Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Zločini koje je počinio Wang Maolin, bivši direktor Centralnog Biroa 610 KP Kine

(Minghui.org)

Do dana 14. jula 2021. godine, Falun Gong praktikanti su u 37 zemalja svojim vladama dostavili najnoviji spisak počinilaca uključenih u progon Falun Gonga, tražeći poduzimanje sankcija za ove kršitelje ljudskih prava, uključujući uskraćivanje ulaska u svoje matične zemlje i zamrzavanje inozemne imovine počinilaca.

I Wang Maolin se sada nalazi na toj listi.

Podaci o počiniocu

Počinilac: Wang (prezime) Maolin (ime) (kineski: 王茂林)

Pol: Muški

Zemlja: Kina

Datum/godina rođenja: Decembar 1934. godine

Mjesto rođenja: Qidong City, provincija Jiangsu

Zvanje ili položaj:

Septembar 1998. - oktobar 2002. godine: zamjenik šefa vodeće Centralne grupe za propagandu i ideološki rad

Od juna 1999. do septembra 2001. godine: član vodeće grupe za rješavanje problema Falun Gonga i direktor Biroa vodeće grupe za rješavanje problema Falun Gonga (Centralni Biro 610)

Teški zločini:

Centralni komitet KPK je, 10. 06. 1999. godine, osnovao organizaciju za progon Falun Gonga. Njen je službeni naziv bio „Vodeća grupa za rješavanje problema Falun Gonga“, a biroa „Biro vodeće grupe za rješavanje problema Falun Gonga“, koja je postala poznatija kao „Biro 610“, na osnovu datuma njenog nastanka.

Wang Maolin je bio prvi direktor Biroa 610. On je širom zemlje nadgledao sve tekuće operacije progona Falun Gonga. Nakon što je režim Jiang Zemina 20. jula 1999. godine pokrenuo progon Falun Gonga, Biroi 610 su osnovani na svim nivoima vlasti. Biro 610, koji kontroliše pravosudni sistem, Partiju i vladine agencije na svim nivoima, je organizovao progon Falun Gonga.

Kako bi dobili podršku javnosti, službenici Biroa 610 su poticali ljude, uz pomoć optužbi i kleveta da mrze Falun Gong. Mnogi praktikanti Falun Gonga su od posljedica progona bili ranjeni, postali invalidi i ubijeni. Prema dostupnim statistikama, 4.476 Falun Gong praktikanata je bilo na smrt progonjeno, od kojih je njih 740 ubijeno prije kraja 2001. godine. Kao prvi direktor Biroa 610, Wang Maolin je formulisao i provodio sve politike progona, kao i programe i aktivnosti, koje su direktno ili indirektno uticale na kampanju progona Falun Gonga koja je uslijedila u Kini. Njegovi zločini su neporecivi.

Posebna krivična djela

1. Klevetanje Falun Gonga i poticanje mržnje

Dana 29. januara 2000. godine, Centralno odjeljenje za propagandu i druga odjeljenja su održala nacionalnu telekonferenciju u svrhu provođenja „kampanje protiv zločina“ 2000. godine. Wang Maolin, vođa kampanje, je na sastanku istaknuo da želi da zaposlenici iz svih nivoa lokalnih vlasti čvrsto provode njegov “Akcioni plan” i konfiskuju sve Falun Gong publikacije.

Wang Maolin je početkom jula 2000. godine posjetio logor za prinudni rad Masanjia, gdje je pohvalio rad odjeljenje za žene broj 2. za "izvanredan učinak" u njihovim naporima da progone Falun Gong praktikante. On je detaljan izvještaj dostavio i Jiang Zeminu, nakon čega je Jiang odredio poseban fond od 6 miliona yuana za izgradnju “Transformacijske baze za ideološko obrazovanje Masanjia”.

Službenici logor za prinudni rad Masanjia su svukli odjeću sa 18 praktikantica i ubacili ih u muške ćelije zatvora, gdje su ih zatvorenici silovali. Zbog svoje brutalne taktike koja se primjenjuje na praktikantima, Masanjia je postala uzor svim objektima koji imaju zadatak da “transformišu” Falun Gong praktikante. Osoblje Biroa 610 iz cijele Kine je došlo u logor Masanjia učiti oblike mučenja.

Wang Maolin i drugi su, 6. februara 2001. godine, učestvovali na ceremoniji povodom pokretanja „Nacionalne akcije omladinske civilizovane zajednice protiv kulta“. Tog je dana, Centralni komitet Saveza komunističke omladine u gotovo 1.000 društvenih zajednica u 100 gradova počeo zajedničke napore da kleveće Falun Gong. Tom je prilikom postavljeno više od 500 hiljada propagandnih plakata koji kleveću Falun Gong. Podijeljeno je više od 10 miliona primjeraka klevetničkih propagandnih materijala. Provedeno je više od 200 anti Falun Gong aktivnosti, a preko 8 miliona mladih ljudi je bilo ohrabrivano da tome učestvuje.

U februaru mjesecu 2001. godine, Beijing Press je objavio novu knjigu Odbacivanje kulta u kampusu. Wang Maolin je napisao predgovor za knjigu, koja je klevetala Falun Gong i ohrabrivala studente da mu se usprotive i da se drže dalje od Falun Gonga.

Dana 26. februara 2001. godine, u Velikoj narodnoj dvorani u Pekingu, je održana konferencija o aktivnostima za ukidanje Falun Gonga od strane Odjela centralne organizacije, Centralnog odjela za propagandu, Centralne komisije za politička i pravna pitanja, Centralnog Biroa 610 i drugih odjeljenja. Wang Maolin je kao direktor Centralnog Biroa 610 prisustvovao konferenciji. Konferenciji je prisustvovalo i tri hiljade „uzornih“ predstavnika vladinih agencija i policajaca. Su Jing, direktorica odjeljenja za žene broj 2. u logor za prinudni rad Masanjia, je govorila o svojim iskustvima u "preobrazbi" Falun Gong praktikanata (tj. o tome kako ih se prisiljava da se odustanu svoje vjere).

Dana 21. marta 2001. godine, Wang Maolin je napisao predgovor za knjigu Falun Gong i kultovi, koju su priredili takozvani "religiozni ljudi", vjerski stručnjaci i učenjaci. Wang Maolin je u predgovoru žestoko klevetao osnivača Falun Gonga i principe kultivacije Falun Gonga. Tvrdio je da je ova knjiga "remek djelo" u napadu na Falun Gong, iako je njen sadržaj u potpunoj suprotnosti sa činjenicama.

Wang Maolin je na konferenciji za novinare održanoj u maju mjesecu 2001. godine govorio o posebnom izdanju "Bitke protiv 'Božanske moći' ". On je ovo posebno izdanje koje je klevetalo Falun Gong" označio kao vrlo važnu publikaciju "u borbi protiv Falun Gonga.

U Kineskom revolucionarnom vojnom muzeju u Pekingu je 16. jula 2001. godine održana je velika izložba. Pod nazivom "Suprotstavljanje kultovima, odbrana civilizacije", nju su organizovali Centralni odjel za propagandu, Centralni biro za civilizaciju, Centralni Biro 610, Ministarstvo javne sigurnosti, Ministarstvo pravde kao i Kinesko udruženje za nauku i tehnologiju. Wang Maolin je održao ceremoniju otvaranja izložbe, koja je za cilj imala predstaviti veliki broj izmišljenih „činjenica“ kako bi obmanula ljude, potaknula mržnju prema Falun Gongu, povezala Falun Gong s velikim svjetskim kultovima i opravdala zločine KPK počinjene u progonu Falun Gong praktikanata. Osnovni njen cilj je bio iskorjenjivanje Falun Gonga.

Gradski partijski komitet Pekinga i gradska vlada su 30. novembra 2001. godine održali konferenciju na kojoj su "prepoznali" radnje koje se preduzimaju kako bi se eliminisao Falun Gong. Na konferenciji je također bilo odato priznanje za 200 organizacija koje su vršile „obrazovnu transformaciju“ (tj. Nasilno ispiranje mozga praktikanata) a bilo je i nagrađeno 507 pojedinaca iz ovih organizacija. I Wang Maolin je također prisustvovao ovoj konferenciji.

Falun Gong praktikantica Wang Bo je bila bivša studentica Centralnog muzičkog konzervatorija. Ona je je u aprilu mjesecu 2001. godine išla u Peking da apelira za pravo prakticiranja Falun Gonga. Uhapšena je i zatvorena u logor za prinudni rad u Pekingu, gdje je brutalno mučena i gdje joj je vršeno ispiranje mozga.

U martu mjesecu 2002. godine, Centralno je odjeljenje za propagandu, Novinska agencija Xinhua, CCTV i Biro 610 iz njenog grada i pokrajine intervjuisalo porodicu Wang Bo koristeći zavaravajuća pitanja. Dana 8. aprila 2002. godine, u emisiji „Intervju u fokusu“ na nacionalnoj CCTV televiziji je emitovan prerađeni intervju, koji je u potpunosti bio izmišljen kako bi diskreditovao Falun Gong. Nakon toga su , novinska agencija Xinhua i drugi mediji ponovo objavili lažne vijesti, koje su imale vrlo loš utjecaj na širu javnost. Kao bivši direktor Biroa 610, Wang Maolin snosi neporecivu odgovornost za progon Wang Bo i za generisanje mržnje opšte javnosti prema Falun Gongu.

2. Insceniranje „Samospaljivanja“ na trgu Tiananmena

U poslijepodnevnim satima 23. januara 2001. godine, Jiang Zemin i Biro 610 su inscenirali "Incident sa samospaljivanjem na trgu Tiananmen", koji je obmanuo ljude širom svijeta. Pet takozvanih Falun Gong praktikanata su trebali da se "samospale" na trgu Tiananmen. Glasnogovornik Komunističke partije Kine, CCTV, je o ovom izmišljenom incidentu izvijestio na televiziji u svome udarnom terminu.

KPK je zatim iskoristila ovaj isfabrikovani incident kao vanredan izgovor za progon Falun Gonga, što je dovelo do najveće kampanje političkog progona od vremena Kulturne revolucije. Osoblje Biroa 610 ga je također iskoristilo kao primjer za pojačavanje progona praktikanata. Prema dostupnim statistikama, broj Falun Gong praktikanata koji su progonjeni do smrti se povećao sa 173 (ukupan broj zabilježen za 18 mjeseci prije inscenacije samospaljivanja) na 881 (ukupan broj u 36 mjeseci nakon njega).

3. Progon do smrti Falun Gong praktikanata

Kao direktor Biroa 610 Centralnog komiteta, Wang Maolin je bio direktno odgovoran za progon Falun Gong praktikanata širom zemlje tokom svoga mandata. Prema podacima koje je objavio Minghui.org, od decembra mjeseca 2001. godine, 740 je Falun Gong praktikanata bilo progonjeno do smrti.

U nastavku donosimo četiri primjera.

The Wall Street Journal je 22. aprila 2000. godine objavio članak iz pera reportera Iana Johnsona pod naslovom „Prakticiranje Falun Gonga je bilo ispravno, kazala je gospođa Chen svog posljednjeg dana“. A tekst govori o tome kako je praktikantica Falun Gonga, gospođa Chen Zixiu bila progonjena do smrti.

Gospođa Chen Zixiu (stara 59 godina) je bila stanovnica grada Weifanga u okrugu Weicheng. Službenici vlasti su je uhapsili 16. februara 2000. godine. Sljedećeg popodneva je odvedena u "Centar za transformaciju i nadzor" Falun Gong praktikanata u ulici Chengguan gdje je bila udarana po nogama, stopalima i donjem dijelu leđa plastičnim palicama i električnim pendrecima. Policajci su na nju neprestano vrištali i govorili joj da odustane od prakticiranja Falun Gonga, što je ona svaki put odbila. Ujutro 20. februara 2000. godine, gospođa Chen, koja je već bila na rubu smrti, je bila prisiljena puzati po snijegu. Dvodnevna mučenja su dovela do teških ozljeda nogu. Gospođa Chen je povraćala, onesvijestila se i više nije došla k svijesti. Gospođa Chen preminula je 21. februara oko 9 časova ujutro.

Gđa Zhao Xin, rođena 28. juna 1968. godine, je bila nastavnica u Ekonomskoj školi na Pekinškom tehnološkom i poslovnom univerzitetu (ranije Peking Business School). Dok je 19. juna 2000. godine izvodila Falun Gong vježbala u parku, uhapsila ju je parkovska policija, da bi je kasnije prebacili u zatočenički centar ispod policijske stanice Haidian. U samo tri dana ona je bila tako brutalno pretučena da je zadobila frakturu vratne kosti. Preminula je 11. decembra uvečer u 32. godini života.

Gospođa Chu Congrui je bila devetnaestogodišnja praktikantica Falun Gonga. U Peking je otišla 1. decembra 2000. godine apelirati za Falun Gong a onda je bila uhapšena na trgu Tiananmen. Umrla je 13. decembra u zatvoru Haidian u Pekingu. Policija je tvrdila da je umrla uslijed posljedica štrajka glađu i dehidracije. Obdukcija je, međutim, pokazala da ima krvi po licu, te da joj je nos bio smrskan. Na licu je imala toliko povreda da nije nalikovala na normalnu osobu. Djed gospođe Chu je otišao u Peking preuzeti njeno tijelo. Kad je vidio njeno unakaženo lice, izgubio je kontrolu i glasno zajecao držeći u rukama mrtvo tijelo svoje unuke.

Dana 9. aprila 2001. godine, gospođa Li Mei (stara 33 godine) je odvedena u centar za ispiranje mozga od strane službenika gradske vlade Longwangzhuang u gradu Laiyang u provinciji Shandong. Kad je gospođa Li Mei odbila da se odrekne svoje vjere u Falun Gong, neki od tamošnjih uposlenika su je pretukli i pri tome joj slomili kičmu, zbog čega su joj noge bile paralizovane.

Odvezena je u bolnicu, ali su službenici gradske vlade odbili da plate njenu hospitalizaciju. Gđa Li je preminula u bolnici 28. maja. Kako bi prikrili svoj zločin, gradski su zvaničnici prisilili porodicu da potpiše dokumente kojim se tvrdi da gradska vlast nije odgovorna za smrt gospođe Li Mei. Vladini su službenici također oduzeli sve fotografije gospođe Li Mei iz njene kuće.

Wang Maolin

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.