Falun Dafa Minghui.org

Pazite da ne idolizirate kolege praktikante

(Minghui.org)

Praktikantica iz našeg lokalnog područja nezakonito je uhićena i osuđena na prisilni rad zbog dijeljenja informativnih materijala o progonu Falun Gonga. Nakon oslobađanja, napisala je članak kako bi razotkrila progon koji je propatila i kako bi jakim ispravnim mislima negirala zli progon. Nakon što joj je članak objavljen na Minghui web stranici, uključili smo ga u naše lokalne informativne materijale. Mnogi praktikanti su ga pročitali. Umjesto da su razmišljali o razotkrivanju zlog progona na temelju toga, ne samo da su rekli kako se ta praktikantica tako dobro kultivirala da ju se zlo nije usudilo progoniti, već su ju neki od praktikanata počeli idolizirati. To je izazvalo pomutnju među našim lokalnim praktikantima.

Praktikanti iz različitih područja su je počeli pozivati da podijeli svoje iskustvo. Gdje god bi otišla, uvijek bi čula pohvale i divljenje. Praktikantica je rekla: „Nisam učila Fa nekoliko godina dok sam bila zatočena u logoru za prisilni rad. Mislila sam da sam znatno zaostala u svojoj kultivaciji. Nakon što sam razgovarala s praktikantima, otkrila sam da se mnogi od njih nisu poboljšali.“

Još jedna praktikantica iz našeg lokalnog područja također je nezakonito zatočena i progonjena. Članovi obitelji su unajmili odvjetnika da je brani. Praktikantica je dijelila pozivnice na sudsku raspravu, no nažalost je ponovno uhićena dok ih je dijelila te je sada u zatvoru i trpi progon više od godinu dana.

Ako je praktikant bio uhićen i progonjen, svi bi praktikanti trebali bezuvjetno gledati unutar sebe. Nakon što je bila prvi put oslobođena, svi smo ju hvalili, govoreći da se dobro kultivirala. Postupno je razvila vezanost samozadovoljstva i hvalisanja te više nije slušala savjete drugih praktikanata. Također je smatrala da se vrlo dobro kultivirala i rado bi dijelila svoje iskustvo u formi govora. Ova praktikantica je puštena iz logora za prisilni rad jer nije surađivala sa zlom u radnom logoru. To je pokazalo da se dobro kultivirala u jednom aspektu. To ne znači da se dobro kultivirala u svim aspektima. Ona bi trebala dobro učiti Fa. U međuvremenu je trebala gledati unutar sebe kako bi pronašla svoje propuste koji su bili iskorišteni od strane zlih sila te ih ispraviti pomoću Fa standarda.

Neki praktikanti su je toliko idolizirali da su slijedili nju umjesto da su učili Fa. To je vrlo opasno. Praktikantica se kultivira, stoga još uvijek ima ljudske predodžbe i vezanosti kojih bi se trebala riješiti. Kad smo je idolizirali, nesvjesno smo gurali neispravnu materiju u njene dimenzije i učinili joj kultivaciju još težom. Naposljetku je praktikantica bila uhićena i opet progonjena.

Učitelj je rekao:

„Da, kada se učenik u nekom pogledu dobro kultivirao, trebali bismo učiti od njega. No, taj učenik se još uvijek kultivira i još uvijek ima ljudske vezanosti koje još nisu uklonjene, tako da još uvijek trebate koristiti Fa kao vaš standard.“

(„Podučavanje Fa na sastanku s azijsko- pacifičkim učenicima“, Podučavanje Fa na konferenciji VI )

„Nemoj slijediti ili slušati nekoga kad vidiš njegove nadnaravne sposobnosti, božanske moći ili nešto drugo. Naudit ćeš mu jer će se kod njega razviti vezanost oduševljenja, pa će na kraju sve izgubiti, sve će mu se zatvoriti i konačno će pasti na samo dno.“

(6. Lekcija, Zhuan Falun )

Ja sam također dobro poznat među lokalnim praktikantima. Mnogi praktikanti su rekli da se dobro kultiviram i idolizirali su me te su se oslanjali na mene. Neki praktikanti su me čak upitali za mišljenje o tome da li bi trebali kupiti kuću. Nakon nekog vremena, moja vezanost hvalisanja i vezanost za ugled se potpuno razvila. Jedan praktikant je uočio moje vezanosti i podsjetio me da gledam unutar sebe. No, nisam ga poslušao. Nisam bio uvjeren pošto su svi ostali praktikanti rekli da se dobro kultiviram.

Postupno sam počeo gledati s visoka na praktikante oko mene i moja vezanost je narasla. Postao sam željan pokazivanja pred drugim praktikantima koliko dobro sam se kultivirao kako bih dobio pohvale i priznanja od njih. Također sam se bojao gubitka slave. Često sam bio u kontaktu sa ženskim praktikanticama za stvari vezane za potvrđivanje Fa. Nisam obraćao pažnju na dobro kultiviranje i postupno se pojavila vezanost požude. Napravio sam greške i otišao na stranputicu u svojoj kultivaciji. Učitelj je dobrodušan i nije me napustio. Učitelj mi je dao priliku da nastavim svoju kultivaciju. Bio bih uništen da mi Učitelj nije mi dao drugu šansu.

Idoliziranje bilo kojeg praktikanta zapravo škodi tom praktikantu i gura ga prema dolje. Bez obzira koliko dobro su se praktikanti kultivirali, oni su to ostvarili kroz učenje Fa i kultivirajući sebe na temelju Fa. Svi bismo trebali uzeti Fa kao našeg učitelja i uistinu se dobro kultivirati kako bi spasili više živih bića.

Ovo su samo moje osobne spoznaje. Molimo vas da istaknete ako postoji nešto neprimjereno.