Falun Dafa Minghui.org

Konflikti su dobra stvar u kultivaciji

(Minghui.org)

U Predavanje Fa na konferenciji na Novom Zelandu, učenik je Učitelju Li postavio sledeće pitanje, a Učitelj je odgovorio:

,,Pitanje: Moja demonska priroda je veoma jaka, a moje okruženje nije dobro. Kako da postupim?

Učitelj: Ja mislim da su obe ove stvari u vezi sa tvojom kultivacijom. One služe ili da ti pomognu da eliminišeš karmu, ili da ti pomognu da popraviš svoj šinšing. Znači da treba da gledaš na njih na pravi način. Neki ljudi su u užasno teškim situacijama, ali one su garantovano dobre za vas, pošto ste vi kultivatori. Razlog zbog kog mislite da one nisu dobre za vas je to što niste odbacili svoju ljudsku stranu. Osećate da su nepravedni prema vama, i mislite da ta osoba ne treba da vas tretira ovako, već da treba da vas tretira bolje. Ipak, iz perspektive praktikanta, kad bi vas svi tako dobro tretirali, kako biste se kultivisali? Kako bi se razotkrile vaše vezanosti? Kako biste se popravili? Kako biste eliminisali karmu? Nije li to pitanje? Znači da ne treba da imate odbojan stav i da se protivite kad se sretnete sa ovakvim izazovima. Treba da ih sagledate na pravi način, jer ste kultivatori. Ja sam drugačiji od vas; ako se prema meni neko ponaša tako, ili ako neko tako tretira Dafu, to znači da zlo nanosi štetu Fa-ispravljanju.”

Osećam se kao da sam oduvek bio kao što učenik opisuje. Nisam bio u stanju da razumem Fa iz Fa. Kad god bi nastao sukob, umesto da potražim fundamentalni problem, težio sam gledanju izvan i verovao sam da drugi imaju jaku demonsku prirodu. Sad shvatam da moramo gledati svaki konflikt sa pozitivnim mislima i tretirati ih kao prilika za prepoznavanje naših sopstvenih nedostataka.

Na primer, moj otac ima veoma lošu narav i osećao sam se poprilično bolno i ljut zbog načina kako se ophodio prema meni. Verovao sam da očevi treba da budu ljubazni, a sinovi da budu poštovani, pa sam koristio ovaj standard da mu sudim. Bio sam zaista zbunjen ovom situacijom. Ali sa stanovišta lične kultivacije, bez sukoba, kako bi se moja karma transformisala i kako bih se poboljšao?

Konflikti su zaista dobra stvar za praktikante, jer za vreme konflikta naš šinšing se može popraviti i naša karma može biti transformisana.

Učitelj kaže u ,,Objašnjenje Fa” u Bitno za dalje napredovanje

,,Kad naiđe poteškoća, vi je ne sagledavate onom stranom koja je vaša prvobitna priroda, već je u potpunosti sagledavate vašom ljudskom stranom. Zli demoni onda poentiraju na ovome i nanose beskrajne smetnje i štetu, ostavljajući učenike u dugotrajnim poteškoćama. Zapravo, ovo je posledica neadekvatnog razumevanja Fa vašom ljudskom stranom. Vi ljudski sputavate vašu božansku stranu; drugim rečima, vi sputavate delove koji su uspešno kultivisani i sprečavate ih da obavljaju Fa-ispravljanje.”

Uvek sam bio ljut kada bih nailazio na konflikte i nisam na njih gledao kao na dobru stvar. Ovo me odvraćalo da se poboljšam u kultivaciji. Sad razumem da svako s kim se suočimo u konfliktu čeka da bude spašen. Treba da se odnosimo prema svakom konfliktu kao prema dobroj prilici za poboljšanje sebe i transformaciju naše karme.

Takođe sada razumem da se ovi sukobi mogu dogoditi u bilo kom okruženju, kao npr. na poslu ili kod kuće, i da striktno moram da sledim Dafine zahteve. Daću sve od sebe da se dobro kultivišem.