Falun Dafa Minghui.org

Da li se istinski kultivišemo?

(Minghui.org)

Nedavno sam odseo kod kuće kolege praktikanta. Sutradan dok smo meditirali, on mi je ukazao da sam bio u polu-budnom stanju. To me je iznenadilo jer sam smatrao da sam dobro skoncentrisan i da nikad ne padam u san.

Kad sam stigao kući, snimio sam sebe kako meditiram. Kad sam pogledao, shvatio sam da je praktikant bo u pravu. Izgleda da sam bio u polu snu. Shvatio sam da je dugo vremena bilo tako. Noge su me bolele za vreme meditacije, što me je sprečavalo da zadremam. Jasno sam mogao da izbrojim koliko puta se muzika ponovila. Dok je bol polako nestajao, polako sam gubio svesnost kako je muzika napredovala. Mislio sam da sam skoncentrisan! Ovo je pokazalo ozbiljan problem u mom stanju kultivacije. Znao sam da je vreme da se popravim!

Takođe sam imao probleme s koncentracijom za vreme učenja Fa. Moja usta su izgovarala reči, ali mi je um lutao po tekućim pitanjima iz dnevnog života i rada. Učio sam samo da bih obavio zadatak.

Kad se osvrnem unazad, takođe shvatam da sam imao problema i s objašnjavanjem istine. Nisam uistinu mario da li slušaoci prihvataju ono to kažem. Mislio sam: ja sam im saopštio činjenice, a od njih zavisi da li će prihvatiti, ili ne. Nisam pokušavao da ih dirnem u srce. Jednostavno sam to obavljao kao radni zadatak.

S obzirom na moje kultivaciono stanje, moje vežbanje nije se razlikovalo od vežbi običnih ljudi. Moje telo je starilo. Kosa mi je osedela i oćelavio sam na temenu. Vid mi se kvario i imao sam problema da čitam mala slova. Da sam nastavio da ignorišem moje kultivaciono stanje, moj izgled možda bi zbunjivao obične ljude kojima objašnjavam istinu.

Učitelj je rekao:

„Međutim, nije lako kad neko želi da se kultiviše. Rekao sam da je kultivacija jako ozbiljna stvar; to je nešto iznad običnih ljudi i teže je nego bilo šta čime se obični ljudi bave.” (Predavanje 3, Džuan Falun )

Shvatio sam da ako ne popravljam šinšing, ili ne sledim zahteve Dafe da bih se unapredio, tada neću videti dublja značenja u pozadini učenja. Jesam li se stvarno kultivisao?

I moji roditelji su bili Falun Dafa praktikanti. Iako jesu učili Fa, vežbali i objašnjavali istinu, oni nisu eliminisali svoje ljudske predstave. Pošto su videli kako sam bio progonjen, naši rođaci nisu shvatali zašto nastavljamo da vežbamo Falun Dafu. Kad su roditelji imali simptome bolesti, oni su pokušavali da šalju ispravne misli, ali nije išlo. Izgubili su pouzdanje u kultivaciju, zatražili su lekarsku pomoć i umrli. Osećao sam se vrlo loše zbog toga što nisu mogli da se oslobode svojih vezanosti.

Moje kultivaciono stanje me je upozorilo da bi moj neuspeh da se unapredim u skladu s Dafom mogao dovesti do užasnih posledica.

Kultivacija je kao veslati uzvodno. Ako se ne popravljamo i ne napredujemo, idemo nazad. Ako radim iste stvari koje rade drugi kultivatori, to ne znači da sam pravi kultivator. Postoji ogromna razlika! Ne-praktikant takođe može da čita Fa da bi obogatio svoja saznanja, ali on će se i dalje ponašati kao običan čovek. Ali kultivator uči Fa da bi svoje ponašanje održao na liniji s Fa. Svaki ne-praktikant može da oponaša pokrete i radi ih kao fizičku vežbu, ali kad neko ko se istinski kultiviše radi vežbe, njega Bude ojačavaju i dešavaju se promene u drugim dimenzijama.

Ne-praktikanti obično nemaju hrabrosti da objašnjavaju istinu, a ako to praktikant radi kao da obavlja posao, onda neće imati dovoljno efekta. Raditi to svim srcem zahteva da se dobro razmisli kako to činiti. Kad se jave teškoće, potrebno je gledati unutar i popravljati se u skladu s Fa. To je proces kultivacije. Samo kad svim srcem objašnjavamo istinu, bogovi nam mogu pomoći i to će imati efekta.

Neuspeh da se to radi svim srcem znači da bez razmišljanja obavljamo zadatak. Kad se jave teškoće, možemo odustati ili pokušavati da rešimo problem s ljudskim predstavama. Bogovi neće takvoj osobi pomoći da bilo šta postigne.

Nije lako kultivisati se svim srcem jer moramo meriti svaku svoju misao naspram Fa, umesto naspram ljudskih predstava. Ali to je jedini način za napredak u kultivaciji. Da bismo bili odgovorni prema svojoj kultivaciji, moramo istinski uložiti napor. U suprotnom gubimo ovu dragocenu priliku da se kultivišemo i spašavamo ljude, nešto što smo se pre mnogo eona zavetovali da ćemo činiti.

Nadam se da će moje iskustvo probuditi kolege praktikante sa sličnim problemima.