Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Slika: Spokojstvo u meditaciji

(Minghui.org)

Znakovi na slici: Falun Dafa

Napomena: Slika prikazuje spokojstvo Falun Gong praktikantice, dok prakticira 5. vježbu, tj. sjedeću meditacija.