Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti bi također trebali recitirati: „Falun Dafa je dobar, Istinitost Dobrodušnost Tolerancija su dobre“

(Minghui.org)

Običavala sam misliti da bi samo obični ljudi trebali recitirate rečenice: „Falun Dafa je dobar“ i „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobre.“ Nedavno sam se prosvijetlila u to da Falun Dafa praktikanti također trebaju recitirati ove rečenice.

Na početku, samo sam ponavljala rečenice mehanički, bez puno osjećaja ili ispravnih misli. Tada sam se počela pitati zašto se može dogoditi da se jedna obična osoba izliječi recitiranjem ovih rečenica? I ako su „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija“ karakteristike Univerzuma, kako bih se ja trebala s njima asimilirati?

Učitelj je rekao:

„Objašnjen s najviše točke, vrlo je jednostavan, jer je Fa kao piramida. Na krajnje visokim razinama, može se sažeti u samo tri riječi, to su Zhen, Shan, Ren. Kada se manifestira na svakoj od različitih razina, izuzetno je kompliciran.“ (1. Lekcija, Zhuan Falun)

Kako se ove riječi manifestiraju na razini na kojoj se nalazim? Pogledala sam svaku stvar da bih se usporedila s ove tri riječi. Postupno sam se dublje prosvijetlila u više principa.

Ponekad sam imala problema sa spavanjem, jer su mi um okupirale ljudske misli. Otkrila sam da kad sam tiho recitirala ove rečenice, moj bi se um razbistrio i mogla sam brzo zaspati.

Moj suprug je također recitirao ove rečenice i doživio fizičke promjene.

Iz naših iskustava, izravno smo shvatili koliko su te rečenice moćne. Kad nam se promijeni um, mijenja se i naše ponašanje. To je ono što je Učitelj rekao:

„Kažem vam, u stvarnosti duh i materija su jedno.“ (1. Lekcija, Zhuan Falun)

Moje prvo razumijevanje bilo je da moram biti istinita, jer se samo istinski praktikant može prosvijetliti u Put. Ako ne mogu biti istinita, bila bih ista kao i stari praktikant opisan u priči: „Oplakivanje 'Neistinosti'“, objavljenoj na web stranici Minghui.

Moje drugo shvaćanje odnosilo se na kultivaciju Tolerancije (Ren). Za mene je to najteža od tri riječi, s obzirom na to da sam jako nestrpljiva i često bih eksplodirala zbog malih stvari.

Prije nekoliko dana dogodila se situacija koja mi je omogućila bolje razumijevanje Strpljivosti.

Kuća moje svekrve bila je stara i trebalo joj je preuređivanje, tako da smo moj suprug i ja zaposlili nekoliko radnika za taj projekt i također smo pomagali.

Moja svekrva nikad nije bila simpatična osoba. Čak se ni njezina djeca ne slažu dobro s njom. Onog dana kad smo joj pomagali da preuredi svoj dom, napravila je veliku gužvu i odbila premjestiti njen krevet vani, jer je rekla da će joj se krevet smočiti. Sjetila sam se Strpljenja i nisam rekla ni riječ.

Te sam noći ponovno razmislila o incidentu i počela shvaćati da život na niskoj razini je još više odstupio od karakteristika univerzuma, ali život na visokoj razini bliži je tim karakteristikama. Trebam li biti život daleko od karakteristika univerzuma? Ne, moram biti jako strpljiva i uzdignuti se na višu razinu.

Učitelj je rekao:

„Ako ga mrziš, zar onda nisi ljut? Nisi slijedio toleranciju. Mi prakticiramo Zhen, Shan, Ren, a kad je riječ o tome, od tvoje dobrodušnosti nema ni traga.“ (4. Lekcija, Zhuan Falun)

i

„ … ton vašeg glasa, vaša dobrodušnost i vaše rasuđivanje mogu promijeniti srce čovjeka“ („Razboritost“, Bitno za daljnje napredovanje)

Učitelj je objasnio temu uzdizanja xinxing-a iz različitih perspektiva. U „Transformacija karme“ u Zhuan Falun-u to je objašnjeno iz perspektive praktikanta. U odjeljku „Povisiti xinxing“ u Zhuan Falun-u to je objašnjeno iz perspektive druge strane.

Učitelj je rekao:

„Kad god naiđeš na problem, najprije trebaš razmisliti mogu li to drugi podnijeti ili hoće li to nekoga povrijediti.“ (4. Lekcija, Zhuan Falun)

Život koji je u skladu s Dafa, biti će apsolutno altruističan. Kultiviramo se za Ispunjenje na vrlo visokoj razini. U usporedbi s tim, stvari u ljudskom svijetu izgledaju tako trivijalno.

Moramo se osloboditi svih vezanosti i vratiti se u naš božanski dom slijedeći Učitelja.