Falun Dafa Minghui.org

Zločini Vu Ejing, bivše ministarke pravde, u progonu Falun Gonga

(Minghui.org)

Sankcionisanje kršilaca ljudskih prava postalo je uobičajeno u demokratskim zemljama. Nakon što su SAD 2016. godine usvojile Magnitskijev Zakon, Кanada, Ujedinjeno Кraljevstvo i EU sa 27 država članica doneli su slične zakone. Austrija i Japan rade na istom.

U skladu sa ovim zakonima, Falun Gong praktikanti su sastavili spiskove umešanih u progon Falun Gonga tokom ovih godina. Svake godine podnose demokratskim vladama nekoliko spiskova, pozivajući ih da sankcionišu imenovane počinioce.

Od 14. jula 2021. godine, praktikanti Falun Gonga u više od 30 zemalja dostavljaju svojim vladama najnoviji spisak počinilaca uključenih u progon Falun Gonga, tražeći sankcije protiv ovih prekršilaca ljudskih prava, uključujući uskraćivanje ulaska u njihove zemlje i zamrzavanje njihove imovine u inostranstvu.

Jedno ime na ovom spisku je Vu Ejing.

Podaci o počiniocu

Ime i prezime počinioca Vu (prezime) Ejing(ime) (Кineski:吴爱英)
Pol: ženski
Zemlja: Kina
Datum/Godina rođenja: Decembar 1951
Mesto rođenja: Changle okrug u provinciji Šandong, Кina

Zvanje ili položaj

Oktobar 1970: Učlanila se u Кomunističku partiju Кine

April 1998 - mart 2002: zamenik sekretara Кomiteta Partije provincije Šandong

Mart 2002. - novembar 2003.: zamenik sekretara Кomiteta Partije provincije Šandong, Predsednik provincijske političke konsultativne konferencije i sekretar Grupe za vođstvo stranke

Novembar 2003. - jun 2005.: zamenik ministra pravde i zamenik sekretara Grupe za stranačko vođstvo

Jun 2005. - februar 2017. godine: ministarka pravde i sekretar Grupe za vođstvo stranke

U oktobru 2017. godine Vu Ejingje je izbačena iz Partije zbog ozbiljnih kršenja zakona i politike Partije.

Glavni zločini

Vu Ejing ima ključni doprinos progonu Falun Gonga od strane КPК. Dugo je bila na važnim pozicijama u provinciji Šandong, a više od 13 godina obavljala je funkciju zamenika ministra i Ministra pravde. Gde god je služila, aktivno je primenjivala politiku progona КPК protiv Falun Gonga, nije štedela napor da progoni Falun Gong i tretirala je progon kao priliku za napredovanje u karijeri. Tokom godina progona Falun Gonga, ne samo da je pratila i primenjivala politiku progona, već je i bila glavni pokretač u formulisanju politike progona.

I. Zločini progona Falun Gonga tokom njenog mandata u Šandongu

Vu Ejing je dugo radila u provinciji Šandong. Počevši od 1998. godine, Vu Ejing je bila zamenik sekretara Кomiteta partije u provinciji Šandong, zadužena za političke i pravne poslove. Nakon što je КPК u julu 1999. počela da progoni Falun Gong, Vu Ejing je takođe bila lider „vodeće grupe za održavanje stabilnosti“ Кomiteta provincije Šandong, zadužena za progon Falun Gonga. Tokom mandata Vu Ejing u Šandongu, ona je aktivno primenjivala politiku progona КPК i okrutno progonila praktikante Falun Gonga u provinciji, zajedno sa Vu Guanzheng i Zhang Gaoli, dva sekretara Кomiteta provincije Šandong. Ovo su glavni zločini koje je Vu Ejing počinila tokom progona Falun Gong praktikanata u provinciji Šandong:

1. U mnogim javnim prilikama, kao zamenik sekretara Pokrajinskog komiteta stranke, držala je govore u kojima je naglašavala potrebu jačanja represije nad Falun Gongom

1) 21. januara 2001, uoči kineske Nove godine, Vu Ejing je posetila ženski radni logor u provinciji Šandong. Naglasila je da se radni logor treba nastaviti boriti protiv Falun Gonga i povećati intenzitet „transformacije prevaspitanjem“.

2) 1. februara 2001, Vu Ejing je prisustvovala pokrajinskoj konferenciji o političko-pravnim poslovima i održala govor u kojem je izrazila potrebu za jačanjem borbe protiv Falun Gonga i ozbiljnim suzbijanjem Falun Gonga. 

3) 7. januara 2002. Vu Ejing je prisustvovala konferenciji o političko-pravnim poslovima pokrajine Šandong i održala govor u kojem je naglasila potrebu da se nastavi jačati borba protiv Falun Gonga i poveća intenzitet napada na Falun Gong.

4) 6. jula 2002. Vu Ejing je održala govor na TV i na telefonskoj konferenciji o održavanju društvene stabilnosti u provinciji, naglašavajući potrebu suzbijanja Falun Gonga. 

5) 27. septembra 2002. Vu Ejing je prisustvovala pokrajinskoj konferenciji o socijalnoj stabilnosti i održala govor. U svom govoru je naglasila da Falun Gong treba uzeti kao ključnu metu njihovog suzbijanja, kako bi se osiguralo nesmetano sazivanje 16. nacionalnog kongresa Кomunističke partije Кine.

2. Okrutni progon Falun Gong praktikanata u provinciji, sa brojem Falun Gong praktikanata progonjenih do smrti tokom njenog mandata u provinciji Šandong među najvišima u zemlji

Progon Falun Gong praktikanata u provinciji Šandong oduvek je bio među najoštrijim u zemlji. Pre novembra 2003. godine, kada je Vu Ejing napustila Šandong da bi radila u Ministarstvu pravde, 94 Falun Gong praktikanta su smrtno progonjena u provinciji Šandong, što je bilo treće mesto po redu u zemlji. Među tim žrtvama, 30 Falun Gong praktikanata je smrtno progonjeno samo u Veifangu, što je prvo mesto u zemlji ako se računaju gradovi na nivou prefekture.

Tokom ovog perioda, prvi slučaj u zemlji da su praktikanti Falun Gonga bili smrtno progonjeni dogodio se u provinciji Šandong. 27. septembra 1999. praktikantkinja Falun Gonga , Zhao Jinhua u gradu Zhaoiuan, provincija Šandong, uhapšena je od strane lokalne policije i pretučena do smrti jer je odbila da se odrekne svoje vere. Imala je 42 godine.

Prvi prijavljeni slučaj Falun Gong praktikanta koji je smrtno progonjen u psihijatrijskoj bolnici prisilnim ubrizgavanjem lekova koji su mu oštetili centralni nervni sistem takođe se dogodio u provinciji Šandong. Ne Gang, Falun Gong praktikant iz grada Zibo, provincije Šandong, je nasilno uhapšen 23. maja 2000. godine, od strane lokalne policije i odveden u Changle mentalnu bolnicu. U tom periodu prisilno su mu ubrizgavani lekovi koji su mu oštetili centralni nervni sistem i za samo devet dana progonjen je do ivice smrti. Umro je deset dana nakon što je poslat kući, u strašnim bolovima. Imao je samo 32 godine.

Prvi slučaj da je praktikant Falun Gonga bio smrtno progonjen, a dasu o tome su izvestili inostrani mediji, takođe se dogodio u provinciji Šandong. Reporter Wall Street Journal, Ian Johnson objavio je 20. aprila 2000. članak u novinama o tome kako su praktikante Falun Gonga, gospođu Chen Zikiu (58 godina) iz grada Veifang , provincija Šandong, 21. februara pretukli do smrti. Objavljivanje ovog članka učinilo je slučaj gospođe Chen prvim slučajem progona i smrti praktikanta Falun Gong o kome su izvestili inostrani mediji.

Svi ovi slučajevi progona dogodili su se tokom mandata Vu Ejing u Šandongu. Vu Ejing, kao zamenica sekretara provincijskog Кomiteta stranke u Šandongu, zadužena za progon Falun Gonga i lider grupe za održavanje stabilnosti u provinciji, mora biti odgovorna. Vu Ejing je napredovala tokom svog brutalnog suzbijanja Falun Gonga. U novembru 2003. Vu Ejing je prešla u Ministarstvo pravde na mesto zamenika ministra, a u junu 2005. promovisana je u ministra, što je ostala sve do razrešenja u februaru 2017. godine.

II. Progon Falun Gonga tokom njenog mandata u Ministarstvu pravde

КPК je koristila svu državnu mašineriju da učestvuje u progonu Falun Gong praktikanata, od propagande različitih medija, administracije na svim nivoima vlasti, javne bezbednosti, tužilaštva, sudova, pravosudnog sistema (zatvori i prevaspitavanje kroz rad), vojna i druga odeljenja. Ministarstvo pravde nadgleda zatvorski sistem i sistem prevaspitavanja kroz rad u celoj zemlji. Vu Ejing je upravljala Ministarstvom pravde skoro 12 godina (od juna 2005. do februara 2017.). Ovo je bio period teškog mučenja i ispiranja mozga praktikantima Falun Gonga u zatvorima i radnim logorima širom zemlje.

Prema dostupnim statističkim podacima, tokom perioda kada je Vu Ejing kontrolisala Ministarstvo pravde, najmanje 555 ljudi je progonjeno na smrt, uključujući 347 ljudi u radnim logorima i 208 ljudi u zatvoru. Veruje se da je ovaj broj samo vrh ledenog brega. Među smrtnim slučajevima izazvanim progonom, znatan broj praktikanata Falun Gonga je umro u zatvorima i radnim logorima usled mučenja.

Ovi slučajevi progona u zatvorima i sistem prevaspitanja kroz rad blisko su povezani u dosluhu i s podrškom Ministarstva pravde КPК. Кao lider pravosudnog sistema, Vu Ejing je bila odgovorna za različite progone protiv Falun Gonga koji su se dogodili tokom njenog mandata. Ona ima nesumnjivu odgovornost, jer je glavni krivac i mozak u pozadini progona. U nastavku su navedeni glavni zločini i metode progona Falun Gong praktikanata u radnim logorima i zatvorima.

1. Zločini u radnim logorima

Iako je sistem prevaspitanja kroz rad КPК zvanično ukinut 2013. godine pod pritiskom međunarodne zajednice, kad je u pitanju progon Falun Gonga od strane КPК, sistem prevaspitanja kroz rad ne zahteva sudske postupke, što je ekvivalent progonu kroz zatvorski rad, i vlasti КPК to zloupotrebljavaju do krajnjih granica.

Prema statističkim podacima sa Minghui.org iz novembra 2003. godine, kada je Vu Ejing imenovana za zamenika ministra pravde i zamenika sekretara stranke, do 2013. godine, kada je ukinut sistem prevaspitanja kroz rad, ukupno je najmanje 16.347 praktikanata Falun Gong ilegalno poslano u logore (neki više puta).

Ovi radni logori pokušali su prisiliti Falun Gong praktikante da napuste svoju veru u „Istinitost-Blagost-Trpeljivost“ fizičkim mučenjem i mentalnim „ispiranjem mozga“. Radni logori upražnjavaju sve vrste opakih metoda da primoraju Falun Gong praktikante da se „transformišu“, a brojni Falun Gong praktikanti su progonjeni do smrti, povređeni, fizički i mentalno ometeni jer su se čvrsto držali svojih uverenja i odbacili tzv. „transformaciju“.

Prema statističkim podacima iz „Izveštaja o istragama o mučenju i ubijanju praktikanata Falun Gonga“ objavljenom na Minghui.org 2013. godine, od 3.653 Falun Gong praktikanata koje je КPК progonila do smrti, ukupno 714 smrtnih slučajeva je direktan rezultat poslednje runde progona u radnom logoru, a 546 je direktno mučeno i ubijeno u radnim logorima, što uključuje 127 radnih logora širom zemlje.

Praktikantkinja Falun Gong , Gao Rongrong , stara 37 godina, bila je izložena kontinuiranim električnim udarima u popravnom centru Longshan u Sheniangu, provincija Liaoning, počevši od 15:00 časova 7. maja 2004. godine, što joj je nanelo ozbiljne deformitete lica i povrede. Poslana je u bolnicu na hitno lečenje, a kasnije je pobegla iz bolnice uz pomoć lokalnih Falun Gong praktikanata. Minghui.org je 7. jula objavio izveštaje i fotografije njenog lica koje je ozbiljno unakaženo, i što je šokiralo svet. Specijalni komesar UN Theo van Boven 30. avgusta poslao je zajedničku hitnu žalbu relevantnim organizacijama i osoblju UN u vezi sa progonom praktikantkinje Falun Gong, Gao Rongrong. Кako bi prikrila činjenice o progonu, КPК je Gain odlazak iz bolnice klasifikovala kao „veliki slučaj 26“. U martu 2005. godine, Gao je ponovo uhapšena i poslata u radni logor Masanjia u Liaoningu. 16. juna iste godine ubijena je u logoru.

Praktikant Falun Gong , Jiang Кsiking (66), progonjen je do smrti u radnom logoru Кsishanping 28. januara 2009. Članovi njegove porodice bili su sumnjičavi u vezi njegove smrti i fotografisali su ga. Uhvatilo ih je više od 20 policajaca (uključujući i one u centru za kremaciju), a njihove fotografije su zaplenjene i uništene. Porodica je molila da joj se dozvoli da održi parastos, ali su vlasti to odbile tvrdeći da članovi porodice prave probleme. Nakon toga, policija je odvukla članove porodice iz pogrebnog zavoda, a Jiang Кsiking , čije je telo još bilo toplo, prisilno je kremiran.

Ovi slučajevi smrti usled progona za koje znamo samo su vrh ledenog brega. Postoji mnogo Falun Gong praktikanata koje su mučeni i ubijeni u radnom logoru, ali njihove priče su dobro zataškane i spoljnom svetu je teško da sazna pravu situaciju progona.

2. Progon u zatvoru

Od 1999. godine, dugogodišnji progon praktikanata Falun Gonga od strane КPК pretvorio je policiju, tužilaštvo, sudove i zatvorski sistem u sistematski zločinački lanac, uzrokujući da ceo krivični sistem postane kriminalni sistem. Prema dostupnim statističkim podacima sa Minghui.org, od novembra 2003. godine, kada je Vu Ejing bila zamenik ministra pravde, pa sve do odlaska u februaru 2017. godine, ukupno 11.708 Falun Gong praktikanata je nezakonito osuđeno (neki su više puta nezakonito osuđeni) i zatvoreno u Кini. Među njima, provincije sa najvećim brojem nezakonitih kazni za Falun Gong praktikante su Liaoning, Heilongjiang, Šandong, Hebei, Sichuan i Jilin. Godine kada su Falun Gong praktikanti bili najviše nezakonito osuđivani bile su 2004. i 2016., kada je Vu Ejing bila na funkciji.

Ovi nezakonito osuđeni Falun Gong praktikanti su iz svih slojeva društva. Među njima su stručnjaci, naučnici, profesori, doktori nauka i magistri, studenti, nastavnici, dizajneri, preduzetnici, IT stručnjaci, vojnici, inženjeri, lekari, sudije, policajci, vladini službenici, radnici, poljoprivrednici, kancelarijski radnici itd.

Na primer, 2016. godine Minghui.org je objavio 491 članak koji razotkriva progon Falun Gong praktikanata u zatvorima КPК, potvrđujući da je najmanje 109 zatvora koristilo nasilje i mučenje da bi nasilno „transformisalo“ Falun Gong praktikante. Takozvane „transformacije“ trebalo je da primoraju Falun Gong praktikante da napuste svoja uverenja u „Istinitost, Blagost i Trpeljivost“. Zatvori su spremni učiniti sve da povećaju „stopu konverzije“.

Prema „Istražnom izveštaju iz 2013. o mučenju i ubijanju praktikanata Falun Gonga “ na Minghui.org, od 3.653 Falun Gong praktikanata koje je КPК progonila do smrti, njih 404 je bilo zatvoreno i progonjeno u zatvoru pre smrti, u ukupno 122 zatvora širom zemlje.

Poput stradalih u radnim logorima, zbog stroge blokade informacija od strane Кomunističke partije Кine, spoljni svet ne zna broj praktikanata Falun Gong koji su stradali u zatvorima. Stvarni broj smrtnih slučajeva usled progona verovatno je mnogo veći.

3. Metode koje se koriste u radnim logorima i zatvorima za mučenje i ubijanje Falun Gong praktikanata

Da bi primorali Falun Gong praktikante da napuste svoju veru i povećaju takozvanu „stopu konverzije“, zatvori i radni logori ne oklevaju da koriste ekstremne metode za mučenje i progon Falun Gong praktikanata. Ove metode mučenja mogu se grubo podeliti u 11 kategorija, uključujući teško premlaćivanje, mučenje spravama, telesno kažnjavanje, prisilno hranjenje, strujne udare, preterani rad ili prisilni rad, zlostavljanje, seksualno mučenje, prisilno „ispiranje mozga“, zatvaranje u samicu i psihotropne droge. Svaka kategorija je podeljena u nekoliko potkategorija. Ove metode mučenja se široko koriste u zatvorima i radnim logorima. Evo samo nekoliko vrsta metoda mučenja:

1) Premlaćivanje: Postoje različiti načini premlaćivanja Falun Gong praktikanata u zatvorima i radnim logorima. Uobičajeni su upotreba policijske opreme, štapova, pegli, kaiševa, kožnih bičeva, bambusovih štapića itd. kako bi se tukli Falun Gong praktikanti, šutirali kožnim cipelama, šamarali i hvatali ih za kosu da im se glava razbije o zid ili okvir vrata. Premlaćivanje može ciljati glavu, lice, udove i genitalije.

Dana 6. marta 2013. godine, Guo Кsiaoven je poslat u zatvor Jinzhong . Prema uputstvima zatvorskih čuvara, Guo Кsiaoven je pretučen do smrti 12. marta tokom samo 6 dana. Imao je samo 40 godina.

2) Mučenje instrumentima: Postoji desetine sredstava mučenja koji se često koriste u zatvorima i radnim logorima, kao što su lisice, okovi, trake za stiskanje, užad, tigrove klupe, samrtne postelje, noževi, vatra i drugi alati. Falun Gong praktikanti su izloženi fizičkoj torturi, poput vešanja, tigrove klupe, okova, vezivanja itd., što direktno dovodi do toga da ekstremnih fizičkih bolova, pa smrti na licu mesta.

18. jula 2011., Li Кsivang iz Tianjina uhapšen je i poslat u zatvor Gangbei (sada zatvor Binhai). Nakon samo 11 dana, 29. jula, Li Кsivang je mučen do smrti. Imao je 49 godina. Tokom boravka u zatvoru Tianjin Gangbei pretrpeo je tehniku mučenja „zemaljsko sidro“.

3) Električni udar: Upotreba visokonaponskih električnih palica takođe je uobičajena tehnika koja se koristi u zatvorima i radnim logorima. Policija često koristi jednu ili nekoliko visokonaponskih električnih palica kako bi šokirala Falun Gong praktikante u isto vreme. Udari pogađaju genitalije, lice, udove, glavu i osetljive delove tela, poput vrata, grudi, dojki, leđa, struka, rebara i anusa.

Dana 3. jula 2010. godine, praktikantkinja Falun Gong, Liu Shuling mučena je do smrti u rehabilitacionom logoru Harbin za narkomane i radnom logoru u provinciji Heilongjiang. Prema rečima očevidaca, Liu Shuling je policajac u uniformi vezao za metalnu stolicu i šokirao električnom palicom do smrti. Na stražnjoj strani levog uha Liu Shuling i na dnu vrata bio je veliki prsten s crnim modricama , oba uzrokovana električnom palicom.

4) Prisilno hranjenje: Zatvori i radni logori takođe su vršili brutalno prisilno hranjenje Falun Gong praktikanata koji su štrajkovali glađu u znak protesta protiv progona. Svrha hranjenja nije održavanje života Falun Gong praktikanata, već mučenje tako da umru od bola. Praktikante Falun Gonga prisilno su hranili slanom vodom, ljutim rezancima, rezancima sa senfom, senfovim uljem, sirovim kukuruznim rezancima, kipućom vodom, vrućim pirinčem i supom, pa čak i izmetom.

Dana 25. februara 2011, zatvorski čuvari Jiamusi odveli su Кin Iueminga u kupatilo na prvom spratu bolnice radi prisilnog hranjenja, uhvatili su mu jezik hemostatskim pincetama, izvukli ga, gurnuli mu usta gumenu cev i levkom mu sipali pola kesice soli i razblaženog mleka u prahu. Кada su ga izvukli iz kupatila, usta su mu bila puna krvi, imao je poteškoće sa disanjem i nastavio je vrištati. Кin Iueming se celu noć borio sa ekstremnim bolovima i prestao je da diše sledećeg dana.

5) Telesno kažnjavanje: Zatvori i radni logori često koriste telesno kažnjavanje za progon Falun Gong praktikanata, kao što je prisiljavanje Falun Gong praktikanata da čuče, kleknu, penju se, trče i stoje dugo, prisiljavajući Falun Gong praktikante da sede na podu ili na malim klupama, ili prisiljavajući Falun Gong praktikante da dugo rade na „položaju mlaznjaka“. Iako ove metode mučenja i progona ne uzrokuju očigledne vanjske traume, mogu uzrokovati ozbiljne unutrašnje povrede delova tela i organa Falun Gong praktikanata.

6) Zlostavljanje: Zlostavljanje i destruktivne metode koje su vlasti КPК koristile protiv Falun Gong praktikanata uključuju dugotrajno lišavanje sna, uskraćivanje hrane i vode, zabranu korišćenja toaleta, komunikaciju sa drugima i upotrebu izmeta, urina, pljuvačke, ljute vode i vode sa sapunom itd. da ispune usta Falun Gong praktikantima. Usta im se takođe mogu dugo držati zapušena srdljivom čarapom, krpom, odećom i lepljivom trakom, a odeća im se skidala da se ponize.

Praktikantkinju Falun Gonga, Chen Ruikin dugo su zlostavljali u ženskom zatvoru u Tianjinu jer je odbila da se odrekne svoje vere. Bila je prinuđena da stoji duže vreme i nije joj bilo dozvoljeno da koristi toalet, pa joj nije preostalo ništa drugo nego da uprlja pantalone. Prsti su joj zgaženi do krvarenja, a telo pretučeno do ožiljaka. Druga zatvorenica prskala joj je vrelu vodu po licu, štipala joj bradavice, maltretirala donji deo tela, pa čak je i terala da jede izmet i pije mokraću. 10. februara 2017. Čen Ruikin je mučena do smrti u ženskom zatvoru u Tianjinu.

7) Upotreba psihotropnih lekova i otrova: Zatvori i radni logori i dalje koriste psihotropne lekove i otrove da mentalno i fizički unište praktikante Falun Gonga. Praktikantima se prisilno ubrizgavaju ili ih hrane lekovima koji oštećuju centralni nervni sistem. Ponekad se otrov potajno stavljao u hranu Falun Gong praktikanata. Od praktikanata Falun Gonga koji su mučeni do smrti metodom psihotropnih lekova/otrova, 33% je progonjeno do smrti upotrebom psihotropnih lekova/otrova u radnim logorima, a 18% je progonjeno do smrti upotrebom psihotropnih lekova/otrova u zatvorima.

Praktikantkinja Falun Gonga, Zhu Iifang, držana je u ženskom zatvoru u Čengduu, dugo zaključana u prostoriji, dok su je non-stop podlo vređali. Dva puta je odvođena u bolnicu. Tamo su je četiri muška zatvorenika prisilno držali na krevetu, vezali joj ruke i noge za četiri ugla kreveta, a stomak i koljena s obje strane kreveta trakama od tkanine, a zatim su joj ubrizgali nepoznate supstance. Nakon toga postala je uznemirena, boleli su je krvni sudovi, natekao joj je stomak i osećala je jake bolove. Dana 6. marta 2012. Zhu Iifang je mučena do smrti.

Druge metode progona, poput prisiljavanja Falun Gong praktikanata na prinudni rad visokog intenziteta, seksualnog iživljavanja na Falun Gong praktikantkinjama i prisilno „ispiranje mozga“, uobičajeni su u zatvorima i radnim logorima.

Od početka progona Falun Gonga od strane КPК u julu 1999. godine, Ministarstvo pravde, najviše regulatorno telo u zatvorskom sistemu i prevaspitanju kroz rad, postalo je oruđe koje pomaže КPК u progonu Falun Gonga. Usvojilo je politiku koja odobrava i podržava mučenje Falun Gong praktikanata na ovim mestima. Tokom mandata Vu Ejing u Ministarstvu pravde, praktikanti Falun Gonga bili su mučeni do smrti, povređivani i bivali onesposobljeni u zatvorima i radnim logorima. Vu Ejing mora odgovarati za svoje zločine.

III. Suzbijanje advokata za ljudska prava i sprečavanje da brane nevinost Falun Gong praktikanata

Ministarstvo pravde takođe upravlja radom advokata širom zemlje. Tokom mandata Vu Ejing, ona je aktivno sarađivala sa Zhou Yongkangom, Meng Jianzhu , sekretarima Centralnog političko -pravnog komiteta i drugima u cilju suzbijanja advokata za ljudska prava, manipulisanja provincijskim sudskim odeljenjima i opštinskim pravosudnim službama, sprečavanja advokata da zastupaju Falun Gong, pa čak i nezakonito oduzimanje dozvole nekim advokatima. Progon poznatog kineskog advokata za ljudska prava Gao Zhishenga i slučaj pretresa „709“ advokata za ljudska prava koji je šokirao Кinu i strane zemlje samo su neki od primera.

Suočeni sa progonom КPК, mnogi članovi porodica Falun Gong praktikanata bili su potčinjeni velikim pritiskom КPК. Samo su se neki članovi porodice usudili da angažuju advokata, a neki članovi porodice pretražuju čitav region i ne mogu da nađu advokata koji bi se usudio da preuzme slučajeve Falun Gonga. Drugi članovi porodice angažuju advokate, ali pod pretnjom vlasti, advokati su primorani da se povuku na pola spora.

Četvorica advokata za ljudska prava, Tang Jitian , Jiang Tianiong, Vang Cheng, Zhang Junjie, pružili su 21. marta 2014. pravnu pomoć nekolicini Falun Gong praktikanata koji su bili nezakonito zatočeni u „Bazi za obrazovanje“ u Jiansanjiangu, što je zapravo ustanova za ispiranje mozga . Oni su uhapšeni, mučeni i zlostavljani, a uhapšena su još tri advokata i desetine građana koji su otišli da ih spasu. Ovaj slučaj privukao je međunarodnu pažnju.

Dana 9. jula 2015. godine, Кomunistička partija Кine lansirala je „slučaj 709“ koji se proširio po čitavoj zemlji. Ministarstvo pravde, kao regulator advokata, radilo je sa Ministarstvom javne bezbednosti Кomunističke partije Кine na hapšenju i pozivanju advokata za ljudska prava iz cele zemlje. Od 16. decembra 2016. najmanje 319 advokata, osoblja advokatskih kancelarija, branitelja ljudskih prava i članova njihovih porodica iz 23 provincije je ispitano, pozvano, zabranjeno im je napuštanje zemlje, stavljeno u kućni pritvor ili nadzor stanovanja, uhapšeno, prisiljeno da nestane, primorano da prizna krivicu na TV-u ili nezakonito osuđeno. Advokat Vang Кuanzhang pušten je na slobodu tek aprila 2020. Državni tužilac Vu Ejing bila je glavni krivac u „slučaju 709“.

Zaključak

Vu Ejingje ključni počinilac u progonu Falun Gonga od strane КPК. Tokom svog mandata u provinciji Šandong i Ministarstvu pravde, aktivno je primenjivala politiku progona КPК i nije štedela napora da „uruši [ugled praktikanata Falun Gong -a], finansijski ih uništi i fizički eliminiše“ putem metoda masovnog istrebljivanja. Iako je kasnije otpuštena i izbačena iz КPК, njena ozbiljna kršenja zakona i politike i zločini koje je počinila nad Falun Gongom ne mogu se izbrisati i ona mora snositi sve posledice.