Tajpej, Tajvan: Učitelj Li je poslao pozdrave konferenciji za razmjenu iskustava kojoj je prisustvovalo preko 6.000 praktikanata

(Minghui.org)

Više je od 6.000 praktikanata prisustvovalo Falun Dafa konferenciji za razmjeni iskustava za 2021. godinu 19. decembra 2021. godine održanoj u košarkaškoj dvorani Heping u Tajpeju. Devetnaest je praktikanata govorilo o tome kako su se usklađivanjem sa principima Istinitost-Dobrodušnosti i Tolerancije poboljšali na svome radnom mjestu, porodici i društvenom okruženju.

Više od 6.000 praktikanata prisustvovalo Tajvanskoj Falun Dafa konferenciji za razmjenu iskustava za 2021. godinu održanoj u Tajpeju 19. decembra 2021. godine.
Više od 6.000 praktikanata prisustvovalo Tajvanskoj Falun Dafa konferenciji za razmjenu iskustava za 2021. godinu održanoj u Tajpeju 19. decembra 2021. godine.

Pozdrav Učitelja Lija

Nakon početka konferencije, dva voditelja su pročitala pozdrave gosp. Li Hongzhija, osnivača Falun Dafa:

„Dobro učenje Fa i objašnjavanje istine da bi se spasili ljudi su, za Dafa učenike, svrha vašeg dolaska na ovaj svijet. Bez obzira u kojem ste društvenom sloju, to nema nikakvog utjecaja, a čak i ako je društvo u metežu, to ne može promijeniti misiju Dafa učenika. Dobro se kultivirajte i spasite ljude svijeta.” (“Tajvanskoj Fa konferenciji za 2021. godinu”)

Voditelji su pročitali pozdrave koje je Učitelj Li poslao konferenciji.
Voditelji su pročitali pozdrave koje je Učitelj Li poslao konferenciji.

Slušajući iskustva o kultivaciji drugih praktikanata, mnogi su praktikanti komentirali da su bolje razumjeli važnost učenja Falun Dafa učenja i slanja ispravnih misli. Neprestano poboljšavajući svoj xinxing, oni sada mogu marljivo i temeljito se kultivirati kako bi uspjeli spasiti više ljudi.

Imati na umu Dafa principe

Gospođa Tasi iz Tapeija je kazala da je imala mnogo loših misli čak i kad bi ljudima govorila o Falun Dafa. Da bi ih eliminisala, pokušavala je da učiti učenje napamet kad god je mogla. Kada je prvi put naučila napamet Zhuan Falun, prosvijetlila se u mnoge principe i osjetila kao da su slojevi ćelija u njenom tijelu asimilirani sa Dafa. Također joj je postalo lakše da uđe u stanje mirnoće kada bi meditirala.

Ali brojne su se nevolje pojavile kada je po treći put recitovala Zhuan Falun, jer su je misaona karma i sve vrste smetnji neprestano uznemiravale. Kako bi pročistila svoje misli, nakon što bi naučila napamet jedan dio, izrecitovala bi cijelu knjigu. Tokom ovog procesa osjetila je snažnu energiju i bila je u stanju da se fokusira kada je slala ispravne misli. Postepeno se njena misaona karma, poput vezanosti za razmetanja i požuda, smanjivala.

Gosp. Wu iz Tainana radi za televiziju NTD. Kada se požalio na neke filmske snimke, supruga ga je upitala: „Zar ti nisi neko vrijeme (propuštao) da učestvuješ u grupnom učenju? Možda bi mogao da pokušaš ponovo?” Zatim je gosp. Wu je nastavio čitati učenja sa ostalim članovima produkcijskog tima. Također je počeo učiti napamet Zhuan Falun, baš kao što je to činio kada je bio u školi. Ovo ne samo da mu je pomoglo da bude jasnijeg uma, već je i njegov rad u NTD postao efikasniji. Nekoliko teških pitanja je brzo bilo riješeno za jednu ili dvije sedmice.

To je također pozitivno utjecalo na njegov svakodnevni posao. Kada je po drugi put završio sa recitovanjem Zhuan Falun, jedna je 7 godina duga tužba u njegovoj kompaniji bila riješena. Kada je treći put završio recitovanje Zhuan Falun, stanje tužbe u Njemačkoj je značajno napredovalo, nakon čega je uslijedilo zatvaranje nekoliko slučajeva. „Principi Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije su veoma moćni," objasnio je gospodin Wu, „Oni mogu voditi sve u našim životima i voditi u boljem pravcu."

Gđa Huang iz Hsinchua se s njim složila. Zbog zdravstvenih problema ona je obilazila mnoge bolnice i hramove, ali nije mogla dobiti nikakvu pomoć. Nakon što je počela da prakticira Falun Dafa, nastavila je raditi vježbe i gledati unutar sebe kako bi se poboljšala. Postepeno su se sve njene bolesti bile riješene.

Ipak, kultivacija nije laka. Ubrzo nakon što je odlučila da počne prakticirati došla je u sukob sa svojim mužem i svekrvom. Dok je jednog dana plakala, primijetila je da kineski znakovi u knjizi Zhuan Falun trepere. Obrisala je suze i ponovo pogledala, ali su znakovi i dalje treperili. Shvativši da joj je to nagovještaj da se treba osloboditi ljutnje, počela je učiti knjigu napamet.

Isprva je imala glavobolje i osjećala kao da će joj glava eksplodirati. Gospođa Huang je ipak nastavila i stvari su se vratile u normalu. Kasnije je mogla da ubrza i nauči knjigu napamet drugi put, treći put i tako dalje. Jedne je noći sanjala vrlo šareni i lijepi vatromet. Znala je da je to ohrabrenje od Učitelja. „Recitovanje Fa mi pomaže da se ispravim i uložim više napora u objašnjavanje istine, i daje mi snagu,” kazala je.

Praktikanti čitaju svoja kultivacijska iskustva
Praktikanti čitaju svoja kultivacijska iskustva

Slanje ispravnih misli

Gospođa Yu iz Taoyuana je kazala da je od trenutka kada je počela prakticirati znala da je Falun Dafa veoma dragocjen, ali da joj je slanje ispravnih misli nije bilo lako jer u to nije unosila svoje srce. Nakon što je tome posvetila puno pažnje, otkrila je da se situacija dramatično popravila.

Ona telefonom poziva ljude u Kini i informira ih o progonu. Jedne je prilike razgovarala s muškarcem i objasnila mu kako Komunistička partija Kine (KPK) nanosi štetu Kinezima, uključujući Falun Dafa praktikante. Kada je spomenula da je napustila organizacije KPK kako ne bi bila upletena u režim, učinilo joj se da čovjek nije razumio šta to ona govori.

Kad je shvatila da je na njega utjecala ideologija KPK, gospođa Huang je nastavila slati ispravne misli i kazala mu: „Moramo se odvojiti od organizacija KPK radi naše bolje budućnosti." Odjednom, kao da je barijera bila uklonjena i čovjek je rekao: „Oh, ti govoriš o napuštanju KPK. Sada razumijem!” Iz ovog je iskustva gospođa Huang naučila da slanje ispravnih misli pomaže praktikantima da se oslobode straha i ostanu odlučni, tako da mogu raditi bolje dok objašnjavaju istinu.

Nastavnica i njeni učenici

Nastavnica u osnovnoj školi, gospođa Wang iz Taichunga, preporučuje Zhuan Falun svojim učenicima. Inspirisani principima Istinitosti-Dobrodušnosti i Tolerancije, njeni su učenici dramatično napredovali.

No bilo je i izazova. Jedan učenik je rekao gospođi Wang da mu je majka zabranila da čita Zhuan Falun, a da ga otac namjerava prebaciti u drugu školu. Gospođa Wang je saznala da učenik nije znao koliko je važno da se uskladi sa svakodnevnim društvom, što je uzrokovalo nesporazume njegovih roditelja u vezi sa njegovim prakticiranjem Falun Dafa.

Gđa Wang je ojačala slanje ispravnih misli kako bi eliminisala smetnje i strah. Gledajući unutar sebe, primijetila je da je kod sebe razvila revnost prema napretku učenika. S druge strane, bilo joj je jasno da je ono što je radila bilo potpuno ispravno i dobro za učenika. Odlučila je da nastavi hrabriti učenike da prakticiraju čak i po cijenu gubitka vlastitog posla.

Gospođa Wang je pobijedila svoj strah i posjetila ovu porodicu. Zamolili su je da svakodnevno provjerava s roditeljima učenikovu situaciju. Roditelji su kazali da je dijete sada mnogo bolje nego prije, ljubaznije je i ima bolje ocjene. Kada je učenikov otac zahvalio gospođi Wang, ona mu je odgovorila: „Zasluge pripadaju Falun Dafa i učitelju Liju.“

Važnost gledanja unutar sebe

Gosp. Chen je počeo prakticirati Falun Dafa kao student. Nakon što je diplomirao i odslužio vojsku, radio je za The Epoch Times. Radeći puno radno vrijeme u odjelu za oglašavanje, trpio je stalni pritisak klijenata, kao i kolega praktikanata. Nakon što je bio unapređen u direktora primijetio je da ima više sukoba sa novo zaposlenima. Pritisak je postao toliko intenzivan da je ponekad imao poteškoća sa spavanjem.

Iako je pokušavao da gleda unutar sebe i da identificira svoje vezanosti, i dalje je vjerovao da je on u pravu, a da drugi nisu. Kad je nastavio da dublje istražuje ovu vezanost, primijetio je da ima vezanost za svađu sa drugim praktikantima, i shvatio da je to povezano sa njegovim egom. Bojao se da ovi novozaposleni neće dobro služiti klijentima, a da samim tim i neki ugovori neće biti ponovno potpisani.

Kada je razmislio o situaciji, gospodin Chen je kazao: „Da, osjećam se neprijatno. Ali šta je sa drugim praktikantima? Možda se i oni osjećaju isto ili čak gore od mene.” Shvatio je da su ovi sukobi povrijedili druge. Neki novozaposleni bili su toliko zauzeti poslom da su imali malo vremena za čitanje učenja ili izvođenje vježbi. Pomislio je: „Zar ne bih trebao da im pomažem u njihovoj kultivaciji umjesto da se samo fokusiram na projekat?“ S tom mišlju je našao mir, napetost je prošla i bio je okružen energijom. „Ovo me naučilo ljepoti kultivacije i gledanja unutar sebe“, objasnio je.

Otpuštanje ljubomore

Gospođa Hsu iz Tajpeja se suočila sa porodičnim nevoljama nakon što je odlučila da radi puno radno vrijeme za televiziju NTD. Kada je postala odlučna da počne raditi u medijima, smanjile su se i kritike članova porodice.

„Rad u medijima je proces koji omogućava praktikantima da rastu zajedno,“ rekla je. Bila je svjedok kako su drugi praktikanti započeli projekat iz gotovo ničega i nastavili učiti i napredovali. Također je primijetila da ima dosta skrivenih vezanosti. „Naučila sam da samo eliminisanjem vezanosti i ljudskih načina poimanja možemo raditi bolje da spasimo više ljudi“, rekla je.

Povremeno je viđala pozitivne povratne reakcije publike za voditelje, u formi veselog ćaskanje voditelja i gostiju. Međutim, kao producentkinja, njeni su napori bili skriveni iza kulisa. Shvatila je da njene žalbe i ogorčenost potiču od ljubomore. Pošto nije bila u stanju da se oslobodi ovih negativnih osjećanja, pokušala je da se distancira od voditelja. Ali to nije pomoglo i sukobi su se intenzivirali, a voditelj se čak počeo svađati sa drugim kolegama.

Kada je napravila korak unazad i sagledala situaciju iz perspektive kultivacije, gospođa Hsu je shvatila da otkrivanje onoga što je pošlo po zlu kod određenog praktikanta nije kritično. Njen stav je bio taj koji je napravio razliku. Osim toga, saznala je da je razlog zašto nije mogla da se oslobodi ljubomore taj što se nije bila fokusirana kad bi čitala učenja. Nedostajala joj je Dobrodušnost i težila je da se zaštiti.

Kako se ova situacija nastavila, gospođa Hsu je identifikovala svoju vezanost za slavu i materijalne interese, kao i sentimentalnost i borbenost. Na kraju se izvinila voditelju i kazala da će raditi bolje.

Povratne informacije od učesnika

 Dr. Huang i njegova porodica
Dr. Huang i njegova porodica

Konferencija je završena u 16:30h. Mnogi praktikanti koji su učestvovali na konferenciji su kazali da su puno naučili. Gospodin Huang, ljekar, je kazao da praksa kultivacije zahtijeva da se eliminišu loše misli, i da smatra da je napravio pravi izbor kojim putem da krene. Rekao je da mu vodeći principi Falun Dafa pomažu da donese ispravne odluke. Priča jednog učenika mu je pomogla da shvati kako da bude brižan i strpljiv roditelj. Također je naučio da onda kad uoči probleme kod drugih treba preispitati sebe kako bi se poboljšao.

Vladin funkcioner, gosp. Luo, se nada da će biti marljiviji u kultivaciji
Vladin funkcioner, gosp. Luo, se nada da će biti marljiviji u kultivaciji

Gosp. Luo radi u državnom preduzeću. Nakon što je čuo da praktikanti unose srce u pripremu svake objave na internetu kao da je svaka objava individualno biće, bio je veoma dirnut. Rekao je da sve što učimo, kao i alati koje koristimo za potvrđivanje Dafa, nisu trivijalni. Imamo odgovornost da ih na najbolji način iskoristimo. I on i njegova žena planiraju da počnu učiti učenja napamet kao i da postanu marljiviji u kultivaciji.

Viši inženjer He Yuan
Viši inženjer He Yuan

Viši inženjer gospodin He Yuan je kazao da je na konferenciji mnogo naučio. Jedna je praktikantica govorila o tome kako njen muž nije dobro upravljao kompanijom, što je dovelo do gubitka od deset miliona novotajvanskih dolara. Čuvši kako je praktikant uspio da se oslobodi vezanosti za slavu i materijalne interese, gosp. He je bio veoma dirnut.

Pošto je prakticirao Falun Dafa već 21 godinu, gosp. He je kazao da je bio svjedok mnogih čuda. Na primjer, njegovi bolovi u kičmi su nestali kao i druge fizičke nelagode. Principi Istinitosti-Dobrodušnosti i Tolerancije su mu također pomogli da ostane miran i bistrog uma na poslu kao i u svakodnevnom životu.

Poslovna menadžerka gospođa Lin Xueqi
Poslovna menadžerka gospođa Lin Xueqi

Gospođa Lin Xueqi, poslovna menadžerka, prakticira već 22 godine. Rekla je da su priče kolega praktikanata bile veoma dirljive. Kada je čula kako su drugi praktikanti bili veoma ozbiljni po pitanju kultivacije i da su stalno gledali unutar sebe, oba je identifikovala je svoje propuste i odlučila da nauči i učenje Falun Dafa napamet.

Gospođa Huang je počela prakticirati u maju mjesecu ove godine i bila je veoma impresionirana putovanjima kultivacije drugih praktikanata. Jedan mladi praktikant je imao samo 8 godina, ali je vrlo dobro govorio. Druga praktikantica je govorila o tome kako je pobijedila strah. Budući je sama introvertna osoba, gospođa Huang vjeruje da je Falun Dafa ovim praktikantima dao hrabrost i mudrost. Ona se nada da će učiti od njih i moći napredovati slijedeći Dafa učenja.

Svi članci, slike i sadržaji objavljeni na Minghui.org zaštićeni su autorskim pravima. Nekomercijalna reprodukcija je dopuštena, ali zahtijeva označavanje s naslovom članka i poveznicom na izvorni članak.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024