Kineska Fahui: Bez obzira na prepreke, nastavnik objašnjava istinu kolegama i učenicima

(Minghui.org)

Nastavnica sam u srednjoj školi, a Falun Dafa sam počela prakticirati u aprilu mjesecu 2006. godine. Slijedim principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije u svom svakodnevnom životu i kada predajem učenicima.

Smatram da je moja odgovornost, ne samo da svoje učenike podučavam svakodnevnom životu već i da ih spasim. Učenicima objašnjavam istinu i savjetujem im da napuste članstvo u organizacijama Komunističke partije Kine (KPK). Svake godine obično predajem u dva razreda, a svaki razred ima od 40 do 70 učenika.

Istinu uglavnom objašnjavam u večernjim satima, kad se učenici opuštaju ili ponavljaju gradivo.

Uklanjanje smetnji

Nakon što sam učenicima u dva odjeljenja objasnila istinu i savjetovalao im da napuste KPK, neki su roditelji zvali upravnika. Upravnik je rekao mom suprugu, ne praktikantu koji radi u istoj školi, da na mene izvrši pritisak da prestanem.

Dok smo se suprug i ja sljedećeg jutra vozili na posao, on me ukorio. Rekao mi je da prestanem da pričam učenicima o Falun Dafa. Odbila sam ga. Ljutito je povikao: „"Zar ne bi bila posramljena kad bi Odjeljenje za obrazovanje i svi nastavnici u gradu znali da prakticiraš Falun Dafa?“"

Nasmiješila sam mu se i kazala: „Prakticiranje Falun Dafa je najsvetija čast u svemiru. Dafa je pravedan. Da svi znaju da sam praktikantica, divili bi mi se.“ " On mi nije ništa odgovorio.

Ubrzo nakon toga, u učionicama su bile postavljene nadzorne kamere. Kamere su bile usmjerene prema katedri. Znala sam da to negativni faktori u drugim dimenzijama pokušavaju da me uplaše i spriječe da učenicima kažem za progonu Dafa i kako da napusteiti KPK. Slala sam ispravne misli prema kameri, kako je zli faktori ne bi koristili da me ometaju.

Ja sam kao i obično, nastavila da objašnjavati istinu učenicima tokom večernjih časova samostalnog učenja s otvorenim vratima učionice i pod nadzornom kamerom. Održavala sam svoje ispravne misli. Oni učenici koji su me dobro razumjeli napustili su Mlade pionire, organizaciju za mlade pri KPK.

Kad sam jednoga dana ušla u zbornicu, jedan mi je kolega rekao, „Neki su nastavnici kazali da će učenicima govoriti o Falun Dafa prije završetka ovog semestra.“ Nasmiješila sam se.

Pomislila sam: „Moji se pretpostavljeni i radne kolege slažu s mojim objašnjenjem istine. Voljela bih da me slušaju, dok im govorim o Falun Dafa kako bi i oni mogli biti spašeni.“ " Na kraju, većina njih me je saslušala, a neki su se složili da napuste članstvo u organizacijama KPK, u koje su bili učlanjeni. Nastavila sam s objašnjavanjem istine učenicima. Shvatila sam da će sve biti u redu, dok god se ne plašim.

Rekla sam svojim učenicima: „"Neka podignu ruku oni koji želeite slušati moje priče o Falun Dafa.“" Gotovo su svi učenici podigli ruku. Samo jedan nije. Većina njih je pristala da napusteiti članstvo u Mladim pionirima.

Majka učenika, kojia nije podignuola ruku, je kontaktirala razrednika. Bila je bijesna i rekla da sam govorila o Falun Dafa i da sam savjetovala njenog sina da napusti mlade pionire. Nakon što me je razrednik prijavio upravniku, on je odlučio da me otpusti.

Podsjetila sam se da sam ja praktikant i da se ne mogu složiti sa aranžmanima starih sila. Kazala sam svojim učenicima: „Nisam učinila ništa loše. U srcu su mi vaši najbolji interesi i kazala sam vam istinu. Ne krivim majku onoga učenika - ona ne razumije Falun Dafa. Nažalost moram otići. Sjetite se riječi koje sam vas naučila: ‘Falun Dafa je dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri.’ Tako ćete biti sigurni.“"

Mnogi su učenici počeli plakati. I dobrodušni je razrednik također bilo u suzama.

Kazala sam učenicima: „Možete reći roditeljima šta se dogodilo. Ako žele, mogu nazvati školu i tražiti od upravnika da mi dozvoli da ostanem.“" Nekoliko je učenika prigovorilo onome učeniku, a njegova majka je prestala praviti probleme.

Upravniku sam kazala: „Učenicima govorim samo o stvarnoj situaciji u Kini. Bit će vam teško pronaći zamjenu, zar ne? Nisam počinila nikakav zločin. Trebali bi me pustiti da nastavim predavati.“ "

Upravnik se onda složio da ostanem i nastavim predavati.

Pravednost odnosi pobjedu

Nakon što sam jedne večeri učenicima objašnjavala istinu, jedna je učenica rekla da će me prijaviti. U meni se pojavila neka ogorčenost. Učenica je sve kazala majci. Njena je majka nazvala je upravnika i zaprijetila da će problem prijaviti Odjelu za obrazovanje, ako on nešto ne poduzme.

Upravnik je ponovno prekinuo moje časove i kazao glavnom ekonomu da moje stvari premjesti u malu kancelariju u drugoj zgradi. Također mi je rekao da ne kontaktiram druge nastavnike.

Sljedećeg ponedjeljka su me na „razgovor“ pozvali opštinska Komisija za obrazovanje i upravnik". Nisam se plašila. U mislima sam kazala Učitelju Liju, osnivaču Falun Dafa, „Učitelju, ja samo slijedim vaš aranžman. Molim vas pomozite mi.“" Također sam slala ispravne misli da eliminišem uplitanje u drugim dimenzijama.

Kad sam ušla u sobu za sastanke, nasmiješila sam se i pozdravila ih. Podsjetila sam se da sam ja Falun Dafa praktikant. Direktor komisije je kazao da prema internom nalogu njegovih pretpostavljenih Falun Dafa nije dozvoljeno prakticirati ni kod kuće ni na otvorenom.

Ustala sam i rekla: „Kineski ustav garantuje slobodu vjerovanja. Ovaj progon je pogrešan!“ " Činilo se da on ne sluša ono što ja govorim već je nastavio govoriti. Slala sam ispravne misli.

Kako bih ga spriječila da ne počini nepravdu, glasno sam kazala: „Molim vas, prestanite. Dobrota biva nagrađena, ali zlo se suočava sa [karmičkom] odmazdom. Oni koji štite praktikante biće blagoslovljeni. Nadam se da ćete svi vi biti blagoslovljeni i da ćete imati sigurnu budućnost. Sjetite se, ‘Falun Dafa je dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri. '“"

Direktor i njegovo osoblje su ustali spremajući se da odu. Upravnik mi je rekao, „“Ne odlazite. Školski će administrator razgovarati s vama.“ " Pomislila sam, „Učitelju, ja samo vas slušam. Molim vas pomozite mi.“" Izašla sam skupa sa osobljem komisije iz sale za konferencije.

Upravnik je došao u moj ured. Objasnila sam mu istinu. On je već od ranije znao da je Falun Dafa dobar i napustio je KPK. „Sad kad su svi otišli“, ljubazno je rekao, „volio bih razgovarati s tobomvama. Morate se zaštititi. Komisija za obrazovanje i škola, svi nastoje da vas zaštite, ali vi ne možete nastaviti predavati. Ovo je naređenje naših nadređenih.“ "

Zamolila sam ga da sjedne. Onda sam mu detaljno objasnila progon i savjetovala ga da ne učestvuje u njemu.

„"Pristali ste napustiti Partiju“", kazala sam. „"Napustili ste Partiju tako da ubuduće nećete odgovarati za zločine KPK.“" Rekao je, „“Dobro. Hvala vam.“" Od tada se uvijek trudio da me zaštiti, a ja sam nastavila objašnjavati istinu u svakom razredu u kojem sam predavala.

Objašnjavanje istine kolegama

Imam skoro stotinu kolega i gotovo sam svima objasnila istinu. S nekima od njih nisam razgovarala licem u lice, već sam ih zvala telefonom ili slala SMS poruke. Također sam tražila od praktikanata iz inostranstva da ih nazovu i objasne istinu.

U početku nisam bila voljna da s njima razgovaram o progonu. Kasnije sam se prosvijetlila da je moja odgovornost da spasim kolege – i da nemam izgovora. Većina njih su ljubazni prema meni i poštuju me što prakticiram Falun Dafa.

Učitelj je rekao: „"Reći ću vam, svaka osoba na celom svetu, u jednom trenutku je bila deo moje porodice“ " (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Pročitavši ono što nas Učitelj učio, znala sam da su ti dragocjeni životi dio njegove porodice. Cijenim svakog od njih. Znala sam da im moram objasniti istinu i spasiti ih.

Prije nekoliko godina sam kolegama objasnila osnovne činjenice o Falun Dafa i o progonu. Budući da obično nemam mogućnosti da s njima razgovaram nasamo, pokušala sam s njima razgovarati za vrijeme ručka, nakon dolaska na posao ili kasno popodne prije povratka kući.

Jednog sam dana vidjela razrednika kako igra košarku. Mnogo sam puta pobjasnila istinu učenicima njegovog razreda. Rekla sam mu, „“Molim vaste upamtite, ‘Falun Dafa je dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri'. Jeste li razmišljali da napustite organizacije KPK? Partija je ubila mnogo ljudi. Kad ste se učlanili u Partiju, digli ste šaku i zavjetovali se da ćete za nju žrtvovati svoj život.“ "

„Ko bi za nju žrtvovao život? Ne bih to učinio. Želim živjeti dobar život ”, rekao je.

„Dobro. Zato napustite organizacije KPK i odbacite svoj zavjet kako biste mogli imati dobar život. Slažete li se?“" Odmah je pristao.

Upravnik srednjeg nivoa se jednom prilikom prehladio. Kad me vidio, rekao je, „"Osjećam se kao da ću umrijeti!“" Kazala sam mu: „“Upamtite ove rečenice: ‘Falun Dafa je dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri.’ Uskoro će vam biti bolje.” Počeo je izgovarati ove rečenice i ubrzo se oporavio. Došao je sretno k meni, napustio KPK i dobio USB fleš disk sa informacijama o Falun Dafa.

Učitelj likovne umjetnosti nije želio napustiti KPK. Nisam odustajala i stalno sam mu objašnjavala istinu. Nije se predomislio. Tokom izbijanja epidemije KPK virusa (koronavirusa), škola ga je zamolila da bude službenik odgovoran za prevenciju.

Vidjevši ga kako nosi bijelo zaštitno odijelo, osjetilao sam sažaljenje i poželjela da se ga zaštitim od KPK virusa. Nakon što sam slala ispravne misli, ponovo sam mu objasnila istinu. Plašio se da se ne zarazi virusom i dirnula ga je moja iskrenost i dobrota. Nakon toga je napokon pristao napustiti organizacije KPK.

Jednog dana za vrijeme pauze za ručak, objasnila sam istinu nastavniku koji je bio na zamjeni. Rekla sam mu da u udžbeniku ima sadržaja koji kleveće Dafa. Jedan je nastavnik politike direktno pročitao tekst, što je značilo da je sudjelovao u progonu. Rekla sam mu, da su neki nastavnici koji su predavali politiku, nakon toga imali loša iskustva.

Kad sam se tog popodneva vratila u kancelariju, onaj nastavnik koji je bio na zamjeni mi je rekao: „"Upravnik vas želi vidjeti.“" Čim sam zakoračila u njegovu kancelariju, upravnik je rekao: „"U moju je kancelariju došao nastavnik političke nastave i kazao: „Ako ne poduzmete akciju, svi nastavnici politike će zajednički prijaviti ovaj problem Ministarstvu obrazovanja.“'"

Direktor me pitao što sam to kazala nastavniku političke nastave, da ga je to toliko razljutilo. Počela sam gledati unutar sebe tragajući za svojim greškama i shvatila da neke moje riječi nisu bile prikladne. Stare su snage sile iskoristile taj moj propust. Slala sam ispravne misli i nisam se ljutila na nastavnike političke nastave.

Kad sam jednog popodneva primijetila da je nastavnik na zamjeni bio sam u uredu, dala sam mu malu amajliju sa informacijama o Falun Dafa i ukratko objasnila istinu. Nasmiješio se i rekao: „Dobro. Hvala vam.“"

Jednog dana, direktor ureda je rekao da će prirediti večeru. Mislilao sam da je ovo dobra prilika za mene da objašnjavam istinu, pa sam im se pridružila. Kad sam ušla u restoran, vidjela sam da je prisutno više od desetak administratora srednjeg nivoa. Nastavila sam slati ispravne misli.

U jednom sam trenutku ustala i uputila pozdrav svima prisutnim. Kazala sam: „Veoma sam sretna što sam večeras ovdje . Vi ste tako dobri i dobro se ponašate prema meni. Vi ste me zaštitili. Želim vam svima da imate svijetlu budućnost. Imajte na umu da je: 'Falun Dafa dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri.'“ '"

„"Živjeli sretnim i dugim životom pod zaštitom Dafa“", zamjenik direktora odmah je ustao i podigao čašicu. Svi su ustali i podigli čašice.

Obično nastavnici predaju jedan razred svake godine. Kad upravnik nema kome dodijeliti dužnost nastavnika, on onda od mene zatraži da predajem u dva razreda. Ne žalim se i ne bojim se napornog rada. Mogu spasiti više ljudi kad podučavam više učenika. Kazala sam mu, „“Prakticiram Dafa i uživam u dobrom zdravlju. Učitelj nas uči da radimo bilo koji posao koji nam se dodijeli.“ " Upravnik se radosno nasmijao.

„"Ona predaje u dva razreda u jednoj godini“", pohvalio me upravnik tokom sastanka osoblja. „Savjesna je i vrijedna. Nadam se da će svi moći učiti od nje.“ ” Kasnije, kad sam kolegama objašnjavala istinu, oni su je lako prihvatili.

Negiranje progona

Zbog svog položaja i da bi zaštitio svoje lične interese, upravnik se nije usudio nikome reći da misli da je Falun Dafa dobar iako je napustio organizacije KPK.

Odlučila sam mu pokazati dokument koji pokazuje da je legalno objavljivati Falun Dafa knjige kao i objašnjavati istinu. Jednog dana, jedan mi je nastavnik kazao da me upravnik želi vidjeti u svom uredu. Znalao sam da je to za mene prilika. Tiho sam rekla, „"Učitelju, molim vas pomozite mi.“"

Uzela sam kopiju dokumenta br. 50. Biroa za štampu i publikacije Državnog vijeća koji dozvoljava objavljivanje Falun Gong knjiga. Ponijela sam također i razredni dnevnik i otišla u upravnikov ured. U mislima sam mu htjela objasniti istinu kako bih ga spasila, umjesto da tamo odem i da ga slušam.

Čim sam ušla u upravnikov ured, pomislila sam da se radi o namještaljki. U uredu je bila velika slobodna sofa – a on me pozvao da sjednem na nju. Odbila sam i samo sjela na stolicu.

„"Moram vas fotografisati“", rekao je upravnik. „"Dostavit ću vašu fotografiju Uredu za obrazovanje i sport kako bih dokazao da sam razgovarao sa vama.“"

„"Neću se fotografisati“", odmah sam rekla. „Nemojte me fotografisati. Nemojte slušati loše ljude. I ne sudjelujte u progonu.“ "

Rukom sam pokrilao mobilni telefon učitelja koji je htio da me fotografiše. Rekla sam, „"Ne radite to. To je nepravda protiv Dafa praktikanta.“ " On je odustao.

Kazala sam: „“Svi koji prakticiraju Falun Dafa to rade legalno. Moram vam pokazati službeni dokument.“ ” Kad je upravnik kazao da ga neće pročitati, ja sam kazala da ću im mu ga ja pročitati.

„"Pozvat ću policiju da vas odvede!“" vikao je upravnik i izvadio mobitel. Zamjenik upravnika je odmah ustao da me brani i zamolio me da samo sjednem.

Učitelj nas je naučio:

„" Kad se kultiviraš u našoj školi, sve dok možeš vladati svojim xinxingom, neće ti se ništa desiti, "jedno ispravno pobjeđuje sto zala". “" (3. Lekcija, Zhuan Falun)

Držala sam miran um i nisam se prepirala s njima. Shvatila sam da je upravnik pod pritiskom i da ima problem. Kako bih mu dalao opravdanje, mirno sam mu predala razredni dnevnik i rekla: „"Ovdje sam da došla da vam dam ovaj dnevnik.“"

U tom je trenutku prestao zvati policiju. Nasmiješila sam se i atmosfera je popustila. Tada sam glasno kazala: „"Prakticiranje Falun Dafa je legalno.“ "

Niko više nije rekao ni reč. Tiho su slušali dok sam govorila. „Štitimo vas“, rekao je zamjenik upravnika, „Iz policijske podstanice su me nazvali nekoliko puta i kazali da ste javno govorili o Falun Dafa. Ja sam ih spriječio da vas ne povrijede.“

Kazala sam, „Znam da me svi štitite i da ste svi dobri ljudi. Hvala vam! Ali ste me, čim sam ušla, htjeli fotografisati.“ Upravnik se nasmiješio i kazao: „Htio sam vam reći da se preselite u manju kancelariju.“

Kazala sam, „Prakticiranje Dafa i slijeđenje principa Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija da bi se bilo dobra osoba nije pogrešno. Oporavila sam se od nekoliko teških bolesti, nakon što sam počela prakticirati. Sto miliona ljudi u Kini je, prije početka progona, prakticiralo Dafa. Sada se Falun Dafa prakticira u preko 100 zemalja.“

„Premjestit ću se u manju kancelariju“, kazala sam. Upravnik se nasmiješio i rekao: „U redu.“ I jedan od zamjenika upravnika se također nasmiješio. Ravnatelj se također nasmijao i rekao: „Ovo je samo formalnost. Ne trebate potpisivati nikakve izjave. Možete sada ići.“

Krenula sam i na odlasku kazala: „Hvala, upravniče. Hvala vam svima dobri ljudi. Imajte na umu da je 'Falun Dafa dobar. Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri.' Želim vam sigurnu i sretnu budućnost.“

Ostajem marljiva

Ove godine je izbila velika pošast. Tokom najintenzivnijih dana blokade kretanja, policija je patrolirala uz sirene i koristila zvučnike kako bi ljudima naređivala da ostanu kod kuće. Nisam bila uznemirena. Kad sam dobila e-mail u vezi ovoga, odmah sam ga izbrisala. Nisam se bojala. Ta je blokada kretanja bila za svakodnevne ljude, a ne za Dafa praktikante.

Kad su praktikanti iz mog područja radi posla obilazili domove drugih praktikanata, sve dok su slali ispravne misli, stražari iz susjednih kapija su im otvarali i propuštali ih.

Kolege praktikanti i ja smo hrabrili jedni druge, da prevladamo strah i poteškoće. Nastavili smo da izlazimo i učestvujemo u učenju Fa. Uspjeli smo neometano distribuirati informativne materijale i objašnjavati istinu. Nas nekoliko kolega praktikanata smo bili dobro koordinirani.

Bilo je nezgodno ulaziti i izlaziti iz jednog u drugi dio grada, pa smo se hrabrili i dogovorili se da distribuiramo materijale za objašnjenje istine u našim susjedstvima. Također smo slali ispravne misli prema nadzornim kamerama, kada smo izlazili da postavimo transparente za objašnjenje istine kako bismo podigli svijest o progonu.

Obroke smo pravili što jednostavnije. Osjećala bih se loše da sam trošila vrijeme dobro jedući i pijući. Moj muž voli jesti valjuške, pa sam samo pravila valjuške za njega. Kad je vidio da pokušavam uštedjeti vrijeme, dugo vremena mi nije tražio da mu pravim valjuške.

Hrabrila sam ga da ide jesti u dobrom restoranu s valjušcima i da ih kupi i svojoj majci. Ovo ne samo da je uravnotežilo moj porodični život već mi je i štedilo vrijeme za kultivaciju. Ponekad pripremim večeru i pustim muža da prvi jede. Izlazim u svoje susjedstvo da distribuiram neke informativne materijale ili kartice s informacijama o tome kako zaobići cenzuru interneta od strane KPK. Onda odem kući i večeram.

Učitelj je trpio ogromne patnje da bi za nas produžio vrijeme, koje nam je dano da spašavamo ljude. Milioni ljudi još nisu spašeni. A ja se još moram riješiti toliko vezanosti.

Imat ću na umu svoju misiju i odgovornosti Dafa praktikanta, dobro ću se kultivirati, ispuniti očekivanja Učiteljeve milosti, raditi ono što bih trebala raditi i vratiti se u svoj pravi dom sa Učiteljem.

(17. kineska Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava na Minghui.org)

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024