Ispravljanje svojih riječi i djela kroz čvrstu odluku da okončam posrtanje na svojem kultivacijskom putu

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrav, kolege praktikanti!

Studiram ples u New Yorku. Kad god bi u prošlosti izbio sukob između mene, majke i bake, obično ne bih sebe mogao mjeriti prema standardima za praktikanta. Uvijek bih izrazio neslaganje kad rečeno ne bi bilo u skladu sa mojim idejama ili mi razgovor nije išao u prilog. Činilo mi se kako nisam ništa učinio pogrešno, ali kad bih se kasnije uistinu osvrnuo na te konflikte, požalio bih zbog neodržavanja svojeg xinxinga.

Učitelj kaže:

„Kod međuljudskih intriga i borbi, ljudsko je srce najteže kontrolirati.“ (4. lekcija, Zhuan Falun)

Jednostavno se nisam mogao sjetiti ponašati se u skladu sa Fa tijekom naše interakcije. Nikada nisam napravio proboj u tom pogledu jer sam uvijek pokušavao rješiti problem kako to čine obični ljudi.

Učiteljeve riječi me bude

Ponovo sam se susreo sa istim problemom nakon povratka kući tijekom školske pauze. Prvo sam imao mali konflikt sa majkom. Oboje smo bili nezadovoljni glede jedne stvari. Izrazio sam neslaganje kad je majka završila svoje izlaganje i htjeo sam nastaviti raspravu. Sjetih se Učiteljevih riječi u djeliću sekunde.

„Mi smo rekli da osoba koja je praktikant ne treba uzvratiti kada je udare ili uvrijede, već treba postaviti sebi visoka mjerila. Prisjetit će se da je Učitelj rekao da kao praktikanti ne bismo trebali biti poput drugih i moramo se bolje ponašati. On se neće svađati s tim osobama. Ali inače, kada se problem pojavi, ako on psihički ne iritira osobu, to se ne računa ili je beskorisno i ne čini ništa da ona napreduje. Dakle, njegovo srce i um ne mogu prijeći preko toga i to ga još muči.“ (4. lekcija, Zhuan Falun)

Ovaj Fa odlomak mi se vrlo jasno pojavio u umu i istovremeno preokrenuo moje misli. Inicijalno sam htjeo odgovoriti majci ali Učiteljeve riječi su naglo potisnule sve loše i nerespektabilne misli. Smjesta sam se prestao prepirati. Konačno sam se uspio savladati.

Također sam imao konflikt sa bakom. Baka je telefonom pričala sa tetkom (nepraktikanticom iz Kine). Budući da je to bilo vrijeme Kineske Nove godine, razgovoru se pridružio i ujak. Baka se zahvalila ujaku pohvalivši ga. Bilo mi je veoma neugodno dok sam slušao takve izljeve. Sjećam se ujakovog ponašanja u prošlosti; samo se baka brinula o djedu kad je ovaj bio ozbiljno bolestan (pošto se s roditeljima nisam mogao vratiti u Kinu zbog progona). Ujak bi svaki put agresivno onemogućio baku da djedu pusti slušati Učiteljeve Fa učenja. Čak je i prijetio zvati policiju.

Zbog toga sam gajio veliku odbojnost prema ujakovoj obitelji. Čuvši da su na telefonu trudio sam se samo šutjeti. No bakino zahvljaljivanje ujaku naprosto nisam mogao istrpjeti i počeo sam veoma glasno vikati na nju: „U toj su obitelji samo loši ljudi…“ Baka je neko vrijeme šutjela nakon što sam prestao vikati. Objasnila je kako joj je ujak pomogao tada i zato mu se zahvalila.

I dalje sam se htjeo prepirati, ali naglo sam pomislio sljedeće: „Kao kultivator se ne bi trebao tako odnositi prema starijima; nisam tada bio u Kini i ne bih trebao kritizirati ujakovu obitelj prema svojem ograničenom razumijevanju. Činjenjem sličnog stvaram sebi karmu.

Ponovo sam se sjetio Učiteljevog učenja, Učitelj kaže:

„Kod svakog testa i svake teškoće postoji pitanje možeš li se uzdići ili pasti u kultivaciji. Kultivacija je već sama po sebi teška, no ti sam sebi dodaješ dodatne poteškoće, pa kako misliš to svladati? (6. lekcija, Zhuan Falun)

Također sam uvidjeo kako je bilo pogrešno tako glasno pričati sa bakom te da sam iskazivao nepoštivanje. Smjesta sam prestao govoriti.

Učitelj kaže:

„To je zato što ne mogu sagledati uzročne (karmičke) veze stvari i saznati je li neka stvar dobra ili loša, te koje uzročne veze još postoje. Običan praktikant, koji još nije dostigao visoki stupanj, ne može vidjeti takve stvari, pa se boji da neka stvar na površini izgleda kao da je dobra, ali bi ipak mogla biti loša kada je uradi. On se zato trudi prakticirati nedjelovanje (wuwei) i ne činiti ništa, da bi izbjegao daljnje stvaranje karme. Naime, kad je karma jednom proizvedena, mora se odstraniti i on mora patiti.“ (8. lekcija, Zhuan Falun)

Pomislio sam da će se baka razljutiti jer joj se obraćam tako visokim tonom, ali ostala je mirna.

Ta dva incidenta mi govore kako imam vezanost branjenja sebe te da sam sebičan. Takve vezanosti mogu sporo utjecati ili čak omesti ponašanje i misli kultivatora. Kad su stare sile iskoristile moje vezanosti, nisam ni primjetio koliko je moje ponašanje odstupilo od Fa zahtjeva. Trebao bih se u svakom trenutku maksimalno potruditi stopiti se sa Fa. Ne bih trebao izreći ili učiniti bilo što neodgovorno ili udovoljavati svojim žudnjama i vezanostima. Prije no što kažem ili učinim nešto, prvo mi valja provjeriti jesu li moje riječi i djela u skladu sa Fa.

Učitelj nas je izvukao iz ponora pakla razriješivši sve naše dugove iz mnogih života te nam je podario priliku postati Dafa učenikom. Patili smo milijunima godina opetovano se reinkarniravši te čekajući širenje Dafa i spas u ovom životu. Posebice mladi Dafa učenici poput mene trebaju biti marljiviji u poboljšanju svojih riječi i djela. Svi trebamo shvatiti što je Učitelj učinio za svakog svojeg učenika.

Zapravo kad pomislim, osjećam da ni izbliza nisam učinio dovoljno. Ponekad bih mogao biti marljiviji i više učiti Fa, ali nakon nekog vremena bih posustao te se ponovo ulijenio. Kajem se za prijašnje loše ponašanje te kako sam olako slijedio aranžmane starih sila. Mora da je Učitelj bio veoma tužan zbog mene. Ponio sam se neprikladno i odlučujem ustrajati te se vratiti na put koji je Učitelj predano aranžirao, i ustrajati u učenju Fa, vježbanju, osnaživanju svoje glavne svijesti te ispravljanju loših ponašanja i misli. Moram odbaciti sve aranžmane starih sila, biti strog prema ispunjavanju stvari koje Učitelj od mene očekuje. Moram čvrsto vjerovati u Učitelja i Fa.

Učitelj kaže:

„To je zato što je Fa temelj; to je za Dafa učenike ono osnovno; to je ono što sve osigurava; i to je put kojim ljudsko biće putuje prema božanstvu.“ („Fa Konferenciji u Australiji“ iz Bitno za marljiv napredak III)

Završit ću iskustvo Učiteljevim citatom:

„Ja znam da, nakon što vam ovo postane jasno, brzo ćete nadoknaditi propušteno, ali trebate manje skretati sa ovog najveličanstvenijeg, božanskog puta, ne ostavljajući razlog zbog koga ćete u budućnosti žaliti i ne zaostajati tako daleko s obzirom na nivoe. To je moja nada, vaša nada i nada bića koja računaju na vas.“ („Što bliže kraju, to marljiviji vi trebate biti“ iz Bitno za marljiv napredak III)

Molim da me dobrodušno ispravite ako sam se imalo neprikladno izrazio.

Hvala, Učitelju! Hvala, kolege praktikanti!

(Pročitano na Falun Dafa konferenciji za dijeljenje iskustava okruga Orange u New Yorku 2021.)

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024