Falun Dafa Minghui.org

Zločini Ke Liangdonga, bivšeg zamjenika direktora Centralnog Biroa 610

(Minghui.org)

Falun Gong praktikanti su u 36 zemalja nedavno predstavili svojim vladama novu listu počinilaca zločina koji su umiješani u progon praktikanata u Kini. Liste su dostavljene u periodu oko 10. decembra 2021. godine, tj. Međunarodnog dana ljudskih prava. Praktikanti su zatražili da njihove vlade zabrane počiniteljima i članovima njihovih porodica ulazak u te zemlje i zamrznu njihovu imovinu.

36 zemalja uključuje i Alijansu pet očiju koju čine (SAD, Kanada, Velika Britanija, Australija i Novi Zeland), i 23 zemlje Evropske unije (Francuska, Italija, Španija, Holandija, Poljska, Belgija, Švedska, Austrija, Irska, Danska, Finska, Češka, Rumunija, Portugal, Grčka, Mađarska, Slovačka, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Estonija i Malta) i 8 dodatnih zemalja (Japan, Južna Koreja, Indonezija, Švicarska, Norveška, Lihtenštajn, Izrael i Meksiko).

Falun Gong, koji se još naziva i Falun Dafa, Komunističke partije Kine (KPK) proganja od jula jeseca 1999. godine (progon uključuje mučenja praktikanata koja su rezultirala smrću i žetvu njihovih organa). Praktikanti su nedavno dostavili brojne spiskove počinilaca raznim zemljama tražeći sankcije protiv ovih kršitelja ljudskih prava. Posljednje podnošenje liste počinitelja označava prvi put da je i Estonija učestvovala u ovim naporima.

Ke Liangdong, bivši zamjenik direktora Centralnog Biroa 610 se našao na listi.

Informacije o počiniocu

Puno zakonito ime počinioca: Ke (prezime) Liangdong (ime) (柯良栋)

Pol: muški

Država: Daye, provincija Hubei, NRK (Narodna Republika Kina)

Datum/godina rođenja: jul 1963. godine

Titula ili pozicije:

Jul 1989. godine: Ušao u Odsjek za pravne poslove Ministarstva javne bezbjednosti

2005. godine: Imenovan za načelnika Odjeljenja za pravne poslove Ministarstva javne bezbjednosti

April mjesec 2009. do maja mjeseca 2014. godine: Radio kao zamenik direktora Odeljenja za javnu bezbednost provincije Zhejiang, bio član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Hangzhou, direktor javne bezbednosti i zamenik sekretara Opštinskog komiteta za političke i pravne poslove

Jun mjesec 2014. do Marta mjeseca 2018. godine: Imenovan kao zamjenik direktora Centralnog Biroa 610 do ukidanja Centralnog Biroa 610

April mjesec 2018. godine: Zamjenik generalnog sekretara Nacionalnog narodnog kongresa

Trenutno: potpredsjednik Vijeća Komunističke partije Kine (KKP)za promociju međunarodne trgovine.

Dana 10. juna 1999. godine, KPK je osnovala organizaciju posvećenu provođenju progona Falun Gonga pod službenim nazivom „Vodeća grupa za rješavanje pitanja Falun Gonga Centralnog komiteta Komunističke partije Kine“. Češće se naziva Biroom 610 jer je osnovana 10. juna (6. - 10.).

Biro 610 je odgovoran za svakodnevne operacije suzbijanja Falun Gong praktikanata širom Kine. Biro 610 je uključen u sve vladine agenciju u Kini, kontroliše i mobiliše Odjel javne sigurnosti (policiju), tužilaštvo, sudove, vojsku, tajne agente, diplomatiju, obrazovni sistem, medicinske ustanove i državnu propagandnu mašineriju za progon Falun Gong. Uspostavio je rigorozan i nezavisan operativni sistem koji kontroliše sve od centralnog do lokalnog nivoa društva. On prati i kontroliše ljude i svaki aspekt društva. Cilj ove agencije je izvršiti genocid nad Falun Gong praktikantima.

Veliki zločini

Ke Liangdong je dugo službovao u sistemu javne bezbednosti, koji je bio na prvoj liniji progona. Slijedio je naredbe bivšeg šefa KPK Jianga Zemina u provođenju progona, posebno tokom svog mandata kao zamjenik direktora Centralnog Biroa 610 od juna mjeseca 2014. do marta mjeseca 2018. godine. Radio je na implementaciji genocidne politike KPK za istrijebljenje Falun Gonga. Prema dostupnim statistikama, potvrđeno je da je 4.706 Falun Gong praktikanata bilo na smrt proganjano od novembra mjeseca 2021. godine, a najmanje 282 su preminula tokom Keovog mandata.

Kao zamjenik direktora Biroa 610, Ke je znao, i zato je i odgovoran za sve politike, planove i akcije formulirane za progon Falun Gonga, kao i za posljedice progona vršenog tokom njegovog mandata. Ovo uključuje direktan i indirektan uticaj na kasniji progon.

Odabrani primjeri progona za vrijeme Keovog mandata na mjestu direktora Biroa za pravne poslove Ministarstva javne sigurnosti u periodu između 2005. i 2009. godine.

Ministarstvo javne sigurnosti je 28. februara 2006. godine u Pekingu održalo konferenciju za novinare u vezi sa “Zakonom o kažnjavanju administracije javne bezbjednosti” koji će se formalno početi primjenjivati od 1. marta. Kada je novinar upitao kako će zakon regulisati Falun Gong, Ke, tadašnji direktor Biroa za pravne poslove Ministarstva javne bezbjednosti, je pogrešno protumačio zakon, izjavivši da bi osobe koje se bave Falun Gongom aktivnostima mogle biti poslane u logore za prevaspitavanje kroz rad „u skladu sa zakonom“. Također je naložio Sina.com, glavnoj novinskoj web stranicu, da objavi njegove odgovore na pitanja novinara i objave njegove njegovu namjeru da eskalira progon. Naslov članka je bio “Ministarstvo javne sigurnosti: Kazna za javnu sigurnost ili prevaspitanje kroz rad će bit nametnuta svakom ko se bavi Falun Gong aktivnostima.”

Odabrani primjeri progona tokom Keovog mandata na mjestu zamjenika direktora Centralnog Biroa 610 od juna mjeseca 2014. do marta mjeseca 2018. Godine.

Zločini progona 2014. godine

U 2014. godini, prema direktivi Biroa 610, gotovo svakodnevno su se u Kini događala mnoga planirana i smišljena grupna hapšenja i pretresi domova praktikanata. Prema statističkim podacima sa web stranice Minghui.org, broj uhapšenih Falun Gong praktikanata u 2014. Godini je iznosio čak 6.415, što je povećanje od 29,8% u odnosu na prethodnu godinu (4.942).

Dana 9. juna 2014. godine Biro 610 za Unutrašnju Mongolij je izdao“Povjerljivi dokument br. 2014” tražeći “osnovne informacije o Falun Gong praktikantima” i prikupljanje informacija za sljedeći krug progona. Prema tajnom dokumentu koji su izdali Centralni Biro 610 i Ministarstvo javne bezbednosti, svim je podređenim Biroima 610 širom zemlje naređeno da prikupljaju informacije o lokalnim Falun Gong praktikantima.

Dvadeset i devet je Falun Gong praktikanata uhapšeno u gradu Changchunu u provinciji Jilin, 18. jula 2014. godine. Dana 2. septembra, više od 30 Falun Gong praktikanata i članova njihovih porodica uhapšeno je u gradu Tonghua u provinciji Jilin. Odeljenje za javnu bezbednost provincije Jiangsu i Biroa 610 su direktno nadgledali policiju u gradu Lianyungang i bili odgovorni su za hapšenje više od 100 praktikanata izvršeno tog dana.

Gđu Zhang Shuxian, staru 53 godine, uhapsila je policija Biroa za unutrašnju sigurnost grada Tumena u provinciji Jilin, 7. avgusta 2014. godine. Mučena je do smrti tokom 24 sata. Članovi njene porodice su primijetili da je njeno telo bilo prekriveno modricama i krvavim podljevima u području ispod grudi do bedara. Koža oko bedara joj je bila poderana, a oko genitalnog područja su bili tragovi opekotina uzokovanih električnom palicom. Osim toga, na leđima je imala krvave mrlje izazvane đonovima cipela. Ljekar koji je radio obdukciju zaključio je da je njena smrt uzrokovana torturom.

Prema informacijama koje je prikupio Minghui.org, skoro je 1.000 praktikanata koji su uhapšeni 2014. godine bilo je zatočeno u 158 „crnih zatvora“ (centra za ispiranje mozga) od strane osoblja Biroa 610.

Gđicu Cui Zhanyun je uhapsila policija Biroa za unutrašnju sigurnost u Yushu u u provinciji Jilin, 9. septembra 2014. godine. Odvedena je u Yushu centar za ispiranje mozga 12. septembra. Dat joj je i nepoznati lijek zbog kojeg je doživjela fizičku nelagodu . Bolele su je ruke, vrat i leđa, pa čak i kosti. Nije mogla da jede. Umrla je 3. novembra 2014. godine.

U 2014. godini je održano suđenje 983 Falun Gong praktikanta, što predstavlja povećanje od 23,5% u odnosu na 796 u 2013. godini, pri čemu je njih 635 osuđeno. Najmanje 65 praktikanata osuđeno je na sedam ili više godina zatvora, a maksimalna je kazna iznosila 12 godina.

Pored toga, 91 praktikant je bio progonjan na smrt u 2014. godini. Jedan od njih je bio gospodin Wang Haijin, vlasnik pekare u gradu Qinhuangdau u provinciji Hebei. On je bio uhapšen 22. aprila 2014. godine i odveden u pritvorski centar Funing. Tokom tri mjeseca koliko je proveo u zatočeništvu, bio je premlaćivan, prisilno hranjen, prisiljavan na neplaćeni rad i seksualno zlostavljan. Preminuo je 9. oktobra 2014. godine, a za sobom je ostavio suprugu i dvoje male djece. Imao je 46 godina.

Zločini progona tokom 2015. godine

Prema statističkim podacima prikuplenim od strane Minghui.org, bilo je najmanje 19.095 incidenata u kojima su praktikanti Falun Gonga iz 30 provincija i opština bili uhapšeni, njihove kuće pretražene a oni maltretirani u 2015.

Ukupno 878 Falun Gong praktikanata bilo osuđeno 2015. godine. Najmlađa je bila gospođa Bian Xiaohui, stara 23 godine, iz provincije Hebei. Najstariji su bili gospođa Liao An'an iz Gansua, stara 80 godina, i gospodin Wang Jiaguo iz Liaoninga, star 81 godinu.

Policija Biroa za unutrašnju sigurnost iz okruga Shuangcheng u gradu Harbinu u provinciji Heilongjiang, je uhapsila više od 80 praktikanata 11. jula 2015. godine. Četvorica od njih su osuđena.

U 2015. godini, 95 praktikanata je bilo na smrt mučeno, a njh je osam umrlo u zatvorima. Gosp. Dong Hanjie je bio viši inženjer iz provincije Hebei. Gradski sud Zhuozhou ga je 11. februara 2015. osudio na pet godina zatvora. Kada je njegovaporodica, 16. avgusta, otišla u pritvorski centar da ga posjeti on je već bio odveden u zatvor Jidong. Za manje od dva mjeseca, 10. oktobra 2015. godine, umro je od posljedica mučenja. Bio je star 62 godine.

Zločini progona u 2016. godini

KPK je nastavila provoditi svoju genocidnu politiku i u 2016. godini kako bi istrijebila Falun Gong praktikante: “Istrebiti ih fizički, uništiti njihovu reputaciju i finansijski ih uništiti” i “Ubijanje Falun Gong praktikanata nije ubijanje – to će se smatrati za samoubistvo”.

Dana 24. januara 2016. godine u Pekingu je Centralni Biro 610. održao Konferenciju pohvala za nacionalnog sistema za prevenciju i rukovođenje kultovima i konferenciju direktora Nacionalnog Biroa za prevenciju i rukovanje kultovima u. Pored sumiranja „dostignuća u borbi protiv kultova“ u 2015. godini, sastanak se uglavnom bavio planovima rada za 2016. Godinu. Ke je naglasio potrebu da se fokusiraju na tri „teške bitke“, uključujući ciljanje na napore praktikanata izvan Kine da razotkriju progona, ciljajunje na napore praktikanata da razotkriju progon aktivnostima na Internetu i aktivnosti da više ljudi prihvate Falun Gong.

Ke je išao u Šangaj 2016. godine da gleda propagandni nastup koji blati Falun Gong. On je također otišao u grad Jinan, provincija Shandong 24. maja 2016., kako bi ispitao napredak lokalne policije u “borbi protiv Falun Gonga”.

Dana 28. juna 2016. godine, više je od 100 praktikanata bilo uhapšeno širom provincije Liaoning. Hapšenja je organizovao Biro 610 i Komitet za politička i pravna pitanja provincije Liaoning. U akciju je bio upućen veliki broj policajaca.

Minghui.org je potvrdio da je 1.265 Falun Gong praktikanata osuđeno 2016. godine, uključujući 1.162 iz 2016. i 103 iz 2015. Još je 91 praktikant bio na smrt, proganjan a 22 su preminula u pritvoru.

Gđa Xu Guixia, iz grada Liaoyanga u provinciji Liaoning, je bila uhapšena 27. oktobra 2016. godine. Dok je bila zatvorena stupila je u štrajk glađu u pritvorskom centru Liaoyang u znak protesta protiv progona. Čuvari su je, 7. novembra vezali u položaj orla raširenih krila i nasilno hranili. Tokom prinudnog hranjenja počela je dobivati napade, ali niko nije pokušao da zaustavi hranjenje ili joj pomogne. Bila je već mrtva kada su je čuvari odveli u kliniku. Lice joj je bilo toliko natečeno da je bila gotovo neprepoznatljiva. Imala je 47 godina.

U ostale koji su umrli u pritvoru 2016. godine je uključen gospodin Li Kaija iz grada Qinhuangdao u provinciji Hebei; gđa Yang Ruiqin iz grada Harbina u provinciji Heilongjiang; gosp. Zhao Cungui iz provincije Shanxi; gosp. Zhu Haishan iz provincije Jilin; gđa Xiong Jiyu iz provincije Shaanxi; i gđa Peng Wenxiu iz provincije Guangdong.

Zločini progona u 2017. godini

Početkom februara mjeseca 2017. godine, centralni Biro 610. je pokrenuo masovnu operaciju uznemiravanja širom zemlje usmjerenu na Falun Gong praktikante koju su nazvali „Kampanja kucanja na vrata“. Ovu je kampanju sprovelo Ministarstvo javne bezbednosti u saradnji sa lokalnim policijskim stanicama, zajednicama, mjesnim odborima i seoskim odborima.

Sa spiskom imena lokalnih Falun Gong praktikanata, policija je išla od vrata do vrata kuće svakog praktikanta u tom području i naređujući im da napišu izjavu o garanciji obećavajući da više neće prakticirati Falun Gong. Oni koji su odbili da se povinuju bili su hapšeni, kuće su im pretražene ili su bili osuđeni. Neki su praktikanti bili na smrt proganjani, a neki su članovi njihovih porodica također bili maltretirani i uključeni.

Prema statističkim podacima objavlejnim na Minghui.org, 2017. godine, najmanje je 7.632 praktikanata uhapšeno, 14.892 je uznemiravano, a 1.134 osuđeno. Ovo se dogodilo u 259 gradova u 28 pokrajina, autonomnih regiona i opština širom zemlje. Najmanje je 40 praktikanata u 17 provincija i opština bilo na smrt mučeno.

Biro unutrašnje sigurnosti okruga Yilan u provinciji Heilongjiang je, 31. avgusta 2017. godine, uhapsio 29 praktikanata u okrugu Yilan i okrugu Huachuan. Četrnaest njih je kasnije bilo osuđeno.

Gospođa Feng Juan iz grada Foshan u provinciji Guangdong, je uhapšena i odvedena u Sanshui centar za ispiranje mozga u aprilu mjesecu 2017. Godine. Nakon deset dana mučenja, dobila je jako povraćanje i proliv. Samo dva mjeseca nakon povratka kući, počela je bolovati od otkazivanja organa i preminula je 1. oktobra 2017. godine. Sumnja se da je umrla od trovanja. Imala je 67 godina.

Zločini progona u 2018. godini

U prva tri mjeseca 2018. dok je Ke bio zamjenik direktora Centralnog Biroa 610, najmanje 21 praktikant bio na smrt mučen, 235 je bio osuđeno, a njih 870 uhapšeno.

Gospođa Sun Min, nastavnica iz grada Anshana u provinciji Liaoning, je bila ma smrt mučena u zatvoru za žene Liaoning 8. marta 2018. godine, dok je služila sedmogodišnju kaznu. Imala je 50 godina. Njen otac je kazao da mu je konačno bilo dozvoljeno da je posjeti u zatvoru 7. februara 2018. godine, skoro dvije godine nakon što je bila uhapšena 28. juna 2016. godine. Neko ju je na leđima donioo u sobu za posjete. Od posljedica torture više nije mogla hodati. Mesec dana kasnije, 8. marta, zatvor je obavestio njenog oca da je njegova ćerka prebačena u Opštu bolnicu Biroa za upravljanje zatvorom provincije Liaoning. U bolnicu je stigao u 12.50 časova tog dana, samo da bi vidio da je već umrla.

Svi članci, slike i sadržaji objavljeni na Minghui.org zaštićeni su autorskim pravima. Nekomercijalna reprodukcija je dopuštena, ali zahtijeva označavanje s naslovom članka i poveznicom na izvorni članak.