Falun Dafa Minghui.org

U završnoj etapi kultivacije, oslobodite se vezanost za krajnje vreme

(Minghui.org)

U završnoj etapi naše kultivacije u Falun Dafi, neki praktikanti nastavljaju marljivo da napreduju bez obzira na to šta se dešava u društvu, dok su drugi popustili osećajući se izgubljeno i ne sagledavajući kraj progona.

Iako neki praktikanti mogu reći da je to samo odraz različitih stanja kultivacije, smatram da je ovo zapravo test da li zaista možemo da se oslobodimo vezanosti za život i smrt.

Sećam se da sam pre mnogo godina čitao roman o političaru kome je dijagnostikovan rak i rečeno mu je da ima još nekoliko dana života. Odjednom, mnoge stvari koje ranije nije mogao da pusti, na primer ko se loše odnosio prema njemu, titula koju ima, lični dobitak i deca, postale su mu nevažne.

Ali kada je doktor kasnije otkrio da je rak pogrešno dijagnostikovan i da on ima još mnogo godina da živi, ponovo se vezao za sve svetovne stvari.

Postoji neka sličnost s našom kultivacijom. Kad bi nam Učitelj zaista rekao koje je krajnje vreme za Fa-ispravljanje, možda bi nam bilo lako da se oslobodimo svih vezanosti koje je bilo teško napustiti. Kada ispunjenje i povratak u neuporedivo divno nebesko prebivalište bude pred nama, hoće li još uvek biti ičega što je teško napustiti? Ali da li će se to računati kao stvarno poboljšanje? Sigurno ne.

S druge strane, za šta smo vezani? To nije ništa više od ugleda i koristi u svetu. Otpuštanje ovog je slično otpuštanju života i smrti. Postoji priča o taoističkom učitelju Zhang Daolingu koji je testirao svog učenika Zhao Shenga. Kada je Zhang zamolio Zhaoa da skoči sa litice, Zhao ga je poslušao i sledio ga. Pustio je sve i ispunio se. Iako u kultivaciji Dafe od nas niko neće tražiti da skočimo sa litice, čeličenje srca i oslobađanje od vezanosti za život i smrt su ipak isti.

Ako uspemo da pustimo sve čak i bez krajnjeg vremena za Fa-ispravljanje na vidiku, to će biti pravi napredak. Baš kao što kaže izreka: „Dok daljina testira izdržljivost konja, vreme otkriva čovekovo srce.“

Drevni mudrac Mencijus je rekao:

„Kada Nebo treba da poveri bilo kom čoveku veliku odgovornost, prvo će mu trenirati um patnjom, mučiti mu žile i kosti, izložiti njegovo telo gladovanju, izložiti ga krajnjem siromaštvu, praviti konfuziju u njegovom putovanju neuspesima i nevoljama, da podstakne njegovu budnost, ojača njegovu prirodu i na kraju premosti njegov nedostatak u sposobnosti i pripremi ga za zadatak “.

Prošli smo kroz takve testove u istoriji da bismo danas postali Dafa učenici. Bio je to težak put, koji je dospeo tako daleko. U poslednjoj fazi istorije, da li u ovom društvu možemo ispuniti svoje istorijske zavete, postaje krajnji test u našoj kultivaciji.