Falun Dafa Minghui.org

Poziv za dostavljanje članaka za 18. kineski Fahui na Minghui.org

(Minghui.org)

Budući se približava 18. godišnji China Fahui na Minghui.org, od sada se prihvata dostava članaka koje su napisali praktikanti iz matice Kine. Nadamo se da će mnogo praktikanata uzeti učešće i poslati svoje članke.

Dafa učenici su prošli 22 godine kultivacije u vremenu Fa ispravljanja. Proteklih 20 mjeseci su također bili veoma neobični za ljudsko društvo i ne znamo koliko će ova situacija trajati. No, nema sumnje da je to značajno promijenilo način života i rada ljudi, kao i naše načine na koje objašnjavamo istinu. Kao praktikanti, trebali bismo ostati nedirnuti pred okolnostima koje se stalno mijenjaju. Drugim riječima, naša se posvećenost Istinitosti-Dobrodušnosti-Toleranciji ne mijenja, a naše srce, posvećeno pomaganju Učitelju u spašavanju živih bića, se ne mijenja. Bez obzira na okruženje, mi samo najbolje koristimo vrijeme za kultivaciju i ulažemo čvrste napore u spašavanje živih bića.

Ovaj bi se trenutak u istoriji mogao činiti kao vječnost, tokom kojeg smo vremena mogli vidjeti kako su se praktikanti veterani ponašali u kontinentalnoj Kini, u kojoj se progon nastavlja, a pandemija i dalje traje. Kao praktikanti, trebali bismo biti nesebični i prvo voditi računa o drugim ljudima. To se pokazuje u svemu što radimo kao i u interakciji s drugima. Tokom poteškoća, istrajavanja i sukoba, Dafa nas neprestano pročišćava i uzdiže. Osim toga, praktikanti koji zaostali (u kultivaciji), kao i novi praktikanti također naporno rade kako bi sustigli.

Nadamo se da će praktikanti u Kini cijeniti ovu priliku koju pruža kineski Fahui i unijeti svoja srca u pisanje članaka kako bi upoznali Učitelja s tim kako smo se dobro kultivirali. Fahui će nam pružiti priliku da učimo jedni od drugih, da zajedno ostanemo marljivi i uskoro postignemo ono što Učitelj želi.

Nadamo se da će praktikanti naporno raditi zajedno kako bi ovaj Fahui bio uspješan i produktivan. Podijeljeni članci će poslužiti kao zapis o kultivaciji Dafa učenika u periodu Fa ispravljanje za buduće generacije.

Napomene za dostavu članaka:

1. Podnošenje članaka se otvara 3. avgusta i zatvara 15. septembra 2021. godine. Molimo vas da što prije počnete pisati članke i pokušate ih dostaviti do kraja avgusta kako bi urednici imali dovoljno vremena da obrade podneske.
2. Ovaj poziv za dostavu članaka je namijenjen samo Dafa učenicima iz matice Kine.
3. Prilikom pisanja, koordiniranja i slanja članaka, vodite računa da budu čitljivi i vodite brigu i o sigurnosnom aspektu.
4. Molimo vas da za dostavu tekstova koristite novo objavljenu stranicu na Minghui.org. Poštansko sanduče napravljenu u tu svrhu se još uvijek rekonstruiše, ali je funkcionalno za primanje podnesaka.
5. Molimo vas da članke pošaljete u za to namijenjeno poštansko sanduče za Fahui iz matice Kine: fahui@minghui.org

Uredništvo Minghui
3. avgusta 2021. godine

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.