Nevolja mi je pomogla da pogledam unutra i pronađem svoju osnovnu vezanost

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju! Pozdrav kolege praktikanti!

Počeo sam da praktikujem Falun Dafu pre 12 godina i cenim priliku da pričam o svojim iskustvima.

Uvek sam čitao Fa, ali sam ipak osećao distancu, nešto što je stajalo između mene i sposobnosti da prihvatim učenja.

Kada je jedan praktikant umro, pitao sam se: „Šta ga je sprečilo da ostane živ i nastavi da se kultiviše?“ Takođe sam se pitao da li ću moći da vidim sopstvene nedostatke u kultivaciji. Hoću li se ja suočiti sa velikim testom, velikom nevoljom, kao on?

Kada sam pogledao unutra, mogao sam jasno da vidim razliku između toga kako radim ono što Učitelj traži od mene, s jedne strane iz svog običnog uma, a s druge strane, na način kultivatora. Ako dođe do iznenadne nevolje, hoću li moći da napravim razliku između sopstvenog razumevanja Fa i Fa koji se javlja duboko u mom srcu?

Nije mi bilo jasno koja me vezanost sprečava da postanem jedno sa Fa. Nastavio sam da budem vredan, radim ono što je Učitelj tražio od nas i pokušao sam da se stopim s Fa, ali nisam mogao da sagledam svoju fundamentalnu vezanost. Dakle, Učitelj je saosećajno organizovao ovaj test.

Moja nevolja

15. juna sam pao dok sam hodao ulicom, ali sam odmah pomislio:

„...jedna misao može da odredi hoće li rezultata biti dobar ili loš“. (Predavanje 4, Džuan Falun)

Prolaznici su mi ponudili da me odvedu u bolnicu, ali sam pomislio: „Ne priznajem nijedan drugi aranžman osim aranžman Učitelja Li Hongdžija. Ja sam učenik Dafe. Falun Dafa hao, Džen Šan Ren hao (Falun Dafa je dobra, Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri).“

Iako nisam mogao da pomerim ruku, otišao sam do svoje kancelarije i počeo da radim. Mislio sam da mi je rame iščašeno i da ću moći da ga popravim kada stignem tamo. Misao običnog čoveka je pobedila, a sama ta misao je otvorila pukotinu.

Učitelj je rekao:

„Kao duhovnim praktikantima, um će vam biti testiran na ovaj način. A kad se to desi, to će biti pravi test za vas, i razotkriće da li to posmatrate kao praktikant, ili kao obična osoba. Ako posmatraš na ljudski način, onda će stare sile misliti da je bolje da odeš u bolnicu, ili da posetiš lekara. („Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.“)

Stigao sam na posao i pokušao da popravim iščašeno rame. Ne shvatajući, nastavio sam da širim pukotinu, iako sam stalno ponavljao: „Falun Dafa hao, Džen Šan Ren hao".

Odvezli su me u bolnicu. Setio sam se da kada su drugi praktikanti odvođeni u bolnicu, ništa im nije pronađeno, pa sam odlučio da odem. Pošto sam učenik Dafe, reći će mi da sam dobro i da mogu da idem kući. Ova misao je proširila pukotinu jer sam očekivao čudo. Nije moguće postati jedno sa Fa ako dozvolite da vas predstave običnih ljudi ometaju. Shvatio sam da je težnja uzimati iskustva drugih praktikanata kao vodič.

Rezultat nerazumevanja Fa iz dubine mog srca bio je da sam imao dva preloma, jedan na levoj ruci, a drugi na desnom kolenu. Stavili su mi gips. Stalno sam recitovao Lunju. Stalno sam objašnjavao istinu svima u bolnici. Bio sam srećan što sam im pričao o Dafi.

Ali pukotina je bila otvorena. Verovao sam dijagnozama lekara i onome što sam video na rendgenskim snimcima. Prihvatio sam tretman koji je došao iz sveta običnih ljudi, kao običan čovek. Bilo je čudno jer sam sve vreme osećao Učiteljevo prisustvo.

Doživeo milost Učitelja

Sada shvatam da sam morao da prođem kroz ovo iskustvo da bih identifikovao svoju fundamentalnu vezanost. Nakon što sam otišao kući, moje stanje svesti je bilo drugačije. Bilo je to kao da živim u drugom telu. Iako sam to želeo, jedva sam išta mogao da radim - ipak sam se osećao mirno i spokojno. Bio sam u stanju više da doživljavam nego da objašnjavam. Ovo stanje mi je omogućilo da prepoznam i eliminišem tri glavne vezanosti.

  1. Vezanost za kontrolu. Sada kada nisam mogao da se pomerim mogao sam da vidim i sledim prirodni tok.

  2. Vezanost za ugled. Pošto sam se teško kretao, nisam mogao ništa da radim za druge. Osećao sam da nikome nisam koristan.

  3. Vezanost za hvalisanje. Umesto da drugima objašnjavam šta treba raditi, ja sam ćutao i dozvoljavao drugima da se izjasne.

Kada sam identifikovao i eliminisao ove vezanosti, moj um je bio tih, čist, nevin i spreman da sledi prirodni tok. Shvatio sam da mi Učitelj pokazuje gde treba da se poboljšam.

Sa takvim načinom razmišljanja mogao sam da primam od drugih. Rodbina i prijatelji su mi bezuslovno pomagali. Shvatio sam da su svi ljudi u ovom trenutku bića koja su došla sa veoma visokih nivoa, a sada su se reinkarnirala da bi dobila Fa.

Takođe sam osećao veliku potrebu za prisustvom kolega praktikanata — potrebu za moći koja dolazi kada zajedno učimo Fa, zajedno vežbamo vežbe i zajedno šaljemo ispravne misli. Naše vezanosti se smanjuju i eliminišu kada svi delujemo zajedno.

Shvatio sam da treba da shvatimo da se ono što se dešava jednom Dafa praktikantu dešava celom telu. Budimo saosećajniji.

Pogledati duboko u srce i pronaći svoju osnovnu vezanost

Osetio sam Učiteljevo prisustvo, ali sam u isto vreme imao sumnje. Ja verujem u Učitelja i Fa, pa kako to da doživljavam situaciju obične osobe? Morao sam da pogledam dublje u svoje srce i pronađem osnovnu vezanost koja me je sprečila da unapredim svoj šinšing. Nastavio sam da učim Fa svaki dan, nastavio sam da se kultivišem, nisam prestao da radim vežbe, prvo ležeći i pomerajući samo jednu ruku. Malo po malo, moja temeljna vezanost je otkrivena.

Učitelj je rekao:

„Zato samo uložite potreban trud, a ostalo prepustite svom učitelju. Namera da razvijete višu energiju i napredujete biće dovoljna. Vaš učitelj će obaviti sav rad, i to će biti iznad svega što biste vi mogli da uradite.” (Predavanje 1, Džuan Falun)

Čitao sam ove Učiteljeve reči bezbroj puta. Odjednom sam to video, video sam svoju vezanost. Mogao sam da vidim svoju ljudsku predstavu! Mislio sam da sve što dobijem zavisi od mog truda i mog razumevanja. Ovakvim načinom razmišljanja sam sprečavao Učitelja da mi pomogne, da me transformiše! Kako bih mogao da popravim svoj šinšing sa tako sebičnom, sebičnom predstavom? Nakon što sam shvatio ovo, tražgao sam unutra. Video sam kako me ta ideja sprečava da unapredim svoj šinšing.

Znam da me je Učiteljev Fa približio mom pravom ja više od bilo čega drugog. Imao sam iskustva kultivacije od detinjstva do trenutka kad sam počeo da praktikujem Dafu. Sada sam mogao da vidim da su moja iskustva postala predstave. Ona nisu bila deo puta koji mi je Učitelj pripremio. Mogao sam da vidim da se ove predstave mešaju i sprečavaju da postanem jedno sa Učiteljevim Fa.

Shvatio sam da čak i deo Fa, kada ga ne sprovodim u delo, i on ostaje samo ideja, moj sebični um koristi to da se potvrdi. Osećam stid u svom srcu, a u isto vreme i ogromnu radost, zbog mogućnosti da mi Učitelj u svojoj beskrajnoj milosti daje da nastavim da se kultivišem u Dafi.

Prepoznavanje fundamentalne vezanosti znači da je svaki trenutak prilika da se ona vidi kako bi se eliminisala. Takođe shvatam da se upravo u ovom trenutku put sužava, ne smemo ni malo skrenuti sa puta Fa, dozvoljavajući vezanosti da nas ometaju.

Molimo vas da istaknete ono što nije rečeno prema Fa.

Hvala ti, Učitelju, za tvoju beskrajnu milost! Hvala vam, kolege praktikanti, što ste podelili i saslušali iskustva!

(Predstavljeno na konferenciji za razmenu iskustava u kultivaciji Falun Dafe u Meksiku 2021.)

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024