U prvoj polovini 2021. potvrđeno 667 slučajeva osude Falun Gong praktikanata

(Minghui.org)

U prvoj polovini 2021. godine potvrđeno je da je 667 Falun Gong praktikanata osuđeno na zatvorske kazne zbog svoje vjere u duhovnu disciplinu koja je na meti progona kineskog komunističkog režima još od 1999. godine.

Novo evidentirani slučajevi uključuju i 7 slučajeva iz 2019. godine, 271 slučaj iz 2020. godine i 389 slučajeva u 2021. godini, tako da ukupan broj potvrđenih slučajeva izrečenih kazni u 2019. godini iznosi 781, a u 2020. godini 893. Ovo kašnjenje u prijavljivanju slučajeva rezultat je prvenstveno stroge cenzure informacija u Kini, što otežava dopisnicima Minghuija pravovremeno prikupljanje, provjeru i slanje informacija.

Progoni širom zemlje

Osuđeno je 667 praktikanata iz 154 grada u 26 provincija i općina. Henan (70), Liaoning (68), Heilongjiang (65), Jilin (55) i Shandong (54) su pet provincija s najvišim brojem slučajeva. U šesnaest drugih regija je registrovan dvocifren broj slučajeva, a preostalih pet pokrajina je imalo jednocifren broj zabilježenih slučajeve.

Iako su nekoliko sjeveroistočnih provincija poput Liaoninga, Heilongjianga i Jilina ostale vodeće u provođenju vladine politike progona u posljednje dvije decenije progon je, u posljednje dvije godine, eskalirao u provinciji Henan u središnjoj Kini. U ranijem izvještaju o smrtnim slučajevima prijavljenim u prvoj polovini 2021. godine, Liaoning, Jilin, Heilongjiang i Henan su također zauzeli prva četiri mjesta u pogledu sa najviše potvrđenih smrtnih slučajeva.

Među 70 presuda izrečenih u Henanu, 40 je uslijedilo nakon masovnog hapšenja preko 160 praktikanata u gradu Nanyang u avgustu mjesecu 2019. godine. Samo okružni sud u Wanchengu je bio odgovoran za izricanje kazne za 26 praktikanata, a izrečene kazne su se kretale od sedam mjeseci do 13 godina ( presuda za jednog praktikanta je još uvijek nepoznata). Još se istražuje koji je sud osudio ostalih 14 praktikanata, koji su dobili kazne od dvije do devet godina.

Osim masovnog hapšenja 2019. godine, policija iz Henana, 2019. godine, takođe putuje širom zemlje kako bi hapsila praktikante zbog objavljivanja informacija o Falun Gongu na internetu, što je rezultiralo time da su tri praktikanta iz Chongqinga bila osuđena u junu mjesecu 2021. godine, a još se nekoliko praktikanata iz drugih provincija suočava sa tužilaštvom.

Grupno izricanje kazni

Sa sve više grupnih hapšenja koja se provode u posljednjih nekoliko godina, i grupno je izricanje kazni sve češće, često sa teškim kaznama.

Pored gore spomenutog izricanja presude za 40 praktikanata iz Nanyanga u provinciji Henan, još je šest stanovnika grada Zhoukou u istoj provinciji dobilo kazne od tri do sedam godina zbog zajedničkog čitanja Falun Gong knjiga. Policija je pratila praktikante više od mjesec dana prije nego što ih je uhapsila. Svima su kuće bile pretražene.

U gradu Fuyang u provinciji Anhui, 9 praktikanata dobilo je kazne u trajanju između osam mjeseci i 12 godina i novčane kazne od 10.000 do 30.000 yuana. Prije održavanja ročišta, sudija je prisilio advokate praktikanata da ih napuste i uredio da se advokati imenovani od strane suda izjasne u ime praktikanata da prihvataju krivicu. Članovi porodice praktikanata nisu smjeli lično prisustvovati suđenju, već su morali gledati video snimke na internetu.

Među 14 praktikanata koje je Okružni sud Lishu u gradu Changchun u provinciji Jilin osudio na sedam do devet godina, sedmero je bilo iz jedne velike porodice. Sudije su objavile presude nakon što su dan ranije porodicama praktikanata kazali da još uvijek nisu odlučivale o presudama, iako su kazne već bile unaprijed određene od strane višeg nivoa vlasti, kazali su ljudi bliski vlastima.

Nakon što su sudije odbile da porodicama praktikanata uruče štampani primjerak presuda, pozivajući se na odluku svojih pretpostavljenih, pritvor je također spriječio advokate praktikanata da ih posjete kada su advokati, o presudama, pokušali prikupiti više informacija.

Odbor za politička i pravna pitanja grada Changchuna (vansudska agencija čiji je zadatak progon Falun Gonga) je izdao novo naređenje da svi članovi pravosudnog osoblja koji vode slučajeve Falun Gonga imaju ovlaštenje da praktikantima uskrate sastanke sa članovima njihovih porodica. Praktikanti koji se ne izjasne da prihvataju krivicu ne smiju angažovati advokate izvan provincije već samo lokalne advokate. Nijednoj vladinoj agenciji nije dozvoljeno primiti nikoga ko se žali na Falun Gong slučaj. Pored toga, Falun Gong slučajevi se ne rješavaju u skladu sa zakonom, već prema uputama „vladinih politika“.

Specijalizovani sudovi za izricanje presuda Falun Gong praktikantima

Od 667 slučajeva, poznato je da je 424 (64%) kazne izreklo 170 sudova, uključujući sudove u distriktima, gradske, okružne i gradske sudove. U većini gradova slučajeve su vodili samo jedan ili dva suda. Ovo je nastalo kao rezultat objedinjavanja Falun Gong slučajeva na jednom ili nekoliko sudova i tužilaštava u jednom regionu kako bi se, posljednjih godina, ubrzao postupak gonjenja. Primjere za to uključuju Sud distrikta Chaoyang u gradu Changchunu u provinciji Jilin i okružni sud Ranghulu u gradu Daqingu u provinciji Heilongjiang, oba su suda određena za vođenje Falun Gong slučajeva.

Takva konsolidacija i ekspeditivnost su dodatno doprinijeli povećanju kazni od početka pandemije. Mnogi su praktikanti podigli svoj glas 2020. godine kako bi razotkrili kako je kineska komunistička partija prikrivala pandemiju koristeći taktike slične progonu Falun Gonga, a neki su od njih bili uhapšeni i brzo osuđeni, često bez znanja svojih porodica i advokata.

Vlasti su također koristile pandemiju kao izgovor da spriječe porodice i advokate praktikanata da ih posjete, kako u pritvorskim centrima tokom faze podizanja optužbe, tako i nakon što su praktikanti već osuđeni i zatvoreni.

Kršenje pravnih procedura

Od proizvoljnih hapšenja do pritvaranja bez mogućnosti komunikacije, od izmišljenih dokaza do tajnih presuda, policija, tužioci i sudije su kršili zakon u svakom koraku u procesu gonjenja.

Nakon što je gospođi Meng Suying iz grada Shenyang, provincije Liaoning, lokalni pritvorski centar, nakon njenog hapšenja u oktobru mjesecu 2020. godine, uskratio pristup zbog visoke temperature i visokog krvnog pritiska policija joj je stavila zaleđene boce vode ispod pazuha, prisilivši je da stoji vani na ledenoj hladnoći, tjerajući je da uzima lijekove za krvni pritisak. Uprkos njenim stalnim simptomima, policija je natjerala pritvorski centar da je prihvati. Nakon virtualnog saslušanja održanog u martu mjesecu 2021, gospođa Meng je u junu osuđena na četiri godine.

Pet je stanovnika Chongqinga uhapšenih 2018. godine i kojima je tajno suđeno 2019. godine držano su u pritvoru bez mogućnosti komunikacije gotovo tri godine, prije nego što su u junu 2021. osuđeni na kazne od 5,5 do 9 godina. Dvoje nezaposlene male djece i supruga jednog praktikanta su bili ostavljen u teškoj situaciji tokom njegovog pritvora.

Doktorica Chen Shuqin iz okruga Longde u provinciji Ningxia, je nestala sredinom juna mjeseca 2020. godine. Iako je njena porodica kasnije saznala da je uhapšena, nije im bilo dozvoljeno da je posjete u pritvorskom centru. U junu mjesecu 2021. godine su potvrdili da je osuđena na 4,5 godine zatvora, ali im još uvijek nisu poznati detalji njenog slučaja.

Kada je porodica gospodina Liu Weija otišla krajem maja 2021. godine, u pritvorski centar da ga posjete rečeno im je da je osuđen na četiri godine. Ovo je bilo prvi put da je njegova porodica dobila ikakve vijesti o njegovom slučaju nakon hapšenja bivšeg zaposlenika Fabrike mašina za žito i ulje iz grada Hanzhonga u provinciji Shaanxi u septembru mjesecu 2019. godine.

Nakon što je insistirala da angažuje advokata da je zastupa, gospođu Duan Lianying iz grada Chifenga u Unutrašnjoj Mongoliji, je sudija iz sudnice odvukao u automobil, gdje joj je sudio i osudio.

Gospođi Chen Jingjie (staroj 65 godina) iz grada Anda u provinciji Heilongjiang je izrečena presuda prije nego što je advokatu bilo dozvoljeno da je posjeti. Nakon što je saznao za njezinu presudu, advokat je nazvao tužilaštvo i pitao tužitelja zašto ga nisu obavijestili o suđenju. Odgovorili su mu da nisu upoznati da je gospođa Chen imala advokata, iako je on već pregledao njene dokumente i predao punomoć mjesec dana ranije.

Prije saslušanja gosp. Lin Maochenga 4. februara 2021. godine, sudija je pokušao izvršiti pritisak na njegovog advokata da, tokom postupka, ne spominje nedostatak pravne osnove za progon Falun Gonga. Nakon drugog ročišta održanog 10. marta, sudija je 27. maja osudio je ovu stanovnicu grada Dalian u provinciji Liaoning na pet godina zatvora i novčanu kaznu od 30.000 yuana. Sudija je također odbio dati primjerke presude advokatu gospodina Lina i rekao mu neka ih sam potraži na internetu.

Porodica hotelskog menadžera iz grada Zhumadiana u provinciji Henan je saznala od ljudi bliskih vlastima da je sedmogodišnju kaznu zatvora izrečenu pedeset petogodišnjoj gospođi Yan Weibin odredila vlast centralnog komunističkog režima. U tekućoj kampanji maltretiranja "Nula praktikanata", ujedinjenog napora da se svi praktikanti Falun Gonga sa vladine crne liste prisile da se odreknu Falun Gonga, vlasti su pokušale zastrašiti druge praktikante osudivši gospođu Yan na kaznu teške robije.

Sudija je na saslušanju održanom 14. oktobra 2020. godine otkrio da je dobivao mnogo telefonskih poziva od prekooceanskih praktikanata Falun Gonga koji su ga nagovarali da ne osuđuje gospođu Yan. Sudija je snimio jedan od tih telefonskih poziva i pustio ga tokom saslušanja. Pitao je gospođu Yan zašto je primao takve telefonske pozive i optužio je da mu je "prijetila".

Demografija osuđenih praktikanata

Među 667 praktikanata, za 234 (35%) je poznato da imaju između 26 i 88 godina, odnosno prosječnu starost 62 godine. Šesnaest je praktikanata imalo 80 ili više godina. Pedeset sedam je bilo u sedamdesetim godinama života, a 76 u šezdesetim.

Neki su od starijih praktikanata bili pogođeni posebno dugim kaznama, uključujući jednog osamdesetdvogodišnjaka osuđenog na deset godina, osamdesetjednogodišnjaka osuđenog na devet godina, osamdesetogodišnjaka osuđenog na osam i po godine, ženu staru sedamdeset dvije godine osuđenu na devet godina, i drugu sedamdesetogodišnjakinju također osuđenu na devet godina.

Osuđeni praktikanti su iz svih sfera života i uključuju nastavnike, ljekare, advokate, inženjere, medicinske sestre, računovođe i finansijske menadžere. Zbog progona su neki ostali bez posla ili su bili prisiljeni na razvod.

Jedan od primjera je i gospodin Han Xu, koji je radio u komercijalnom odjelu korporacije za uvoz i izvoz tepiha provincije Gansu, a bio je i prevodilac za pokrajinsku vanjsku trgovinu i ekonomsku saradnju. Nakon što je počeo progon Falun Gonga, on je više puta bio hapšen i osuđivan na deset godina zatvora. Pretučen je više puta, ruke su mu lisicama bile dugo vremena vezane iza leđa lisicama, šokiran je električnim pendrecima i šest godina proveo zatvoren u samicu. Gospodin Han je ponovo bio uhapšen u maju 2019. godine zbog distribucije Falun Gong materijala i u februaru 2021. godine osuđen na tri godine.

Gospođa Fu Xiaoli, financijska direktorica jedne strane kompanije u gradu Shenzhenu u provinciji Guangdong, je bila uhapšena kod svoje kuće u februaru mjesecu 2020. godine i osuđena na dvije godine zatvora u aprilu 2021. godine. Zbog odbijanja da se odrekne svoje vjere, gospođa Fu je prethodno bila otpuštena sa mjesta predavača na Univerzitetu Zhengzhou u provinciji Henan, a kasnije i iz jedne kompanije iz Pekinga. Suprug se od nje razveo i uzeo joj svu ušteđevinu.

Izrečene kazne, novčane kazne i iznuda

Osim 30 praktikanata čije su kazne nepoznate, 33 kojima je izrečena uslovna kazna i koji nisu morali izdržavati kaznu, i dvoje koji su samo kažnjeni, ali nisu dobili zatvorske kazne, ostalih 602 (90%) praktikanata je osuđeno na zatvorske kazne u rasponu od četiri mjeseca do 14 godina, sa prosjekom od tri i po godine.

Ukupno je od 248 (37%) praktikanata policija iznudila ili ih je sud kaznio novčanom kaznom u iznosu od 500 do 200.000 yuana, ili prosječno 13.909 yuana po osobi.

Neki su od praktikanata bili u više navrata progonjeni tokom protekle dvije decenije.

Gospođa [Zhao Shuzh]i(https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/17/191920.html.) (stara 63 godine) iz grada Hulunbeir, Unutrašnja Mongolija, je osuđena na tri godine nakon što je po deveti put uhapšena zbog prakticiranja Falun Gonga.

Provevši deset paklenih godina u zatvoru i podnoseći divljačka premlaćivanja, uskraćivanje sna, smrzavanje i ograničavanje upotrebe toaleta što je rezultiralo atrofijom mišića na nogama, gospodin Shi Shaoping, pedesetogodišnji stanovnik Pekinga, je osuđen na još devet godina . Njegova porodica nije znala šta mu se događa nakon njegovog hapšenja u novembru mjesecu 2019. godine. Tek u aprilu mjesecu 2021. godine njegov je mlađi brat primio obavještenje da je gospodin Shi osuđen na devet godina u zatvoru br. 2. u Pekingu, koji je prije svega korišten za pritvaranje osuđenike na smrt ili osuđene na doživotni zatvor, kao i Falun Gong praktikanata.

 G. Shi Shaoping
G. Shi Shaoping

Gospodin Ji Zhongming iz grada Chifenga u Unutrašnjoj Mongoliji, koji je osuđen na četiri godine zatvora u junu mjesecu 2021. godine, je uhapšen u decembru 2019. godine, nakon što se više od deset godina živio u izbjeglištvu kako bi izbjegao progon. Da bi pronašli gospodina Jija, policija je organizovala specijalnog agenta koji se pretvarao da je praktikant Falun Gonga i koji se pridružio lokalnoj grupi za učenje, gdje su dobili informacije o gospodinu Jiju. Kad su ga uhapsili, jedan policajac povikao je: "Toliko smo godina tragali za tobom!"

Progonjen uprkos zdravstvenim problemima

Neki su praktikanti, nedugo nakon zatvaranja imali simptome lošeg zdravlja zbog žalosnih uslova i mučenja u pritvoru, ali su zatvori odbijali njihove zahtjeve za medicinskim uvjetnim otpustom, uz izgovor da se nisu odrekli Falun Gonga.

Kada se gospođa Zhang Ruijun pojavila na videokonferenciji na ročištu za određivanje kazne 23. juna 2021. godine, mjesec dana nakon što je vraćena u pritvor, njena je porodica briznula u plač kad su je vidjeli. Žena iz grada Ziboa u provinciji Shandong, u pedesetim godinama života, je izgledala unezvijereno i reakcije su joj bile vrlo spore. Hodanje joj je čak bilo veoma otežano. Njezina je porodica rekla da ne mogu zamisliti kakvo je mučenje pretrpjela proteklih mjesec dana i jako su se zabrinuli za nju, pogotovo jer je sada trebala odslužiti kaznu od 3,5 godine.

Gospođa Chen Yubo iz grada Ningbo u provincija Zhejiang, je krvarila dojka i bio joj je dijagnosticiran rak dojke nakon hapšenja u aprilu mjesecu 2019. godine. Iako ju je policija pustila uz kauciju u julu 2019. godine, naredila joj je da im se javlja svaki dan. Nakon što je trpila gotovo dvije godine intenzivni nadzor, gospođa je Chen vraćena u pritvor 13. maja 2021. godine i dvije sedmice kasnije, osuđena na osam mjeseci.

Gospođa Zhang Junling (stara 62 godine) iz grada Huichuna u provinciji Jilin je bila uhapšena u februaru 2019. godine i osuđena na godinu dana. Uz visoki krvni pritisak, loše stanje srca i oticanje i bol oko područja na kojem je, prije nekoliko godina, imala mastektomiju, bilo joj je dopušteno da kaznu odsluži kod svoje kuće. Budući da ju je policija neprestano dolazila uznemiravati, zdravlje joj je i dalje propadalo. Policija ju je vratila u pritvor 9. juna 2021. godine i naredila joj da odsluži obnovljenu zatvorsku kaznu od 1,5 godine. Budući da više nije mogla nositi umjetnu nogu (koja je amputirana nakon željezničke nesreće 1981. godine), ona se mora koristiti kolicima da bi se kretala u pritvorskom centru.

Gđa Zhang Junling
Gđa Zhang Junling

Još jedna žena, gospođa Sun Jiping, je dobila petogodišnju kaznu zatvora, iako joj se ponovio njen teški poremećaj krvi dok je bio u pritvoru. Šezdeset osmogodišnja žena iz grada Jinzhoua u provinciji Liaoning je jednom izgubila svijest i bila hospitalizovana je zbog transfuzije krvi. Njen hemoglobin je brzo pao na 5 g / dL, mnogo niži od normalnog nivoa koji se kreće između 12,0 i 15,5 g / dL, što je takođe uzrokovalo sistemski edem.


U nastavku su istaknuti neki slučajevi prijavljeni u prvoj polovini 2021. godine. Kompletnu listu osuđenih praktikanata možete preuzeti ovdje PDF.

Osuđene starije osobe

Osamdesetdvogodišnjak osuđen na 10 godina

Nakon što je nekoliko puta bio uhapšen i pušten, gospodin Li Dengchen, osamdesetdvogodišnji penzionisani nastavnik iz grada Shenzhena u provinciji Hebei, je osuđen na 10 godina u januaru mjesecu 2021. godine.

Gospodin Li je prvi put bio uhapšen kod svoje kuće 22. oktobra 2018. godine. Policija je pretresla njegovo prebivalište i zaplijenila dragocjenosti u vrijednosti od 150.000 yuana. Zbog visokog krvnog pritiska, Pritvorski centar grada Shenzhen odbio je primiti gospodina Lija pa je bio pušten.

Gospodin Li se sutradan vratio u lokalnu policijsku stanicu i tražio povratak oduzete imovine, ali bezuspješno.

Nekoliko dana kasnije, gospodin Li je primijetio da mu je neko razvalio ogradu i ušao u kuću dok je on bio vani. Posumnjao je da je policija pokušavala pronaći još predmeta povezanih s Falun Gongom u njegovom domu. Odlučio je živjeti daleko od kuće kako bi izbjegao daljnji progon.

Samo mjesec dana kasnije, 23. novembra, gospodin Li je ponovo uhapšen i odveden u gradski pritvor Shenzhou. Prije njegovog drugog hapšenja, policija je od njegove porodice iznudila 1.700 yuana kao navodnu "naknadu za fizički pregled".

Gospodin Li je dobio teško oboljenje pluća pa je liječen se na odjeljenju intenzivne njege 2019. godine. Pušten je uz kauciju 26. aprila. Do tada je postao iscrpljen, inkontinentan i nije mogao da se brine o sebi. Noge su mu također natekle.

Nakon što je kod kuće nastavio prakticirati Falun Gonga, gospodin Li se postepeno oporavljao. Ipak, su ga vlasti i dalje imale na meti progona.

Krajem jula 2020. godine, gospodin Li je primio obavještenje da se pojavi na sudu. Opet je mjesec dana živio daleko od kuće da bi se krio od policije.

U januaru 2021. godine je još jednom bio uhapšen i kažnjen deset godina. Sada je odveden u zatvor Baoding na izdržavanje kazne.

S osamdesetogodišnjom penzionisanom ljekarkom grubo postupano tokom hapšenja, osuđena na 3,5 godine

Gospođu Ma Kunfang, osamdesetogodišnju penzionisana ljekarka iz okruga Liaoyang u provinciji Liaoning, su uhapsila kod kuće, ujutro 6. novembra 2020. godine, dva policajca u civilu iz policijske uprave okruga Liaoyang. Dok su policajci pretraživali njen dom, pojavilo se još 20 policajaca u civilu. Niko od njih nije pokazao svoje policijske isprave.

Gospođa Ma je pozvala policajce da ne učestvuju u progonu, ali su odbili da je poslušaju. Oborili su je na pod, stavili joj lisice na ruke na leđima, a zatim su tri sata pretresali kuću. Zaplijenjene su joj Falun Gong knjige, informativni materijali, fotografija osnivača Falun Gonga, DVD s predavanjima o Falun Gongu, medijski playere i nekoliko hiljada yuana u gotovini.

Gospođa Ma je kasnije privedena u okružnu policijsku upravu na ispitivanje. Policija ju je zadržala u mračnoj sobi i vezala za metalnu stolicu s rukama i nogama okovanim za stolicu. Gospođa Ma je odbila da im odgovori ni na jedno pitanje.

Kada su gospođu Ma, pet sati kasnije, pustili sa stolice, zglobovi su joj bili natečeni i u modricama. Imala je bolove u leđima i nogama. Noge su joj bile utrnule i nije mogla samostalno hodati. Uz pomoć porodice, te se večeri vratila kući uz kauciju.

Gospođa Yu je sutradan odvedena u Pritvorski centar Liaoyang. Zbog visokog krvnog pritiska odbijen joj je prijem pa je bila puštena.

Policija je kasnije predala slučaj gospođe Ma gradskom tužilaštvu Dengta. Sudio joj je Gradski sud u Dengtau 29. marta 2021. godine i osudio na 3,5 godine u zatvoru.

Kršen pravni postupak

Praktikant iz Chongqinga se žalio na drugu nepravednu kaznu izrečenu zbog njegove vjeru u Falun Gong

Kada je gospodin Liu Zhimin iz Chongqinga podnio žalbu da ospori nepravomoćno izrečenu zatvorsku kaznu, stražar Hu Changrong iz Pritvorskog centra okruga Chongshou mu je zadržao njegovu žalbu i odbio je poslati poštom. Gospodin Liu je protestovao, a Hu ga je napokon poslao poštom nakon što je to mjesecima odgađao.

Drugostepeni sud u Chongqingu broj 1. je, 29. maja 2021. godine, pozvao suprugu gosp. Liua, gospođu Zhang Li, i provjerio ima li gosp. Liu advokata koji bi ga zastupao. Gospođa Zhang je angažovala istog advokata koji je zastupao gospodina Liua u početnom suđenju da ga zastupa u njegovoj žalbi.

Gospodin Liu je bio uhapšen 7. januara 2020. godine kada su on i gospodin Yang Dingchan pomagali gospodinu Wu Shenghuau (starom 79 godina) da piše kaligrafske stihove i poklanjali ih besplatno prije kineske Nove godine.

Policija je rekla da je muškarac po imenu Zuo Hechang prijavio ovu trojku za distribucije Falun Gong materijala. Kasnije je potvrđeno da je Zuov nećak, Zuo Shiyong, dobio Falun Gong knjižicu od jednog drugog praktikanta. Kada je Zuo Hechang vidio knjižicu, prijavio je gospodina Liua, gospodina Yang i gospodina Wua, iako oni o toj knjižici nisu znali ništa.

Dok su gosp. Yang i gosp. Wu bili pušteni sutradan, gosp. Liu je zadržan u pritvoru. Policija ga je optužila da je "ponavljač prekršaja" jer je u prošlosti bio osuđivan za prakticiranje Falun Gonga. Policija je također optužila gospodina Liua da je distribuirao Falun Gong materijale koje su lokalni stanovnici zapravo dobivali od drugih praktikanata.

Policija je optužila gosp. Liua, gosp. Janga i gosp. Wua za promociju Falun Gonga, jer je jedan od stihova koji je glasio: "Fa (Put) donosi proljetni povjetarac pomlađujući sve krajolike, dobrota se širi poput toplog sunca koji usklađuje svaku porodicu," imao riječ "Fa" u sebi.

Bilo je i drugih neslaganja u izjavi Zuo Hechanga. Zuo je prvo rekao da je vidio svog nećaka kako se kući vraća sa stihovima i Falun Gong knjižicom, a da on sam nije vidio osobu koja je to distribuirala ili da ih je sam dobio. Zatim je sebi sam sebi proturječio rekavši da mu je knjižicu dao gospodin Liu. Zuo je također tvrdio da je šest ljudi, uključujući dvije žene, pisalo kaligrafske stihove, dok su ih zapravo pisali samo gospodin Liu, gospodin Yang i gospodin Wu.

Tokom saslušanja gosp. Liua na Okružnom sudu Jiangbei 15. oktobra, sudija Huang Ya je više puta odbio zahtjev advokata gosp. Liua da se porodica Zuo pojavi na sudu kako bi izveo unakrsno ispitivanje. Sudija je također prekinuo gospodina Liua kada je govorio o tome kako Falun Gong uči ljude da budu dobri i da nijedan zakon u Kini ne smatra da je prakticiranje Falun Gonga zločinom.

Nakon saslušanja, kćerka gospodina Liua je sudu predala tri izvještaja svjedoka, svjedočeći da su gospodin Liu i još dvojica praktikanata dijelili samo kaligrafske stihove, a ne i Falun Gong materijale.

Sudija je gospodina Liua osudio na dvije godine i osam mjeseci u decembru mjesecu 2020. godine.

Posljednja presuda gospodinu Liua je uslijedila za manje od tri godine nakon što je odslužio kaznu od 2,5 godina. On je bio je uhapšen 17. septembra 2015. godine zbog toga što je u maju 2015. godine podnio krivičnu prijavu u protiv Jiang Zemina, bivšeg šefa kineskog komunističkog režima koji je naredio progon Falun Gonga. Bez dovoljno dokaza da optuži gospodina Liua, policija je istrgala Falun Gong knjižicu, pronađene u njegovoj kući, na komade i svaki komad računala kao zaseban dokaz.

Tokom njegovog saslušanja na okružnom sudu Changshou u martu 2016. godine, policija je uhapsila blizu 20 lokalnih Falun Gong praktikanata koji su došli prisustvovati saslušanju u znak podrške gospodinu Liuu. Čak su i neki slučajni prolaznici takođe pogrešno uhapšeni kao Falun Gong praktikanti.

Mladić iz Jilina tajno osuđen na zatvorsku kaznu

Otkako je u Kini izbila pandemija koronavirusa, na Minghui.org objavljeno je nekoliko priča o ljudima koji se potpuno oporavili nakon što su izgovarali blagotvorne rečenice: „Falun Dafa je dobar, Istinitost, Dobrodušnost i Tolerancija su dobri“.

Inspirisa takvim pričama, gospodin Sun Zhiwen, u svojim tridesetim godinama, iz okruga Yongji u provinciji Jilin, je postavljao plakate po gradu o Falun Gongu i njegovim zdravstvenim blagodatima. Policija ga je primijetila na nadzornim kamerama i uhapsila 4. februara 2020. godine.

Plakat koji je postavio gospodin Sun sa porukom o dvije blagotvorne rečenice.
Plakat koji je postavio gospodin Sun sa porukom o dvije blagotvorne rečenice.

Iako je gospodin Sun, te večeri, bio pušten ponovo je uhapšen 22. aprila. Kada se njegova porodica raspitivala o njegovom slučaju na Okružnom sudu Yongji, rečeno im je da sudija ne obavještava članove porodice u slučajevima Falun Gong praktikanata i o njihovim saslušanjima . Njegova je porodica također saznala od upućenih da je na sudu postojalo posebno odjeljenje koje vodi Falun Gong slučajeve, a da se zakonski postupci se ne poštuju.

Nakon praznika sredine jeseni u septembru mjesecu 2020. godine, porodica gospodina Suna je otišla u gradski pritvor Jilin da mu dostavi odjeću, i ondje otkrili da ga više nema. Stražari su im odbili otkriti gdje se nalazi.

Sumnjajući da je osuđen, roditelji gospodina Suna, koji također prakticiraju Falun Gong, su išli u svaki zatvor u provinciji da ga potraže.

Oko kineske Nove 2021. godine u februaru mjesecu, Zhang Bo, šef okružnog Biroa 610 okruga Yongji, je maltretirao roditelje gosp. Suna i rekao da će im, ako potpišu izjave da se odriču Falun Gonga, biti dozvoljeno da vide svog sina. Zhang im je rekao da je gospodin Sun osuđen na četiri i po godine, ali je odbio reći gdje je zatvoren.

Istražujući dalje, roditelji gospodina Suna su kasnije potvrdili da je zaista osuđen na četiri i po godine i primljen u zatvor Gongzhuling. Ali vlasti i dalje odbijaju dopuštenje njegovoj porodici da ga vidi.

Neprekidno progonjeni

Nakon sedam godina zatočeništva, čovjek Heilongjianga u tajnosti osuđen na još devet godina

Gospodin Niu Jiahui iz grada Harbin, provincija Heilongjiang, je bio uhapšen 24. septembra 2019. godine u kući svoje sestre. Policajac je primijenio gušenje i zamalo ga ugušio. Njegova sestra ih je pokušala zaustaviti, ali ju je policija nakon toga pretukla.

Policija je također otišla u kuću gospodina Niua i zaplijenila mu Falun Gong knjige, informativne materijale i štampač. Oduzete su predmete odvukli u dva kombija.

Policija je držala porodicu gospodina Niua u neznanju o njegovoj situaciji nakon hapšenja. Uvečer 28. oktobra 2020. godine pozvana je njegova porodica i rečeno im je da se on treba pojaviti na sudu sutradan popodne. Ali im nije rečeno gdje, niti im je dozvoljeno da prisustvuju. U junu mjesecu 2021. godine im je potvrđeno da je gospodin Niu u tajnosti osuđen na devet godina.

Ovo nije prvi put da je gospodin Niu, bivši zaposlenik željezničkog ureda Harbin, progonjen zbog svoje vjere. Prvo je, 21. novembra 2002. godine, osuđen na pet godina jer je iznajmio stan za štampanje Falun Gong materijala.

Tri godine nakon što je pušten, u maju mjesecu 2010. godine, gospodin Niu se oženio praktikanticom Falun Gonga, gospođom Zeng Shuling, koja je postala invalid od posljedica mučenja u logoru za prinudni rad. Gospodin Niu je zarađivao za život prodajom kancelarijskog materijala i popravkom štampača. Također je preuzeo većinu kućanskih poslova zbog invalidnosti gospođe Zeng.

Policija je upala u kuću ovoga bračnog para rano ujutro 31. decembra 2011. godine, dok su još bili u krevetu. Policajac je zgrabio kosu gospođu Zeng, izvukao je iz kreveta i odvukao preko poda. Kada ih je gospodin Niu pokušao zaustaviti, policija ga je opkolila i pretukla.

Par je bio uhapšen i dobio dvije godine prinudnog rada. Gospodin Niu je odveden u logor za prinudni rad Suihua 8. februara 2012. godine, a gospođa Zeng u logor za prinudni rad Qianjin. Stražari su je jednom prilikom mučili tako što su je duže vremena ostavili u svinjcu.

Policija je otišla do kuće gospodina Niua u oktobru 2017. godine i pokušala ga maltretirati, tvrdeći da su došli kako bi obnovila registraciju njegovog domaćinstva. Budući da gospodin Niu nije bio kod kuće, policija je rekla njegovom susjedu da ga dovede u policijsku stanicu.

Sumnjajući da ga to policija pokušava uhapsiti, gospodin Niu je zamolio sestru da u njegovo ime ode u policiju. Iako je policija u početku obnovila registraciju njegovog domaćinstva, ubrzo ju je poništila, tvrdeći da je gospodin Niu morao sam doći u njihov ured i fotografisati se.

Policija je kasnije preko majke gospodina Niua saznala da on drži štand sa uličnom hranom, u kojem je prodavao pečeni slatki krompir. Pronašli su ga 31. oktobra i tražili njegov broj telefona.

Policija je ponovo maltretirala gospodina Niua na njegovom štandu sa hranom 19. aprila 2018. godine i od njega uzela uzorak tkiva za DNK analizu. U to se vrijeme, gospodin Niu borio sa lošim zdravljem uzrokovanim mučenjem koje je pretrpio u pritvoru, u šta je uključeno i naprsnuće peritoneuma (tanke ovojnice u trbušnoj šupljini koja spaja i podržava unutarnje organe), prolaps rektuma i psorijaza .

Viši inžinjer ponovo osuđen na četiri godine nakon odsluženja 11 godina zatvora

Želja gospođe Yu Minghui da se spoji sa roditeljima ponovo je srušena kada je njena šezdesetrogodišnja majka osuđena na četiri godine zatvora zbog prakticiranja Falun Gonga.

Otkako je kineski komunistički režim 1999. godine, počeo progoniti Falun Gong tročlana porodica gospođe Yu iz grada Mudanjianga u provinciji Heilongjiang, je provela manje od dvije godine zajedno. Njen je otac bio uhapšen 2001. godine i osuđen na 15 godina. Njegova je supruga uhapšena 2003. godine i osuđena na 11 godina.

Kao tinejdžerka, gospođa Yu se borila da sama odrasta. Nakon prijema u Cambridge School of Visual & Performing Arts 2010. godine na studij modnog dizajna, preselila se u Veliku Britaniju i od tada se nije mogla vratiti u Kinu.

Kada je njen otac bio pušten iz zatvora 2016. godine, dvije godine nakon što se majka vratila u njihov prazni dom, zatražili su pasoše za putovanje u Veliku Britaniju u posjet gospođi Yu. Policija ih je odbila i rekla da ne postoji način da ikada dobiju pasoše.

Majka gospođe Yu, gospođa Wang Meihong, inžinjer geologije, je ponovo uhapšena 31. marta 2020. godine zbog toga što je s ljudima razgovarala o Falun Gongu. Nakon godinu dana pritvora, osuđena je na četiri godine zatvora početkom maja mjeseca 2021. godine i primljena je u zatvor za žene Heilongjiang.

 Gđa Yu Minghui i njena majka Wang Meihong
Gđa Yu Minghui i njena majka Wang Meihong

U aprilu 2021. dok je prisustvovala događaju u Velikoj Britaniji na kome je pozivano na okončanje progona u Kini, gospođa Yu je rekla: „Ne znam kada će moja majka biti puštena. Danas sam došao ovdje protestovati protiv Komunističke Partije Kine (KPK), jer moja majka nije počinila zločin prakticirajući Falun Dafa. Moji roditelji su sada u šezdesetim godinama života. U zatvorima su proveli više od jedne decenije. Život im je izuzetno težak.

„Jako sam zabrinuta. Nadam se da će moju majku odmah pustiti i vratiti joj slobodu. Prestanite je maltretirati. Nije pogrešno vjerovati u Istinitost, Dobrodušnost, Toleranciju. "

Gđa Yu Minghui stoji ispred slike "Suze siročeta" na Međunarodnoj izložbi umjetnost Istinitost, Dobrodušnost, Tolerancija u junu mjesecu 2013. godine, držeći razglednicu kojom podiže svijest o progonu svojih roditelja.
Gđa Yu Minghui stoji ispred slike "Suze siročeta" na Međunarodnoj izložbi umjetnost Istinitost, Dobrodušnost, Tolerancija u junu mjesecu 2013. godine, držeći razglednicu kojom podiže svijest o progonu svojih roditelja.

Povezani izvještaji:

U maju 2021. zaprimili smo informacije o 96 Falun Gong praktikanata osuđenih zbog svoje vjere u Kini

U februaru potvrđeno da je još 120 Falun Gong praktikanata osuđeno zbog svoje vjere

U januaru 2021. godine 186 praktikanata osuđeno zbog svoje vjere u Falun Gong

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.
Kategorija: Pregled progona

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024