Falun Dafa Minghui.org

Zločini koje je predsjednik Vrhovnog suda KPK počinio protiv Falun Gonga

(Minghui.org)

Zhou Qiang, vrhovni sudija i predsjednik Vrhovnog narodnog suda Kine, je član Centralnog odbora za politička i pravna pitanja (PLAC), kao i rukovodećeg tima Biroa 610. Prije toga je bio prvi sekretar Omladinske lige Komunističke Partije Kine (KPK), guverner provincije Hunan i partijski sekretar provincije Hunan.

Na tim pozicijama, Zhou je aktivno napredovao i učestvovao u progonu Falun Gonga koji je pokrenuo bivši lider KPK Jiang Zemin. Zhouovo učešće uključuje direktan nadzor Omladinske lige kao i sudskog sistema u vršenju represije nad Falun Gong praktikantima i drugim nevinim građanima. Njegovi su postupci podstakli i mržnju javnosti prema Falun Gongu.

Praktikanti Falun Gonga su predali informacije o Zhou vladama 29 zemalja. Podnijet je i zahtjev za uvođenje sankcija protiv Zhoua i članova njegove porodice, uključujući ograničavanje izdavanja viza i zamrzavanje njihove imovine.

Radno iskustvo

Zhou Qiang (周强), muškarac, iz etničke Han grupe, je rođen u aprilu mjesecu 1960. godine u okrugu Huangmei u provinciji Hubei. Osim što je glavni sudija i predsjednik Vrhovnog suda, Zhou je i član Sudskog odbora suda.

U nastavku su navedene pozicije koje je Zhou zauzimao.

1998. – 2006.: prvi sekretar Centralnog sekretarijata Omladinske lige KPK

2006. – 2006.: zamjenik sekretara Partije i vd guvernera provincije Hunan, prvi sekretar Središnjeg sekretarijata Omladinske lige KPK

2006. – 2007.: zamjenik sekretara Partije i vd guvernera provincije Hunan

2007. – 2010.: zamjenik sekretara Partije i guverner provincije Hunan

2010. – 2010.: Sekretar Partije u provinciji Hunan

2010. – 2013.: Sekretar Partije provincije Hunan, direktor Stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa u provinciji Hunan

2013. - aktuelno: vrhovni sudija i predsjednik Vrhovnog narodnog suda Kine, član Sudskog odbora Vrhovnog suda.

Pored toga, Zhou je i član 16., 17., 18. i 19. centralnog odbora KPK. Bio je član Stalnog odbora Devetog nacionalnog narodnog kongresa.

Izvještaj o kapitalnim zločinima

U nastavku slijedi spisak o Zhouovoj umiješanosti u progon Falun Gonga od 1999. godine.

1999. - 2006: Prvi sekretar Centralnog sekretarijata Omladinske lige KPK

Kao omladinska organizacija KPK, Omladinska liga se sastoji od tri miliona organizacija na osnovnom nivou sa preko 60 miliona aktivnih članova. Otkako je Jiang 20. jula 1999. izdao zvaničnu naredbu o suzbijanju Falun Gonga, Omladinska liga je glavni igrač u stvaranju i propagiranju propagande mržnje i laži o Falun Gongu. Izdavanjem naredbi na svim nivoima od vrha prema dolje, Omladinska je liga mobilisala učenike i adolescente u raznim aktivnostima da kleveću Falun Gong i uvjeravaju ljude da ga izbjegavaju.

Na primjer, 23. jula, tri dana nakon početka progona, Centralni odbor Omladinske lige je objavio sljedeće: „Saopštenje o zabrani članovima Omladinske lige da prakticiraju „Falun Dafa.“ Kasnije je izdato još jedno saopštenje u vezi sa „ozbiljnim provođenjem“ politike progona, kao i o aktivnostima osmišljenim za klevetanje Falun Gonga kroz sistem Omladinske lige. Prisiljavajući svakog člana da kaže „ne" Falun Gongu, potaknulo je mržnju učenika i mladih prema ovoj praksi.

Na forumu „Prozrijeti Falun Gong“ koji je 24. jula 1999. godine priredio Centralni komitet Lige mladih, Zhou je obećao da će „odlučno podržati i izvršiti“ politiku represije i da će ostati usko povezan sa Centralnom KPK.

Tokom konferencije održane 10. septembra 1999. godine, radi planiranja publiciteta i distribucije novina China Youth Daily i China Youth, 2000. godine, Zhou je otvoreno klevetao Falun Gong i njegovog osnivača, gospodina Li Hongzhija, da bi dodatno podstakao odbojnost čitalaca.

Centralni odbor Omladinske lige se 31. januara 2001. godine sastao s ciljem da organizuje „Nacionalnu antikultnu kampanju u građanskoj zajednici mladih“. Sljedećeg dana, Centralni odbor Omladinske lige je poslao „Plan rada na 'Nacionalnoj antikultnoj kampanji u građanskoj zajednici mladih'“ putem šifriranog telegrama svim pokrajinskim agencijama Omladinske lige, zahtijevajući od njih da „ visoko naglase, pažljivo razrade i savjesno provode ” ovaj zadatak.

Centralni komitet Lige mladih i Svekineska omladinska federacija su, 31. januara 2001. godine, održale forum u Pekingu kako bi oklevetale Falun Gong i potaknuli mržnju na osnovu nedavno orkestrirane podvale za samospaljivanje na trgu Tjenanmen. Zhou je, kao prvi sekretar Centralnog sekretarijata, održao govor kako bi dalje unaprijedio kampanju. Preciznije, naglasio je da svim nivoima agencije Lige mladih mora biti "potpuno jasna" "dugoročna, intenzivna i složena" borba s Falun Gongom.

Od 7. februara 2001. godine u Pekingu se odvijala serija „Kampanje za poricanje kultova u kampusu.“ Općinski odbor Lige mladih iz Pekinga je sastavio Priručnik za direktore opštinskog pravnog sistema u Pekingu - 1. dio: Prepoznavanje Falun Gonga. Prvog dana škole, gotovo je 2.000 direktora u pravnom sistemu predavalo svim učenicima osnovnih i srednjih škola na osnovu ovog materijala kako bi potaknuli mržnju prema Falun Gongu.

Pod upravom Centralnog komiteta Lige mladih, osam je miliona učenika i adolescenata pokrenulo promotivne aktivnosti 6. februara 2001. godine u gotovo 1.000 naselja i 100 gradova širom Kine. Oni su se služili vađenjem riječi iz konteksta i izmišljali laži da bi oklevetali Falun Gong i nastavili progon. Zhou i drugi zvaničnici su prisustvovali svečanom otvaranju.

Na propagandnom sastanku Nacionalne omladinske lige 2002, koji se održao 1. marta 2002, Zhou je proglasio još jednu pobjedu u „ratu protiv Falun Gonga“, naime, da je odbacivanje „kultova“ postalo standard među mladima.

Tokom 15. nacionalnog kongresa Komunističke omladinske lige Kine održanog u julu mjesecu 2003. godine, Zhou se osvrnuo na napredak rada Omladinske lige. Jedna od stavki je bila „organizovanje omladine u bori sa Falun Gongom.“

2007. – 2013.: Guverner i partijski sekretar u provinciji Hunan

Nakon što je u februaru 2007. godine postao guverner provincije Hunan a u aprilu 2010. godine partijski sekretar Hunana (prije toga je bio zamjenik sekretara od septembra 2006. godine), Zhou je nastavio sa progonom Falun Gonga.

Kao rezultat toga, Odbor za politička i pravna pitanja u Hunanu, Biro 610, i policija su hapsili praktikante i slali ih u logore za prinudni rad ili zatvore. Hunan se našao u vrhu 10 provincija u Kini po broju praktikanata Falun Gona koji su umrli od posljedica progona. Podaci koje je prikupio Minghui pokazuju da je 38 praktikanata u Hunanu izgubilo život zbog progona između 2007. i 2012. godine. Mnogo više njih je bilo na duže vrijeme pritvoreno, teško mučeno i gurnuto u siromaštvo zbog velikih novčanih kazni i iznuda. Zhou je nesumnjivo odgovoran za ove tragedije. U nastavku donosimo nekoliko primjera.

Gospodin Xu Xingguo je uhapšen jer je s ljudima razgovarao o Falun Gongu 28. februara 2007. godine. Agent i Biroa 610 imao je privatnog ljekara koji je ubrizgao u čelo gospodinu Xuu nepoznatu drogu, zbog čega su mu tekle suze, curio nos, a imao je i vrtoglavica i gubitak pamćenja. Nakon što je bio pušten, gospodin Xu bio je vrlo slab i patio je od vrtoglavice i lošeg vida. Često je padao bez razloga. Umro je 14. novembra 2007- godine.

Gospodin Guo Huisheng i njegova supruga gospođa Li Jumei su napisali pismo šefu policije okruga Lanshan Xi Xiaogang u julu 2009. godine tražeći da se pusti pritvorena praktikantica Xiao Silan. Xi je ovo prijavio Birou 610 u Hunanu, koji je policiji okruga Jiahe 6. avgusta naložio da uhapsi par. Policija je pretresla njihovo prebivalište i uzela dragocjenosti vrijedne stotine hiljada yuana. Hu Yonghui, šef Odjeljenja za unutrašnju sigurnost u Lanshanu, i još tri službenika su vezali gospodinu Guu ruke iza leđa i gurnuli ga na pod i zatim ga tukli dok mu glava nije prokrvarila. Tokom saslušanja, gospodin Guo je i dalje imao rane po glavi i krv na odjeći. Nekoliko članova osoblja ga je moralo, zbog njegovog stanja, dovesti i odvesti.

Gospodin Guo je umro 12. oktobra 2009. godine u dobi od 52 godine. Njegova supruga gospođa Li je dobila veliko vaginalno krvarenje nakon što je četiri mjeseca bila držana u pritvorskom centru. Pala je u nesvijest i puštena je uz medicinsku kauciju. U martu mjesecu 2010. godine gđa Xiao je osuđena na tri godine zatvora.

Gospođu Jiang Meilan (staru 65 godina) su, 7. septembra 2012. godine, uhapsila petorica agenata domaćih službi sigurnosti po naredbi Biroa 610 u njenom domu. Odveli su je u centar za ispiranje mozga Laodaohe u Changshai. Kada je njen sin 30. septembra otišao tamo po nju, gospođa Jiang je bila u životnoj opasnosti i nije imala bistru pamet. Medicinski pregled je pokazao da je zadobila povrede od šokiranja električnim palicama. Oštećena su joj bila cijela usta i unutrašnji organi, a imala je i jaka vaginalna krvarenja. Uprkos medicinskoj intervenciji, umrla je u noći 2. oktobar 2012.

Mart 2013. - Aktuelno: predsjednik Vrhovnog suda

Jiang i njegovi sljedbenici su mobilizirali čitav državni aparat za vršenje genocida nad Falun Gongom, uključujući policiju, tužioce, sudove i pravosudni sistem. Oni su pomno pratili progon provodeći masovna ilegalna hapšenja, dijeleći zatvorske kazne bez ikakvog pravnog osnova i izbacujući razne "politike" u pokušaju legalizacije suzbijanja. Tokom protekle 21 godine od početka progona, mnogi zakoni, posebno krivični zakoni, prekršeni su od strane policije i pravosudnog sistema.

Situacija se pogoršala nakon što je Zhou postao predsjednik Vrhovnog suda. Ne samo da je nastavio progon i naložio nižim sudovima da sude nevine praktikante, on je također odbacio sve žalbe u vezi sa Falun Gongom i podržao primarne presude. Kao rezultat toga, veliki broj praktikanata je zatvoren, a neki su izgubili živote.

Vrhovni sud je, 1. maja 2015. godine, objavio da će „objediniti sve predmete i prihvatiti sve parnice“. Na osnovu toga, mnogi praktikanti i su podnijeli krivične prijave Vrhovnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu protiv Jianga zbog pokretanja represije nad Falun Gongom. Vrhovni sud je potom bespravno vratio desetine hiljada slučajeva lokalnim vlastima, što je dovelo do toga da su mnogi praktikanti bili uhapšeni i maltretirani. Neki od njih su osuđeni na zatvorske kazne ili su umrli zbog mučenja.

Podaci sa Minghui ukazuje da je bilo najmanje 7.056 incidenata progona povezanih s ovim tužbama protiv Jianga koji su se dogodili 2015. godine. U 2016. godini na najmanje 2,547 ljudi je izvršena odmazda zbog podnošenja krivičnih prijava protiv Jianga koristeći njihove stvarne kontakt informacije. Sedam je praktikanata izgubilo život: gospodin Wang Genfa (provincija Gansu), gospodin Wu Yuanqing (provincija Shandong), gospođa Liu Cuirong (provincija Hebei), gospodin Zhang Nianjie (provincija Hubei), gospođa Dai Fengzhen (provincija Liaoning), Gđa Wang Xiulan (provincija Henan) i gđa Jiao Guiying (provincija Gansu). Nadalje, 167 praktikanata, od kojih je najstariji imao 81 godinu, je osuđeno na zatvorske kazne zbog podnošenja krivičnih prijava protiv Jianga. Gospodin Liu Dianyuan, star 79 godina, iz provincije Liaoning je osuđen na 11 godina. Ukupno je zbog podnošenja krivičnih prijava protiv Jianga maltretirano 1.459 praktikanata, uhapšeno 349, a u administrativni pritvor poslano 427, dok ih je 312 kazneno pritvoreno.

Zhou je, 14. januara 2017. godine, klevetao Falun Gong na konferenciji za predsjednike visokih sudova i pozvao na intenziviranje progona. Gospodin Zhang Shuyong, praktikant iz provincije Shanxi, je vidio vijesti na Kineskoj centralnoj televiziji (CCTV). Kontaktirao je stanicu, tražeći od njih da objave povezane pravne dokumente, kao i osoblje uključeno u klevetu, poput video i audio zapisa konferencije.

CCTV se nije obratila gospodinu Zhangu. Umjesto toga, Zhang Xiangdong iz lokalnog odjela za unutrašnju sigurnost i drugi policajci su, nekoliko sedmica kasnije, 16. februara, uhapsili gospodina Zhanga. Teško su ga pretukli. Od zadobivenih posljedica, gospodin Zhang je bio toliko slab i izmučen da se jedva kretao. Nakon puštanja uz medicinsku kauciju u aprilu 2017. godine, policija ga je ponovo uhapsila u junu mjesecu 2018. godine i ponovo teško mučila. Kasnije je gospodin Zhang bio primoran da živi daleko od svoga doma kako bi izbjegao dalje odmazde.

Kinesko Vrhovno tužilaštvo i Vrhovni sud su, 25. januara 2017. godine, objavili ažurirana sudska tumačenja, nagovještavajući da bi se neka reinterpretirana tumačenja mogla koristiti protiv Falun Gong praktikanata. U Kini je Nacionalni narodni kongres zakonodavno tijelo, dok ni Vrhovno tužilaštvo ni Vrhovni sud nemaju ovlaštenje donositi ili tumačiti zakone jer su oni dio pravosudnog sistema. Izdavanjem vanpravnih naredbi i politika protiv Falun Gonga, Zhou je prekršio kineski ustav i druge zakone u svojim naporima da izvrši pritisak na zvaničnike nižeg nivoa da nastave s progonom.

Podaci pokazuju da je tokom Zhouovog mandata na Vrhovnom sudu osuđeno najmanje 6.489 praktikanata, konkretno: 796 u 2013; 633 u 2014. godini (sa izrečenim kaznama do 13 godina i starosnom dobi do 83); 878 u 2015; 1.294 u 2016. godini; 974 u 2017. godini; 933 u 2018. godini (održano je 942 ročišta, a praktikanti su bili kažnjeni s ukupno 2.463.000 yuana; 99 praktikanata je imalo 65 ili više godina); 789 u 2019. godini (uključujući ukupne novčane kazne od 3.731.000 yuana izrečene za 309 praktičara); i 192 u prvih sedam mjeseci 2020. godine.

Poražavajući su podatci i o smrtnim slučajevima. Između jula 2013. i juna 2020. godine, najmanje je 199 praktikanata umrlo u zatvoru zbog mučenja. Zhou mora odgovarati za mučenje, smrt i slučajeve izazivanja invalideta.

Odabrani slučajevi

Po naredbi Sun Yongboa, direktora Odjela za javnu sigurnost u Heilongjiangu, masovna su se hapšenja dogodila navečer 29. marta 2013. godine. Bile su uključene policijske snage iz provincijskog odjela za javnu sigurnost u gradu Harbinu, okrugu Yilan, okrugu Fangzheng i okruga Tonghe. Najmanje je 61 praktikant bio uhapšen, saslušan i lišen slobode, a u njihovim je domovima izvršen pretres. Četrnaest je praktikanata osuđeno na zatvor. Gospođa Fei Shuqin (stara 63 godine) je dobila kaznu od 14 godina zatvora..

Gospodin Dong Hanjie, star 60 godina, je viši inženjer iz provincije Hebei. Yang Yugang iz Odjela za unutrašnju sigurnost u Zhuozhou i agenti iz Biroa državne sigurnosti u Pekingu su uhapsili gosp. Donga 25. februara 2014. godine. Dok je bio zatvoren u pritvorskom centru Zhuozhou, gosp. Dong je imao dva ročišta a 11. je februara osuđen je na pet godina zatvora na sudu u Zhuozhou. Gospodin Dong je umro u zatvoru Jidong, 10. oktobra 2015. godine.

Biro 610 iz grada Bozhou u provinciji Anhui je tajno, 11. aprila 2016. godine, naložio lokalnim sudovima da kazne 14 praktikanata koji su uhapšeni u septembru 2013. godine. To su bili gospođa Bai Jie, gospodin Fu Mingyi, gospođa Li Dongmei, gospodin Wang Shoulue , Gospodin Zhu Shaojun, gospodin Li Haifeng, gospodin Cui Yong, gospođa Wang Junzhi, gospođa Tang Jialing, gospođa Zhao Sulan, gospođa Zhang Sumei, gospođa Jiang Yuehua, gospođa Jia Hongjuan i gospođa Zhu Fengmin . Kazne na koje su osuđeni su se kretale od 3 do 10 godina. Među njima je bila i gospođa Bai Jie koja je dobila 10 godina zatvora i koja je umrla 14. aprila 2017. godine od posljedica mučenja u zatvoru Suzhou. Gospođa Li Dongmei se zbog posljedica od zlostavljanja nije se više mogla brinuti o sebi. Gospođa Zhu Fengmin je od mučenja izgubila vid .

Dvanaest je Falun Gong praktikanata u gradu Harbin u provinciji Heilongjiang, bilo osuđeno 14. decembra 2017. godine. Među njima su bili gospođa Shi Xiangyun (8 godina), gospođa Zhu Fengying (7,5 godina), gospođa Zhao Xiru (7 godina), gospođa Wei Xuwang (5,5 godina), gospođa Jia Yanling (5 godina), gospodin Bao Yi (5 godina), gospođa Liu Jun (5 godina), gospođa Ren Xiuying (4,5 godina), gospođa Kong Qingyan (4 godine) ), Gospođa Wu Xi (3 godine), gospođa Zhang Shuxia (3 godine) i gospodin Yang Qiji (1,5 godine). Njihove su novčane kazne iznosile 380.000 yuana. Gospođa Shi, gospođa Wei, gospođa Zhu, gospođa Zhao, gospodin Bao i gospođa Liu su bile u sedmoj deceniji života, dok su Ren i Yang bile u osmoj deceniji.

Sedamdesetšestogodišnja gospođa Song Zhaoheng i gospođa Liu Shuyan iz grada Yushu u provinciji Jilin, su uhapšene 27. avgusta 2018. godine i istog dana pritvorene. Ročište je održano 16. novembra 2018. godine. Sudija je ispitivao gospođu Song 14. januara 2019. godine i prijetio joj da će nauditi njenom djetetu i da će je osuditi na devet godina ako se odbije odreći svoje vjere. Gospođa Song se vratila u ćeliju i istog dana umrla.

Gospodin Wang Dianguo i njegova supruga gospođa Yu Baofang iz grada Anshana u provinciji Liaoning, su bili u kući sa svojim sinom Wang Yuem 4. jula 2017. godine, kada je grupa ljudi razbila bravu i naglo otvorila vrata. Uhapsili su ovaj bračni par i odveli ih u lokalne pritvorske centre. Gospođa Yu je, 13 dana kasnije, umrla u pritvoru za žene u Anshanu, 17. jula 2017. godine. Gospodinu Wangu je suđeno 24. aprila 2018. godine i izrečena mu je četverogodišnja zatvorska kazna. U zatvor u Dalianu primljen je u junu 2018. godine a umro je 16. juna 2020. godine u 16:00 časova.

Gospođa Yuan Xuefen i gospodin Wen Juping, oboje iz provincije Sechuan, su bili uhapšeni i privedeni 2019. godine nakon što su skinuli poster koji je klevetao Falun Gong. Gospođa Yuan je dobila dvogodišnju kaznu zatvora, dok je gospodin Wen dobio osam godina.

Gospodin Luan Ning, star 60 godina, bivši zamjenik direktora Obrazovnog centra u Odjelu za rad i ljudske resurse u provinciji Ningxia, je uhapšen nakon što je poslao pisama o Falun Gongu u gradskoj pošti Yinchuan. Prema naredbama Ningxia PLAC i Biroa 610, drugostepeni sud u Yinchuanu ga je osudio na 10 godina i plaćanje novčane kazne u iznosu od 100.000 yuana 16. aprila 2020. godine za zločin „ podrivanja moći države“.

Vršenje represije nad Falun Gongom u Kini je genocid. Kao predsjednik i vrhovni sudija Vrhovnog narodnog suda, Zhou je ignorisao zakonska prava preko 200.000 Falun Gong praktikanata i članova njihovih porodica koji su podnijeli krivične prijave protiv Jianga. On se nije izjasnio povodom dvadesetjednogodišnjeg progona koji je rezultirao smrtnim ishodima, prisilnom žetvom organa i psihičkim zlostavljanjem. Zhou bi trebao odgovarati za svoje nezakonito tumačenje zakona mimo svojih zakonskih ovlasti, pružanje utočišta stvarnim kriminalcima koji stoje iza progona i koji su umiješani u genocid.