Falun Dafa Minghui.org

Kojeg je učitelja Qigonga kineska ambasada u Francuskoj pozvala na predavanje?

(Minghui.org)

Dana 12. marta 1995. godine kineska ambasada u Francuskoj je uputila specijalni poziv g. Li Hongzhiju, osnivaču Falun Gonga, da održi predavanje u njenoj dvorani za kulturu, u 16. arondismanu u Parizu. Ovo je bilo prvo predavanje koje je g. Li održao van Kine i koje je označilo predstavljanje ove discipline na Zapadu.

Predavanju su prisustvovali zaposlenici iz gotovo svih odjela ambasade, uključujući tadašnjeg ambasadora Cai Fangbaija i njegovu suprugu. Prema riječima stanovnika Pariza koji su također bili na događaju, Odjel za kulturu ambasade je sljedeće sedmice sponzorisao predstavljanje Falun Gonga u centru za borilačke vještine u aveniji Daumesnil u 12. arondismanu.

Neki će se možda zapitati: „Pa zar Falun Gong nije zabranjen u Kini? Zašto bi ambasada u Francuskoj pozvala gospodina Lija da održi predavanje u Parizu?”

Zapravo, prije nego što je Komunistička Partija Kine (KPK) 20. jula 1999. godine otvoreno počela progoniti Falun Gong, većina izvještaja o ovoj praksi, a koje su objavljivali mediji KPK, bili su nadasve pozitivni. Podrška Falun Gongu od strane kineske ambasade u Francuskoj nije bila puka slučajnost.

U ovom ćemo članku iznijeti pregled istorijskih događaja koji prikazuju popularnost Falun Gonga u ranim danima i činjenicu da je su praksu naširoko prihvaćali zvaničnici, agencije KPK, mediji i šira javnost.

Desetine serija predavanja o Falun Gongu u Kini i brojne nagrade

Nakon što je prvi put bio predstavljen javnosti u maju mjesecu 1992. godine, Falun Gong je naveden kao sistem koji je direktno povezan sa Kineskim društvom za naučna istraživanja Qigonga. Od tada do kraja 1994. godine g. Li je održao 56 predavanja u preko 20 gradova. Svaka sesija je obično trajala 10 dana, a ukupno je više od 60.000 ljudi prisustvovalo ovim predavanjima.

Falun Gong je naveden kao sistem koji je direktno povezan s Kineskim društvom za naučna istraživanja Qigonga

G. Li je održao niz predavanja u junu mjesecu 1993. godine u gradu Guiyang, u provinciji Guizhou.

Druga serija predavanja u gradu Guangzhou, u provinciji Guangdong, održana u oktobru mjesecu 1993. godine

Predavanje u kompaniji čeličane Lingyuan Iron & Steel Company u provinciji Liaoning u februaru mjesecu 1994. godine

Druga serija predavanja u Tianjinu održana u martu mjesecu 1994. godine

U to su vrijeme mnogi qigong majstori držali seminare u Kini. Budući da su qigong majstori morali ispoljiti snažnu energiju (ili gong) za liječenje bolesti, to je bilo fizički iscrpljujuće. Zato je većina qigong majstora svaki put naplaćivala oko 100 yuana (ili najmanje 50 yuana) po osobi. Iako su predavanja gospodina Lija trajala od 9 do 10 dana, on je cijelu sesiju naplaćivao samo 40 yuana (20 yuana za praktikante veterane) kako bi pokrio naknade qigong asocijacije, najam objekta i kupio materijale. Zbog niske cijene prisustvovanja predavanjima, neka su qigong udruženja koja su sponzorirala sesije g. Lija imala finansijskih teškoća. Ipak, g. Li je insistirao da bude od najveće koristi za širu javnost premda je nakon svake sesije ostalo vrlo malo novca.

U isto vrijeme, čudesni učinci i visoki moralni standardi Falun Gonga su brzo zaslužili povjerenje običnih građana i funkcionera. G. Li je mnogo puta bio pozivan da daje intervjue na televiziji i radiju kako bi publici predstavio svoj sistem.

G. Li tokom intervjua na Centralnoj Kineskoj televiziji 30. jula 1993. godine

G. Li uživo razgovara putem telefonske linije 1993. godine na Ekonomskom radiju rijeke Yangtze u Wuhanu, u provinciji Hubei

Telefonski savjeti g. Lija na radio stanici Tianjin 18. marta 1994. godine

Popularnost Falun Gonga se pokazala i tokom Orijentalnog sajma zdravlja 1992. i 1993. godine, kada su prisutni i zaposleni svjedočili bezbrojnim čudima Falun Gonga. Sajam se održavao u zgradi Međunarodne trgovine, a g. Li je dobio najviše nagrada među svim qigong sistemima.

Tokom izložbe održane 1993. godine u Međunarodnom izložbenom centru, Falun Gong je dobio poseban poziv. Hiljade ljudi je bilo liječeno tokom sajma koji je trajao 10 dana, a stopa izlječenja je bila skoro 95%. Ova su postignuća ponukala organizatora da pozove g. Lija da održi tri seminara tokom sajma 15., 17. i 20. decembra.

Jedna od nagrada koju je gospodin Li primio tokom izložbe Orijentalnog sajma zdravlja 1992. (dolje lijevo) i tri nagrade tijekom sajma 1993. godine

Mnogi traže autogram g. Lija tokom izložbe Orijentalnog sajma zdravlja 1993. godine.

Zbog ovih postignuća, g. Li je dobio Nagradu za granična područja nauke, najveću nagradu na ovoj manifestaciji. Pored toga, nagrađen je i Specijalnom zlatnom nagradom i titulom „Najpopularnijeg Qigong majstora.“

Potom je krajem 1994. godine Kineska izdavačka kuća za radio i televiziju objavila Zhuan Falun, glavnu knjigu učenja Falun Gonga. Izdavačka kuća je bila jedna od agencija pri Državnom vijeću. Nakon objave knjige, broj praktikanata se brzo povećao.

G. Li drži predavanje tokom Međunarodne konferencije za razmjenu iskustava u parku Ditan u Pekingu u novembru 1996. godine.

Zdravstvene ankete

Medicinski su stručnjaci 1998. godine proveli pet istraživanja o efektima Falun Gonga. Istraživanja su provedena u Pekingu, Wuhanu, Dalianu i provinciji Guangdong. Bilo je gotovo 35.000 sudionika, od kojih je 98% prijavilo poboljšanje zdravlja nakon što su počeli prakticirati Falun Gong. Oni su također izvijestili o značajnom poboljšanju svog mentalnog zdravlja i načina razmišljanja. Uštede na zdravstvenim troškovima su bile fenomenalne za lokalne zajednice i državu.

Qiao Shi, bivši predsjednik Stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa, i drugi visoki dužnosnici su također proveli istraživanje u drugoj polovini 1998. godine. Njihov zaključak je bio: „Falun Gong na mnogo načina koristi našoj zemlji i narodu, a ne uzrokuje nikakvu štetu. ” Krajem 1998. godine oni su svoj izvještaj podnijeli tadašnjem čelniku KPK Jiang Zeminu i Politbirou.

Prema podacima Ministarstva javne sigurnosti, nakon što je Falun Gong predstavljen javnosti u maju mjesecu 1992. godine, do jula mjeseca 1999. godine bilo je oko 70 do 100 miliona praktikanata, kada je Jiang naredio suzbijanje Falun Gonga.

Posebno priznanje Ministarstva javne bezbjednosti

Kineska fondacija za pravdu i hrabrost je 31. avgusta 1993. napisala pismo Kineskom društvu za naučno istraživanje Qigonga, u kojem se posebno zahvaljuje g. Liju. Ova fondacija, osnovana pri Ministarstvu javne sigurnosti, je pohvalila g. Lija za besplatne tretmane predstavnika Treće nacionalne konferencije. Uručili su mu priznanja za primjere pravednog postupanja i hrabrosti.

Pismo Kineske fondacije za pravdu i hrabrost pri Ministarstvu javne sigurnosti u kojem se zahvaljuju g. Liju

U nastavku donosimo čitav tekst pisma:

Poštovani g. Zhang Zhenhuan (predsjednik Kineskog društva za naučna istraživanja Qigonga),

Treća Nacionalna konferencija za pohvalu primjerima pravednog postupanja i hrabrosti, koju sponzorišu i Centralni odjel za propagandu i Ministarstvo javne sigurnosti, je uspješno završena. Neki su učesnici konferencije prethodno bili povrijeđeni ili onesposobljeni u borbi protiv kriminalaca. Čak i nakon dobrog liječenja, i dalje su imali sve vrste simptoma. Kako bi pomogla ovim herojima u ublažavanju njihove boli, Kineska fondacija za pravdu i hrabrost je jednom formalno uputila zahtjev vašem Društvu, pozvavši gospodina Li Hongzhija, osnivača Falun Gonga da, tokom konferencije, izvrši qigong tretman ovih ljudi koji su primjeri pravde i hrabrosti. Zahtjev je dobio podršku i od Zhang Jiana (generalnog sekretara), Guan Qiana (zamjenika generalnog sekretara) i Fei Dequana (direktora).

Li Hongzhi je 24. avgusta 1993. pozvan da dođe u Ministarstvo javne sigurnosti i da liječi oboljenja Wang Fangu (predsjednika fondacije). Gospodin Li je 30. avgusta sa sobom na konferenciju poveo i nekoliko veterana Falun Gong prakse koji su izvršili tretmane na približno 100 predstavnika. Poboljšanje njihovog zdravlja je bilo očito i naširoko su primali pohvale. Neki su patili od posljedica ubodnih rana ili hitaca. Njihovi bolovi, utrnulost i umor su odmah bili ublaženi nakon tretmana. Neki su imali posljedice od traumatskih ozljeda mozga, ali sve se rasčistilo nakon tretmana i više nisu imali ni glavobolju ni vrtoglavice. Nekima su tumori bili uklonjeni na licu mjesta, a neki su izbacili žučni kamen u roku od 24 sata. Bilo je i pacijenata sa stomačnim problemima, srčanim oboljenjima i artritisom i svi su osjetili da su njihovi simptomi nestali na licu mjesta. Među gotovo 100 ljudi koji su bili tretirani, osim jedne lakše bolesne osobe koja nije imala očiglednih promjena, svi ostali su u značajnom stupnju osjetili poboljšanje. Zastupnici koje su tretirali Falun Gong praktikanati su bili veoma zahvalni Kineskoj fondaciji za pravdu i hrabrost na ovom tretmanu. Rekli su da je ovo bio još jedan konkretan korak koji je poduzelo Kinesko društvo za naučno istraživanje Qigonga i gospodina Li Hongzhija da im pruže pomoć. Ovo je također bila akcija podrške ljudima širom zemlje za promociju duha pravde i hrabrosti. Ovdje se posebno želimo zahvaliti vama, drugim čelnicima Kineskog društva za naučno istraživanja Qigong i gospodinu Li Hongzhiju.

Također s radošću očekujemo i druge oblike vaše podrške Kineskoj fondaciji za pravdu i hrabrost i u drugim sferama života.

Besplatan seminar za Kinesku fondaciju za pravdu i hrabrost pri Ministarstvu javne sigurnosti. Seminar je održan u amfiteatru Univerziteta javne sigurnosti u Pekingu u decembru 1993. godine.

Članak objavljen u Narodnom vjesniku za javnu bezbjednost 21. septembra 1993. pod naslovom „Falun Gong pružio tretmane uzorima pravde i hrabrosti“. U članku se pojašnjava da su ti heroji općenito „nakon liječenja imali vrlo dobre rezultate".

Počasno priznanje Kineske fondacije za pravdu i hrabrost pri Ministarstvu javne sigurnosti izdano u znak zahvalnosti gospodinu Li Hongzhiju 27. decembra 1993. godine.

Široka medijska popraćenost

Pored nagrada i priznanja koje su dobili gosp. Li Hongzhi i Falun Gong, bilo je i mnogo novinskih i izvještaja u časopisima o pozitivnom utjecaju Falun Gonga na društvo.

U aprilu, maju i avgustu mjesecu 1994. godine, časopis „Prozor u literaturu i umjetnost“ je objavio dugački izvještaje o Falun Gongu i gospodinu Liju.

Na poziv Kineske fondacije za pravdu i hrabrost, gospodin Li je održao dva seminara, 14. i 15. maja 1994. godine, u amfiteatru Pekinškog univerziteta javne bezbjednosti.

Dana 22. marta 1996. godine, Pekinške su omladinske novine napravile listu bestselere za Peking u januaru i februaru mjesecu, a Zhuan Falun se našao na toj listi.

Dana 8. juna 1996. godine, Pekinške dnevne novine su u aprilu mjesecu napravile listu deset najvećih bestselera za Peking, a Zhuan Falun II se našao na listi.

Dnevne novine iz grada Daliana su 17. marta 1997. godine objavile članak pod naslovom „Jedan je neimenovani starac tiho doprinio društvu“. U članku se govori o sedamdesetogodišnjaku koji je dobrovoljno izgradio cestu dugačku 1.100 metara za stanovnike sela nakon što je počeo prakticirati Falun Gong.

Dana 4. decembra 1997. godine, časopis Novosti iz medicine i zdravlja je objavio članak pod naslovom „Falun Gong je najbolji izbor za poboljšanje zdravlja“. Naveli su sedam praktikanata sa njihovim punim imenima, bolestima koje u prije imali i poboljšanjima nakon što su počeli prakticirati Falun Gong. Dana 21. februara 1998. godine Dalijanske su večernje novosti izvijestile o praktikantu sa pomorske akademije u Dalianu. Ovaj je praktikant zaronio tri metra ispod leda i spasio dijete koje je upalo u rijeku Ziyou u gradu Dalian.

U 22 časa 15. maja 1998. godine CCTV1 je skupa sa CCTV5 u Večernjim novostima izvijestio o desetominutnoj posjeti koju je Wu Shaozu, direktor Državne uprave za sport, napravio Falun Gong vježbalištu u Changchunu, gdje je posmatrao ljude koji su prakticirali Falun Gong.

Dana 10. jula 1998. godine, China Economic Times je objavio članak pod naslovom „Ustala sam!" U tekstu se govori o Xie Xiufen, ženi iz grada Handan u provinciji Hebei, koja je 16 godina bila vezana za krevet zbog hemiparaplegije uzrokovane ozljedom kičme. Nakon što je počela prakticirati Falun Gong, ona je na čudesan način ustala u roku od dva mjeseca.

Pekinške dnevne novine su 11. avgusta 1998. godine pisale o jutarnjim vježbama Falun Gonga u gradu. U njemu se posebno spominje Falun Gong i kao ilustracija se koristi fotografija praktikanata kako izvode vježbe.

Dana 28. avgusta 1998. godine Kineske dnevne omladinske novine su objavile izvještaj pod naslovom „Slavljenje života". U njemu se govorilo o Falun Gong timu od 1.500 ljudi koji je učestvovao na Azijskom sportskom festivala u gradu Shenyang, provincija Liaoning.

Dugačak članak o Falun Gongu pod naslovom „Praksa koja se prakticira u cijeloj državi, a koja koristi zemlji i ljudima“ je objavljen 1. septembra 1998. godine u Shantou Special Zone Timesu.

Leshanski dnevnik je 1. novembra 1998. godine pratio konferenciju za razmjenu iskustava u gradu Leshan kojoj je prisustvovalo preko 14.000 Falun Gong praktikanata.

Večernje novosti iz Yangchenga su 10. novembra 1998. godine izvijestile da je 5.000 praktikanta Falun Gonga zajedno ujutro izvodilo vježbe u Guangzhou u provinciji Guangdong. Među njima je bila Lin Chanying, statističarka iz kožarske kompanije Diwei iz Guangzhoua, koja je patila od paralize sa obamrlošću koja je zahvatila 70% tijela. Nakon što je počela prakticirati Falun Gong, opet je mogla hodati.

Dana 24. novembra 1998. godine, Šangajska televizijska stanica je izvijestila da je gotovo 10.000 praktikanata Falun Gong zajedno prakticiralo u sportskom centru u Shanghaiu. Tom je prilikom rečeno da Falun Gong prakticira oko 100 miliona ljudi u Aziji, Americi, Evropi i Okeaniji.

Dana 31. decembra 1998. godine, Deep Star Times iz Hong Konga je donio izvještaj o Falun Gongu na stranici sa vrućim temama. Sve stranice vrućih tema tog dana su bile o Falun Gongu, uključujući kratak uvod, korist koju prakticiranje Falun Gonga ima za zdravlje i poboljšanje karaktera, te sedam slika u boji sa konferencija za razmjenu iskustava i grupnih vježbi.

Dana 4. marta 1999. godine Falun Gong asistentski centar u Harbinu u provinciji Heilongjiang je primio nagradu opštinskog odjela za javnu sigurnost (policija) za vraćanje izgubljenih i pronađenih predmeta.

Sažetak

Nakon što je KPK u julu mjesecu 1999. godine počela progoniti Falun Gong, isti mediji pod kontrolom KPK su objavili bezbroj klevetničkih izvještaja, iako su u prošlosti hvalili istu praksu.

Zašto se njihov stav promijenio za 180 stepeni?

To nije toliko iznenađujuće za ljude koji žive pod vladavinom KPK. Kao što to ljudi u Kini znaju reći: „Politika Partije je poput Mjeseca koji izgleda drugačije u različitim tačkama dok prolazi kroz svoje faze."

Čak bi i vodeći lideri KPK poput Liua Shaoqija mogli preko noći biti označeni kao „državni neprijatelj". Tragedija koja nosi naziv Velika kineska glad koja se desila između 1959. i 1961. godine je odnijela desetine miliona života, ali je njeno postojanje odbačeno i dobila je status „prirodne katastrofe". Još uvijek ostaje tabu tema među intelektualcima.

Zbog politike jednog djeteta, neizmjeran je broj žena bio prisiljen na abortus. Ipak, isti režim je 31. maja 2021. godine donio novu politiku, ohrabrujući parove da imaju troje djece. Neki su se pitali trebaju li oni koji su u prošlosti bili prisiljeni na pobačaj dobiti odštetu od države.

Dakle, promjena odnosa prema Falun Gongu nije nastala zato što se Falun Gong promijenio, već zato što se promijenila politika KPK.

Praktikanti Falun Gonga su oduvijek nastojali slijediti principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije da bi bili bolji ljudi, kako u prošlosti, tako u sadašnjosti, a nastavit će i u budućnosti. KPK se osjetila ugroženom jer su principi Falun Gonga u oštroj suprotnosti s partijskim lažima, zlom i borbama. Kao takva, KPK je promijenila stav od sveobuhvatnog podržavanja Falun Gonga do pokušaja da eliminiše praksu.

Pravedni će u konačnici odnijeti pobijede. Dvadeset dvije godine nakon početka progona, Falun Gong se sada prakticira u više od 100 zemalja. Glavna knjiga učenja, Zhuan Falun, je prevedena na više od 40 jezika. Praksa je dobila oko 5.200 nagrada i priznanja u mnogim zemljama svijeta.

Prema budističkim spisima, udumbara je sveti cvijet porijeklom iz Budinog carstva. Za njega se kaže da cvjeta samo jednom u 3.000 godina, a njegova pojava ukazuje na to da se Sveti Kralj koji okreće točak nalazi u ljudskom svijetu. Otkada je Falun Gong bio predstavljen javnosti 1992. godine, zabilježeno je da su udumbara cvjetovi procvjetali u mnogim dijelovima svijeta.

U svim kulturama postoji vjerovanje da će ljudi biti blagoslovljeni na temelju svojih vrlina. Kada ljude žestoko progone samo zato što su dobri i što slijede principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, to je znak da zaista moramo preispitati šta je zapravo KPK i kakav je naš odnos s njom. Podržavajući nevine, prihvaćajući vrlinu i odbacujući KPK, idemo ka boljoj budućnosti.

Lokacija za grupno prakticiranje Falun Gonga u Chengduu u provinciji Sechuan, prije početka progona

Guangzhou, provincija Guangdong

Changchun, provincija Jilin

Peking

Tangshan u provinciji Hebei

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.