Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Žena iz Qinghaia sama sebe branila na sudu, Zavod za socijalno osiguranje je odustao od slučaja vođenog protiv nje

(Minghui.org)

Gospođa Kang Jinying, praktikantica Falun Gonga iz grada Golmuda u provinciji Qinghai je, nakon hapšenja u martu 2017. godine, dobila zatvorsku kaznu od dvije i po godine zbog svoje vjere. Puštena je u septembru mjesecu 2019. godine, a onda je primila obavijest od Gradskog zavoda za socijalno osiguranje u Golmudu (SSB) u decembru 2020. godine, koji je od nje tražio da vrati penzije koje su joj isplaćene tokom boravka u zatvoru.

Gospođa Kang, u šezdesetim godinama života, je kontaktirala SSB i upozorila ih da je njihov zahtjev nezakonit.

Potom je 20. aprila 2021. dobila sudski poziv, u kome se kaže da ju je SSB tužio zbog nezakonitog bogaćenja. Preciznije, SSB je tražio povrat penzija u ukupnom iznosu od 127.999 yuana.

Tokom saslušanja, održanog 14. maja, gospođa Kang se sama branila (njena izjava odbrane se nalazi u prilogu ovoga teksta), tražeći odbacivanje svoga slučaja zbog nedostatka pravne osnove. Sudija tog dana nije objavio odluku.

Gospođa Kan je, 31. maja, primila sudsku presudu (pod brojem „2021 - građanski slučaj Qinghai 2801 u vezi na slučaja 1083“). „Ovaj je sud, 12. aprila 2021. godine, zaprimio slučaj koji je protiv Kang Jinying pokrenuo Zavod za socijalno osiguranje (SSB) u Golmudu zbog nezakonitog bogaćenja. Tužitelj je 31. maja podnio ovom sudu zahtjev za povlačenje ovog slučaja", pisalo je u presudi. “Na osnovu kineskog zakona o parničnom postupku, tačka 1. član 154., ovaj sud udovoljava zahtjevu tužitelja Zavoda za socijalno osiguranje Golmud za povlačenje slučaja.”

Prema upućenima, sudija je proveo puno vremena prosuđujući ovaj slučaj, pa je čak išao i u glavni grad pokrajine na sastanak s pokrajinskim sudom. Na sastanku je zaključeno da Gradski sud u Golmudu ne bi trebao voditi ovaj slučaj.

Odbrana gospođe Kang

Ispod donosimo puni tekst izjave koju je u svoju odbranu napisala Kang pod naslovom "Zahtjev optuženog da na osnovu zakona sud odbaci slučaj"

Činjenice i razlozi:

1. Ovaj slučaj ne spada u opseg građanske parnice

Nezakonito bogaćenje se događa kada jedna privatna stranka profitira na račun druge stranke u nepravednoj situaciji, što zauzvrat remeti uobičajeni odnos prava i obaveza između dvije privatne stranke. Tužba tužitelja temeljila se na politici Odjela za rad i socijalno osiguranje (br. 2001-44), koja kaže da oni koji izdržavaju zatvorske kazne nemaju pravo primanje penzije. Stoga je tužitelj tražio povrat penzija isplaćenih okrivljenoj tokom njenog boravka u zatvoru. Kao takav, zahtjev tužitelja je podnesen u skladu s njegovim ovlaštenjima, jer mu je učinjena nepravedna šteta od strane tuženog. Drugim riječima, tužilac i tuženi nisu ravnopravne privatne strane uključene u građanske parnice, niti postoje bilo kakvi građanski sporovi između ove dvije strane. Tuženi zapravo ne duguje ništa tužiocu. Stoga ovaj slučaj ne spada u opseg građanske parnice.

2. Penzija je privatna imovina, a ne državna imovina. Nijedna organizacija ili pojedinac nisu ovlašćeni da je oduzmu.

Penzioni sistem je zasnovan na radnom odnosu i zahtijeva da poslodavci i zaposleni plaćaju doprinose. Penzijske naknade su dio ukupne naknade zaposlenih i njihove zakonite imovine. Jednom kada zaposlenik dostigne potrebnu starost, zaposlenici imaju pravo na penzijske naknade. Budući da se penzijske naknade finansiraju iz doprinosa poslodavca i doprinosa zaposlenih, koji su privatna imovina, zaštićene su Ustavom. Ako zakonom nije drugačije određeno, nijedna organizacija ili pojedinac nemaju pravo uskratiti kvalifikovane zaposlenike u njihovom vlasništvu u penzijskim davanjima.

U Kini doprinosima zaposlenih i njihovih poslodavaca upravlja Zavod za socijalno osiguranje (SSB), koji zatim isplaćuje penzije kada zaposlenici dostignu starosnu granicu potrebnu za penziju. Zato SSB ima samo ulogu upravljanja penzijskim fondovima koji nikako nisu u državnom vlasništvu. Isplata penzija nije dobrotvorni postupak koji vrši SSB, već je zakonska obaveza SSB prema umirovljenicima. Iz perspektive administrativne odgovornosti, ovlasti SSB su ograničene na obavezno prikupljanje i upravljanje penzijskim doprinosima od poslodavaca i zaposlenih. Nema zakonskog prava da se preuzme ili zaustavi vlasništvo nad penzijom. Prema tome, budući da je penzioni fond zakonito privatno vlasništvo tuženika, tužitelj nema ovlast odbiti, zaustaviti isplatu ili zahtijevati povrat već isplaćenih penzijskih naknada.

Iz ugla krivične odgovornosti, naši krivični zakoni nemaju odredbe kojima se nalaže suspenzija penzijskih naknada onima koji služe zatvorske kazne. Kazne izrečene za ograničavanje fizičke slobode pojedinaca uključuju smrtnu kaznu, doživotnu kaznu, zatvorsku kaznu, pritvor i kućni pritvor. Ostale kazne uključuju lišavanje političkih prava, novčane kazne i oduzimanje privatne imovine. Ali te kazne moraju biti utvrđene krivičnim presudama sudova, a provođenje zakona provode izvršni organi kroz zakonite postupke. Uskraćivanje i povrat penzijskih fondova od tuženog od strane tužitelja nemaju pravnu osnovu niti sudsku presudu. Šta više, čak i ako postoji pravni osnov za ukidanje penzijskih fondova, sud ne može istovremeno izreći novčane kazne i uskratiti penzije; u suprotnom, prekršila bi zaštitu od dvostruke ugroženosti po krivičnom zakonu. Osim toga, penzioni fond nije nezakonit lični dohodak i ne podliježe oduzimanju.

3. Uskraćivanjem isplate penzije tokom pritvora se krši Ustav i druge zakoni

Politikom Odjela za rad i socijalno osiguranje (br. 2001-44) i nekih lokalnih ureda SSB se krši Ustav, zakon o radu, zakon o socijalnom osiguranju i drugi zakoni. Iz pravne perspektive, ova se politika ne može smatrati administrativnim pravilom. Neke lokalne politike samo su vladini propisi, koji su daleko manji od zakonskih ovlasti Ustava i drugih zakona.

S druge strane, građanska penzija je zaštićena Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o socijalnom osiguranju. Iz pravne perspektive, svi pravni dokumenti koji su protivni Ustavu i drugim zakonima su nevaljani. Ni Ustav ni drugi zakoni ne dopuštaju ukidanje penzije tokom pritvora korisnika penzije. Pored toga, prema Zakonodavnom zakonu, vladini propisi ili pravila o odjelima ne mogu narušiti slobodu građana. Stoga su gornje politike SSB i drugi zakoni nevaljani. U nastavku slijedi detaljna analiza.

Prvo, politika Odjeljenja za rad i socijalno osiguranje (br. 2001-44) krši Ustav, zakon o radu i zakon o socijalnom osiguranju. Na primjer, član 44. Ustava kaže: „Država primjenjuje sistem penzionisanja za radnike i članove osoblja preduzeća i institucija i za funkcionere državnih organa u skladu sa zakonom. Izdržavanje penzionera osiguravaju država i društvo."

Član 72. Zakona o radu kaže: „Izvori fondova socijalnog osiguranja se utvrđuju prema kategorijama osiguranja i uvodi praksa objedinjene akumulacije sredstava osiguranja. Poslodavac i radnici pojedinačno sudjeluju u socijalnom osiguranju u skladu sa zakonom i plaćaju troškove socijalnog osiguranja."

Član 73. Zakona o radu kaže: „Nivo socijalnog osiguranja se mora uskladiti sa nivoom socijalnog i ekonomskog razvoja i socijalne održivosti.“

Član 16. Zakona o socijalnom osiguranju kaže: „Svaki se uposlenik mora upisati u osnovni sistem starosnog osiguranja; a poslodavac i uposlenik zajednički plaćaju osnovne doprinose za starosno osiguranje."

Član 16. Zakona o socijalnom osiguranju kaže: „Član osnovnog starosnog osiguranja će primati osnovnu starosnu penziju na mjesečnom nivou ako kumulativna dužina doprinosa člana nije manja od petnaest godina po zakonskoj penzijskoj starosti. Ako je kumulativna dužina plaćanja doprinosa člana osnovnog starosnog osiguranja kraća od petnaest godina kada član dostigne zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju, član može primati osnovno starosno osiguranje mjesečno nakon što član sačini uplatu doprinosa za ono za šta je potrebno petnaest godina." Ovaj zakon ne navodi izuzetke. To znači da bi zaposleni mogli primati penziju tokom pritvora.

Drugo, politika Ministarstva za rad i socijalno osiguranje (br. 2001-44) je nevaljana jer krši zakone višeg nivoa.

Član 80. Zakona o zakonodavstvu kaže: „Učinak lokalnih propisa veći je od učinka pravila lokalnih samouprava na ili ispod odgovarajućeg nivoa. Efekat pravila koja su formulisale narodne vlade pokrajina ili autonomnih regija je veći od učinka pravila koja su formulisale narodne vlade relativno većih gradova unutar administrativnih područja pokrajina i autonomnih regija."

Član 82. Zakona o zakonodavstvu kaže: „Učinak pravila različitih odjeljenja jednak je između odjeljenja, a učinak pravila odjeljenja i pravila lokalnih samouprava je jednak između odjeljenja i lokalnih samouprava; njihov zahtjev će bit ograničen na njihova ograničenja nadležnosti."

Stoga se ukidanjem penzije tokom pritvora krši član 73. Zakona o radu i član 16. Zakona o socijalnom osiguranju. Stoga je nevažeća u skladu sa Zakonom o zakonodavstvu.

Na osnovu gornje analize, prema članu 208. Tumačenja Vrhovnog narodnog suda o primjeni zakona o parničnom postupku Narodne Republike Kine, sud bi trebao odbaciti slučajeve opisane u članu 124. Zakona o parničnom postupku.

Zloupotreba moći

Tokom završne rasprave na sudu, tužitelj je naveo politiku Državnog vijeća (dokument br. 2000 - 42), „Budući da je optuženi služio kaznu u zatvoru i da mu je zatvorska uprava osiguravala dnevne troškove u skladu sa zatvorskim zakonom, isplata penzije više nije prihvatljiva."

Gospođa Kang je to opovrgnula: „Ako izjava kaže da bi optuženi trebao platiti vlastite troškove života tokom zatvora, to bi trebalo doći od vladine financijske agencije, a ne od SSB. Uz to, penzija nije životni trošak ili „minimalna životna garancija“; već pripada porodici optuženog, uključujući troškove za starije osobe i odgoj mladih. Ako se to uskrati opravdanjem dnevnih životnih troškova osiguranih tokom pritvora, optuženi je prisilno lišen prava na osnovni život, obrazovanje djece i brigu o starima. Ovim se krši osnovna humanost."

U pismu sudiji i predsjedniku suda, gospođa Kang je napisala da se za lišavanje penzije od pritvorenika može smatrati zloupotrebom položaja.

U članu 7. Zakona o socijalnom osiguranju piše: „Upravni odjel za socijalno osiguranje lokalne narodne vlade na okružnoj razini ili iznad nje preuzima odgovornost za administraciju socijalnog osiguranja u svojoj upravnoj regiji. Bilo koji drugi mjerodavni odjel lokalne narodne vlade na okružnoj ili višoj razini preuzet će poslove socijalnog osiguranja u okviru svoje nadležnosti."

Član 89. Zakona o socijalnom osiguranju kaže: „Kada agencija za socijalno osiguranje i njeno osoblje počine prekršaj naveden na priloženoj listi, administrativni odjel socijalnog osiguranja naložiće ispravku. Kada je nanesena šteta fondovima socijalnog osiguranja, poslodavcu ili pojedincu, odgovornost za štetu snosi odgovorna osoba u skladu sa zakonom. Odgovorna osoba koja snosi direktnu odgovornost i druga lica s direktnim odgovornostima sankcionirat će se zakonom.

(1) Neizvršavanje zakonske funkcije socijalnog osiguranja;

(2) Nedeponovanje sredstava socijalnog osiguranja na posebne finansijske račune;

(3) Manje plaćanje ili odbijanje plaćanja na vrijeme obaveze socijalnog osiguranja;"

U članu 93. Zakona o socijalnom osiguranju piše: "Javni službenici koji zloupotrebe svoju moć, zanemaruju svoje dužnosti ili se lažno ponašaju radi lične koristi, sankcionirat će se u skladu sa zakonom."

Član 60. novog Zakona o državnim službenicima koji je stupio na snagu 1. juna 2019. godine precizira da će vladini službenici koji slijede naredbe kojima krše zakone odgovarati. Tada bi svi koji su povezani s ovim ukidanjem isplate penzije, bilo da su to policija, sud, SSB ili drugi službenici, mogli biti osumnjičeni za zlouporabu vlasti.

Biti bolja osoba

Na kraju svoje izjave odbrane, gospođa Kang je ponovila da su uskraćivanje i povrat penzijskih fondova od primatelja nezakoniti. Nadalje, pojasnila je zašto je uopšte bila lišena slobode.

Da bi postala bolja osoba i uštedjela medicinske troškove za svoju djecu, počela je prakticirati Falun Gong, sistem meditacije zasnovan na principima Istinitost-Dobrodušnosti-Tolerancije. U prošlosti je patila od mnogih bolesti, svađala se sa svojom djecom, borila se sa kolegama i živjela bijednim životom.

Ali je Falun Gong sve to promijenio, pretvorivši je u zdravu osobu, dobru majku porodice, lagodnu suradnicu na radnom mjestu i pomagača zajednice. "Shvatila sam da je svrha života postati bolja osoba prema principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije", napisala je. "Otpuštanjem loših navika mogu neprestano poboljšavati svoje moralne vrijednosti."

Međutim, bila je pritvorena zbog njenog vjerovanja. Kao da to nije dovoljno, komunistički režim joj je nametnuo i financijski progon. Uz fizičko mučenje tokom pritvora, ona i njena porodica su izuzetno stradale. Te su zloupotrebe vršene u skladu s direktivama bivšeg vođe Komunističke Partije Kine (KPK) Jiang Zemina protiv praktikanata: "Uništite njihovu reputaciju, učinite da bankrotiraju i fizički ih uništite."

Gospođa Kang je rekla da su ti službenici koji su nastavili progoniti Falun Gong mislili da su jednostavno slijedili politiku KPK, ali nisu prepoznali da su politikom Odjela za rad i socijalno osiguranje (br. 2001-44) kršili Ustav i druge zakone, niti su shvatili da je novi Zakon o državnom službeniku precizirao odgovornost državnih službenika.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.