Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Moje razumijevanje ispravnih misli

(Minghui.org)

Dok sam nedavno studirao Fa učenje, imao sam uvid da su ispravne misli praktikanata povezane s napuštanjem vezanosti.

Učitelj Li, osnivač Falun Dafa, je rekao:

„Osoba je poput kontejnera i ona je sve ono s čime je ispunjena.“ (Stopite se s Fa, Bitno za daljnje napredovanje)

„Kao učeniku, ako je njegov um ispunjen samo s Dafom, on je definitivno istinski 
kultivator.“ (Stopite se s Fa, Bitno za daljnje napredovanje)

Iz Učiteljevih učenja shvatio sam da je praktikant poput spremnika, od mikrokozmosa do makrokozmosa. U ovoj dimenziji postoji Buda-priroda koja se asimilira sa karakteristikama svemira (Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije), kao i nepravedni faktori koji se tek trebaju otkloniti. Jedan praktikant neprestano poboljšava svoju Buddha-prirodu, inhibirajući ili rastvarajući demonsku prirodu. Kultivacija je proces slabljenja naših vezanosti i jačanja naše Buddha-prirode tako da postajemo suosjećajniji, a spremnik posjeduje čišću energiju.

Kad čitam članke koje su napisali kolege praktikanti, vidim da, utemeljeni na njihovom vjerovanju u Učitelja i Dafa, oni zaista imaju ispravne misli i ispravna djela. Spašavajući ljude, čine nevjerojatne stvari kako bi pomogli Učitelju Li-ju, osnivaču Dafa, u Fa ispravljanju. Za usporedbi s njima, osjećam da nemam tako snažne ispravne misli. Na primjer, znam da praktikanti rade najispravniju stvar spašavajući ljude pa se nitko ne može miješati. Ali kad sam objašnjavao istinu ili dijelio brošure, u mojim bi se mislima pojavile negativne misli, poput: „Hoće li me ta osoba prijaviti policiji? Hoću li biti primijećen sada kada su uređaji za nadzor posvuda?“ Znao sam da je to „lažno ja“ koje se miješa sa mojim mislima, ali te misli su i dalje ustrajavale.

Jednog dana pitao sam se zašto moje ispravne misli nisu dovoljno jake i što je uzrokovalo ovo mentalno stanje. U tom trenutku, u mom umu pojavila se supstanca, a ta supstanca je nešto što nisam mogao otpustiti. Shvatio sam da razlog zašto moje ispravne misli nisu bile jake bio je taj što sam cijenio obične stvari - baš poput spremnika koji sadrži sve faktore neke osobe. Dafa praktikanti moraju stalno uklanjati demonsku prirodu i obogaćivati ​​ Buddha-prirodu u svom kultiviranju. Uklanjanjem demonske prirode, odnosno loše supstance, Buddha-priroda će se obogatiti i to će se odraziti kao jače ispravne misli.

Nakon što sam to shvatio, nastavio sam istraživati ​​zašto sam toliko vezan za materijalne stvari. Otkrio sam da je to izazvala „pohlepa“. Ova „pohlepa“ jasna je manifestacija vezanosti za osobni interes. Zbog te „pohlepe“ ne možete biti zadovoljni statusom quo. Potaknut vezanošću za vlastiti interes, um će razmišljati o osobnoj koristi, a to će povećati misaonu karmu. U to vrijeme, ako netko ne može pratiti Fa učenje, ili ne može poboljšati xinxing, bit će pod kontrolom ove nevidljive negativne supstance. Baš kao što osoba ima noćnu moru, kad se glavni duh opusti, ta negativna supstanca će izaći napolje i izazvati nevolje.

Učitelj nas je učio Falun Dafa tako da naša glavna svijest može dobiti gong. Ako se naš glavni duh opusti, netko bi mogao slijediti zao put. Ponekad pomislim: „Vježbam više od 20 godina i Učiteljev Fa je tako jasan, pa zašto i dalje tako ozbiljno shvaćam ljudske stvari?“ Znam da sam popustio. Ali zašto popuštam? To je zato što zapravo nisam dobro studirao Fa.

Učitelj je rekao:

„Samo s Fa ćete znati kako raditi bolje; samo s Fa nećete krenuti pogrešnim putem. U isto vrijeme, Fa vas i usavršava.“ (Fa konferenciji u Njemačkoj)

Dobro studiranje Fa ključ je marljivog poboljšanja. Dobro studiranje Fa također je manifestacija vjere u Učitelja i Fa. Što se više ljudskih stvari ukloni, više se Fa instalira i više će se životnih faktora asimilirati s Fa.