Falun Dafa Minghui.org

Bivši je šef Centralnog Biroa 610 prijavljen u 29 zemalja zbog kršenja ljudskih prava

(Minghui.org)

Fu Zhenghua je ključni počinitelj koji je pomogao Komunističkoj Partiji Kine (KPK) i njenom bivšem lideru Jiang Zeminu u progonu Falun Gonga. Osim što je bio šef Centralnog Biroa 610 i zamjenik šefa voditeljskog tima 610, Fu je bio i visoki dužnosnik u Opštinskom Birou za javnu sigurnost u Pekingu, Pekinškom odboru za politička i pravna pitanja (PLAC), Ministarstvu javne sigurnosti, Centrali PLAC i Ministarstvu pravde.

Budući da je Fu tokom godina pomno nadzirao politiku progona, praktikanti Falun Gonga su ga nedavno prijavili vladama u 29 zemalja. Izvještaji su sadržavali njegove lične podatke kao i podatke o njegovom učešću u represiji nad Falun Gongom. Praktikanti su zatražili sankcije protiv Fua kao i protiv njegove porodice, uključujući ograničenje u izdavanju viza i zamrzavanje imovine.

Radno iskustvo

Fa Zhenghua (傅 政 华), muškarac, etnička grupa Han, rođen je u okrugu Luan u provinciji Hebei u martu 1955. Ispod slijedi lista položaja na koja je imenovan.

Januar 2010. - februar 2010. godine: Sekretar partije, zamjenik direktora i direktor Opštinskog Biroa za javnu sigurnost u Pekingu.

Februar 2010. - jul 2013. godine: zamjenik sekretara partije PLAC u Pekingu, direktor i sekretar partije Općinskog Biroa za javnu sigurnost u Pekingu.

Avgust 2013. - decembar 2014. godine: zamjenik ministra za javnu sigurnost, zamjenik sekretara partije PLAC u Pekingu, direktor i sekretar partije u Općinskom birou za javnu sigurnost u Pekingu.

Januar 2015. - februar 2015. godine: zamjenik ministra za javnu sigurnost, član Centralnog PLAC-a, zamjenik sekretara partije PLAC u Pekingu, direktor i partijski sekretar Opštinskog biroa za javnu sigurnost u Pekingu.

Mart 2015 - Avgust 2015 godine: Zamjenik sekretara partije i zamjenik ministra javne sigurnosti, član Centralnog PLAC.

Septembar 2015. - april 2016. godine: zamjenik sekretara partije i zamjenik ministra javne sigurnosti, zamjenik direktora voditeljskog tima Centralnog biroa 610, direktor Centralnog Biroa 610, član centralnog PLAC.

Maj 2016. - jul 2016. godine: Zamjenik sekretara partije i zamjenik ministra javne sigurnosti, zamjenik direktora Centralnog tima za rukovođenje Centralnim biroom 610, direktor Centralnog Biroa 610, član Centralnog PLAC.

Avgust 2016. - februar 2018. godine: zamjenik sekretara partije i administrativni zamjenik ministra javne sigurnosti, direktor Centralnog Biroa 610.

Mart 2018. - April 2020: Zamjenik sekretara partije i ministar pravde.

Maj 2020. - aktuelno: zamjenik direktora Odbora za socijalna i pravna pitanja pri Političko konsultativnoj konferenciji

Nakon što su Jiang i KPK, 1999. godine, pokrenuli progon Falun Gonga, Fu je aktivno provodio politiku kako u Pekingu tako i širom zemlje. Slijedi lista navoda za koje se on smatra odgovorim.

Period gradskog funkcionera u Pekingu (januar 2010. - februar 2015.)

Prema informacijama koje je dobio Minghui, 343 Falun Gong praktikanta su bila uhapšena u Pekingu u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012 godine. Među njima je njih 65 poslano u radne logore, a 9 osuđeno na zatvorsku kaznu. Zbog cenzure i informacijske blokade, stvarni brojevi mogu biti mnogo veći.

Između 1. januara 2013. i 19. januara 2014. godine, bila su uhapšena 192 Falun Gong praktikanata. Pored toga, 6 je poslano u radne logore, 17 im je suđeno ili su osuđeni, a njih je 9 izgubilo život kao rezultat progona. Najmanje su 24 praktikanta poslana u centre za ispiranje mozga radi daljeg maltretiranja. Ovaj broj nije obuhvatio one koji su premješteni iz logora za prinudni rad Xin’an i logora za prinudni rad žena Tiantanghe u centre za ispiranje mozga nakon što su ta dva radna logora ugašena između juna i avgusta te godine.

Dalje, najmanje je 259 praktikanata bilo uhapšeno u Pekingu 2014. godine. Uz to, 24 su osuđena ili im je suđeno, a 6 se vodi kao nestalo, četvorica su prisiljena na život van svoga doma a 26 je maltretiran. Kada je Wang Zhiwen, osoba za kontakt i volonter iz bivšeg Falun Dafa istraživačkog društva, bio pušten nakon 15 godina zatvora 18. avgusta 2014. godine, odmah je poslan u centar za ispiranje mozga na dalje zlostavljanje.

Informacije do kojih je došao Minghui također ukazuju da je u 2015. godini izvršeno 609 hapšenja u vezi sa Falun Gongom. Također je maltretirano 127 praktikanata, od kojih je 39 osuđeno na zatvor, 55 je suđeno a njih 28 je svrstano u one koji su bespravno lišeni slobode.

U vrijeme dok je Fu bio zamjenik i direktor Općinskog Biroa za javnu sigurnost u Pekingu, najmanje je 18 praktikanata Falun Gonga umrlo zbog progona. U to su Du Juang (杜鹃), Geng Jin'e (耿金娥), Li Jinpeng (李津鹏), Zhao Shuhui (赵淑惠), Li Yuejin (李 跃进), Liu Chun (刘春), Zhang Youwei (张友维), Yang Minghua (杨明华) Zhang Xiuxia (张秀霞), Cui Peiying (崔佩英), Ge Peijun (葛培君), Li Hailin (李海林), Yan Yuhua (闫 玉华), Chen Jingsheng (陈景生), Li Fujun (李 付 军), Cui Feng'e (崔凤娥) Jiao Yuzhi (绞 玉芝) i Gao Dengzhong (高 德忠).

Period dok je bio službenik u Birou za javnu sigurnost, Centralnom PLAC i Centralnom birou 610 (mart 2015. - februar 2018.)

Kako je gore navedeno, Fu je četiri i po godine bio visoki funkcioner u Ministarstvu javne sigurnosti. Otprilike tri godine je bio član Centralnog PLAC i direktor Centralnog Biroa 610. U tom periodu Centralni biro 610 je pokrenuo brojne kampanje koje su za metu imale Falun Gong, a sve to je podržavala agencije javne sigurnosti.

Jedna kampanja, pokrenuta 2015. godine, je bila nazvana „Posebni zadatak na prevenciji i uklanjanju lažnih optužbi i zloupotrebe radnji od strane Falun Gonga“, a direktno je ciljala na tužbe protiv Jiang Zemina. Kineski Vrhovni sud je, 1. maja 2015. godine, najavio da „prihvata navode za sve slučajeve i prihvata sve tužbe“. Na osnovu toga su praktikanti Falun Gonga, širom Kine, podnijeli mnogobrojne krivične prijave Kineskom Vrhovnom tužilaštvu i Kineskom Vrhovnom sudu protiv Jiang Zemina zbog masovne represije nad Falun Gongom. Smatrajući to za „Lažne optužbe i zlonamjerne aktivnosti“, Centralni Biro 610 je izdao naredbe za hapšenje, pritvaranje i izricanje kazne svim umiješanim praktikantima. Te su naredbe tada izvršavale policijske snage.

U februaru 2017. godine Centralni Biro 610 je započeo kampanju nacionalnih razmjera protiv Falun Gonga pod nazivom „Kucanje na vratima“. U režiji Centralnog Biroa 610, ova je kampanja bila koordinirana preko Ministarstva javne sigurnosti radi implementacije od strane policijskih stanica nižeg nivoa, društveno političkih zajednica, komiteta stanara i seoskih odbora. Na osnovu prikupljenih spiskova, službenici su jednog po jednog posjećivali Falun Gong praktikante. Iako je to provođeno u ime „posjeta zbog njege“, namjera je i dalje bila prikupljati informacije od praktikanata ili ih prisiliti da potpišu dokumente kojima obećavaju prestanak prakticiranja. Ako praktikanti ne bi popustili, mnogi su od njih bili uhapšeni i osuđeni na zatvor, njihovi su domovi pretresani, pa su čak i članovi njihovih porodica bili pogođeni ovim progonom. Neki su praktikanti također izgubili život tokom ovoga procesa.

Kada je Fu bio na čelu Biroa 610, ova je agencija izdala smjernice za jačanje propagande protiv Falun Gonga, naređujući raznim agencijama da praktikante "normalizuju" i "institucionalizuju" kao rutinsku praksu.

Šta više, Centralni Biro 610 i njemu podređeni Biroi na svim nivoima su često održavali sastanke i izdavali dokumente za prilagođavanje politike progona, s ciljem „aktivne prevencije“ i „preciznih udara“ protiv Falun Gonga.

Dana 24. januara 2016. godine, Centralni Biro 610 je organizovao konferenciju u Pekingu za državne direktore Biroa 610. Fu je prisustvovao ovome sastanku kao zamjenik ministra Biroa za javnu sigurnost, zamjenik direktora Centralnog vodećeg tima 610 i direktor Centralnog Biroa 610. Također je održao govor koji je zatim objavljen i distribuiran na svim nivoima PLAC i Biroa 610 kao povjerljivi dokument. Pored pregleda rada provedenog u 2015. godini, Fu je razgovarao o planovima za 2016. godinu. Posebno je naglasio tri „teške bitke“ protiv Falun Gonga, naime, „borbu u prekomorskim zemljama, internetsku borbu, kao i prevenciju i sprečavanje drugih kultova“.

Do aprila 2014. godine, Centralni Biro 610 je izdao dokument pod naslovom „Mišljenja o klasifikaciji ključnih preventivnih aktivnosti i kontrole Falun Gonga i jačanje rada na njegovoj kontroli“, kojim je naloženo Birou 610 da na svim nivoima pojačaju nadzor, kontrolu i prevenciju tzv. "ključnih" Falun Gong praktikanata.

Centralni Biro 610 je 11. aprila 2017. održao nacionalnu konferenciju u Chengduu u provinciji Sechuan, da bi razmijenio iskustva o tome kako su se agencije na nižem nivou suprotstavljale Falun Gongu propagandom, obrazovanjem i drugim mjerama. Poznata pod nazivom „Konferencija 4.11“, ova je naglasila važnost borbe protiv Falun Gonga, istovremeno promovišući razna iskustva i taktike protiv Falun Gonga. U ime „antikult aktivnosti“, konferencija se fokusirala na propagandu protiv Falun Gonga kako bi se uskladila s politikom progona od strane KPK.

Kineska antikultna mreža (Chinafxj.cn) čiji je domaćin Biro državnog vijeća za prevenciju i rukovanje kultovima (Centralni biro 610) je javno, 22. septembra 2017. godine, izašao na mrežu. Ovo je bila prva web stranica objavljena u ime Centralnog biroa 610, čiji je sadržaj prvenstveno usredotočen na propagandu protiv Falun Gonga.

Prema direktivi Fua i drugih zvaničnika, policijske agencije iz 23 provincije su pokrenule masovna hapšenja, pozivanje, istrage i krivično pritvaranje advokata za ljudska prava koji su branili Falun Gong praktikante. Poznata pod nazivom „Slom 709“, u ovu kampanju je bilo uključeno gotovo 300 advokata, među kojima su i Li Heping, Wang Quanzhang i Wang Yu.

Tokom ovog procesa, policija i pravosuđe su primijenili metode mučenja, koje su korištene na Falun Gong praktikantima, i na advokatima koji su ih branili, uključujući mučenje dugotrajnim nepomičnim sjedenjem na malenoj stolici, vješanje za ruke vezane lisicama, premlaćivanja, uskraćivanje sna, gušenje dimom, mučenje elektro šokovima, prisilno hranjenje nepoznatim drogama, uključivanje zatvorenika koji su osumnjičene pratili 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici (baojia), zatvaranje u samice i druga sredstva koja ljude tjeraju do granice ljudske izdržljivosti. Najmanje je 7 advokata bilo osuđeno na kaznu zatvora do 8 godina.

Period kada je radio kao službenik Ministarstva pravde (mart 2018. - april 2020. godine)

Radeći kao ministar pravde u periodu od marta 2018. do aprila 2020. godine, Fu je neprestano vodio progon protiv Falun Gonga i proširio ga na pravosudni sistem.

Veliki broj pritvorenih praktikanata je izdržavao dugotrajne kazne u zatvorima, gdje su vršena masovna fizička zlostavljanja kao i mentalna mučenja. Zatvori i njihove nadzorne agencije kao i zavodi za zatvorsku upravu rade pod Ministarstvom pravde. Službenici ne samo da su ignorisali maltretiranje praktikanata, već su podsticali zatvorenike na dodatno zlostavljanje, što je dovelo do velikog broja smrtnih slučajeva, povreda i invaliditeta među pritvorenim praktikantima.

Informacije koje je primio Minghui su pokazale da su samo u zatvorima u Liaoningu najmanje četiri Falun Gong praktikanta umrla u periodu između 20. januara i 8. marta, uključujući:

Gospođu Li Guirong (starosti 78 godina) iz grada Shengyang u provinciji Liaoning koja je umrla u zatvoru za žene u Liaoningu.

Gospodina Hu Lina, starog 48 godina, koji je umro u zatvoru Kangjiashan u provinciji Liaoning.

Gospodina Liang Zhencaija, iz okruga Heishan u provinciji Liaoning, koji je umro u zatvoru Dalian.

Gospodina Zou Liminga, starog 66 godina, iz grada Panjina u provinciji Liaoning, koji je umro u zatvoru Dalian.

Uprkos cenzuri i blokadi informacija, Minghui je otkrio da je najmanje 19 praktikanata umrlo dok su bili lišeni slobode 2019. godine, od kojih se 11 dogodilo u zatvorima.

Najmanje je 36 praktikanata izgubilo život 2018. godine u zatvorima. Svi su u zatvorima bili teško mučeni. Kao ministar pravde koji nadgleda sve zatvore, Fu je odgovoran za sve te zločine.

Da rezimiramo, radeći na ključnim pozicijama pekinškog Biroa za javnu sigurnost, Ministarstva javne sigurnosti, Centralnog Biroa 610 i Ministarstva pravde tokom proteklih 11 godina, Fu nije samo ključni član hijerarhije progona Falun Gonga, već i ključni zavjerenik strateg i zapovjednik represije. On mora odgovarati za svoje zločine počinjene tokom svih ovih godina.