniji s njihovim lažima, zaboravljajući da sam kultivator.

Zloba: Bila sam jako ljubomorna i često sam s visine gledala na druge. Takođe sam pokušavala da kontrolišem druge. Kad sam se ljutila, često sam koristila oštar ton kriveći druge, prikazujući svoju demonsku prirodu. Zamerala sam ljudima onda kad njihov način razmišljanja ne bi bio u skladu s mojim.

Borbenost: Često sam prekidala druge i volela sam da se raspravljam s drugima. U svakodnevnom životu sam želela da uvek budem pobednik. Osećala sam da drugi treba da me slušaju jer sam u svemu dobra i uvek sam u pravu. Odbijala sam da priznam svoje greške i da se izvinim. Tokom moje kultivacije, takođe sam koristila taj borbeni mentalitet da eliminišem vezanosti. Mrzela sam kad mi nije dobro išlo, ili kad nisam imala jak um. Ta mržnja je manifestacija ljudskih predstava.

Takođe sam činila greške usled uticaja partijske kulture na mene. Kad sam pokušavala da ubedim ljude da istupe iz Partije, da prihvate moje reči, često sam im govorila da sam i ja bila član, u stilu „Ti i ja smo se učlanili jer smo bili dobri radnici.“ Ponekad kad bih izgovorila te reči, čak bih osetila da je bila čast biti član – ja sam bila član jer sam bila odlična, a razlog zašto sam napustila Partiju je njen progon Falun Gonga, i što ne želim da odem dole s njom. Kao da smatram da je Partija ranije bila dobra, ali se kasnije iskvarila. Čak sam govorila članovima Partije: „Čak i ako dobra osoba ubije nekog, biće kažnjena“. Ova rečenica pokazuje da sam podsvesno smatrala da je Partija dobra. Bila sam obmanuta od zlog duha Partije i nisam uspevala da vidim da je priroda zle Partije demon koji stare sile koriste da unište čovečanstvo. Konstantno govoriti ljudima da sam se svojevremeno priključila Partiji davalo je energiju tom zlom duhu i mogućnost da opstane u mom polju. Moram se sasvim osloboditi takvih misli.

Ne ići za osećanjima

Obični ljudi slede svoja osećanja. Sva osećanja, uključujući radost i gorčinu, niču iz vezanosti za težnju slavi, novcu i emocijama.

Teško je eliminisati vezanosti ako slediš svoja osećanja. Na površinskom nivou, možeš se svojski truditi da ukloniš svoje vezanosti, ali nećeš uspevati da prođeš prave testove. Samo kad racionalno razumeš razlog zašto treba da se oslobodiš tih vezanosti i kako to izvesti, moći ćeš to.

Shvatila sam da kultivator ne treba da sledi osećanja, da srce kultivatora treba da bude nedirnuto. Kultivator ne treba da razvija misli o tome šta mu se dopada, a šta ne. Mi ni za šta ne treba da budemo vezani. Mi ništa ne sledimo, niti išta izbegavamo u ovoj dimenziji. Samo sledimo prirodan tok. Ako sledimo svoja osećanja, samo ćemo razviti predstave i ojačati svoje vezanosti.

Naša kultivacija ima veze sa sudbinom živih bića

Videla sam strašan prizor eliminacije živih bića. Ljudi u drevnim odorama su stajali u redu, plačući. U prednjim redovima su bile žene i deca, a seniori u sredini. Nije se video kraj reda. Grupa je hodala prema reci. Posle kratke pauze, oni su počeli da ulaze u reku, da bi uskoro nestali u vodi. Niko ih nije terao, ali ljudi nisu stajali. Svi su plakali. Začuo se muški glas: „Pošto se nije dobro kultivisala, mnoga njena živa bića su eliminisana.“ U tom času, u srcu sam osetila bol. Zaplakala sam i probudila se.

Ovaj prizor sam videla pre mnogo godina. Omogućio mi je da shvatim da je moja kultivacija povezana sa mnogim životima. To će biti izdaja ako se ne budem dobro kultivisala, i oni će biti suočeni s uništenjem.

Ko se kultiviše?

Dugo vremena sam krivila sebe zbog toga što neke stvari nisam dobro radila. Izgovorila bih svoje ime i grdila sebe: „Zašto nisi dobro postupila? Trebalo je da učiniš to i to.“ Poslednjih godina sam shvatila da to nije u redu, jer to je kao da se druga osoba kultiviše umesto mene. Obraćajući se sebi, zašto sam govorila TI? Shvatila sam da me ova misao sprečava da vidim pravu sebe. Godinama me je obmanjivala.

Sećam se da nam je Učitelj rekao da se kultivišemo i:

“Onaj ko vežba kultivaciju, dobija gong ” (Predavanje 8, Džuan Falun)

Ove reči zvuče jednostavno, ali njihovo značenje je vrlo duboko. Kako da se kultivišemo ako ne možemo da vidimo sebe? Sad stvarno vidim da sporedna duša postoji sa mnom u istom telu. Učitelj nam je rekao:

„Stare sile su svakom Dafa učeniku aranžirale set vlastitih stvari, pa stoga ako Dafa učenik ne slijedi zahtjeve Učitelja, on slijedi aranžmane starih sila.” (Budite bistre glave)

“U prošlosti, u svim načinima kultivacije se odgajala sporedna duša“ (Objašnjavanje Fa na Menhetnu)

Mudrost starih sila je ograničena. Iz Fa smo naučili da Učitelj želi da spasi našu glavnu svest. Učitelj nam stalno govori da gledamo unutar i kultivišemo se.

Kad ovih dana pokušavam da ohrabrim sebe, mislim: „Moja glavna svest kontroliše moj um i telo. Treba da postupam dobro i sledim učenja Učitelja.“ Često ojačam ove misli kad čitam Fa, šaljem ispravne misli i radim vežbe. Postepeno sam pronašla sebe. Počela sam da kultivišem svoje istinsko JA i počinjem da zapažam promene u svojoj kultivaciji.