Falun Dafa Minghui.org

Kako su uzgajivači svinja u jednom kineskom gradu sačuvali svoja stada od afričke svinjske gripe?

(Minghui.org)

Kineska bitka s afričkom svinjskom gripom (ASG) započela je u kolovozu 2018. Nakon što se bolest brzo proširila cijelom zemljom, ubijeno je milijun svinja, a tisuće seljaka pretrpjeli su ogromne gubitke. Međutim, u malom naselju u gradu Suining-u, u pokrajini Sečuan, uzgajivači svinja nisu imali gubitke zbog bolesti ASG. Saznali smo da su svi imali nešto zajedničko.

Prvi seljak imao je dvije odvojene farme, s 900, odnosno 400 svinja. Obično bi svinje na većoj farmi trošile preko 70 vreća hrane dnevno. Ali jednog dana svinje su pokazale simptome ASG i jele sve manje i manje. Kasnije je veliko stado konzumiralo samo 30 vreća hrane. Seljak je bio vrlo zabrinut, jer bi sve njegove svinje mogle biti ubijene, ako se situacija ne popravi.

Mislio je zatražiti pomoć od Falun Dafa praktikanata, jer je znao da oni uvijek pomažu ljudima. Na farmu je došao praktikant, koji je također bio seljak. Praktikant je sugerirao da taj seljak iskreno recitira: „Falun Dafa je dobar, Istinitost - Dobrodušnost - Tolerancija je dobra.“ Budući da je taj seljak već bio svjestan kako je Falun Dafa divan i kako Komunistička partija Kine brutalno progoni Falun Dafa praktikante od 1999. godine, počeo je recitirati ove rečenice bez ikakvog oklijevanja. Njegova obitelj također je slijedila njegov primjer.

Par dana kasnije, vidio je kako se situacija poboljšava. Svinje su počele jesti sve više i više. Napokon su se sve svinje oporavile, naizgled čudesno. Seljak je bio zaista vrlo zahvalan Falun Dafa i njegovom utemeljitelju, Učitelju Liu. Donirao je praktikantima nekoliko stotina Yuana za izradu materijala za objašnjavanje istine. Rekao je, da želi da više ljudi postane svjesno divote Dafa i da time budu blagoslovljeni poput njega.

Žena u istom gradu također je uzgajala svinje. Kad je počela ASG, iskreno je često recitirala gore navedene rečenice i nijedna od njenih svinja nije bila zaražena. Prije godinu dana je naučila te rečenice od Falun Dafa praktikanta i vjerovala je njegovim riječima.

Dvije druge farme u istom gradu, također nisu imale svinje zaražene s ASG. Ljudi su bili vrlo radoznali zašto je to tako. Kasnije su otkrili da su ti seljaci napustili Komunističku partiju Kine i njene pridružene organizacije, nakon što su od Falun Dafa praktikanta saznali o progonu Falun Dafa, kojeg provodi KPK.

Mesar je također sve svoje svinje sačuvao od ASG. Rekao je drugima, da je njegova tajna u tome što je često recitirao „Falun Dafa je dobar, Istinitost - Dobrodušnost - Tolerancija je dobra“ te je iskreno vjerovao da Falun Dafa nudi svima spasenje.