Da li su moje misli ljudske ili božanske?

(Minghui.org)

Cenjeni Učitelju i kolege praktikanti:

U poslednjim mesecima vlada pademija, što je bio test na mom putu kultivacije. To mi je pokazalo da u suštini moja kultivacija nije tako solidna kako sam smatrao. Gledajući unutra, našao sam mnoge nedostatke i ljudske predstave. Bila je to velika lekcija o poniznosti.

Kako ljudske emocije utiču na kultivatora

U srcu sam osećao da mi je teško, i nedostajala mi je energija da radim tri stvari. Gledajući unutra, našao sam da mi se misli i odluke često ne zasnivaju na Fa, već na željama, poput udobnosti.

Učitelj kaže:

,,Sviđa li ti se da radiš nešto ili ne, da li si srećan ili nesrećan, voliš li ili mrziš nešto – sve u ljudskom društvu proizilazi iz osećanja. Ne možeš se kultivisati dok ne zauzdaš osećanja” Džuan Falun

Moje razumevanje je da sve što se dešava u ljudskom društvu proizilazi iz emocija. Dok sam tog dana gledao svoje misli i postupke, iznenadio sam se kad sam video da moje misli postupke vode emocije, a da nisam pružao nikakav otpor.

Na primer, nedostajala mi je motivacija da vežbam rano ujutro ili bih radio više jedan zadatak od drugog jer me je manje pritiskao. Ili sam hteo da rešim problem na svoj način ili bih izgubio strpljenje kada bi se iznenada pojavio neplanirani događaj koji je zahtevao više pažnje i vremena. Tada bi mi um postao nemiran i ljudska strana bi preuzela vlast. Bilo je to poput utapanja usred emocija.

Kao deo mog profesionalnog posla, morao sam da održim prezentaciju koja je bila prilično stresna. Da stvar bude gora, nisam imao vremena da prethodno uvežbam prezentaciju. Kad sam počeo da govorim, obuzeo me je strah, um mi je bio prazan i izgubio sam tok misli.

Odjednom sam se setio Učiteljevog Fa:

,,U to doba, učenici su u školi vežbali meditaciju i učili ispravan sedeći stav. Kad bi u ruku uzeli pero, regulisali bi disanje i či. U svim profesijama se verovalo u pražnjenje uma i regulisanje disanja – takvo je bilo stanje celokupnog društva.” Džuan Falun

Pošto me niko nije mogao videti (konferencija se održavala online), seo sam u položaj polu lotosa i smirio se. U roku od nekoliko sekundi mogao sam da govorim tečno i prirodno. Kada su me ispitivali, osećao sam da se vreme usporava, omogućavajući mi da mirno sagledam problem iz različitih uglova kako bih se odlučio za najprikladniji odgovor.

Ovo iskustvo mi je pokazalo da promena u našem stavu i umu određuje kvalitet onoga što radimo, bez obzira koliko je to uobičajeno.

Moje razumevanje je da je Učitelj je preuredio živote svih praktikanata. Zabrinutost i želja da se stvari dogode na ovaj ili onaj način je stanje uma obične osobe.

Iskustvo duboke povezanosti sa Fa

Prošla zima mi je bila prilično teška, malo je bilo vremena za spavanje i suočavanje sa testovima jedan za drugim. Zatim se moje okruženje malo smirilo, pa sam mislio da bih mogao više spavati. Ustajao bih ranije jedino kad bih bio kratak s vremenom. Na kraju, ova rastuća vezanost za udobnost navela me je da usporim i da tri stvari radim površno. U početku to nije bilo uočljivo, ali kad sam odlučio da ponovo postanem strožiji prema sebi, shvatio sam koliko je ta vezanost postala velika i ozbiljna .

Najgora situacija je što ujutru nisam mogao da ustanem da vežbam, iako sam godinu dana vežbao bez većih poteškoća. U početku sam pokušao raditi nekoliko očiglednih stvari: menjanje zvuka alarma, spavanje na neudobnim mestima i hladan tuš. Sve ovo je delovao samo nekoliko dana.

Ova vezanost za udobnost zapravo je skrivala mnoge druge vezanosti koje nije bilo lako otkriti. Kada sam pogledao unutra, shvatio sam da moja glavna svest nije dovoljno jaka. Spavanje me je sprečavalo da se suočim sa svakodnevnim poteškoćama. Slično tome, ako bi se moja glavna svest opustila tokom meditacije zbog pospanosti ili misaone karme, noge me ne bi bolele. U tom času, glavna svest više nije bila ta koja vežba Dafu.

Ovo mi je pomoglo da shvatim da se ono što nije u skladu sa Dafa principima mora smatrati demonskom prirodom, koja mora biti eliminisana tokom kultivacije.

Učitelj kaže:

,,Samo oni koji su vezani za moralne vrednosti ispoljavaju Buda-prirodu. Šta je kultivacija Budinstva? To je oslobađanje od vaše demonske prirode i saobražavanje sa budinskom prirodom.” *Predavanje Fa na konferenciji I *

Kada sam ih bolje pogledao, primetio sam da je moja odluka da postanem Falun Dafa praktikant zapravo bila iz sebičnih razloga. Bila je to duboko usađena vezanost koja je počela da stvara ozbiljnu prepreku. Na primer, koristio sam Fa da bih pronašao smisao života kao obična osoba i pronađem zadovoljstvo i utehu. Međutim, Učitelj je rekao da su učenici Falun Dafe u misiji da mu pomognu tokom perioda Fa-ispravljanja. Kultivisanje Dafe ne znači držati se uobičajenog ljudskog života radeći tri stvari površno.

Kada se posmatra spolja, možda se čini da razlika nije tako velika, ali razlika je zaista ogromna. Po mom razumevanju, to pokazuje da li se Fa posmatra iz ljudske ili božanske perspektive. Nakon što sam toga postao svestan, shvatio sam da su moji ljudske predstave bile vrlo ukorenjene, što me je poput zida odvojilo od istinske kultivacije.

Učitelj kaže:

,,Svjetovno i sveto, jedan potok udaljeni
Naprijed ili nazad: dvije različite domene
Uđi u hram u šumi
Jedan korak i dosegnuo si nebo.” Hong Yin

U svakom trenutku, svoje akcije možemo temeljiti na našem razumevanju Fa ili na našim ljudskim predstavama i prioritetima koji potiču od naših osećanja. Razumem da se ne bismo trebali obeshrabriti i misliti da je to preteško, jer je to proces. Ne može se to učiniti hirom ili korišćenjem ove ili one „metode“, jer zahteva istinsko odstupanje od ljudske logike.

Istinski verovati

Svaki put kad bih postao istinski svestan uticaja ove ljudske strane i snage mojih postnatalnih uverenja, pojavile bi mi se jake ispravne misli. Međutim, mogao sam da ostanem u ovom stanju samo nekoliko dana. Zatim, kao da zaboravim ovu misao, i vratio bih se u stanje apatične kultivacije.

Shvatam da nije dovoljno pogledati unutra i prepoznati svoje nedostatke. Zaista treba aktivno odbaciti i potisnuti svoje vezanosti i poboljšati svoj šinšing. Tek tada se može dogoditi suštinska promena.

Učitelj kaže:

,, Ako zaista ozbiljno uzimate te stvari, moći ćete da ih obuzdate. Onda ćete moći da ih oslabite i postepeno ih potpuno odstranite. Ako je slučaj da ste svesni njih i to vas brine, ali u praksi ih ne obuzdavate, ne postiskujete ih istinski, onda u stvarnosti stajete kod ove mentalne aktivnosti sagledavanja i osećanja nečega, ali niste preduzeli nikakvu radnju da potisnete to. Drugim rečima, vi ste samo razmišljali o tome, ali niste se uistinu kultivisali i sproveli to u praksi” Predavanje Fa u San Francisku, 2005

Razlog zašto nisam mogao da istrajem je što mi je nedostajalo dovoljno motivacije. Posle nekoliko dana ograničavanja mojih postupaka i razmišljanja, snaga volje bi mi oslabila i na kraju je bilo zgodnije prepustiti se kolotečini.

Kada sam potražio razlog zašto vezanosti nisam mogao zauvek da se oslobodim, pronašao sam mnogo ateističkih i savremenih naučnih shvatanja. Na primer, bilo mi je teško da razumem Učiteljev Fa u vezi sa ovim pitanjem.

Učitelj je rekao: ,,Čigong je nauka, i to uzvišena nauka.” Džuan Falun

Generalno, moje razumevanje šta znači kultivisati se i vežbati, biti praktikant i imati učitelja je manjkavo. To je bilo zbog mojih modernih verovanja. Međutim, ako se ovi principi ne mogu razumeti, kako mogu biti pravi praktikant? To je poput učenika koji je napamet naučio svoju lekciju, ali zapravo nije razumeo značenje onoga što je naučio napamet. Nije u stanju da primeni u svakodnevnom životu.

Sada, kada učim Fa, trudim da koristim Fa kao vodič, da održim skromno ponašanje i da verujem da je svaka Učiteljeva reč istinita. Čitanje Džuan Faluna na engleskom takođe je bilo od velike pomoći, posebno jer mi je bila potrebna dublja koncentracija koja sprečavala lutanje.

Smetnje koje su me sprečavale da ustanem rano ujutru da radim vežbe i da budem vredan sprečile su me, po mom mišljenju, da dobro radim tri stvari. Ovo je takođe sleđenje aranžmana starih sila. Od tada, ne samo da gledam unutra da bih pronašao razlog ometanja, već šaljem ispravne misli kako bih pronašao pravi uzrok smetnje. Tako eliminišem svaki aranžman starih sila, ili bilo koji aranžman koji nije od Učitelja.

Okruženje je ogledalo koje nam pomaže da pogledamo unutra

Što se tiče projekta objašnjavanje istine, trebalo je da odlučimo u kom pravcu ćemo krenuti. Bila je to važna diskusija, ali nismo mogli da odlučimo.

Praktikant iz naše grupe često je govorio o stvarima na visokom nivou i ponekad prilično oduševljeno. Slušajući ga, razvio sam loše misli i mislio da su njegove ideje došle do krajnjih granica, da ih obični ljudi neće moćimogli prihvatiti. Nekada bih odbijao njegove ideje i predstavljao svoje.

Na poslednjem sastanku shvatio sam da se moje rezonovanje u potpunosti temelji na ljudskoj logici, dok je ovaj praktikant imao jake ispravne misli i jako verovanje u Fa. Nije mogao da prihvati moje sugestije, jer su bile zasnovane na ljudskim predstavama, strahovima i različitim željama.

Dok smo delili svoje poglede i razumevanja, shvatio sam da se moje rezonovanje zasnovano na ljudskim predstavama i raznim drugim vezanostima. Ovo mi je pomoglo da shvatim važnost oslanjanja na Fa kada delim razumevanje ili donosim odluke. Naša ljudska srca su prepreka i ometaju dobrobit živih bića.

Shvatiti ovo bilo je vrlo bolno. U retrospektivi, moja volja da prevaziđem ove nedostatke sada je sve jača.

Iskreno sam se u svom srcu zahvalio ovom praktikantu što je ukazao na moje nedostatke i cenim njegove snažne i ispravne misli. Od tada su se naši pristupi često dopunjavali i cenim njegovo mišljenje. Njegov stav je takođe postao racionalniji i opušteniji. Voleo bih da nije trebalo ovoliko vremena da pogledam unutra i ispravim svoje pogrešno gledište.

Hvala vam, poštovani Učitelju i praktikanti.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024