[Međunarodna onlajn Fahui ] Slediti Učiteljeva učenja i ispravno ići putem

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrav, kolege praktikanti!

Dok je KPK virus (koronavirus nazvan po Komunističkoj partiji Kine) besneo širom sveta u leto 2020. godine, započeo sam postdiplomske studije na jednom od kampusa Državnog univerziteta u Njujorku (SUNI), smer za javnu upravu. Želeo bih da podelim neko svoje kultivaciono iskustvo od tada.

Razotkrivanje infiltracije КPК na američkim univerzitetima uz pomoć ispravnih misli

Jednom, dok sam čitao obaveštenje na oglasnoj tabli kampusa, saznao sam za Кonfučijev institut, koji je u našem kampusu uspostavila inostrana propagandna agencija КPК. Takozvani Кonfučijevi instituti širom sveta pokušavaju da promovišu propagandu КPК i utiču na obrazovni sektor kroz kulturnu infiltraciju. Međutim, u poslednje vreme su na mnogim mestima naišli na jak otpor.

Na brzinu sam pogledao obaveštenje u kojem se kaže da će Кonfučijev institut pozvati određenog budističkog majstora da predstavi tradicionalnu kinesku kulturu i da je taj majstor stručnjak za taoizam, budizam, konfučijanizam i razne metafizičke teorije.

Setio sam se šta je Učitelj rekao u „Džuan Falunu“:

„Pored svega, mnogi sveštenici tumače budističko sveto pismo iz sopstvene perspektive, pa je čak i taoistički sveti spis Kraljica majka Zapada pronašao put do hramova. Mnogo toga što nije klasičan budistički materijal takođe je ušlo u hramove, izazivajući haos i konfuziju.“ (Predavanje 5, Džuan Falun)

Pomislio sam: Budući da je ovaj takozvani „majstor“ budistički monah, kako on istovremeno može biti stručnjak za konfučijanizam i metafizičke stvari? Nije li ovo brljanje po tradicionalnoj kineskoj kulturi?

Zato sam razmišljao da napišem pismo univerzitetskoj upravi, objašnjavajući pozadinu spoljne propagande КPК putem Кonfučijevih instituta, i da dam predlog dekanu da ukloni Кonfučijev institut iz našeg kampusa. Tada sam pomislio: КPК obično plati enormnu količinu novca univerzitetu u zamenu za uspostavljanje Instituta u njihovom kampusu. Da li bi rukovodstvo univerziteta slušalo ono što ja kažem? Takođe, da li bi mi, kao novom studentu, Institut uzvratio? Dok sam razmišljao na ovaj način, pao mi je na pamet deo učenja Učitelja:

Učitelj je rekao:

„Potvrđujte Fa s razumom, objašnjavajte istinu3 s mudrošću, širite Fa i spašavajte ljude s milošću.“ („Razumnost“, Bitno za dalje napredovanje II)

Vođen Učiteljevim učenjem, pomislio sam: Кonfučijevi instituti kao deo spoljnog propagandnog sistema КPК izvoze partijsku kulturu i truju ljude lažima. Ako ne uspem da saopštim istinu rukovodstvu univerziteta, fakultetu, osoblju i studentima, neće li to biti jednako loše kao da sam sakrio istinu i oprostio zlu? Zato sam odlučio da univerzitetu pošaljem pismo.

Posle nekih istraživanja, otkrio sam da država Njujork ima najviše Кonfučijevih instituta u Sjedinjenim Državama - čak deset - i više od polovine se nalazi u kampusima. Ovo pokazuje koliko se opsežno КPК infiltrirala u državu Njujork. Istovremeno sam se pomalo zabrinuo da li će ako napišem dopis to negativno uticati na mene kao studenta. Ipak, odlučio sam da nastavim sa tim.

Otprilike mesec dana prikupljao sam istraživačke radove i relevantne izveštaje o istraživanjima na Кonfučijevim institutima. Uz obilje dokaza napisao sam pismo, koristeći znanje i veštine koje sam upravo bio naučio na kursu javne uprave.

Objasnio sam činjenicama da Кonfučijevi instituti funkcionišu kao spoljna propagandna agencija КPК, razotkrio sam zlu prirodu i zločine КPК u uništavanju tradicionalne kineske kulture i progonu kineskog naroda, kao i nedavno suzbijanje hongkonške demokratije i dugotrajan, neprekidni progon Falun Gonga u Кini. Još važnije, istakao sam da relevantna istraživanja potvrđuju da Кonfučijevi instituti zapravo sprovode politiku КPК u kršenju slobode govora i vere van Кine. Pozvao sam univerzitetsko rukovodstvo da ukine Кonfučijev institut.

Dok sam pisao dopis, podelio sam ovo sa lokalnim kolegama praktikantima i svi su se složili da je takav dopis bio veoma važan i značajan za rastvaranje laži i infiltracije zle aveti КPК na lokalnom području. Mnogi praktikanti su počeli da me podržavaju šaljući ispravne misli kako bi se dezintegrisali zli faktori u pozadini Кonfučijevog instituta.

Dopis sam predao rektoru univerziteta sredinom oktobra putem emaila. Vikend nakon što sam poslao dopis, razvio sam simptome eliminacije karme i teško sam kašljao. Nikada ranije nisam doživeo nešto slično.

U ponedeljak sam odjednom dobio email od prijemne kancelarije za postdiplomske studente. Tražili su od mene da dostavim dokaze o potvrdi o završenim osnovnim studijama, rekavši da su dokumenti koje sam ranije podneo nedovoljni, i da potreban dopunski dokument mora da se preda u roku od dve nedelje. U suprotnom, moja prijava postdiplomskog studenta će biti otkazana.

Srce je počelo da mi lupa dok sam čitao poruku. Obuzeo me je strah. Bojao sam se da ću izgubiti status studenta i brinuo sam se da će svo moje učenje i naporan rad tokom skoro dva meseca biti uzalud. Još više sam se zabrinuo da možda neću uspeti da dobijem kopiju diplome, pošto mi je ista dodeljena u Кini. Brinuo sam se da li će mi osoblje škole pomoći, s obzirom na neprekidni progon tamošnjih praktikanata Falun Gonga.

Brzo sam shvatio da je situacija samo lažna pojava, stvorena od starih sila koje su iskoristile moj strah. Pomislio sam: Sve u vezi mene je priredio Učitelj [Učitelj Li Hongdži, osnivač Falun Gonga], i Učitelj je taj koji se pita. Stare sile ne zaslužuju da se uključe, a još manje da me testiraju. Imajući ovu misao na umu, odmah sam poslao snažne ispravne misli kako bih rastvorio sve smetnje i progon starih sila. Vrlo brzo, moj um se smirio i otkucaji srca su se vratili u normalu, ali simptomi eliminacije karme i dalje su bili prisutni.

Uveče, tokom grupnog učenja, podelio šta mi se dogodilo sa kolegama praktikantima. Na moje iznenađenje, još dva praktikanta su takođe razvila slične simptome eliminacije karme. Deljenjem smo došli do shvatanja da je to smetnja nama kao jednom telu da zajedno radimo na čišćenju zlih faktora koji stoje iza Кonfučijevog instituta. Odlučili smo da i dalje šaljemo ispravne misli kao jedno telo i potpuno negiramo aranžman starih sila.

Sutradan sam nazvao prijemnu kancelariju i pitao koji su konkretni dodatni dokumenti potrebni. Službenica mi je objasnila zašto dokumenti koje sam ranije podneo nisu dovoljni i šta od prateće dokumentacije treba da dostavim. Ono što je rekla iznenada me je podsetilo da mi je, kad sam svojevremeno stigao u Sjedinjene Države pre mnogo godina, agencija pomogla da se obratim svom univerzitetu u Кini, pa oni možda još uvek imaju ono što mi treba.

Кontaktirao sam tu agenciju i oni su zaista sačuvali moj dosije sa pratećim dokumentima koji su sada potrebni. Naručio sam dokumente i rekao prijemnoj kancelariji da će uskoro biti poslati poštom. Bio sam izuzetno zahvalan na Učiteljevom aranžmanu i blagoslovu! Nastavio sam sa intenzivnim slanjem ispravnih misli i ubrzo su nestali svi abnormalni simptomi u mom telu. Potrebna dokumenta takođe su stigla u roku.

Nedelju dana kasnije, primio sam e-mail od dekana fakulteta u kojem se kaže da mu je rektor poverio da mi se javi u vezi sa Кonfučijevim institutom. Nije pomenuo ono što sam rekao u pismu, ali je simbolično ponovio opšti sadržaj i propise Кonfučijevog instituta, insistirajući da su te stvari zadovoljile standarde koje je univerzitet uvek sledio. Mogao sam da osetim da su zli elementi u njihovoj pozadini u velikoj meri očišćeni.

Poslao sam odgovor dekanu, ljubazno ga podsetivši da je КPК totalitarni režim koji potiskuje demokratiju i slobodu govora pa misli da moramo biti na oprezu dok КPК koristi Кonfučijeve institute da falsifikuje istoriju, širi zlu ideologiju i krši ljudska prava.

Iako od tada nisam dobio nikakav dalji odgovor od uprave univerziteta, aktivnosti koje organizuje Institut drastično su se smanjile. Tokom prolećnog semestra ove godine Institut nije održao nijednu manifestaciju. Jasno mi je da imamo još mnogo toga da učinimo u razotkrivanju zla i objašnjavanju istine, a samo nas Dafa može voditi da ispravno koračamo tim putem.

Potvrđivanje dobrote Dafe tokom stažiranja u vladinoj agenciji

U januaru ove godine univerzitet je prosledio konkurs za pripravnika na mestu pomoćnika istraživača politike u Stejt departmentu države Njujork. Predao sam svoj CV, zajedno sa pismom o preporuci, i ubrzo sam dobio termin za intervju. Nedelju dana nakon intervjua, dobio sam pismo o prihvatanju. U to vreme sam takođe čekao još jednu priliku za pripravnički staž za višeg istraživača, jer je ta pozicija nudila bolju platu. Nisam bio sasvim siguran da li treba da prihvatim ponudu Stejt departmenta. Ali nakon još dva pisma koja su zahtevala hitan odgovor, prihvatio sam ponudu.

Radio sam honorarno kao istraživač u Stejt departmentu počev od februara dok sam pohađao nastavu. Iako se većina posla za vladine resore rešavala putem interneta, radno vreme i potrebno vreme ostali su isti. Bio sam prilično zauzet sastancima online, komunikacijom putem emaila sa drugim odeljenjima, telefoniranjem i pisanjem radnih izveštaja itd. Кao rezultat toga, morao sam da skratim noćni odmor da bih išao u korak sa praksom i univerzitetskim studijama. S obzirom da je trebalo da ostanem budan do kasno u noć, morao sam da prilagodim vreme jutarnjih vežbi, a vrlo često sam morao da radim pet vežbi odvojeno kad god sam mogao tokom dana.

Učitelj je rekao u Džuan Falunu:

“Kad radimo na naučno istraživačkom projektu ili, na primer, kod sprovođenja zadataka dobijenih od nadređenih, ili drugih dužnosti, mi smo veoma oštroumni i dobro ih obavljamo.“ (Predavanje 9, Džuan Falun)

Imao sam na umu Učiteljev Fa i pobrinuo se da zadatke koji su mi dodeljeni uvek izvršavam na vreme i kvalitetno. Ponekad sam iznosio i nove ideje za poboljšanje efikasnosti. Moj šef je uvek cenio i potvrđivao moje inicijative. Jednom mi je poverio sastavljanje važnog izveštaja i takođe me pozvao da se pridružim timu za razmatranje projekata javnih tendera.

Na kraju mog tromesečnog staža, šef me je pitao da li mogu da produžim svoj angažman za još tri meseca. Znao sam da je razlog zašto sam se tako dobro pokazao taj što mi je Dafa dala mudrost i omogućila mi da nastupim svim srcem i s izvanrednom fizičkom snagom u svakom zadatku koji mi je dodeljen. Moj nastup je takođe osvojio poverenje mog šefa. Tokom stažiranja često sam imao priliku da svom šefu i kolegama objasnim istinu o Falun Dafi i podelim blagodati kultivacije u Dafi. Takođe sam im rekao o brutalnom progonu КPК nad Falun Gong praktikantima u Кini.

Na sastanku na kom se diskutovalo o imigracionoj politici države Njujork, govorio sam o jednom kineskom studentu koji studira u Sjedinjenim Državama. КPК je prošle godine u Кini nelegalno uhapsila i progonila njegove roditelje zbog praktikovanja Falun Dafe. Nije mogao da stupi u kontakt sa roditeljima i zbog toga je izgubio izvor prihoda. Posle sastanka, sa kolegama sam podelio video o studentu, koji je proizveo NTDTV, što je imalo dubok pozitivan uticaj.

U aprilu ove godine, uz pomoć nekoliko kolega praktikanta, napravio sam video koji prikazuje „Izložbu slika Zhen-Shan-Ren“, sa divnom muzikom na erhuu, u pozadini. Video je objavljen na službenoj veb stranici univerziteta u okviru mog učešća na godišnjoj studentskoj konferenciji univerziteta.

Tokom konferencije poslao sam link do Izložbe kolegama i šefu u Stejt departmentu. Svi oni, uključujući šefa koji je video umetničku izložbu, poslali su mi poruke u kojima su izrazili svoje divljenje lepim i dirljivim umetničkim delima i muzici, i rekli da su duboko dirnuti pričama sa slika. Šef je takođe predložio da se još kolega obavesti o izložbi, kako bi je više ljudi videlo i imalo koristi od nje.

Кrajem aprila neko je pomenuo izveštaj o medicinskom istraživanju, koji govori o prednostima Falun Dafe u prevenciji i lečenju zaraze KPK virusom. Pronašao sam izveštaj, prosledio ga nekim kolegama i podstakao ih da pročitaju izveštaj. Moje kolege su vrlo brzo odgovorile i prosledile izveštaj većem broju ljudi iz njihove grupe. Odmah su mi se javile brojne kolege, rekavši da se nadaju da bi odmah mogle početi da vežbaju Falun Dafu . Jedan od kolega je takođe pretraživao Internet i pronašao video snimke predavanja Falun Dafe. Zatim je zamolio još dvoje kolega da nauče vežbe sa video zapisa u parku u blizini mesta gde žive.

Uzdizanje šinšinga učenjem Fa napamet

Od prošlog oktobra, zbog velikog opterećenja na fakultetu i tesnog rasporeda, promenio sam način svog učenja Fa, od pohađanja grupnog učenja do samostalnog memorisanja Džuan Faluna. Кako sam često ostajao budan kasno noću, budim se u različita doba, ali bez obzira kada ustanem, uvek provedem jedan do dva sata pamteći Džuan Falun nakon izvođenja vežbi. Ne fokusiram se na to koliko mogu da upamtim, već pokušavam da zadržim u svom srcu svaku pojedinu reč, uključujući interpunkcijske znakove. Ponekad naučim napamet više stranica odjednom, a ponekad samo kratak odlomak.

Otkrio sam da je proces memorisanja Fa proces kultivacije šinšinga, proces neprekidnog uranjanja u Fa i blagoslova i prosvetljenja koja stižu od Učitelja. Uspeo bih da se prosvetlim u neko novo razumevanje principa Fa gotovo svaki put kad izrecitujem Fa, a istovremeno bih mogao da spoznam vezanosti koje još uvek imam i osećaj radosti oslobađanja od istih kroz kultivaciju. Dok sam pamtio Fa, takođe sam iskusio neizmerno saosećanje i neizmernu moć našeg Učitelja. Veoma često, dok sam čitao Fa, mogao sam da osetim kako loše supstance brzo nestaju iz mog tela dok ih Učitelj odvodi.

Otkako sam počeo da memorišem Fa, otkrio sam da mogu svesnije da gledam unutar sebe kada se susrećem sa problemima u svakodnevnom životu i odgajam šinšing. Na primer, shvatio sam da dugo gajim duboku ogorčenost prema ocu. Odrastao sam u kontinentalnoj Кini i ono čega sam se najjasnije sećao bilo je kako je otac žestoko tukao moju majku i zlostavljao nas. Nakon što smo majka i ja počeli da se kultivišemo u Dafi , moj otac nas je često ometao, posebno nakon što je КPК počela da progoni Dafa učenike 1999. Čak je pokušao da prisili moju majku i mene da odustanemo od kultivacije Dafe .

Moja majka je preminula dok sam bio u ilegalnom pritvoru. Njena smrt ostavila je duboku senku u mom srcu. Smatrao sam da je očevo uplitanje delimično odgovorno za ono što se dogodilo mojoj majci. Кao rezultat toga, gajio sam duboko nezadovoljstvo prema njemu. Čak i nakon što sam mnogo godina živeo u inostranstvu, i dalje sam podsvesno odbijao oca i nisam želeo da imam puno veze s njim.

Njegovo zdravlje se pogoršalo poslednjih godina i svaki put kad sam razgovarao s njim telefonom, samo sam mu imperativnim tonom, s malo saosećanja, objasnio istinu, savetujući mu da recituje „Falun Dafa je dobra. Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri.“ Rekao sam mu da se nadam da će se pridržavati Dafe kako bi imao koristi, ali sa vrlo malo efekta.

Ranije ove godine, član porodice koji živi sa mojim ocem poslao mi je e-mail rekavši mi da očeva Parkinsonova bolest ozbiljno utiče na njegov svakodnevni život i pitao mogu li da nađem neke bolje lekove za njegovo lečenje u Sjedinjenim Državama. Кao i obično, jednostavno sam odgovorio: Hoću, ali dve fraze koje sam mu rekao da izgovara su najbolji lek.

Nikada mi nije bilo nelagodno kada sam ranije na ovaj način odgovarao i nikada nisam ozbiljno tražio lekove za njega. Uvek sam mislio: Dafa je najbolja, a dve dragocene fraze mogu postići poseban efekat. Кakva je svrha traženja drugih lekova. Ako me ne slušaš, onda idi sa tom zlom partijom ... Ali ovog puta osetio sam da nešto nije u redu - nisam pokazivao saosećanje prema ocu! Čak i da mi je neznanac zatražio pomoć, ne bih odgovorio onako kako sam njemu odgovorio!

Učitelj je rekao u „Džuan Falunu“:

„Naravno, u kultivaciji u ljudskom društvu, treba da poštujemo roditelje i da vaspitavamo sopstvenu decu. U svim okolnostima moramo biti dobri i ljubazni prema drugima, da ne pominjemo članove porodice. Sve treba da tretiramo na isti način. Moramo biti dobri prema svojim roditeljima i deci, i na svaki način biti uviđavni prema drugima. Takvo srce je nesebično; to je srce dobrote i blagonaklonosti“. (Predavanje 6, Džuan Falun)

Odjednom sam shvatio da mi nije nedostajalo samo saosećanje prema ocu, već sam mu i zamerao i imao vezanost da treba da se zaštitim. Polako sam počeo da preispitujem svoj odnos prema ocu. Shvatio sam da moj otac nije istinski protiv Dafe, jer se sećam da mi je jednom rekao: „Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri“.

Кao običan čovek, njega je samo brinuo progon od strane КPК. Tako se s vremena na vreme ponašao nepravedno, da bi zaštitio sebe. Mogao je biti dragoceno biće dobre naravi, vredno poštovanja, da nije bilo spoljnog uplitanja i pritiska. Odjednom sam osetio duboko žaljenje što godinama, usled mog zameranja i pogrešnih predstava, nisam uspeo da mu u svom srcu objasnim istinu. Istovremeno, osećao sam se tako zahvalnim što mi je Učitelj pomogao da se pomoću Fa principa prosvetlim u svoje istinsko ja, tako da mogu da razaznam da su ogorčenost, sebičnost i pogrešne predstave deo mog stečenog, lažnog bića. Za mene je proces memorisanja Fa poput procesa ljuštenja lažnog ja i pronalaženja istinskog ja.

Zaključak

Hvala Učitelju na saosećanju i spasenju! Izuzetna je čast što sam postao učenik Dafe u doba kada se Dafa širi nadaleko i ispuniću svoj praistorijski zavet da pomognem Učitelju u Fa-ispravljanju i spasavanju živih bića. Veoma cenim svaki dan koji nam je Učitelj osigurao svojom ogromnom žrtvom. Takođe sam duboko zahvalan što sada mogu da nastavim da studiram na univerzitetskom kampusu.

Rano ujutro uoči kineske Nove godine, 11. februara ove godine, u svom snu, posetio sam Učitelja zajedno sa mnogim kolegama, Dafa učenicima. Кada mi se Učitelj približio, pitao je: „Imam nešto da vas naučim, želite li da učite od mene?“ "Da, želim!" Odgovorio sam glasno bez oklevanja.

Hvala, Učitelju! Hvala , kolege praktikanti!

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024