Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

O slanju ispravnih misli

(Minghui.org)

Slanje ispravnih misli je posebna moć koju nam je Učitelj dao i koja je naša sveta odgovornost. Meta našeg slanja ispravnih misli je jasna: ,,Uništi svo zlo koje nanosi štetu Dafi, dezintegrišući sve mračne pomoćnike i trule demone, i sve zle faktore u drugim dimenzijama, obuhvatajući sve i ne izostavljajući ništa."

Nedavno, u nekim člancima na Minghui.org, spominje se da neki praktikanti koriste slanje ispravnih misli radi zaštite. Slali su ispravne misli kada su njihovi rođaci, koji nisu praktikanti, bili bolesni, polagali prijemne ispite na fakultetu ili kada su imali poteškoća na svom radnom mestu.

Učitelj je rekao:

,,Pod posebnim okolnostima, čovek može eliminisati zlo – to je izvodljivo. To nije postojalo ranije u kultivacijama u istoriji. Različita ispravna stanja koja vi prikazujete u ovo vreme u svakom pogledu, i to kako postupate sa stvarima u svakojakim situacijama, ostavljaju se za istoriju. Zato je ovo istovremeno ozbiljno, i od suštinskog značaja (Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Kanadi 2001)

Kultivišemo sebe da bismo spasili druge. Šaljemo ispravne misli da spasimo ljude i ovu posebnu moć ne treba koristiti za naše lične interese ili za pomoć članovima porodice. Ako je tako, postoji li onda razlika između slanja ispravnih misli i molitve Budi ili drugim božanskim bićima da zadovolje naše lične interese?