Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Kratki glazbeni video: Dvije rečenice

(Minghui.org)

Snimite video u MP4 formatu

Dvije rečenice: Falun Dafa je dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobre.

Proslavljamo Svjetski Falun Dafa dan i želimo Učitelju Li Hongzhi-u sretan rođendan!