Falun Dafa Minghui.org

Moje misli o eliminisanju mržnje

(Minghui.org)

Počela sam da vežbam Falun Dafu 1998. Iako sam uspela da eliminišem mnoge predstave i vezanosti, poput mržnje, neke su zaista teške da se otklone. Kako se zahtev za praktikante povećava, ovaj problem je postao sve izraženiji.

Jedan lokalni praktikant je bio marljiv u radu tri stvari. Otišao je u Peking apelujući za Dafu i uhapšen je i teško mučen. Razvio je jaku mržnju prema policajcu koji ga je mučio. Nakon što je pušten, to nije otklonio. Čak nam je jednom prilikom rekao da je sanjao kako je policajca otrovao. Podsetili smo ga da treba da eliminiše mržnju, ali nismo to uzeli za ozbiljno ili pogledali u sebe da vidimo da li mi takođe imamo ovu vezanost. Kasnije su mu se pojavili simptomi bolesti i preminuo je.

Znam da je ponekad moja kultivacija površna. Osećam se marljivom jer radim tri stvari svaki dan. Kada sam u stanju da sputam mržnju po jednom konkretnom pitanju, ona se pojavljuje na drugom mestu. Pošto sam nastavila da radim da je otklanjam, smatrala sam da sam marljiva, ali nisam se pitala zašto to nikada nije potpuno otklonjeno.

Nakon mnogo gledanja unutra, osećam da je ključno da li zaista verujemo u Učitelja i Fa. Ako svaku našu misao i radnju možemo izmeriti sa onim što nas je Učitelj učio i eliminisati naše ljudske prestave, moći ćemo se temeljno promeniti.

Mržnja se obično pojavljuje u dve situacije. Prva je kada neko utiče na vaše lične interese, reputaciju, fizičko telo ili emocije. Druga je kada neko se ne slaže sa tobom. Na primer, lako mi se pojavi mržnja ka ljudima koji progone praktikante.

Džuan Falun čitam svaki dan i moje misli su ispravne dok čitam Fa. Ali čim odložim knjigu vraćam se razmišljanju svakodnevne osobe. Zašto se ovo dešava? Učitelj nam veoma jasno kaže: konflikti između ljudi su zbog karmičkih vezanosti. Znam ovo, pa zašto ne mogu otkloniti ovu mržnju?

Zalaženje dublje

Kada sam pažljivo potražila koren uzroka, shvatila sam da nisam u potpunosti otklonila ljudske predstave. Nisam se u potpunosti asimilovala sa Fa i moje razumevanje je bilo površinsko. Dok čitam predavanja moje razumevanje je jasno. Dok su karmički odnosi i gubitak vrline tokom svađa nevidljivi, povrede i štete drugih ljudi su vidljive u životu. Kada osetim bol u srcu, osećam se uznemireno. Često nesvesno pratim svoja osećanja i ljudske predstave i osećam da će osveta učiniti da se bolje osećam. Učiteljeva predavanja su privremeno sklonjena u stranu.

Nikada nisam ozbiljno razmatrala posledice nepoštovanja Učiteljevih predavanja. Obično sam lenja i kažem sebi: sledeći put ću bolje. Ponekad sam u stanju da sledim predavanja na površini, ali moje srce još ne može da otkloni mržnju.

Kroz naše brojne živote smo akumulirali slojeve ljudskih predstava, želja, i vezanosti koje utiču na nas u ovom životu. Čitanjem Fa se jača naša glavna svesti i eliminišu se naše ljudske predstave i misaona karma. Svaki konflikt je dobra stvar jer nam nudi priliku da eliminišemo naše ljudske predstave.

Ako koristimo učenja da vode naš govor i ponašanje, moći ćemo da se probijemo kroz naše vezanosti tokom konflikta. Naše fizičko telo postoji u ovoj dimenziji. Kada dođe do nevolja, naša fizička tela mogu imati reakcije koje se manifestuju kao bolesti. Svakodnevni ljudi slede svoja osećanja i reaguju na osnovu tih osećanja. Praktikanti treba da slede više standarde.

Kada počnemo da eliminišemo naše dugo držane prestave i vezanosti tokom konflikta, tada možemo osetiti bol u srcu.

Naše istinsko ja ne želi da idemo za našim ljudskim predstavama. Ali postoje lažna ja koja čine ljudske predstave i karma. To ne želi da bude eliminisano i usmerava naša fizička tela da stvara karmu. Kada sledimo Fa da se rešimo konflikta, to će biti eliminisano, pa se opire i stvara mržnju. Ako naša glavna svest nije čista i zaboravimo Učiteljeva predavanja, možemo popustiti i slediti lažno ja, a biće u stanju kontrolisati nas. Ne treba da tretiramo ovo lažno ja, kao svoje istinsko ja.

Moramo ostati budni. Nije bitno kako ovo lažno ja pokušava i ne bitno koliko bola osećamo, trebamo videti kroz njega – ovo je naše istinsko ja. Mi moramo to eliminisati i slediti Učiteljeva predavanja. Kada smo u stanju da u potpunosti otklonimo naše predstave i vezanosti, osetićemo se divno i opušteno. To je zaista kao što je Učitelj rekao u Džuan Falunu: ,„senku vrba, cvast cveća i mesto da se glava položi.”

Staviti učenja u situaciju

Kada me je jedna praktikantkinja vređala pred drugima, njene reči su zaista bolele. Odmah sam imala loše misli o njoj, ali znala sam da moram slediti Učiteljeva predavanja, tretirati ovo vređanje kao dobru stvar i gledati unutra.

Budući da se kultivišemo u svakodnevnom društvu, zaista je teško eliminisati ljudske predstave. Budući da čitamo predavanja samo nekoliko sati, čim odložimo knjigu, naše misli mogu biti kontrolisane ljudskim predstavama. To zahteva da strogo pazimo na svaku našu misao kako bismo ojačali vezu između Fa i svakodnevnog života.

Jednom sam bila uhapšena i mučena zbog objašnjavanja istine. Nakon što sam puštena, suprug je bio ljut i pokušao me je udaviti. Kada sam se nasmejala, prestao je. Kada me je psovao, nasmejala sam se.

Obično smo u stanju da olako uzmemo konflikte. Ali kada nas rđavi ljudi loše tretiraju, posebno oni koji brutalno proganjaju praktikante, možda ćemo početi da ih mrzimo. Iz Fa znamo da prema njima treba da postupamo sa milosrđem. Ali kada se praktikanti muče teško je ostati saosećajan.

Ljuska bića prirodno žele da im bude udobno i izbegavaju poteškoće. Ljudi ne vole one koji se ne slažu sa njima ili ih povređuju, i veruju da su oni koji ih povrede njihovi neprijatelji. Pod uticajem Komunističke partije Kine promovisan je mentalitet sukoba i uzvraćanje udarca. Kada neko ima nesporazum ili konflikt, ljudi ne idu korak unazad. Umesto toga njihove misli su ispunjene mržnjom i negativnim mislima.

Na žalost, neki praktianti takođe reaguju na ovaj način. Kad god se nešto dogodi, zaborave na Fa i fokusiraju se na mane drugih ljudi.

Učitelj nam je govorio:

,,Dafa praktikanti prema svemu treba da budu pozitivni. U drugim ljudima nemojte gledati negativnu stranu - uvek treba gledati njihovu pozitivnu stranu.”

,,Zato, u ma kojoj situaciji, nemojte da na vas utiče ljudsko ponašanje, nemojte da podležete ljudskim mislima, i ne dajte da na vas utiču ovozemaljska osećanja. U drugima više sagledavajte pozitivno, a manje negativno.” Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

Čak i kad nas progone trebalo bi da obratimo pažnju i pogledamo unutra i vidimo zašto se ovo dešava. Trebalo bi da budemo sigurni da naše srce nije dirnuto, i setimo se saosećajnosti.

Naši progonitelji sebe uništavaju zbog neznanja. Da su shvatili istinu ne bi to radili. Njihova prava priroda nije zla. Učitelj nam je govorio da su oni nekada bili velika božanska bića koja su došla na svet zbog Fa, ali su izgubljena. Trebalo bi da imamo saosećanje za njih i objasnimo im istinu, da bismo ih spasili.

Ne bi smo trebali biti dirnuti lošim delima ljudi i biti zarobljeni u njima. Kad se osećamo nezadovoljni zbog onoga što drugi kažu ili čine, nesvesno smo već počeli da razvijamo mržnju i naš nivo opada. Kad se uznemirimo, trebalo bi da pogledamo prema unutra. Trebali bismo imati saosećanje umesto mržnje.

Nakon konflikta sa svekrvom, sanjala sam da sam se popela na visoko mesto. Ali konopac se odjednom prekinuo i pala sam.

Učitelj kaže:

,,Ako uvek u srcu nosiš samilost i dobrotu, kad naiđeš na problem, to će ti dati prostora da amortizuješ tenziju. Uvek budi blag i ljubazan prema drugima, i misli prvenstveno na njih pre nego što nešto učiniš. Uvek kad nastane problem, najpre razmisli da li će ono što učiniš odgovarati drugima, ili će im škoditi, pa nećeš pogrešiti. Zato u kultivaciji neprestano treba da povećavaš zahteve prema sebi.” Džuan Falun

Recitovala sam ovaj pasus nebrojeno puta, ali nikada se nisam prosvetila u to. Moj problem je bio što sam memorisanje Fa tretirala kao marljivo učenje. Moja kultivacija je bila na površnom nivou.

Kao Falun Dafa praktikant, znam da bih trebala biti nesebična i uvek prvo misliti na druge. Trebala bih eliminisati ljudsku predstavu o zaštiti sebe. Ako to uspijem, bilo kakve misli o mržnji neće moći nastati.

Drugi dublji razlog za moje zameranje je što stavljam sebe iznad drugih. Učitelj nas je spasao od pakla i eliminisao ogromnu karmu za nas. Koju vezanost ne mogu da eliminišem? Da Učitelj nije eliminisao moju karmu, sigurno bih bila uništena. Iskreno cenim što imam Učitelja i Fa.

,,Milost Buddhe obnavlja Nebesa i Zemlju.” Hong Yin

Nisam dostigla nivo istinskog saosećanja, ali moram.