Falun Dafa Minghui.org

Telefonski pozivi u Kinu: Moje gledanje unutra

(Minghui.org)

Platforma RTC je sajt na kome praktikanti Falun Dafe rade zajedno da bi zvali ljude u Kini da im kažu o Falun Dafi, progonu, i da ih podstaknu da napuste Komunističku partiju Kine (KPK) i njene pridružene organizacije.

Kada sam počeo da volontiram na platformi, našao sam mnoge vezanosti, ali takođe sam i formirao neke vezanosti a da to nisam shvatio.

Smatram da su određeni ljudi više prijemčivi kada razgovaramo s njima i da određeni alati povećavaju stopu odaziva. Ove predstave su postale vrsta materijalne supstance u mom dimenzionom polju i uticale su na ishod mog telefoniranja.

Našao sam da je ovo vezanost za rezultat, koji mi je omogućavao da gledam na stvari kao svakodnevna osoba. Ove ljudske predstave ometale su moje napore telefoniranju i trebao sam ih se osloboditi.

Jedna praktikantkinja je nedavno podelila svoje iskustvo na platformi i zaključila da mi treba da gledamo na stvari sa više perspektive, što me nateralo da preispitam sebe.

Potrebno je da promenim svoje predstave

Na jednom posebnom slučaju radio sam na telefoniranju visokim zvaničnicima u Kini.

Prva osoba koju sam zvao je predsednik gradskog suda. Čim sam birao broj, poruka me je obavestila da taj broj više nije u funkciji. Nisam odmah birao sledeći broj sa svoje liste, nego sam pogledao unutra. Otkrio sam da imam podsvesno formiran koncept da je teško doći do tih visokih zvaničnika i da se nikako ne javljaju na telefon.

Kada sam shvatio da ta misao nije ispravna, brzo sam je eliminisao. Promenio sam svoje razmišljanje: Nije bitno na kojim su pozicijama ti ljudi, oni su ovde da čuju o Dafi. Ljudi na visokim pozicijama posebno trebaju da čuju istinu.

Promenio sam svoj stav i raspoloženje pre biranja sledećeg broja. Bio je to javni tužilac. Javio se odmah, ali nije slušao dugo. Zvao sam ga drugi i treći put, ali je bilo isto.

Pomislio sam da je možda ovo biće sa visokog nivoa i ne želi da me sluša jer nisam dostigao nivo da ga spasim. Možda je bilo više faktora starih sila koje su ga kontrolisale u drugim dimenzijama, što je bilo teže doći do njegove znajuće strane, ili mi je nedostajalo saosećanje i da poboljšam šinšing.

Kad sam video još jedan spisak telefonskih brojeva, bili su svi brojevi mobilnih. U meni se odmah pojavila negativna misao: Mobilni imaju nižu stopu javljanja. Čak i ako se ljudi jave, pomislio sam, obično ne slušaju dugo u poređenju sa onima koji koriste fiksne telefone.

To je bio zaključak koji sam imao iz prethodnog iskustva i podelio sam ga sa drugim praktikantima. Znao sam da ne treba da imam ovakve misli, ali su se nastavile pojavljivati.

Poslao sam ispravne misli da ih eliminišem dok biram brojeve. U prvih nekoliko poziva niko se nije javljao, ali postepeno su ljudi počeli da se javljaju i slušaju. Trajanje ovih poziva se povećavalo sa sekunde na minute. Na kraju bi osoba na drugoj strani čitavo vreme slušala i postavljala mi pitanja na koja sam radosno odgovarao.

Verujem da se moje telefoniranje poboljšalo jer sam konstano gledao u sebe i slao ispravne misli da se očisti moje dimenziono polje. Ovo je zauzvrat pomoglo drugoj osobi da bude prijemčivija za moj poziv jer je znajuća strana znala da ja zaista zovem da ih spasim.

Negativne misli

Nedavno sam shvatio da ne uzimam negativne misli za ozbiljno; ako ih ne sklonim ili eliminišem kada se prvi put pojave, stare sile će se zakačiti na predstave i ubuduće će zakomplikovati probleme dodajući druge vezanosti i tako načiniti miks.

Misli počnu poput sitnog kamenja, izgledaju sitno i beznačajno. Ako se ne obrati pažnja mogu narasti veličine stene, a zatim kao planina. Kada to shvatim, to je već ogroman izazov za prevazilaženje.

To zauzvrat utiče na naš rad da pomognemo Učitelju u spasavanju ljudi.

Učitelj kaže:

,,svaka vaša pojedina misao određuje opstanak mnogih bića; kako postupate u nekim stvarima, i da li ih dobro radite ili ne, opredeljuje buduće postojanje tih bića. Kako onda da ih to ne zanima? Fa-predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2015.

Vezanost za težnju

Jednom kada su mi odredili da telefoniram ljudima u Pekingu, zvao sam sve brojeve ali samo se jedna osoba javila. I slušala me je samo deset sekundi.

Nisam bio u stanju da razgovaram ni s kim tog jutra. Osećao sam se poraženim i izgubio sam motivaciju da nastavim. Znao sam da moje stanje nije bilo ispravno i pogledao sam unutra. Našao sam vezanost, težnju za rezultat.

Podstio sam sebe: ,,sticati prirodno, bez težnje”. Predavanje u Sidneju

Mislio sam da sam se kultivisao dobro na ovom polju i da sam odbacio ove vezanosti. Međutim, kroz ovu situaciju sam shvatio da nisam sve odbacio.

Zašto sam se osećao poraženim? Istraživao sam dublje i našao vezanost za slavu i reputaciju.

Ovo je bila moja rekordno najmanja stopa zvanja. Da sam to prijavio koordinatorima na RTC platformi, ne bi izgledalo dobro. Tako jaka vezanost za ponos bi se definitivno trebalo odbaciti.

Shvatio sam da je Učitelj aranžirao za mene ovu listu brojeva da poboljšam svoju kultivaciju. Zar to nije bila dobra stvar? Kada sam promenio svoje razmišljanje, moje dimenziono polje se otvorilo, i osećao sam se lagano i sjajno.

Sledećeg dana sam preuzeo svoj zadatak mirnog i čistog uma, oslobođenog od vezanosti. Kada sam pozivao, stopa javljanja je bila visoka, a prosečno vreme slušanja je bilo moj lični rekord. Znao sam da me Učitelj ojačava i ohrabruje.

Učitelj kaže:

,,Štogod iskusili za vrijeme vaše kultivacije -- bilo to dobro ili loše -- je dobro, jer se događa samo zbog toga što se kultivirate. * Fa konferenciji u Chicagu *

Takođe sam shvatio iz svojih iskustva telefoniranja u Kini, da sve probleme na koje naiđemo u kultivaciji moramo rešiti sami.

Svaki test je različit

Jednom mi je dato da telefoniram u provinciju Liaoning. Prvog dana, kada sam pozivao brojeve svaki je pokazivao zauzeće.

Nešto je bilo pogrešno. Pogledao sam unutra i našao vezanost za komfor.

Upravo sam se vratio sa Fa konferencije na Tajvanu i bio sam umoran. Hteo sam da se malo opustim. Nisam izlazio vani da radim vežbe od kako sam se vratio, niti sam bio na grupnom učenja Fa.

Pošto nije prošlo nekoliko poziva, imao sam negativne misli da ni sledeći neće proći. Kada sam našao vezanosti, trudio sam se da ih potisnem i odbacim. Takođe sam poslao ispravne misli da očistim svoje dimenziono polje.

Kada sam birao poslednji broj na listi, osoba se javila na telefon i slušala me oko četiri minuta.

Sledećeg dana, u prvih nekoliko pozivanih brojeva nije mi se niko javio, pogledao sam u sebe i poslao ispravne misli, baš kao što sam to uradio dan ranije. Na sledeći birani broj osoba mi se javila i slušala me samo 15 sekundi.

Bio sam zbunjen. Već sam pogledao unutra i poslao ispravne misli. Zašto ne funkcioniše?

Kada sam se na kraju smirio, shvatio sam da problem koji sam imao dan pre ne mora da znači da je isti kao i taj dan. Kako je moguće da odgovor na sve testove od Učitelja bude isti?

Učitelj hoće da se prosvetlimo svaki put u različite stvari. Odgovori na našim testovima su različiti na svakom nivou, jer svaki nivo ima svoje Fa i zahteve.

Što sam više upoređivao rezultate sa prethodnim, to mi se manje ljudi javilo na telefon. Ponekada sam takođe upoređivao svoje rezultate sa drugim praktikantima, što je dovodilo do zavisti. Želeo sam da imam visok stepen odziva i duže vreme slušanja kao oni.

Shvatio sam da poređenje s drugima lako može prerasti u ljubomoru.

Kada sam se prvi prut pridružio RTC platformi, bio sam kao prazan list, bez predstava i vezanosti, i moja misao da spasim ljude je bila čista. Trebalo je samo uzeti scenario i razgovarati sa ljudima. Ali nakon nekog vremena počeo sam da stvaram sebične prestave i moje misli više nisu bile čiste.

Sad kada sednem da telefoniram, pokušavam da se vratim u stanje kada sam počinjao prvi put, da ne razmišljam o rezultatima ili kakvo iskustvo imam. Umesto toga, trudim se da svako telefoniranje uradim čistog srca, svaki poziv shvatim ozbiljno i pazim na svako živo biće s kojim razgovaram.

Mislim da je ovo stanje ,,…dokle god se kultiviraš kao da si tek počeo....” * Predavanje Fa na konferenciji IX *

U toku telefoniranja u Kini, suočen sa živim bićima i njihovim različitim reakcijama razotkrivene su mi ljudske predstave i vezanosti. Tako mi je data prilika da ih odbacim i uzdignem se na svom putu kultivacije.

Jedino kada poboljšamo naš šinšing možemo napraviti proboj i pomoći Učitelju da spasi živa bića.